รายงานผลการดำเนินการตามตัวชี้วัดที่ 6.10


ตัวชี้วัดที่ 6.10

ตัวชี้วัดที่ 6.10 ระดับความสำเร็จในการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา

ชนิดของตัวชี้วัด :

เกณฑ์มาตรฐาน : ระดับ

  1. สถาบันอุดมศึกษามีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างโปร่งใส โดยมีช่องทางต่าง ๆ ต่อไปนี้ อย่างน้อย 5 ช่องทาง
  2. สถาบันอุดมศึกษามีระบบการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนอย่างน้อย 3 ช่องทาง
  3. สถาบันอุดมศึกษามีการนำความคิดเห็นของประชาชนไปประกอบการบริหารงาน โดยมีการนำความคิดเห็นของประชาชนไปประกอบการบริหาร มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบและมีการดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรม
  4. สถาบันอุดมศึกษามีที่ปรึกษามาจากประชาชน (ทั้งที่ เป็นทางการและไม่เป็นทางการ) โดยมีการดำเนินกิจกรรมร่วมกันอย่างต่อเนื่องและชัดเจน เช่น มีการจัดประชุมร่วมกันอย่างน้อยปีละ 2 ครั่ง เป็นต้น
  5. มีกระบวนการ / กลไกการติดตามตรวจสอบโดยภาคประชาชน

เกณฑ์การประเมิน  :

คะแนน 1 

คะแนน 2 

คะแนน 3 

ระดับ 1-2             ระดับ 3-4                ระดับ 5                     

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด

ผู้กำกับดูแลดัชนี:    เบอร์โทรภายใน:   E-mail :   
ผู้เก็บรวมรวบข้อมูล: นายไพฑูรย์   ทองสม   เบอร์โทรภายใน :             E-mail :  

pitool_@hotmail.com  

ผลการดำเนินงาน 

          มีผลการดำเนินงาน 5 ระดับ ตามเกณฑ์มาตรฐาน สกอ. ดังนี้

ระดับที่

 ผลการดำเนินงาน

หลักฐาน

                                 

 

   

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

                                                                                              

                                    

คะแนนการประเมินปีที่แล้ว คะแนนการประเมินครั้งนี้ คะแนนการประเมินปีต่อไป
3 3 3

การบรรลุเป้าหมาย  (1 = บรรลุ , 0 = ไม่บรรลุ)    
การมีพัฒนาการ     (1 = มี , 0 = ไม่มี)

การบรรลุเป้าหมาย :

                                                                               

 

(หลักฐานค่าเป้าหมายตามแผน)  
พัฒนาการ 

 

 

(หลักฐานผลประเมินรอบปีการ2550) 

  

หมายเลขบันทึก: 375009เขียนเมื่อ 14 กรกฎาคม 2010 15:07 น. ()แก้ไขเมื่อ 12 กุมภาพันธ์ 2012 15:15 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี