A1+B1 วันอาสาฬหบูชา และ วันเข้าพรรษา :: นักศึกษามีกิจกรรมอะไรที่จะทำในวันดังกล่าวบ้าง[ปิดรับคำตอบแล้วนะคะ]

"อาสาฬหปูรณมีบูชา" แปลว่า "การบูชาในวันเพ็ญเดือนอาสาฬหะ"

วันอาสาฬหบูชา (บาลี: อาสาฬหปูชา; อังกฤษ: Asalha Puja) เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาของชาวพุทธเถรวาทและวันหยุดราชการในประเทศไทย[1] คำว่า อาสาฬหบูชา ย่อมาจาก "อาสาฬหปูรณมีบูชา" แปลว่า "การบูชาในวันเพ็ญเดือนอาสาฬหะ" อันเป็นเดือนที่สี่ตามปฏิทินของประเทศอินเดีย ตรงกับวันเพ็ญ เดือน 8 ตามปฏิทินจันทรคติของไทย ซึ่งมักจะตรงกับเดือนมิถุนายนหรือเดือนกรกฎาคม แต่ถ้าในปีใดมีเดือน 8 สองหน ก็ให้เลื่อนไปทำในวันเพ็ญเดือน 8 หลังแทน สำหรับในปี พ.ศ. 2553 นี้ วันอาสาฬหบูชาจะตรงกับวันอังคารที่ 26 กรกฎาคม ตามปฏิทินสุริยคติ

 

วันอาสาฬหบูชาได้รับการยกย่องเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เนื่องจากเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นเมื่อ 45 ปี ก่อนพุทธศักราช ในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8 คือวันอาสาฬหปุรณมีดิถี หรือวันเพ็ญเดือนอาสาฬหะ[2] ณ ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน เมืองพาราณสี แคว้นมคธ อันเป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงพระธรรมเทศนาเป็นครั้งแรกเป็นปฐมเทศนา คือ ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร แก่ปัญจวัคคีย์[3]

การแสดงธรรมครั้งนั้นทำให้พราหมณ์โกณฑัญญะ 1 ใน 5 ปัญจวัคคีย์ เกิดความเลื่อมใสในพระธรรมของพระพุทธเจ้า จนได้ดวงตาเห็นธรรมหรือบรรลุเป็นพระอริยบุคคลระดับโสดาบัน ท่านจึงขออุปสมบทในพระธรรมวินัยของพระพุทธเจ้า ด้วยวิธีเอหิภิกขุอุปสัมปทา พระอัญญาโกณฑัญญะจึงกลายเป็นพระสงฆ์องค์แรกในโลก และด้วยเหตุที่ท่านได้บรรลุธรรมเป็นพระอริยบุคคล (อนุพุทธะ) เป็นคนแรก จึงทำให้ในวันนั้นมีพระรัตนตรัยครบองค์สามบริบูรณ์เป็นครั้งแรกในโลก คือ มีทั้งพระพุทธ พระธรรมและพระสงฆ์ ด้วยเหตุนี้จึงทำให้วันนี้ถูกเรียกว่า "วันพระธรรม" หรือ วันพระธรรมจักร อันได้แก่วันที่ล้อแห่งพระธรรมของพระพุทธเจ้าได้หมุนไปเป็นครั้งแรก และ "วันพระสงฆ์" คือวันที่มีพระสงฆ์เกิดขึ้นเป็นครั้งแรก อีกด้วย

 

เดิมนั้นไม่มีการประกอบพิธีการบูชาในเดือน 8 หรือวันอาสาฬหบูชาในประเทศพุทธเถรวาทมาก่อน จนมาในปี พ.ศ. 2501 การบูชาในเดือน 8 หรือวันอาสาฬหบูชาจึงได้เริ่มมีขึ้นในประเทศไทย ตามที่คณะสังฆมนตรี ได้กำหนดให้วันนี้เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาของประเทศไทยอย่างเป็นทางการเมื่อ พ.ศ. 2501 โดยคณะสังฆมนตรีได้มีมติให้เพิ่มวันอาสาฬหบูชาเป็นวันสำคัญทางพุทธศาสนาในประเทศไทย ตามคำแนะนำของ พระธรรมโกศาจารย์ (ชอบ อนุจารี)[4] โดยคณะสังฆมนตรีได้ออกเป็นประกาศสำนักสังฆนายกเมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2501[5] กำหนดให้วันอาสาฬหบูชาเป็นวันสำคัญทางพุทธศาสนาพร้อมทั้งกำหนดพิธีอาสาฬหบูชาขึ้นอย่างเป็นทางการเป็นครั้งแรกในประเทศไทย โดยมีพิธีปฏิบัติเทียบเท่ากับวันวิสาขบูชาอันเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาสากล

 

อย่างไรก็ตาม วันอาสาฬหบูชาถือเป็นวันสำคัญที่กำหนดให้กับวันหยุดของรัฐเพียงแต่ในประเทศไทยเท่านั้น ส่วนในต่างประเทศที่นับถือพุทธศาสนานิกายเถรวาทอื่น ๆ ยังไม่ได้ให้ความสำคัญกับวันอาสาฬหบูชาเทียบเท่ากับวันวิสาขบูชา

 

สำหรับในปี พ.ศ. 2553 นี้ วันอาสาฬหบูชาจะตรงกับ วันจันทร์ที่ 26 กรกฎาคม ตามปฏิทินสุริยคติ

ที่มา http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%AC%E0%B8%AB%E0%B8%9A%E0%B8%B9%E0%B8%8A%E0%B8%B2

 

 

 

เนื่องในวันอาสาฬหบูชา และ วันเข้าพรรษา :: นักศึกษามีกิจกรรมอะไรที่จะทำในวันดังกล่าวบ้าง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การเรียนการสอนนักศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏราชภัฏสวนดุสิต รหัส 53

คำสำคัญ (Tags)#การเรียนการสอน

หมายเลขบันทึก: 372345, เขียน: 06 Jul 2010 @ 00:29 (), แก้ไข: 15 Jun 2012 @ 09:17 (), สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน, ความเห็น: 77, อ่าน: คลิก


ความเห็น (77)

ตื่นเช้าจะ ไปทำบุญ

แล้วตกกลางคืนจะไปเวียนเทียนที่วัด

IP: xxx.89.85.27
เขียนเมื่อ 

ทำบุญตักบาตรพระตอนเช้า

ไปเวียนเทียนที่วัด

นายจักรกริช ภาราทอง 53116940084 B1
IP: xxx.89.85.27
เขียนเมื่อ 

ทำบุญตักบาตรพระตอนเช้า

ไปเวียนเทียนที่วัด

อรรถพล แสงทอง 53116940102 section B1
IP: xxx.9.237.75
เขียนเมื่อ 

ิจกรรมสำหรับพุทธศาสนิกชนในวันอาสาฬหบูชา

- พุทธศาสนิกชนไปทำบุญ ใส่บาตรและฟังเทศน์ที่วัด ตอนเช้า

- ในตอนเย็น และค่ำ พระภิกษุ สามเณร ฆราวาสประชุม ร่วมกันที่หน้าพระอุโบสถ หรือหน้าประสถูปเจดีย์ มือถือ ดอกไม้ธูปเทียน ยืนประนมมือสำรวมจิต พระสงฆ์เป็นผู้ กล่าวนำบูชา จบแล้วทำประทักษิณ หรือเดินเวียนขวา (เดินให้มือขวาเข้าหาสิ่งที่เราเคารพ ในกรณีนี้ก็คือเดินให้ มือขวาเข้าหาพระอุโบสถ หรือพระสถูปเจดีย์)

  ิจกรรมสำหรับพุทธศาสนิกชนในวันเข้าพรรษา

- ทำบุญตักบาตรในตอนเช้า

- ไปวัด เพื่อฟังพระธรรมเทศนา

- พาครอบครัวไปดูขบวนเทียนพรรษาที่สวยสดงดงาม ( จังหวัดอุบลราชธานี )

ตอบตอบกันน่ะ

ระวังงานเข้านะ เตือนไว้ก่อน :P

ดึกแล้วไปนอนกันได้แล้วเด็กๆ

นู๋โอม.............................ก้อทำเหมือนทุก ๆ  วันที่ทำแหละอาจารย์เพียงแต่ว่าในวันอาสาฬหบูชา และ วันเข้าพรรษานั้นมีกิจกรรมที่เป็นพิเศษหน่อยนึงคับอาจารย์คือ      ผมชอบไปทำบุญที่วัดฟังเทศ ฟังธรรม แล้วก็ปล่อยปลาคับอาจารย์

ในวันทั้ง2วันผมก็จากลับบ้านที่นครสวรรค์

ผมก็จะไปทำบุญ ใส่บาตร แล้วฟังเทศน์ที่วัดในตอนเช้า กับครอบครัว

ตอนค่ำ ผมก็จาไปเวียนเทียนที่วัด

และได้ใช้เวลาในวันหยุด อยู่กับครอบครัว...

จักรกริช สกุลรัง รหัส 53116940009 ตอนเรียนA1
IP: xxx.11.23.77
เขียนเมื่อ 

ผมจะกลับไปบ้านของผม(นครสวรรค์)ไปทำบุญตักบาตรกับครอบครัวฟังเทศฟังธรรม

และก็ไปเวียนเทียนกับครอบครัวในตอนเย็นด้วยครับ

***** Notice *********

ระวังเรื่องการใช้ภาษา Internet กันด้วย

เตือน เตือน ก่อนหักคะแนน

กระทู้ส่งงานให้ใช้ภาษาทางการเท่านั้นนะคะ นักศึกษา

***** Notice *********

ไปทำบุญ ตักบาตร ไปเวียนเทียนที่วัด

ที่บ้านเกิดตนเอง(ชัยภูมิ)

เข้าวัดฟังธรรม

ใช้เวลาในวันหยุดกับครอบครัว ครับ

53116940076 B1 นวพล ไกรหา
IP: xxx.9.188.26
เขียนเมื่อ 

เนื่องในวันอาสาฬหบูชา และ วันเข้าพรรษา กิจกรรมคือ

วิรัติ การงดเว้นจากบาปนั้น จำแนกออกได้เป็น ๓ ประการ คือ

๑. สัมปัตตวิรัติ

๒. สมาทานวิรัติ

๓. สมุจเฉทวิรัติ

อีก2ข้อที่ควร

๑. จะไปทำบุญตอนเช้า

๒. ไปเวียนเทียนที่วัด

กิจกรรม วันอาสาฬหบูชา และ วันเข้าพรรษา

ตื่นแต่เช้า มาใส่บาตร และไปทำบุญกับครอบครัวค่ะอาจารย์

ถ้ามีเวลามากอาจจะไปทำบุญที่วัดไกลจากความเจริญค่ะ

53116940014 ศิริวัฒนา ยอดดี
IP: xxx.9.193.149
เขียนเมื่อ 

กิจกรรมที่ทำในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาที่ทำเป็นประจำทุกปีคือตื่นเช้าไปใส่บาตรที่บ้านยายค่ะ

ถ้าอากาศไม่ร้อนก็จะออกไปดูเทียน

พิชญา พงษ์ดนตรี 53116940106 sec B1
IP: xxx.120.156.23
เขียนเมื่อ 

วันอาสาฬบูชา กับวันเข้าพรรษา หนูก็จะกลับไปทำบุญ เวียนเทียน ที่บ้านกับครอบครัวที่บ้าน(ชัยนาท)ค่ะ

แล้วก็จะกลับไปหาปู่ ย่า กับยาย แล้วจะใช้วันหยุดอยู่กับครอบครัวใหญ่ค่ะ

วันอาสาฬบูชากับวันเข้าพรรษา ผมก็จะไปทำบุญตักบาตรกับครอบครัว

อุทิศส่วนกุศลให้กับคนที่เสียไปแล้ว  แล้วก็ฟังเทศฟังธรรม

พอพลบค่ำก็ไปเวียนเทียน และที่สำคัญ งดเหล้าเข้าพรรษาครับ

กฤติยา สุขเฉย 53116940067 section B1
IP: xxx.9.189.182
เขียนเมื่อ 

 กิจกรรมในวันอาสาฬหบูชา

- ประชาชนไปทำบุญ ใส่บาตรและฟังเทศน์ที่วัด ตอนเช้า

- ในตอนเย็น และค่ำ พระภิกษุ สามเณร ฆราวาสประชุม ร่วมกันเวียนเทียน

  กิจกรรมในวันเข้าพรรษา

- ทำบุญตักบาตรในตอนเช้า

- ไปวัด เพื่อฟังพระธรรมเทศนาและปล่อยนกปล่อยปลา

นาย นฤดล พวงสาลี 53116940063 B1
IP: xxx.164.241.95
เขียนเมื่อ 

- ทำบุญ ทำทาน ตักบาตร รักษาศีล ไปเวียนเทียน

นายทศพล กลีบแก้ว 53116940070 B1
IP: xxx.11.6.18
เขียนเมื่อ 

กิจกรรมในวัน อาสาฬหบูชา

- ไปทำบุญ ใส่บาตรและฟังเทศน์ที่วัด ตอนเช้า

- ในตอนเย็น และค่ำ พระภิกษุ สามเณร ฆราวาสประชุม ร่วมกันเวียนเทียน

กิจกรรมในวันเข้าพรรษา

- ทำบุญตักบาตรในตอนเช้า

- ไปวัด เพื่อฟังพระธรรมเทศนาและปล่อยนกปล่อยปลา

นายชาญยุทธ เกษราช
IP: xxx.89.244.47
เขียนเมื่อ 

กิจกรรมในวันอาสาฬหบูชา

          ตื่นเช้ามาใส่บาตร ตอนกลางคืนไปเวียนเทียนที่วัดครับ

กิจกรรมในวันเข้าพรรษา

         ไปทำบุญที่วัดตอนเช้า ฟังเทศ

นายชาญยุทธ เกษราช 53116940025 secA
IP: xxx.89.244.47
เขียนเมื่อ 

ลืมใส่รหัสนักศึกษา ^^" 53116940025

นาวสาว ณัฏณิชา จันทร์สี 53116940107 B1
IP: xxx.123.35.172
เขียนเมื่อ 

วันอาสาฬหบูชา

หนูจะไปทำบุญกับครอบครัวที่วัดและไปฟังเทศกับครอบครัวและพอถึงตอนเย็น ๆ ค่ำ ๆ หนูก็จะไปเวียนเทียนค่ะ

วันเข้าพรรษา

หนูจะไปตักบาตร ฟังเทศฟังธรรม ถวายเทียนพรรษา ปล่อยนกปล่อยปลา และทำสังฆทานค่ะ

นาย เจตนา ทองเภา 53116940072 B1
IP: xxx.123.35.172
เขียนเมื่อ 

กิจกรรมในวันอาสาฬหบูชา

* ผมจะไปทำบุญตักบาตรกับพ่อแม่ และพาพ่อกับแม่ไปฟังเทศที่วัดครับ อีกอย่างผมจะไปเวียนเทียนด้วยครับ

กิจกรรมในวันเข้าพรรษา

* ผมจะไปปล่อยนนักปล่อยปลาทำบุญและก็จะไปใส่บาตรถวายเทียนครับ

นายศรัณย์ สรนันท์วัฒน์ 53116940104 sec b
IP: xxx.122.218.86
เขียนเมื่อ 

วันอาสาฬหบูชา

1.ไปทำบุญ ใส่บาตรและฟังเทศน์

2. ตอนเย็นไปเวียนเทียน ที่วัดแถวบ้านค้าบ ^^

วันเข้าพรรษา

1. ไปทำบุญ ตักบาตร ละก้ถวายเทียนครับ

ปฏิภาณ ชัยวรรณธรรม
IP: xxx.53.192.166
เขียนเมื่อ 

ผมกลับบ้านครับ

กลับไปหา พ่อ แม่

เช้าก็ยืนอยู่หน้าบ้าน ตักบาตร

เย็นเวียนเทียน ที่วัด ไปกันเป็นครอบครัวใหญ่ๆ เลย

สุวิมล ทองวีระ B1 53116940119
IP: xxx.29.83.65
เขียนเมื่อ 

ไม่ว่างเลยค่ะ ซ้อมละคร

นายแสนยา สมสอาด A1 53116940002
IP: xxx.121.26.116
เขียนเมื่อ 

ร่วมกิจกรรม

-ร่วมกิจกรรมถวายผ้าอาบน้ำฝน และจตุปัจจัย แก่พระภิกษุสามเณร

-ร่วมทำบุญ ตักบาตร ฟังธรรมเทศนา รักษาอุโบสถศีล

-อธิษฐานงดเว้นอบายมุขต่างๆ

นางสาวรัชฎาภรณ์ ใจคำต๋า A1 53116940059
IP: xxx.121.26.116
เขียนเมื่อ 

กิจกรรม

1.ตื่นเช้ามาตักบาตร

2.เข้าวัดทำบุญรักษาศิล ทำจิตใจให้ผ่องใส

3.ถวายเครื่องสักการะบูชา ดอกไม้ ธูปเทียน และเครื่องใช้ เช่น สบู่ ยาสีฟัน เป็นต้น

4.พร้อมฟังเทศน์ ฟังธรรม และรักษาอุโบสถศีลกันที่วัด

นาย จิรวัฒน์ แก่นแก้ว 53116940060 ตอนเรียน A1
IP: xxx.89.108.113
เขียนเมื่อ 

อาสาฬหบูชาก็เป็นวันพระอยู่แล้วใช่ไหมครับอาจารย์ ผมก็พาพ่อแม่(หรือว่าพ่อแม่ดึงไป 55) ไปทำบุญ ตักบาตร ฟังพระเทศน์ สวดมนต์ในตอนเช้า ส่วนช่วงเวลากลางคืนก็จะออกไปเวียนเทียนครับ  ส่วนวันเข้าพรรษาก็เหมือนกันครับ ผมก็พ่อแม่ไปทำบุญ ตักบาตรที่วัด มีการถวายเทียนพรรษา(จะถวายหลอดไฟPanasonicก็ได้นะครับ ) และถวายผ้าอาบน้ำฝนด้วยครับ ฟังเทศน์ ฟังธรรม นั่งฟังพระสวดมนต์ 

แค่นี้ก็อิ่มบุญไปเต็มๆแล้วละครับ

 

 

สวัสดีครับวรรณภา บุญชิต 53116940069 ตอนเรียน B1
IP: xxx.203.178.72
เขียนเมื่อ 

-กิจกรรมในวันอาสาฬหบูชา ตอนเช้าก็จะไปทำบุญที่วัด

ส่วนตอนเย็นก็จะไปเวียนเทียนที่พุทธมณฑลค่ะ

-วันเข้าพรรษา ต้องนั้งรถตรงดิ่งเข้าอุบลเพื่อไปร่วมงานแห่เทียนพรรษา

ไปกลับครอบครัวค่ะปีนี้เป็นปีที่2แล้ว

IP: xxx.9.161.155
เขียนเมื่อ 

ในวันอาสาฬหบูชาผมก็จะกลับบ้านครับไปอยูกับครอบครัว

ผมแล้วก็จะตื่นแต่เช้าครับาทำบุญตักบาตร ฟังเทศน์ ฟังธรรม สวดมนต์ในตอนเช้า

เวลากลางคืนก็จะออกไปเวียนเทียนครับ  วันเข้าพรรษาก็เหมือนกันครับ ผมก็พ่อแม่ไปทำบุญ ตักบาตรที่วัด ถวายเทียนพรรษา ถวายผ้าอาบน้ำฝน ฟังเทศน์ ฟังธรรม นั่งฟังพระสวดมนต์ เหมือนวันแรกคับ

แค่นี่ก็มีความสุขแล้วครับ

นายธันวา โชสินอนันต์ รหัส53116940012 ตอนเรียน A1
IP: xxx.9.161.155
เขียนเมื่อ 

ในวันอาสาฬหบูชาผมก็จะกลับบ้านครับไปอยูกับครอบครัว

ผมแล้วก็จะตื่นแต่เช้าครับาทำบุญตักบาตร ฟังเทศน์ ฟังธรรม สวดมนต์ในตอนเช้า

เวลากลางคืนก็จะออกไปเวียนเทียนครับ วันเข้าพรรษาก็เหมือนกันครับ ผมก็พ่อแม่ไปทำบุญ ตักบาตรที่วัด ถวายเทียนพรรษา ถวายผ้าอาบน้ำฝน ฟังเทศน์ ฟังธรรม นั่งฟังพระสวดมนต์ เหมือนวันแรกคับ

แค่นี่ก็มีความสุขแล้วครับ

น.ส.มณฑา เกื้อสุข 53116940093 ตอนเรียน B1
IP: xxx.29.83.66
เขียนเมื่อ 

กิจกรรมในวันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา

1.ทำบุญตักบาตร ตอนเช้า

2.ปล่อยนก , ปล่อยปลา

3..บริจาคโลหิต

4..ไปเวียนเทียนที่วัด

น.ส. ปภัสรา จั่นอาจ 53116940074 ตอนเรียน B1
IP: xxx.29.83.65
เขียนเมื่อ 

ในว้นดังกล่าว หนูก็จะไปทำบุญ ตักบาตรอาหารแห้ง กับครอบครัวค่ะ

และก็ปล่อยนกปล่อยปลา พอตกกลางคืน ก็ออกมาเวียนเทียนที่วัด ค่ะ!!

สุระ ยอดสิงห์ 53116940115 บี1
IP: xxx.29.83.65
เขียนเมื่อ 

เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาผมจะทำบุญตักบาตรเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่เจ้ากรรมนายเวรและผูที่ล่วงลับไปแล้วทั้งในชาตินี้และชาติที่แล้วนอกจากนี้แล้วยังเป็นการสร้างบุญบารมีและเป็นศิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัวครับ

อาณัติ คะเน็ตนอก 53116940095 sec B1
IP: xxx.29.83.65
เขียนเมื่อ 

วันอาฬาหบูชาและวันเข้าพรรษาผมก็จะกลับไปบ้านชัยนาท

ตอนเช้าไปทำบุญตักบาตร ฟังธรรมที่วัด

ตอนเย็นก็ไปเวียนเทียนที่วัด ครับ

หทัยกาญจน์ มงคล 53116940080 sec.B1
IP: xxx.29.83.65
เขียนเมื่อ 

หนูจะกลับบ้านไปทำบุญกับคุณพ่อ คุณแม่ ที่ จ.กาญจนบุรี

แล้วก็ไปปล่อยนกปล่อยปลา

แล้วพอตกเย็นก็ไปเวียนเทียนที่วัดค่ะ

ชุติพงศ์ กองน้อย 53116940053 Section A
IP: xxx.29.83.65
เขียนเมื่อ 

วันอาสาฬหบูชา และ วันเข้าพรรษา จะกลับบ้านที่ เพชรบูรณ์

วันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรษาที่จะถึงนี้ ผมจะกลับบ้านไปอยู่กับครอบครัว เพื่อจะชวนกันไปทำบุญที่วัดกับครอบครัว

ในวันนี้ก็ตอนเช้าจะไปวัด ทำบุญ ตักบาตร ฟังพระเทศนาธรรม พอช่วงเย็นของวันอาสาฬบูชา ก็จะเข้าวัดไปฟังธรรมเทศนา

และเวียนเทียนกับครอบครัวและเพื่อน ๆที่อยู่ที่บ้าน และวันเข้าพรรษาก็จะไปถวายเทียนเข้าพรรษา ผ้าอาบน้ำฝน ฟังเทศ

ฟังธรรม แล้วก็นั่งสมาธิครับ และวันหยุดนี้ผมจะใช้เวลานี้อยู่กับครอบครัวให้คุ้มค่าที่สุดให้สมกับเป็นวันหยุดที่

พิเศษที่สุดที่รอมาครับ

อยากจะให้เพื่อนๆ ทุกๆคนกลับบ้านไปอยู่กับครอบครัว เข้าวัด ฟังธรรมบ้าง เผื่อจะได้ A กันทุกคนครับ

ชัยณรงค์ พุ่มพฤกษ์ 53116940013
IP: xxx.27.237.184
เขียนเมื่อ 

ปกติหนูอยู่กับครอบครัวตลอด วันอาสาฬหบูชาก็เช่นกัน หนูกับคุณแม่ก็จะตื่นแต่เช้า เพื่อจะเข้าวัดทำบุญตักบาตร และในวันนั้น หนูก็จะทำจิตใจให้ผ่องใส ไม่โกรธเคืองใคร วันเข้าพรรษาก็เช่นกัน ถ้าคุณแม่หนูไปตักบาตรกับหนูไม่ได้ คุณแม่ก็จะให้หนูไปตักบาตรคนเดียวที่วัด พอตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งเสร็จ หนูก็จะกลับบ้านเพื่ออยู่กับครอบครัว

นาย สายใจ บุญเสริฐ 53116940120 sec B1
IP: xxx.29.83.65
เขียนเมื่อ 

วันอาสาฬหบูชา และ วันเข้าพรรษา จะกลับบ้านต่างจังหวัด แล้วตอนเช้าไปทำบุญที่วัด

และทำหน้าที่เป็นชาวพุทธที่ดี รักษาศีล บำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวม  แล้วตอนเย็น

เข้าวัด  เพื่อทำวัตร-เย็น  นั่งสมาธิ  ทำจิตใจให้สงบ  บำเพ็ญภาวนา  ระลึกถึงคุณ

พระรัตนตรัย  คุณบิดามารดา  ครูบารอาจารย์  แล้วทำกิจกรรมที่ทำเป็นประเพณีในวัน

เข้าพรรษาคือ  การเวียนเทียนพร้อมผู้ทุกคนที่มาร่วมในพิธี   

นายชิษณุชา อ่อนคำ 53116940100 Sec B1
IP: xxx.9.156.45
เขียนเมื่อ 

วันอาสาฬหบูชา และ วันเข้าพรรษา :: นักศึกษามีกิจกรรมอะไรที่จะทำในวันดังกล่าวบ้าง

ตอบ. สำหรับวันดังกล่าว เป็นวันสำคัญทางพุธศาสนา วันหนึ่งฉนั้นกิจกรรมที่ทำควรมีความสอดคล้องกับวันนั้นๆ

.....................

วันอาสาฬหบูชา ผมก็จะไป ทำบุญ ใส่บาตร เข้าวัดฟังธรรม เวียนเทียน ถือศีล ตามหน้าที่ของพุธทธศาสนิกชนทั่วไป

ส่วนวันเข้าพรรษา ผมก็จะ ถวายเทียนพรรษา ถวายผ้าบน้ำฝน อันมีมาตั้งแต่สมัยพุทธกาล เข้าวัดฟังธรรม เวียนเทียน

และก็ตั้งสัจะ งดเหล้าเข้าหรรษา...

การทำบุญสามารถทำได้ทุกวันไม่จำเป็นต้องเป้นวันดังกล่าว.....

แต่ถ้าเราต้องการที่จะสืบทอดศาสนาพุทธให้คงอยู่ต่อไป..เราก็ควรทำบุญ เข้าวัดฟังธรรมเทศนาในวันธรรมัสวนะ ฯ

นายอนุวัฒน์ ไพโรจน์นันทกุล 53116940114
IP: xxx.164.242.192
เขียนเมื่อ 

วันสำคัญทางศาสนา 2 วันนี้ ผมจะกลับบ้านไปช่วยงาน พ่อ แม่ ครับ

เพราะ พ่อ แม่ ของ ผม อยู่บ้าน กัน 2 คน เลย ต้องกลับไปช่วย งาน พ่อ แม่ ที่ บ้าน ครับ

นายจารุกิตติ์ วรรธนะบูรณ์ 53116940112 Sec B
IP: xxx.29.83.65
เขียนเมื่อ 

วันอาสาฬหบูชาผมก็จะไปทำบุญตักบาตร ฟังเทศน์ ฟังธรรม สวดมนต์ในตอนเช้า กลางคืนก็ออกไปเวียนเทียน

วันเข้าพรรษา ทำคล้ายๆกับวันอาสาฬหบูชาครับ^^

เบญจพร ทองประเสริฐ53116940058 sec B 1
IP: xxx.29.83.65
เขียนเมื่อ 

หนู จะกลับ บ้าน ไปทำบุญตักบาตร ฟังเทศ ฟังธรรม ถวายเทียนพรรษากับผ้าอาบน้ำฝน แล้วก็เวียนเทียน ที่วัดใกล้บ้าน กับครอบครัวของหนูเสร็จแล้ว ก็ ปล่อยนกปล่อยปลา ปล่อย เต่า ปล่อยปลาไหล ปลอย หอย(ขม) ด้วยค่ะ

นายถิรชน โพธิ์ทอง 53116940096
IP: xxx.164.251.161
เขียนเมื่อ 

วันสำคัญ 2 วันนี้ ผมกลับบ้าน ไป ทำบุญ กับ แม่ พี่ ครับ

ปล่อย นก ปล่อย ปลา ครับ

มีความสุข มีความสุข

สริดา ฉลองชัยเดช
IP: xxx.9.125.42
เขียนเมื่อ 

วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา เป็นวันที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง ถ้ากล่าวถึงเวลายามว่างของวันสำคัญ 2 วันนี้

1 เดินทางไปทำบุญที่วัด ฟังธรรมทำจิตในให้สบาย

2 ไปเที่ยวกับครอบครัว

3 ถือศีล 5

4 เวียนเทียน

5 ตักบาตร

แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือการที่เราเป็นคนดีทุกวัน

สริดา ฉลองชัยเดช 53116940103 Sec B1
IP: xxx.9.125.42
เขียนเมื่อ 

วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา เป็นวันที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง ถ้ากล่าวถึงเวลายามว่างของวันสำคัญ 2 วันนี้

1 เดินทางไปทำบุญที่วัด ฟังธรรมทำจิตในให้สบาย

2 ไปเที่ยวกับครอบครัว

3 ถือศีล 5

4 เวียนเทียน

5 ตักบาตร

แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือการที่เราเป็นคนดีทุกวัน

(ลืมใส่รหัสนักศึกษาค่ะ)

วันอาสาฬหบูชา และ วันเข้าพรรษา :: นักศึกษามีกิจกรรมอะไรที่จะทำในวันดังกล่าวบ้าง

หนูจะตื่นแต่เช้าตักบาตรพร้อมครอบครัว หลังจากนั้น หนูก็จะไปทำบุญที่วัดทั้งวันเลยค่ะ

นางสาวพีรดา หัสดีผง 53116940098 Sec B1
IP: xxx.52.19.46
เขียนเมื่อ 

กิจกรรมวันอาสาฬหบูชา และ วันเข้าพรรษา
1.ทำบุญตักบาตร

2.ไปวัดปฏิบัติธรรม

3.สมาทานศีล รักษาศีล

4.ฟังเทศน์ สนทนาธรรม 

5.เจริญจิตภาวนา

6.ถวายภัตตาหารเช้า-เพล

7.ถวายเทียนพรรษา และผ้าอาบน้ำฝน

8.เวียนเทียน

นริศรา กาญจนธานี รหัส 53116940077 ตอนเรียน B1
IP: xxx.49.94.184
เขียนเมื่อ 

กิจกรรมที่จะทำในวันอาสาฬหบูชา และ วันเข้าพรรษา

1.พาครอบครัวเข้าวัดร่วมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา

2.ทำบุญตักบาตร

3.ไปวัดปฏิบัติธรรม

4.สมาทานศีล รักษาศีล

5.ฟังเทศน สนทนาธรรม

6.ทำวัตรสวดมนต์ เจริญจิตภาวนา

7.ถวายภัตตาหารเช้า-เพล

8.ถวายเทียนพรรษา และผ้าอาบน้ำฝน

9.บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ต่าง

10.ประกอบพิธีเวียนเทียน

นายศุภชัย กรับทอง 53116940094
IP: xxx.128.31.43
เขียนเมื่อ 

วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา

ก่อนอื่นเลย ก็ต้องกลับไปอยู่กับพ่อกับแม่ครับ

1.ทำบุญ ตักบาตรครับ

2.ปล่อยนก ปล่อยปลา

3.ฟังเทศครับ

4.ถวายเทียนพรรษา หรือผ้าอาบน้ำฝน

นางสาวสุนิสา แย้มชื่น 53116940068 sec B1
IP: xxx.27.232.207
เขียนเมื่อ 

ในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา

1. ไปทำบุญตักบาตร

2. ฟังเทศ

3. รักษาศิล 5

4. ไม่ฆ่าสัตว์ปล่อยนก ปล่อยปลา

5. ไปเวียนเทียนที่วัด

ไปวัดแล้วจะทำให้จิตใจของเราสงบมากขึ้นและชีวิตจะมีแต่ความสงบสุข

นายพงศธร หนูผึ้ง 53116940035 sec A
IP: xxx.27.55.47
เขียนเมื่อ 

กิจกรรมในวันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา

ตื่นเช้ามาครอบครัวผมก็จะไปทำบุญตักบาตรที่วัดใกล้ๆบ้านตอนเช้าๆ หลังจากนั้นก็จะซื้อ

นกหรือไม่ก็ปลา มาปล่อยและถ้าให้ครบก็น่าจะมีบริจาคโลหิต(แต่ผมยังไม่เคย) พอตกค่ำก็จะ

ไปเวียนเทียนที่วัด แล้วที่สำคัญคือการรักษาศีล5 ครับ ^^

นาย สุรชาติ พรหมเเหร่ม 53116940039 sec A
IP: xxx.27.48.79
เขียนเมื่อ 

กิจกรรมวันเข้าพรรษาเเละวันอาสาฬหบูชา

1.ไปทำบุญตักบาตรที่วัด

2.ฟังพระเทศน์

3.อยู่บ้านกับครอบครัว

4.รักษาศีล5

น.ส. นัยนภางค์ จำปา 53116940087 sec B
IP: xxx.120.20.64
เขียนเมื่อ 

กิจกรรมวันเข้าพรรษาและวันอาสาฬหบูชา

หนูก็จะกลับบ้านที่จังหวัดลพบุรี

ตื่นแต่เช้าไปทำบุญ ใส่บาตรและฟังเทศน์ที่วัดคลองสุทธาวาสซึ่งอยู่ใกล้ๆบ้าน

ส่วนตอนค่ำๆก็จะออกไปเวียนเทียนกับครอบครัวค่ะ

น.ส.ธันย์ชนก เป้าทอง 53116940051 sec A
IP: xxx.29.83.65
เขียนเมื่อ 

วันเข้าพรรษาและอาสาฬหบูชา

หนูจะไปทำบุญตอนเช้ากับครอบครัวค่ะ

และใช้เวลาอยู่กับครอบครัวค่ะ

IP: xxx.29.83.65
เขียนเมื่อ 

กลับบ้านไปทำบุญที่วัดกับครอบครัว

ฟังเทศน์ รักษาศีล ๕ เวียนเทียน และใช้เวลาอยู่กับครอบครัวค่ะ

ชนัดดา ติ้วพานิช 53116940052 sec A
IP: xxx.29.83.65
เขียนเมื่อ 

กลับบ้านไปทำบุญที่วัดกับครอบครัว

ฟังเทศน์ รักษาศีล ๕ เวียนเทียน และใช้เวลาอยู่กับครอบครัวค่ะ

ในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา...

หนูก็จะกลับบ้านที่ต่างจังหวัด เพื่อไปอยู่กับครอบครัว

ตอนเช้าหนูกับครอบครัวก็จะไปวัดแต่เช้า ทำบุญ ตักบาตร ถวายปัจจัยต่างๆ

ฟังเทศน์ ฟังธรรม ปล่อยนก ปล่อยปลา...

ตอนกลางคืนหนูก็จะไปหล่อเทียนพรรษาและเวียนเทียน ร่วมกับทุกคนในครอบครัว

แค่นี้หนูและทุกคนในครอบครัวก็มีความสุขแล้ว

เพราะเราได้ใช้เวลาในวันหยุดอยู่ด้วยกันและทำบุญร่วมกันค่ะ...

จุฬารัตน์ บัววัฒนะ 53116940027 sec B1
IP: xxx.25.108.24
เขียนเมื่อ 

ในวันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา

หนูจะตื่นแต่เช้า เพื่อไปทำบุญกับครอบครัว ตักบาตร

ปล่อยนก ปล่อยปลา พอตกเย็นก็ไปเวียนเทียนค่ะ

และก็ไปเที่ยวกับครอบครัวค่ะ

วันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา

ตื่นเช้าไปทำบุญตักบาตร ฟังเทศน์ฟังธรรม ถวายสิ่งของที่จำเป็น

แล้วญาติจะมารวมตัวกันที่บ้าน ก็จะทำอาหารเลี้ยง พูดคุยกัน

ตอนหัวค่ำ ก็พร้อมกันไปเวียนเทียนเพื่อเป็นศิริมงคลแก่ชีวิต

วาสนา แจ้งถิ่นป่า 53116940004 sec A1
IP: xxx.183.233.26
เขียนเมื่อ 

การไปทำกิจกรรมในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ตั้งใจจะเดินทางกลับบ้านที่ต่างจังหวัด คือจังหวัดอุทัยธานีค่ะ (คิดถึงบ้าน...) ในวันเสาร์ที่ 24 ก.ค นี้และมีกิจกรรมที่วางแผนไว้ คือ....

กิจกรรมในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา

ตื่นขึ้นมาตอนเช้า และทำกับข้าว ทั้งหวาน คาว ไปทำบุญที่วัดพร้อมกับครอบครัว  เมื่อทำกิจกรรมทางศาสนาเรียบร้อยแล้ว ก็จะรับประทานอาหาร,พูดคุย กับญาติที่มาทำบุญด้วยเช่นกัน  เมื่อรับประทานอาหารเสร็จก็จะช่วยล้างจานให้วัด และช่วยทำความสะอาดศาลาด้วย จากนั้นก็เดินทางกลับบ้าน  จะปฏิบัตเช่นนี้ทั้งสองวัน แต่ในวันอาสาฬหบูชา เมื่อถึงเวลา 19:30 น. ก็จะพาครอบครัวเดินทางไปเวียนเทียนกันที่วัด   ส่วนในวันเข้าพรรษา ก็จะร่วมทำบุญและร่วมหล่อเทียนพรรษา  ถวายเทียนพรรษาด้วยค่ะ

เขียนเมื่อ 

วันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา

หนูจะกลับชุมพร

และจะตื่นเช้าตักบาตรทำบุญ

และตอนค่ำจะไปเวียนเทียนที่วัดกับครอบครัวค่ะ

กนกวรรณ ว่องวิบูลย์กิจ 50116940162 A1
IP: xxx.9.203.242
เขียนเมื่อ 

วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาจะไปบ้านยายแล้วพายายไปเวียนเทียนที่วัดใกล้ๆบ้าน

วรินยา ผาตินาวิน รหัส 53116940083 เซค B1
IP: xxx.29.83.65
เขียนเมื่อ 

วันเข้าพรรษาและวันอาสาฬหบูชา

หนูจะไปตักบาตรทำบุญตามขนบธรรมเนียมประเพณีที่สืบสานต่อกันมา

ตอนค่ำก้อจะไปเวียนเทียนที่วัด

และก้อจะรักษาศีลด้วยค่ะ

ในวันเข้าพรรษาและวันอาสาฬหบูชา...หนูจะไปทำบุญที่วัดใกล้ๆบ้านกับคนในครอบครัวค่ะและพอตกกลางคืนก็จะไปเวียนเทียนที่วัดด้วยกันค่ะ

ข้อความที่66อยู่Sec   A   น่ะค่ะ

ผมจะไป ทำบุญตักบาตร ปล่อยนกปล่อยปลา

แล้วพอถึงกลางคืน ก็จะไปเวียนเทียนที่วัดครับ

เขียนเมื่อ 

วันอาสาฬหบูชา

- ผมจะใส่บาตรตอนเช้า

- และเวียนเทียนตอนกลางคืนครับ

จะไปเวียนเทียนที่วัดคร่ะ

วันอาสาฬหบูชา

ผมจะไปทำบุญกับครอบครัวที่วัดและไปฟังเทศกับครอบครัวและพอถึงตอนเย็น ผมก็จะไปเวียนเทียน

วันเข้าพรรษา

ผมจะไปตักบาตร ฟังเทศฟังธรรม ถวายเทียนพรรษา

นางสาวมีนา แก้วพุ่มพวง 53116940066 sec B1
IP: xxx.49.132.194
เขียนเมื่อ 

.ในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา หนูก็จะกลับบ้านค่ะ

เพื่อที่จะได้ไปทำบุญที่วัดกับครอบครัวในตอนเช้า

พอตอนค่ำก็ไปเวียนเทียนที่วัดค่ะ ^^*

นางสาว จิราภรณ์ สุภาพ 53116940056 sec A1
IP: xxx.27.192.223
เขียนเมื่อ 

วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาที่จะมาถึงนี้

หนูจะกลับบ้านไปทำบุญกับพ่อแม่และญาติๆ

โดย ตักบาตร ฟังเทศน์ และร่วมหล่อเทียน

พอตอนคำก็จะไปร่วมเวียนเทียนกับญาติๆ

นาย กิตติกร ชัยชนะ 53116940036 sac A1
IP: xxx.27.198.175
เขียนเมื่อ 

วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาที่จะมาถึง

ผมจะพาครอบครัวไปทำบุณตักบาตรและร่วมเวียนเทียนที่วัด

วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาที่จะถึงนี้

ผมได้นัดกับคนในครอบครัวไปทำบุญที่วัดโดยมี

ตักบาตรตอนเช้า แล้วตอนกลางคืนก็ไปเวียนเทียน

ที่วัดครับ

นางสาว อัจฉรา ศรีเพชร 53116940048 sec A1
IP: xxx.27.201.88
เขียนเมื่อ 

วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา

หนูจะกลับบ้านไปทำบุญกับพ่อแม่และน้องๆ

โดยตอนเช้าจะไปทำบุญที่วัด โดย ตักบาตร ฟังเทศน์

ส่วนตอนกลางคืนก็จะไปเวียนเทียนกับน้องๆ

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

----------------- ปิด งานนะคะ --------------------------

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++