โครงการยุวเกษตร โรงเรียนวัดใหญ่สว่างอารมณ์ นนทบุรี

บีเวอร์
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

โรงเรียนวัดใหญ่สว่างอารมณ์ จังหวัดนนทบุรี
มีโครงการยุวเกษตร ซึ่งเป็นโครงการเกษตรตามทฤษฏีเศรษฐกิจพอเพียง
โรงเรียนนี้มีพื้นที่อยู่ในวัด (ซึ่งขยายไปทางไหนไม่ได้) มีตึกสามตึก ตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา
มีที่ว่างอยู่แค่ 30 ตารางวา

...

...

ผู้อำนวยการที่นี่ส่งอาจารย์ไปอบรมเกี่ยวกับการเกษตรที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
แล้วนำกลับมาสอนนักเรียน ทั้งเลี้ยงปลาดุก ปลูกผักปลอดสารพิษ ปลูกผักไร้ดิน
เลี้ยงไส้เดือนเพื่อย่อยเศษอาหารและผลิตปุ๋ยหมักมูลไส้เดือน

...

...

โรงเรียนมีรายได้จากการจำหน่ายผลผลิต แม้จะไม่มาก (เพราะพื้นที่น้อย)
แต่ก็เป็นการจัดการเรียนการสอนตามสภาพจริง อาหารส่วนหนึ่งส่งเข้าโครงการอาหารกลางวัน

...

...

ผมเชื่อมั่นว่าเด็กที่จบจากที่นี่ทุกคนจะเพาะปลูกเป็น เลี้ยงปลาเป็น
แน่นอนว่าสิ่งเหล่านี้ย่อยดีต่ิอเด็กกลุ่มนี้มากกว่าการสีไวโอลินเป็น
อาจารย์ที่นี่ยังบอกด้วยว่า สภาวะโลกร้อนทำให้ไส้เดือนออกลูกน้อยลง

...

...

....

โรงเรียนนี้อยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา ฝั่งตรงข้ามคือเกาะเกร็ด
นอกจากผลผลิตทางการเกษตรที่โรงเรียนผลิตเพื่อใช้บริโภคในโครงการอาหารกลางวัน
และจำหน่ายบ้าง อีกผลิตภัณฑ์ที่ขึ้นชื่อก็คือ ปุ๋ยน้ำหมักมูลไส้เดือน
ผมลองนำมาใช้แล้วปรากฏว่าพลูด่างผมใบเขียวมาก
...

ใครผ่านไปทางนั้นก็แวะไปให้กำลังใจกันนะครับ
โรงเรียนวัดใหญ่สว่างอารมณ์ จังหวัดนนทบุรี

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน จิตอิสระความเห็น (1)

ขนุน
IP: xxx.121.63.3
เขียนเมื่อ 

ผมเด็กเก่าผมรู้ดีที่ตรงนี้มีแต่ความทรงจำดีๆ