ปัญหาสารเสพติดในแรงงานก่อสร้าง

งานวิจัยนี้มุ่งเน้นไปยังกลุ่มแรงงานก่อสร้าง โดยมีประเด็นหลักในการศึกษา 2 ประเด็น คือ กรรับชมข่าวสารทั่วไป และการรับชมข่าวสารเรื่องยาเสพติด
ผลการวิจัย พบว่า
การรับชมข่าวสารทั่วไป และการรับชมข่าวสารเกี่ยวกับยาเสพติดไม่แตกต่างกัน
สถานีโทรทัศน์ที่กลุ่มแรงงานก่อสร้างสนใจชม ได้แก่ ช่อง 7 และช่อง 9 ตามลำดับ
กลุ่มแรงงานก่อสร้างรับฟังสถานีวิทยุหลายสถานี โดยมักรับฟังสถานีที่มีรายการข่าวชาวบ้าน
กลุ่มแรงงานก่อสร้าง จำนวน 50% ต้องการมีความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด โดยเฉพาะเรื่องโทษและสถานบำบัดยาเสพติด
ช่วงเวลาที่กลุ่มแรงงานก่อสร้างเห็นว่า เหมาะสม ได้แก่ ช่วงเช้าหรือดึก

 

ผู้วิจัย วิลาสินี อโนมะศิริและคณะ (2539)


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน keep in mind by bonความเห็น (0)