รายงานผลการดำเนินการตามตัวชี้วัดที่ 6.7


ตัวชี้วัดที่ 6.7

ตัวชี้วัดที่ 6.7  ระดับความสำเร็จของการจัดทำระบบบริหารความเสี่ยง

ชนิดของตัวชี้วัด :

เกณฑ์มาตรฐาน : ระดับ

  1. มีคณะกรรมการหรือคณะทำงานบริหารความเสี่ยง โดยมีผู้บริหารระดับสูงและตัวแทนทุกหน่วยงานในสังกัดร่วมเป็นคณะกรรมการหรือคณะทำงาน โดยผู้บริหารระดับสูงต้องมีบทบาทสำคัญในการกำหนดนโยบายหรือแนวทางในการบริหารความเสี่ยง
  2. มีการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่ส่งผลกระทบหรือสร้างความเสียหายหรือความล้มเหลวหรือลดโอกาสที่จะบรรลุเป้าหมายในการบริหารงาน และจัดลำดับความสำคัญของปัจจัยเสี่ยง
  3. มีการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง โดยแผนดังกล่าวต้องกำหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติการในการสร้างความรู้ ความเข้าใจให้กับบุคลากรทุกระดับในด้านการบริหารความเสี่ยงและการดำเนินการแก้ไข ลด หรือป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม
  4. มีการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง
  5. มีการสรุปผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ตลอดจนมีการกำหนดแนวทางและข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงโดยได้รับความเห็นสอบจากผู้บริหารสูงสุดของสถาบันอุดมศึกษา

เกณฑ์การประเมิน  :

คะแนน 1 

คะแนน 2 

คะแนน 3 

ระดับ 1-2             ระดับ 3-4                 ระดับ 5                       

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด

ผู้กำกับดูแลดัชนี:    เบอร์โทรภายใน:                     E-mail :   
ผู้เก็บรวมรวบข้อมูล:                                     เบอร์โทรภายใน :    E-mail :  

                                      

 

ผลการดำเนินงาน 

         

ระดับที่

 ผลการดำเนินงาน

หลักฐาน

 

 

 

                                                                            

                                        

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

   

 

 

 

                                         

   
คะแนนการประเมินปีที่แล้ว คะแนนการประเมินครั้งนี้ คะแนนการประเมินปีต่อไป
3 3 3

การบรรลุเป้าหมาย  (1 = บรรลุ , 0 = ไม่บรรลุ)    
การมีพัฒนาการ     (1 = มี , 0 = ไม่มี)

การบรรลุเป้าหมาย :

 
พัฒนาการ                                                                                                                                

 

  

 

หมายเลขบันทึก: 374999เขียนเมื่อ 14 กรกฎาคม 2010 14:50 น. ()แก้ไขเมื่อ 12 กุมภาพันธ์ 2012 15:15 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี