วันนี้ผมได้มีการปรึกษาหารือกันกับเพื่อนร่วมงานในหน่วย OD เพื่อพูดคุยการเตรียมตัวทั้งด้านข้อมูลและการเดินทางของทีมงานที่จะเข้าร่วมสัมมนา UKM ที่มหิดลกรุณาเป็นเจ้าภาพในวันที่ 14-15 กค นี้ ที่ศาลายา ผมดีใจมากที่เห็นความในใจของพวกเราทั้งคุณอำนวย คุณกิจ(ตัวแทนจากชุมชน) และทีมงาน OD ที่พร้อมและอยากจะเข้าร่วมประชุม UKM ซึ่งผมถือเป็นเวทีที่ดีเวทีหนึ่งที่จะช่วยเปิดวิธีคิดและสร้างวิสัยทัศน์ให้แก่บุคลากรของวลัยลักษณ์ ทางท่านอธิการบดีเองก็ให้การสนับสนุนอย่างยิ่ง เพราะจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาวลัยลักษณ์ของเราอย่างมาก นอกจากนี้เรายังได้พูดถึงความพร้อมและการเตรียมการสำหรับการจัด KM รุ่น 4 ของวลัยลักษณ์ ซึ่งแผนงาน ความพร้อมของทีมงานจากประสบการณ์ที่ผ่านมา 3 รุ่น ผมรับรองว่า พวกเราที่จะได้เข้ามาร่วมในกิจกรรมนี้ก็จะได้เห็นความเป็นมืออาชีพของพวกเราชาววลัยลักษณ์กันเองอย่างที่ต้องประทับใจไม่รู้ลืมเลยทีเดียว ถ้าพวกเราสนใจรีบแสดงความจำนงมานะครับ เพราะเรามีจำนวนจำกัดในแต่ละรุ่นนะครับ