รายการครูมืออาชีพ  มาติดต่อทาบทามจะทำรายการกับครูอ้อย แซ่เฮ  มาหลายครั้ง  และหลายครั้งถูกเลื่อนออกไป  ด้วยสาเหตุของภารกิจ  และติดที่นักเรียนชั้นประถมไม่พร้อมเพรียง 

ในระยะนี้  ครูอ้อย  ต้องการความเป็นธรรมชาติแห่งการเรียนรู้ของนักเรียนที่แท้จริง  ที่แฝงอยู่ภายในตัวของนักเรียน  ที่ผลักดันออกมา  เรียนรู้กับเทคนิคการสอนของครูผู้สอนอย่างจริงใจ  ......ไม่ได้ใส่ไข่ หรือย้อมสี  แต่อย่างใด

*****

เทคนิคการสอนมีหลากหลาย  และหนึ่งในวิธีการ คือ การท่องอาขยาน....นักเรียนได้ให้ความร่วมมือ  ในการเรียนด้วยวิธีนี้อย่างสนุกสนาน  ท่องได้  2 บทอาขยานแล้ว  กำลังเริ่ม  บทอาขยานที่ 3  นั่นคือ.....

*****
I love my dog and my dog loves me.
I feed my dog under the mango tree.
My dog goes, " Bowwow".

I love my cat and my cat loves me.
I feed my cat under the mango tree.
My cat goes, " Miew Miew".

I love my hen and my hen loves me.
I feed my hen under the mango tree.
My hen goes, " Cluck Cluck".

I love my duck and my duck loves me.
I feed my duck under the mango tree.
My duck goes, " Qwack Qwack".

*****

นักเรียนนำความรู้ไปใช้ได้  โดยการเขียนบทประพันธ์นี้  เป็นของตนเอง  เลียนแบบ  โดยการเลี้ยงสัตว์ที่ตนเองชอบ และ เขียนเสียงของสัตว์เหล่านั้น  เช่น  horse...hei hei  นักเรียนเทียบเสียงจากพยัญชนะ ไทย-อังกฤษ

*****

นักเรียนจะได้ท่องอาขยาน 3บท ในการถ่ายทำ.....เร็วๆนี้  ที่รายการครูมืออาชีพ

*****

การท่องอาขยานภาษาอังกฤษก่อนเรียน...ทำให้เรียนดีขึ้นจริงไหม

*****

การท่องอาขยานสำหรับนักเรียนชั้นประถม..ยังมีคุณค่าเสมอ