ได้มีการผู้คุยกันระหว่างหน่วยงานด่านหน้าOPDตั้งแต่ ห้องบัตร คัดกรอง พยาบาลหน้าห้องตรวจเพื่อแลกเปลี่ยนปัญหา ทำให้เกิดความเข้าใจและเห็นใจการปฎิบัตงานของหน่วยอืนๆ  เช่นทำไมห้องบัตรค้นแฟ้มช้า   ใบLAB หาไม่พบหรือไม่ติดเข้าแฟ้ม ใบสั่งยาไม่เช็ดสิทธิผู้ป่วย ฯลฯ คงต้องมาทำCQI ไป การประชุมครั้งนี้ถือว่าเป็นKMอย่างหนึ่ง