ตัวอย่างแบบสังเกตการมีจิตสาธารณะของนักเรียน สำหรับครูผู้สอน

ตัวอย่างสำหรับครูผู้สอนประเมินนักเรียนใช้ร่วมกับแบบประเมินตนเองของนักเรียนเพื่อเพิ่มความแม่นยำในการประเมินค่ะ

แบบสังเกตพฤติกรรม จิตสาธารณะนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6   

สำหรับครูผู้สอน  

คำชี้แจง ครูผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนตามหัวข้อที่ระบุไว้ในแบบประเมิน พร้อมทำเครื่องหมาย  √ ลงในช่องที่ตรงตามความเป็นจริง

เกณฑ์การประเมิน                 

คะแนน 3 หมายความว่า พฤติกรรมนั้นอยู่ในระดับที่ดี พึงรักษาไว้

คะแนน 2 หมายความว่า พฤติกรรมนั้นอยู่ในระดับพอใช้แต่ควรมีการพัฒนา

คะแนน 1 หมายความว่า พฤติกรรมนั้นอยู่ในระดับที่ต้องปรับปรุง

รายการพฤติกรรม

 

 

 

 

เลขที่             

การหลีกเลี่ยงการใช้หรือการกระทำที่จะทำให้เกิดความชำรุดเสียหายต่อส่วนรวม 

ถือเป็นหน้าที่ที่จะมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาของส่วนรวมในวิสัยที่ตนสามารถทำได้ 

เคารพสิทธิในการใช้ของส่วนรวมที่เป็นประโยชน์ร่วมกัน 

 

 

 

 

 

คะแนน 

รวม

ดูแลรักษา ใช้ของส่วน รวมแล้วเก็บเข้าที่

ใช้ของส่วน รวมอย่างประหยัด และทะนุถนอม 

ทำตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 

รับอาสาที่จะทำบางอย่างเพื่อส่วนรวม 

ไม่ยึดครองของส่วนรวมมาเป็นของตนเอง 

เปิดโอกาสให้ผู้อื่นสามารถใช้ของส่วนรวม 

3

2

1

3

2

1

3

2

1

3

2

1

3

2

1

3

2

1

18

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน จิตสาธารณะ - การจัดกิจกรรมและการเรียนการสอน

คำสำคัญ (Tags)#จิตสำนึกสาธารณะ#กิจกรรมแนะแนว#จิตอาสา gotoknow#จิตสาธารณะ-การจัดการเรียนการสอน#จิตสาธารณะนักเรียน

หมายเลขบันทึก: 373683, เขียน: 10 Jul 2010 @ 22:35 (), แก้ไข: 20 Jun 2012 @ 14:51 (), สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน, ความเห็น: 4, อ่าน: คลิก


ความเห็น (4)

เขียนเมื่อ 

ตัวอย่างแบบสังเกตการมีจิตสาธารณะของนักเรียน สำหรับครูผู้สอน มีความน่าสนใจดีนะค่ะ

เขียนเมื่อ 
 • สวัสดีค่ะ
 • วันแม่ที่ใกล้จะถึงนี้ ขอส่งความรักและความระลึกถึงด้วยบทกลอนเพราะ ๆ จาก internet มาฝากกันค่ะ
  สตรีใด…….ไหนเล่า………..เท่าเธอนี้
  เป็นผู้ที่ …………..ลูกทุกคน………บ่นรู้จัก
  เป็นผู้ที่ ……………มีพระคุณ………การุณนัก
  เป็นผู้ที่ …………..สร้างความรัก…..สอนความดี
  เป็นผู้ที่……………คอยสั่งสอน…….เอาใจใส่
  คอยห่วงใย….……เราทุกคน………จนวันนี้
  เปรียบแสงทอง……สว่างล้ำ……….นำชีวี
  เธอคนนี้…………..คือ ” แม่ ”……..ของเราเอง

                                  

เขียนเมื่อ 

ผู้ที่มีความกตัญญูต่อแม่ผู้มีพระคุณโดยการเอาใจใส่เลี้ยงดูท่าน เป็นลูกที่ดีไม่ทำให้พ่อแม่ต้องเดือดร้อน ก็เป็นสิ่งที่พ่อแม่ภูมิใจที่สุดเลย และทำให้ชีวิตของเราเจริญก้าวหน้าด้วย อยากให้ทุกคนรักแม่มาก ๆ

ต้องการเมล์ครูวราภรณ์ ตอนนี้กำลังทำเรื่องจิตสาธารณะอยู่่อยากได้ข้อมูลมาก ๆ