ของฝากจาก internal surveyor ถึงภาควิชาพยาธิในภาพรวม

Mitochondria
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

     บันทึกนี้ผมสรุปจากการนั่งพักเหนื่อยจิบช๊อกโกเล็ตร้อนกับของว่างที่หน่วยคลังเลือด แล้วคุยกันถึงภาพรวมของหน่วยต่างๆ ที่ได้ไปเยี่ยมชมมา

- ในเอกสารข้อ 5 (ด้านวิชาการ) แม้ว่าจะมี QP ของภาควิชาฯเขียนไว้แล้วก็ตาม ในแต่ละหน่วยก็ควรมีการเขียนเป็น WI ของหน่วยตนเองด้วย

- ข้อ 5.2.1 เรื่องพื้นที่ปฏิบัติงาน เท่าที่เยี่ยมชมผ่านมา ถือว่ามีพื้นที่ปฏิบัติงานเพียงพอ ไม่ต้องมีเอกสารเขียนกำกับเรื่องนี้อีก

- ข้อ 5.2.5 การติดตาม ควบคุม สภาวะแวดล้อม ให้มีการบันทึกอุณหภูมิ ของห้องปฏิบัติการด้วย

- สำหรับตู้เย็น ให้แบ่งออกเป็น 3 กลุ่มดังนี้

     กลุ่มแรก สำหรับเก็บสารมาตรฐาน และตัวอย่างก่อนการตรวจวิเคราะห์ ต้องมีการสอบเทียบอุณหภูมิ และมีการบันทึกติดตามอุณหภูมิอย่างเคร่งครัด

     กลุ่มที่สอง  สำหรับเก็บน้ำยาทดสอบ และตัวอย่างหลังการตรวจวิเคราะห์ ตลอดจนอาหารเลี้ยงเชื้อ ให้มีการบันทึกติดตามอุณหภูมิ แต่ไม่ต้องมีการสอบเทียบ

     กลุ่มที่สาม สำหรับเก็บอาหาร ซึ่งควรอยุ่บริเวณห้องพัก ไม่ควรอยู่ในห้องปฏิบัติการ กลุ่มนี้ไม่จำเป็นต้องสอบเทียบ และไม่ต้องบันทึกอุณหภูมิ

     แต่ตู้เย็นทั้งสามกลุ่มนี้ ต้องอยู่ใน list เครื่องมือของหน่วยงาน

- ตู้เย็นระบบ NoFrost ไม่ควรนำมาช่องแช่แข็งมาเก็บตัวอย่างตรวจก่อนการตรวจวิเคราะห์ และควรซื้อเป็นตู้แช่แข็งแบบที่ไม่มีระบบละลายน้ำแข็งอัตโนมัติจะดีกว่า

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน จากแดนซากุระ...สู่...พุ่มมะลิความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 
  • รอความคืบหน้าตอนต่อไป
  • รูปใหญ่เกินไปครับ