สิ่งหนึ่งที่ดิฉันได้เกิดการเรียนรู้จาก R2R รพ.ยโสธร ที่นอกเหนือจากการเดินเรื่องที่เวทีอื่นๆ ที่ผ่านมา...คือ ความคิดเชิงบวก..หรือทัศนคติที่ดีที่เกิดขึ้น น่าจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เกิดความสำเร็จในการเดินเรื่องของกระบวนการดังกล่าว..ดั่งเช่น R2R รพ.ยโสธร เองก็เช่นกัน..หากเมื่อวันใดที่โรงพยาบาลมีการประชุมที่ติดต่อกันหลายวัน ก็จะก่อให้เกิดความกังวลของผู้เข้าร่วม เพราะส่วนใหญ่จะเป็นพยาบาล และมีการปรับเปลี่ยนเรื่องการขึ้นเวรเช้า-บ่าย-ดึก..โดยส่วนใหญ่จึงทำให้ผู้มาเข้าร่วมมีความกังวลที่พกพามาด้วย และมองว่าสิ่งที่มาร่วมทำนั้นก็จะเป็นภาระที่ต่อเนื่อง

 

       แต่จากการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ แม้ส่วนใหญ่ที่มาร่วมจะไม่ทราบว่า R2R คืออะไร แต่จากการร่วมคลุกคลีกันดิฉันก็พอที่จะสัมผัสความสุขที่พอมีเกิดขึ้นได้ของผู้เข้าร่วม นั่นอาจเป็นเพราะว่าเรามักจะเน้นย้ำเสมอว่า อย่าทำให้เป็นเรื่องที่ยุ่งยาก...ให้พยายามทำเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่าย...และง่ายที่สุด...และนำเรื่องที่ใกล้ตัวใกล้ชีวิตมาพูดมาเล่าสู่กันฟัง และนำไปพัฒนากันต่อไป และที่สำคัญที่ก่อให้เกิดและนำไปสู่ความยั่งยืนได้นั้น ก็คือ "ความศรัทธา"...ต่อสิ่งที่เราทำ อันมีฐานมาจากสิ่งที่เราคิด เราเชื่อ...เราจึงได้ลงมือทำนั่นเอง