เรียนรู้เรื่องใหม่

สังคมวิทยาการพัฒนา
 วันนี้มาอธิบาย ทฤษฎีการพัฒนา  ( Dovelopment Theories) หลักสูตร สาขาพัฒนบูรณาการศาสตร์ คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  สอนโดย ผศ.ดร.กนกวรรณ มะโนรมย์  จากศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  วิธีการสอนของอาจารย์จะมีวิธีการแบบสอบถามทัศนคติของนักศึกษาของแต่ละคนว่ามีความคิดเห็นหรือมีข้อโต้แย้งอย่างไรบ้างที่เกี่ยวกับหัวข้อที่อาจารย์ให้โดยอาจารย์จะให้ไปอ่านด้วยตัวเอง แต่วันนี้อาจารย์ให้ไปอ่านเรื่องสังคมวิทยาการพัฒนา , ทฤษฎีทันสมัยและทฤษฎีการพัฒนาแบบพึ่งพา  อ่านแล้วจะมาเล่าสู่กันฟังอีกที แต่ถ้าท่านใดทำการศึกษาเรื่องนี้อยู่ถ้ามีอะไรดีๆก็อย่าลืมบอกเล่าสู่กันฟังบ้างนะค่ะ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ระบบการปลูกพืชบนคันนาความเห็น (0)