รายงานผลการดำเนินการตามตัวชี้วัดที่6.1


ตัวชี้วัดที่6.1

ตัวชี้วัดที่ 6.1 มีการกำหนดปรัชญาหรือปณิธาน ตลอดจนมีกระบวนการพัฒนากลยุทธ์แผนดำเนินงานและมีการกำหนดตัวชี้วัดเพื่อวัดความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนให้ครบทุกภารกิจ

ชนิดของตัวชี้วัด :

เกณฑ์มาตรฐาน : ระดับ

  1. มีการกำหนดปรัชญาหรือปณิธาน
  2. มีกระบวนการพัฒนากลยุทธ์ แผนการดำเนินงานและแผนปฏิบัติการประจำปีให้สอดคล้องกันและกัน และสอดคล้องกับภารกิจหลักของสถาบัน ยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาของชาติ
  3. มีการกำหนดตัวบ่งชี้ของการดำเนินงาน และกำหนดเป้าหมายของแต่ละตัวบ่งชี้เพื่อวัดความสำเร็จของการดำเนินงาน
  4. มีการดำเนินการตามแผนครบทุกภารกิจ
  5. มีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง และรายงานผลต่อผู้บริหารและสภาสถาบัน
  6. มีการวิเคราะห์ความสอดคล้องระหว่างกลยุทธ์ แผนการดำเนินงาน เป้าประสงค์ เป้าหมายกับยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาของชาติ ตลอดจนสภาพการณ์ปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคตอย่างสม่ำเสมอ
  7. มีการนำผลการประเมินและผลการวิเคราะห์มาปรับปรุงกลยุทธ์และแผนการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง

เกณฑ์การประเมิน  :

คะแนน 1 

คะแนน 2 

คะแนน 3 

ระดับ 1-4 ระดับ 5-6 ระดับ 7

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด

ผู้กำกับดูแลดัชนี:  เบอร์โทรภายใน:   E-mail :   
ผู้เก็บรวมรวบข้อมูล:                               เบอร์โทรภายใน :                  E-mail :  

                                  

ผลการดำเนินงาน 

         

ระดับที่

 ผลการดำเนินงาน

หลักฐาน
 1

อยู่ระหว่างการจัดเก็บข้อมูล

 

 
 2   

 

     
 

 

 
 3  

                             

 
     
 4  

 

 
 5      
 6      
 7    

 

                                                                                                                                 

 

คะแนนการประเมินปีที่แล้ว คะแนนการประเมินครั้งนี้ คะแนนการประเมินปีต่อไป
3 3 3

 

การบรรลุเป้าหมาย  (1 = บรรลุ , 0 = ไม่บรรลุ)    
การมีพัฒนาการ     (1 = มี , 0 = ไม่มี)

การบรรลุเป้าหมาย :

   
พัฒนาการ                                                                                                                               

 

 

หมายเลขบันทึก: 374955เขียนเมื่อ 14 กรกฎาคม 2010 13:13 น. ()แก้ไขเมื่อ 12 กุมภาพันธ์ 2012 15:14 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี