GotoKnow
  • เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ
GotoKnow

A1+B1 วันอาสาฬหบูชา และ วันเข้าพรรษา :: นักศึกษามีกิจกรรมอะไรที่จะทำในวันดังกล่าวบ้าง[ปิดรับคำตอบแล้วนะคะ]

"อาสาฬหปูรณมีบูชา" แปลว่า "การบูชาในวันเพ็ญเดือนอาสาฬหะ"

วันอาสาฬหบูชา (บาลี: อาสาฬหปูชา; อังกฤษ: Asalha Puja) เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาของชาวพุทธเถรวาทและวันหยุดราชการในประเทศไทย[1] คำว่า อาสาฬหบูชา ย่อมาจาก "อาสาฬหปูรณมีบูชา" แปลว่า "การบูชาในวันเพ็ญเดือนอาสาฬหะ" อันเป็นเดือนที่สี่ตามปฏิทินของประเทศอินเดีย ตรงกับวันเพ็ญ เดือน 8 ตามปฏิทินจันทรคติของไทย ซึ่งมักจะตรงกับเดือนมิถุนายนหรือเดือนกรกฎาคม แต่ถ้าในปีใดมีเดือน 8 สองหน ก็ให้เลื่อนไปทำในวันเพ็ญเดือน 8 หลังแทน สำหรับในปี พ.ศ. 2553 นี้ วันอาสาฬหบูชาจะตรงกับวันอังคารที่ 26 กรกฎาคม ตามปฏิทินสุริยคติ

 

วันอาสาฬหบูชาได้รับการยกย่องเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เนื่องจากเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นเมื่อ 45 ปี ก่อนพุทธศักราช ในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8 คือวันอาสาฬหปุรณมีดิถี หรือวันเพ็ญเดือนอาสาฬหะ[2] ณ ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน เมืองพาราณสี แคว้นมคธ อันเป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงพระธรรมเทศนาเป็นครั้งแรกเป็นปฐมเทศนา คือ ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร แก่ปัญจวัคคีย์[3]

การแสดงธรรมครั้งนั้นทำให้พราหมณ์โกณฑัญญะ 1 ใน 5 ปัญจวัคคีย์ เกิดความเลื่อมใสในพระธรรมของพระพุทธเจ้า จนได้ดวงตาเห็นธรรมหรือบรรลุเป็นพระอริยบุคคลระดับโสดาบัน ท่านจึงขออุปสมบทในพระธรรมวินัยของพระพุทธเจ้า ด้วยวิธีเอหิภิกขุอุปสัมปทา พระอัญญาโกณฑัญญะจึงกลายเป็นพระสงฆ์องค์แรกในโลก และด้วยเหตุที่ท่านได้บรรลุธรรมเป็นพระอริยบุคคล (อนุพุทธะ) เป็นคนแรก จึงทำให้ในวันนั้นมีพระรัตนตรัยครบองค์สามบริบูรณ์เป็นครั้งแรกในโลก คือ มีทั้งพระพุทธ พระธรรมและพระสงฆ์ ด้วยเหตุนี้จึงทำให้วันนี้ถูกเรียกว่า "วันพระธรรม" หรือ วันพระธรรมจักร อันได้แก่วันที่ล้อแห่งพระธรรมของพระพุทธเจ้าได้หมุนไปเป็นครั้งแรก และ "วันพระสงฆ์" คือวันที่มีพระสงฆ์เกิดขึ้นเป็นครั้งแรก อีกด้วย

 

เดิมนั้นไม่มีการประกอบพิธีการบูชาในเดือน 8 หรือวันอาสาฬหบูชาในประเทศพุทธเถรวาทมาก่อน จนมาในปี พ.ศ. 2501 การบูชาในเดือน 8 หรือวันอาสาฬหบูชาจึงได้เริ่มมีขึ้นในประเทศไทย ตามที่คณะสังฆมนตรี ได้กำหนดให้วันนี้เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาของประเทศไทยอย่างเป็นทางการเมื่อ พ.ศ. 2501 โดยคณะสังฆมนตรีได้มีมติให้เพิ่มวันอาสาฬหบูชาเป็นวันสำคัญทางพุทธศาสนาในประเทศไทย ตามคำแนะนำของ พระธรรมโกศาจารย์ (ชอบ อนุจารี)[4] โดยคณะสังฆมนตรีได้ออกเป็นประกาศสำนักสังฆนายกเมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2501[5] กำหนดให้วันอาสาฬหบูชาเป็นวันสำคัญทางพุทธศาสนาพร้อมทั้งกำหนดพิธีอาสาฬหบูชาขึ้นอย่างเป็นทางการเป็นครั้งแรกในประเทศไทย โดยมีพิธีปฏิบัติเทียบเท่ากับวันวิสาขบูชาอันเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาสากล

 

อย่างไรก็ตาม วันอาสาฬหบูชาถือเป็นวันสำคัญที่กำหนดให้กับวันหยุดของรัฐเพียงแต่ในประเทศไทยเท่านั้น ส่วนในต่างประเทศที่นับถือพุทธศาสนานิกายเถรวาทอื่น ๆ ยังไม่ได้ให้ความสำคัญกับวันอาสาฬหบูชาเทียบเท่ากับวันวิสาขบูชา

 

สำหรับในปี พ.ศ. 2553 นี้ วันอาสาฬหบูชาจะตรงกับ วันจันทร์ที่ 26 กรกฎาคม ตามปฏิทินสุริยคติ

ที่มา http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%AC%E0%B8%AB%E0%B8%9A%E0%B8%B9%E0%B8%8A%E0%B8%B2

 

 

 

เนื่องในวันอาสาฬหบูชา และ วันเข้าพรรษา :: นักศึกษามีกิจกรรมอะไรที่จะทำในวันดังกล่าวบ้าง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

คำสำคัญ (keywords): การเรียนการสอน
หมายเลขบันทึก: 372345
เขียน:
แก้ไข:
ความเห็น: 77
อ่าน:
สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน

ความเห็น (77)

ตื่นเช้าจะ ไปทำบุญ

แล้วตกกลางคืนจะไปเวียนเทียนที่วัด

ทำบุญตักบาตรพระตอนเช้า

ไปเวียนเทียนที่วัด

ทำบุญตักบาตรพระตอนเช้า

ไปเวียนเทียนที่วัด

ิจกรรมสำหรับพุทธศาสนิกชนในวันอาสาฬหบูชา

- พุทธศาสนิกชนไปทำบุญ ใส่บาตรและฟังเทศน์ที่วัด ตอนเช้า

- ในตอนเย็น และค่ำ พระภิกษุ สามเณร ฆราวาสประชุม ร่วมกันที่หน้าพระอุโบสถ หรือหน้าประสถูปเจดีย์ มือถือ ดอกไม้ธูปเทียน ยืนประนมมือสำรวมจิต พระสงฆ์เป็นผู้ กล่าวนำบูชา จบแล้วทำประทักษิณ หรือเดินเวียนขวา (เดินให้มือขวาเข้าหาสิ่งที่เราเคารพ ในกรณีนี้ก็คือเดินให้ มือขวาเข้าหาพระอุโบสถ หรือพระสถูปเจดีย์)

  ิจกรรมสำหรับพุทธศาสนิกชนในวันเข้าพรรษา

- ทำบุญตักบาตรในตอนเช้า

- ไปวัด เพื่อฟังพระธรรมเทศนา

- พาครอบครัวไปดูขบวนเทียนพรรษาที่สวยสดงดงาม ( จังหวัดอุบลราชธานี )

ตอบตอบกันน่ะ

ระวังงานเข้านะ เตือนไว้ก่อน :P

ดึกแล้วไปนอนกันได้แล้วเด็กๆ

นู๋โอม.............................ก้อทำเหมือนทุก ๆ  วันที่ทำแหละอาจารย์เพียงแต่ว่าในวันอาสาฬหบูชา และ วันเข้าพรรษานั้นมีกิจกรรมที่เป็นพิเศษหน่อยนึงคับอาจารย์คือ      ผมชอบไปทำบุญที่วัดฟังเทศ ฟังธรรม แล้วก็ปล่อยปลาคับอาจารย์

ในวันทั้ง2วันผมก็จากลับบ้านที่นครสวรรค์

ผมก็จะไปทำบุญ ใส่บาตร แล้วฟังเทศน์ที่วัดในตอนเช้า กับครอบครัว

ตอนค่ำ ผมก็จาไปเวียนเทียนที่วัด

และได้ใช้เวลาในวันหยุด อยู่กับครอบครัว...

ผมจะกลับไปบ้านของผม(นครสวรรค์)ไปทำบุญตักบาตรกับครอบครัวฟังเทศฟังธรรม

และก็ไปเวียนเทียนกับครอบครัวในตอนเย็นด้วยครับ

***** Notice *********

ระวังเรื่องการใช้ภาษา Internet กันด้วย

เตือน เตือน ก่อนหักคะแนน

กระทู้ส่งงานให้ใช้ภาษาทางการเท่านั้นนะคะ นักศึกษา

***** Notice *********

ไปทำบุญ ตักบาตร ไปเวียนเทียนที่วัด

ที่บ้านเกิดตนเอง(ชัยภูมิ)

เข้าวัดฟังธรรม

ใช้เวลาในวันหยุดกับครอบครัว ครับ

เนื่องในวันอาสาฬหบูชา และ วันเข้าพรรษา กิจกรรมคือ

วิรัติ การงดเว้นจากบาปนั้น จำแนกออกได้เป็น ๓ ประการ คือ

๑. สัมปัตตวิรัติ

๒. สมาทานวิรัติ

๓. สมุจเฉทวิรัติ

อีก2ข้อที่ควร

๑. จะไปทำบุญตอนเช้า

๒. ไปเวียนเทียนที่วัด

กิจกรรม วันอาสาฬหบูชา และ วันเข้าพรรษา

ตื่นแต่เช้า มาใส่บาตร และไปทำบุญกับครอบครัวค่ะอาจารย์

ถ้ามีเวลามากอาจจะไปทำบุญที่วัดไกลจากความเจริญค่ะ

กิจกรรมที่ทำในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาที่ทำเป็นประจำทุกปีคือตื่นเช้าไปใส่บาตรที่บ้านยายค่ะ

ถ้าอากาศไม่ร้อนก็จะออกไปดูเทียน

วันอาสาฬบูชา กับวันเข้าพรรษา หนูก็จะกลับไปทำบุญ เวียนเทียน ที่บ้านกับครอบครัวที่บ้าน(ชัยนาท)ค่ะ

แล้วก็จะกลับไปหาปู่ ย่า กับยาย แล้วจะใช้วันหยุดอยู่กับครอบครัวใหญ่ค่ะ

วันอาสาฬบูชากับวันเข้าพรรษา ผมก็จะไปทำบุญตักบาตรกับครอบครัว

อุทิศส่วนกุศลให้กับคนที่เสียไปแล้ว  แล้วก็ฟังเทศฟังธรรม

พอพลบค่ำก็ไปเวียนเทียน และที่สำคัญ งดเหล้าเข้าพรรษาครับ

 กิจกรรมในวันอาสาฬหบูชา

- ประชาชนไปทำบุญ ใส่บาตรและฟังเทศน์ที่วัด ตอนเช้า

- ในตอนเย็น และค่ำ พระภิกษุ สามเณร ฆราวาสประชุม ร่วมกันเวียนเทียน

  กิจกรรมในวันเข้าพรรษา

- ทำบุญตักบาตรในตอนเช้า

- ไปวัด เพื่อฟังพระธรรมเทศนาและปล่อยนกปล่อยปลา

- ทำบุญ ทำทาน ตักบาตร รักษาศีล ไปเวียนเทียน

กิจกรรมในวัน อาสาฬหบูชา

- ไปทำบุญ ใส่บาตรและฟังเทศน์ที่วัด ตอนเช้า

- ในตอนเย็น และค่ำ พระภิกษุ สามเณร ฆราวาสประชุม ร่วมกันเวียนเทียน

กิจกรรมในวันเข้าพรรษา

- ทำบุญตักบาตรในตอนเช้า

- ไปวัด เพื่อฟังพระธรรมเทศนาและปล่อยนกปล่อยปลา

กิจกรรมในวันอาสาฬหบูชา

          ตื่นเช้ามาใส่บาตร ตอนกลางคืนไปเวียนเทียนที่วัดครับ

กิจกรรมในวันเข้าพรรษา

         ไปทำบุญที่วัดตอนเช้า ฟังเทศ

ลืมใส่รหัสนักศึกษา ^^" 53116940025

วันอาสาฬหบูชา

หนูจะไปทำบุญกับครอบครัวที่วัดและไปฟังเทศกับครอบครัวและพอถึงตอนเย็น ๆ ค่ำ ๆ หนูก็จะไปเวียนเทียนค่ะ

วันเข้าพรรษา

หนูจะไปตักบาตร ฟังเทศฟังธรรม ถวายเทียนพรรษา ปล่อยนกปล่อยปลา และทำสังฆทานค่ะ

กิจกรรมในวันอาสาฬหบูชา

* ผมจะไปทำบุญตักบาตรกับพ่อแม่ และพาพ่อกับแม่ไปฟังเทศที่วัดครับ อีกอย่างผมจะไปเวียนเทียนด้วยครับ

กิจกรรมในวันเข้าพรรษา

* ผมจะไปปล่อยนนักปล่อยปลาทำบุญและก็จะไปใส่บาตรถวายเทียนครับ

วันอาสาฬหบูชา

1.ไปทำบุญ ใส่บาตรและฟังเทศน์

2. ตอนเย็นไปเวียนเทียน ที่วัดแถวบ้านค้าบ ^^

วันเข้าพรรษา

1. ไปทำบุญ ตักบาตร ละก้ถวายเทียนครับ

ผมกลับบ้านครับ

กลับไปหา พ่อ แม่

เช้าก็ยืนอยู่หน้าบ้าน ตักบาตร

เย็นเวียนเทียน ที่วัด ไปกันเป็นครอบครัวใหญ่ๆ เลย

ไม่ว่างเลยค่ะ ซ้อมละคร

ร่วมกิจกรรม

-ร่วมกิจกรรมถวายผ้าอาบน้ำฝน และจตุปัจจัย แก่พระภิกษุสามเณร

-ร่วมทำบุญ ตักบาตร ฟังธรรมเทศนา รักษาอุโบสถศีล

-อธิษฐานงดเว้นอบายมุขต่างๆ

กิจกรรม

1.ตื่นเช้ามาตักบาตร

2.เข้าวัดทำบุญรักษาศิล ทำจิตใจให้ผ่องใส

3.ถวายเครื่องสักการะบูชา ดอกไม้ ธูปเทียน และเครื่องใช้ เช่น สบู่ ยาสีฟัน เป็นต้น

4.พร้อมฟังเทศน์ ฟังธรรม และรักษาอุโบสถศีลกันที่วัด

อาสาฬหบูชาก็เป็นวันพระอยู่แล้วใช่ไหมครับอาจารย์ ผมก็พาพ่อแม่(หรือว่าพ่อแม่ดึงไป 55) ไปทำบุญ ตักบาตร ฟังพระเทศน์ สวดมนต์ในตอนเช้า ส่วนช่วงเวลากลางคืนก็จะออกไปเวียนเทียนครับ  ส่วนวันเข้าพรรษาก็เหมือนกันครับ ผมก็พ่อแม่ไปทำบุญ ตักบาตรที่วัด มีการถวายเทียนพรรษา(จะถวายหลอดไฟPanasonicก็ได้นะครับ ) และถวายผ้าอาบน้ำฝนด้วยครับ ฟังเทศน์ ฟังธรรม นั่งฟังพระสวดมนต์ 

แค่นี้ก็อิ่มบุญไปเต็มๆแล้วละครับ

 

 

สวัสดีครับ-กิจกรรมในวันอาสาฬหบูชา ตอนเช้าก็จะไปทำบุญที่วัด

ส่วนตอนเย็นก็จะไปเวียนเทียนที่พุทธมณฑลค่ะ

-วันเข้าพรรษา ต้องนั้งรถตรงดิ่งเข้าอุบลเพื่อไปร่วมงานแห่เทียนพรรษา

ไปกลับครอบครัวค่ะปีนี้เป็นปีที่2แล้ว

ในวันอาสาฬหบูชาผมก็จะกลับบ้านครับไปอยูกับครอบครัว

ผมแล้วก็จะตื่นแต่เช้าครับาทำบุญตักบาตร ฟังเทศน์ ฟังธรรม สวดมนต์ในตอนเช้า

เวลากลางคืนก็จะออกไปเวียนเทียนครับ  วันเข้าพรรษาก็เหมือนกันครับ ผมก็พ่อแม่ไปทำบุญ ตักบาตรที่วัด ถวายเทียนพรรษา ถวายผ้าอาบน้ำฝน ฟังเทศน์ ฟังธรรม นั่งฟังพระสวดมนต์ เหมือนวันแรกคับ

แค่นี่ก็มีความสุขแล้วครับ

ในวันอาสาฬหบูชาผมก็จะกลับบ้านครับไปอยูกับครอบครัว

ผมแล้วก็จะตื่นแต่เช้าครับาทำบุญตักบาตร ฟังเทศน์ ฟังธรรม สวดมนต์ในตอนเช้า

เวลากลางคืนก็จะออกไปเวียนเทียนครับ วันเข้าพรรษาก็เหมือนกันครับ ผมก็พ่อแม่ไปทำบุญ ตักบาตรที่วัด ถวายเทียนพรรษา ถวายผ้าอาบน้ำฝน ฟังเทศน์ ฟังธรรม นั่งฟังพระสวดมนต์ เหมือนวันแรกคับ

แค่นี่ก็มีความสุขแล้วครับ

กิจกรรมในวันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา

1.ทำบุญตักบาตร ตอนเช้า

2.ปล่อยนก , ปล่อยปลา

3..บริจาคโลหิต

4..ไปเวียนเทียนที่วัด

ในว้นดังกล่าว หนูก็จะไปทำบุญ ตักบาตรอาหารแห้ง กับครอบครัวค่ะ

และก็ปล่อยนกปล่อยปลา พอตกกลางคืน ก็ออกมาเวียนเทียนที่วัด ค่ะ!!

เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาผมจะทำบุญตักบาตรเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่เจ้ากรรมนายเวรและผูที่ล่วงลับไปแล้วทั้งในชาตินี้และชาติที่แล้วนอกจากนี้แล้วยังเป็นการสร้างบุญบารมีและเป็นศิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัวครับ

วันอาฬาหบูชาและวันเข้าพรรษาผมก็จะกลับไปบ้านชัยนาท

ตอนเช้าไปทำบุญตักบาตร ฟังธรรมที่วัด

ตอนเย็นก็ไปเวียนเทียนที่วัด ครับ

หนูจะกลับบ้านไปทำบุญกับคุณพ่อ คุณแม่ ที่ จ.กาญจนบุรี

แล้วก็ไปปล่อยนกปล่อยปลา

แล้วพอตกเย็นก็ไปเวียนเทียนที่วัดค่ะ

วันอาสาฬหบูชา และ วันเข้าพรรษา จะกลับบ้านที่ เพชรบูรณ์

วันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรษาที่จะถึงนี้ ผมจะกลับบ้านไปอยู่กับครอบครัว เพื่อจะชวนกันไปทำบุญที่วัดกับครอบครัว

ในวันนี้ก็ตอนเช้าจะไปวัด ทำบุญ ตักบาตร ฟังพระเทศนาธรรม พอช่วงเย็นของวันอาสาฬบูชา ก็จะเข้าวัดไปฟังธรรมเทศนา

และเวียนเทียนกับครอบครัวและเพื่อน ๆที่อยู่ที่บ้าน และวันเข้าพรรษาก็จะไปถวายเทียนเข้าพรรษา ผ้าอาบน้ำฝน ฟังเทศ

ฟังธรรม แล้วก็นั่งสมาธิครับ และวันหยุดนี้ผมจะใช้เวลานี้อยู่กับครอบครัวให้คุ้มค่าที่สุดให้สมกับเป็นวันหยุดที่

พิเศษที่สุดที่รอมาครับ

อยากจะให้เพื่อนๆ ทุกๆคนกลับบ้านไปอยู่กับครอบครัว เข้าวัด ฟังธรรมบ้าง เผื่อจะได้ A กันทุกคนครับ

ปกติหนูอยู่กับครอบครัวตลอด วันอาสาฬหบูชาก็เช่นกัน หนูกับคุณแม่ก็จะตื่นแต่เช้า เพื่อจะเข้าวัดทำบุญตักบาตร และในวันนั้น หนูก็จะทำจิตใจให้ผ่องใส ไม่โกรธเคืองใคร วันเข้าพรรษาก็เช่นกัน ถ้าคุณแม่หนูไปตักบาตรกับหนูไม่ได้ คุณแม่ก็จะให้หนูไปตักบาตรคนเดียวที่วัด พอตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งเสร็จ หนูก็จะกลับบ้านเพื่ออยู่กับครอบครัว

วันอาสาฬหบูชา และ วันเข้าพรรษา จะกลับบ้านต่างจังหวัด แล้วตอนเช้าไปทำบุญที่วัด

และทำหน้าที่เป็นชาวพุทธที่ดี รักษาศีล บำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวม  แล้วตอนเย็น

เข้าวัด  เพื่อทำวัตร-เย็น  นั่งสมาธิ  ทำจิตใจให้สงบ  บำเพ็ญภาวนา  ระลึกถึงคุณ

พระรัตนตรัย  คุณบิดามารดา  ครูบารอาจารย์  แล้วทำกิจกรรมที่ทำเป็นประเพณีในวัน

เข้าพรรษาคือ  การเวียนเทียนพร้อมผู้ทุกคนที่มาร่วมในพิธี   

วันอาสาฬหบูชา และ วันเข้าพรรษา :: นักศึกษามีกิจกรรมอะไรที่จะทำในวันดังกล่าวบ้าง

ตอบ. สำหรับวันดังกล่าว เป็นวันสำคัญทางพุธศาสนา วันหนึ่งฉนั้นกิจกรรมที่ทำควรมีความสอดคล้องกับวันนั้นๆ

.....................

วันอาสาฬหบูชา ผมก็จะไป ทำบุญ ใส่บาตร เข้าวัดฟังธรรม เวียนเทียน ถือศีล ตามหน้าที่ของพุธทธศาสนิกชนทั่วไป

ส่วนวันเข้าพรรษา ผมก็จะ ถวายเทียนพรรษา ถวายผ้าบน้ำฝน อันมีมาตั้งแต่สมัยพุทธกาล เข้าวัดฟังธรรม เวียนเทียน

และก็ตั้งสัจะ งดเหล้าเข้าหรรษา...

การทำบุญสามารถทำได้ทุกวันไม่จำเป็นต้องเป้นวันดังกล่าว.....

แต่ถ้าเราต้องการที่จะสืบทอดศาสนาพุทธให้คงอยู่ต่อไป..เราก็ควรทำบุญ เข้าวัดฟังธรรมเทศนาในวันธรรมัสวนะ ฯ

วันสำคัญทางศาสนา 2 วันนี้ ผมจะกลับบ้านไปช่วยงาน พ่อ แม่ ครับ

เพราะ พ่อ แม่ ของ ผม อยู่บ้าน กัน 2 คน เลย ต้องกลับไปช่วย งาน พ่อ แม่ ที่ บ้าน ครับ

วันอาสาฬหบูชาผมก็จะไปทำบุญตักบาตร ฟังเทศน์ ฟังธรรม สวดมนต์ในตอนเช้า กลางคืนก็ออกไปเวียนเทียน

วันเข้าพรรษา ทำคล้ายๆกับวันอาสาฬหบูชาครับ^^

หนู จะกลับ บ้าน ไปทำบุญตักบาตร ฟังเทศ ฟังธรรม ถวายเทียนพรรษากับผ้าอาบน้ำฝน แล้วก็เวียนเทียน ที่วัดใกล้บ้าน กับครอบครัวของหนูเสร็จแล้ว ก็ ปล่อยนกปล่อยปลา ปล่อย เต่า ปล่อยปลาไหล ปลอย หอย(ขม) ด้วยค่ะ

วันสำคัญ 2 วันนี้ ผมกลับบ้าน ไป ทำบุญ กับ แม่ พี่ ครับ

ปล่อย นก ปล่อย ปลา ครับ

มีความสุข มีความสุข

วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา เป็นวันที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง ถ้ากล่าวถึงเวลายามว่างของวันสำคัญ 2 วันนี้

1 เดินทางไปทำบุญที่วัด ฟังธรรมทำจิตในให้สบาย

2 ไปเที่ยวกับครอบครัว

3 ถือศีล 5

4 เวียนเทียน

5 ตักบาตร

แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือการที่เราเป็นคนดีทุกวัน

วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา เป็นวันที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง ถ้ากล่าวถึงเวลายามว่างของวันสำคัญ 2 วันนี้

1 เดินทางไปทำบุญที่วัด ฟังธรรมทำจิตในให้สบาย

2 ไปเที่ยวกับครอบครัว

3 ถือศีล 5

4 เวียนเทียน

5 ตักบาตร

แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือการที่เราเป็นคนดีทุกวัน

(ลืมใส่รหัสนักศึกษาค่ะ)

วันอาสาฬหบูชา และ วันเข้าพรรษา :: นักศึกษามีกิจกรรมอะไรที่จะทำในวันดังกล่าวบ้าง

หนูจะตื่นแต่เช้าตักบาตรพร้อมครอบครัว หลังจากนั้น หนูก็จะไปทำบุญที่วัดทั้งวันเลยค่ะ

กิจกรรมวันอาสาฬหบูชา และ วันเข้าพรรษา
1.ทำบุญตักบาตร

2.ไปวัดปฏิบัติธรรม

3.สมาทานศีล รักษาศีล

4.ฟังเทศน์ สนทนาธรรม 

5.เจริญจิตภาวนา

6.ถวายภัตตาหารเช้า-เพล

7.ถวายเทียนพรรษา และผ้าอาบน้ำฝน

8.เวียนเทียน

กิจกรรมที่จะทำในวันอาสาฬหบูชา และ วันเข้าพรรษา

1.พาครอบครัวเข้าวัดร่วมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา

2.ทำบุญตักบาตร

3.ไปวัดปฏิบัติธรรม

4.สมาทานศีล รักษาศีล

5.ฟังเทศน สนทนาธรรม

6.ทำวัตรสวดมนต์ เจริญจิตภาวนา

7.ถวายภัตตาหารเช้า-เพล

8.ถวายเทียนพรรษา และผ้าอาบน้ำฝน

9.บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ต่าง

10.ประกอบพิธีเวียนเทียน

วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา

ก่อนอื่นเลย ก็ต้องกลับไปอยู่กับพ่อกับแม่ครับ

1.ทำบุญ ตักบาตรครับ

2.ปล่อยนก ปล่อยปลา

3.ฟังเทศครับ

4.ถวายเทียนพรรษา หรือผ้าอาบน้ำฝน

ในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา

1. ไปทำบุญตักบาตร

2. ฟังเทศ

3. รักษาศิล 5

4. ไม่ฆ่าสัตว์ปล่อยนก ปล่อยปลา

5. ไปเวียนเทียนที่วัด

ไปวัดแล้วจะทำให้จิตใจของเราสงบมากขึ้นและชีวิตจะมีแต่ความสงบสุข

กิจกรรมในวันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา

ตื่นเช้ามาครอบครัวผมก็จะไปทำบุญตักบาตรที่วัดใกล้ๆบ้านตอนเช้าๆ หลังจากนั้นก็จะซื้อ

นกหรือไม่ก็ปลา มาปล่อยและถ้าให้ครบก็น่าจะมีบริจาคโลหิต(แต่ผมยังไม่เคย) พอตกค่ำก็จะ

ไปเวียนเทียนที่วัด แล้วที่สำคัญคือการรักษาศีล5 ครับ ^^

กิจกรรมวันเข้าพรรษาเเละวันอาสาฬหบูชา

1.ไปทำบุญตักบาตรที่วัด

2.ฟังพระเทศน์

3.อยู่บ้านกับครอบครัว

4.รักษาศีล5

กิจกรรมวันเข้าพรรษาและวันอาสาฬหบูชา

หนูก็จะกลับบ้านที่จังหวัดลพบุรี

ตื่นแต่เช้าไปทำบุญ ใส่บาตรและฟังเทศน์ที่วัดคลองสุทธาวาสซึ่งอยู่ใกล้ๆบ้าน

ส่วนตอนค่ำๆก็จะออกไปเวียนเทียนกับครอบครัวค่ะ

วันเข้าพรรษาและอาสาฬหบูชา

หนูจะไปทำบุญตอนเช้ากับครอบครัวค่ะ

และใช้เวลาอยู่กับครอบครัวค่ะ

กลับบ้านไปทำบุญที่วัดกับครอบครัว

ฟังเทศน์ รักษาศีล ๕ เวียนเทียน และใช้เวลาอยู่กับครอบครัวค่ะ

กลับบ้านไปทำบุญที่วัดกับครอบครัว

ฟังเทศน์ รักษาศีล ๕ เวียนเทียน และใช้เวลาอยู่กับครอบครัวค่ะ

ในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา...

หนูก็จะกลับบ้านที่ต่างจังหวัด เพื่อไปอยู่กับครอบครัว

ตอนเช้าหนูกับครอบครัวก็จะไปวัดแต่เช้า ทำบุญ ตักบาตร ถวายปัจจัยต่างๆ

ฟังเทศน์ ฟังธรรม ปล่อยนก ปล่อยปลา...

ตอนกลางคืนหนูก็จะไปหล่อเทียนพรรษาและเวียนเทียน ร่วมกับทุกคนในครอบครัว

แค่นี้หนูและทุกคนในครอบครัวก็มีความสุขแล้ว

เพราะเราได้ใช้เวลาในวันหยุดอยู่ด้วยกันและทำบุญร่วมกันค่ะ...

ในวันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา

หนูจะตื่นแต่เช้า เพื่อไปทำบุญกับครอบครัว ตักบาตร

ปล่อยนก ปล่อยปลา พอตกเย็นก็ไปเวียนเทียนค่ะ

และก็ไปเที่ยวกับครอบครัวค่ะ

วันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา

ตื่นเช้าไปทำบุญตักบาตร ฟังเทศน์ฟังธรรม ถวายสิ่งของที่จำเป็น

แล้วญาติจะมารวมตัวกันที่บ้าน ก็จะทำอาหารเลี้ยง พูดคุยกัน

ตอนหัวค่ำ ก็พร้อมกันไปเวียนเทียนเพื่อเป็นศิริมงคลแก่ชีวิต

การไปทำกิจกรรมในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ตั้งใจจะเดินทางกลับบ้านที่ต่างจังหวัด คือจังหวัดอุทัยธานีค่ะ (คิดถึงบ้าน...) ในวันเสาร์ที่ 24 ก.ค นี้และมีกิจกรรมที่วางแผนไว้ คือ....

กิจกรรมในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา

ตื่นขึ้นมาตอนเช้า และทำกับข้าว ทั้งหวาน คาว ไปทำบุญที่วัดพร้อมกับครอบครัว  เมื่อทำกิจกรรมทางศาสนาเรียบร้อยแล้ว ก็จะรับประทานอาหาร,พูดคุย กับญาติที่มาทำบุญด้วยเช่นกัน  เมื่อรับประทานอาหารเสร็จก็จะช่วยล้างจานให้วัด และช่วยทำความสะอาดศาลาด้วย จากนั้นก็เดินทางกลับบ้าน  จะปฏิบัตเช่นนี้ทั้งสองวัน แต่ในวันอาสาฬหบูชา เมื่อถึงเวลา 19:30 น. ก็จะพาครอบครัวเดินทางไปเวียนเทียนกันที่วัด   ส่วนในวันเข้าพรรษา ก็จะร่วมทำบุญและร่วมหล่อเทียนพรรษา  ถวายเทียนพรรษาด้วยค่ะ

วันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา

หนูจะกลับชุมพร

และจะตื่นเช้าตักบาตรทำบุญ

และตอนค่ำจะไปเวียนเทียนที่วัดกับครอบครัวค่ะ

วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาจะไปบ้านยายแล้วพายายไปเวียนเทียนที่วัดใกล้ๆบ้าน

วันเข้าพรรษาและวันอาสาฬหบูชา

หนูจะไปตักบาตรทำบุญตามขนบธรรมเนียมประเพณีที่สืบสานต่อกันมา

ตอนค่ำก้อจะไปเวียนเทียนที่วัด

และก้อจะรักษาศีลด้วยค่ะ

ในวันเข้าพรรษาและวันอาสาฬหบูชา...หนูจะไปทำบุญที่วัดใกล้ๆบ้านกับคนในครอบครัวค่ะและพอตกกลางคืนก็จะไปเวียนเทียนที่วัดด้วยกันค่ะ

ข้อความที่66อยู่Sec   A   น่ะค่ะ

ผมจะไป ทำบุญตักบาตร ปล่อยนกปล่อยปลา

แล้วพอถึงกลางคืน ก็จะไปเวียนเทียนที่วัดครับ

วันอาสาฬหบูชา

- ผมจะใส่บาตรตอนเช้า

- และเวียนเทียนตอนกลางคืนครับ

จะไปเวียนเทียนที่วัดคร่ะ

วันอาสาฬหบูชา

ผมจะไปทำบุญกับครอบครัวที่วัดและไปฟังเทศกับครอบครัวและพอถึงตอนเย็น ผมก็จะไปเวียนเทียน

วันเข้าพรรษา

ผมจะไปตักบาตร ฟังเทศฟังธรรม ถวายเทียนพรรษา

.ในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา หนูก็จะกลับบ้านค่ะ

เพื่อที่จะได้ไปทำบุญที่วัดกับครอบครัวในตอนเช้า

พอตอนค่ำก็ไปเวียนเทียนที่วัดค่ะ ^^*

วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาที่จะมาถึงนี้

หนูจะกลับบ้านไปทำบุญกับพ่อแม่และญาติๆ

โดย ตักบาตร ฟังเทศน์ และร่วมหล่อเทียน

พอตอนคำก็จะไปร่วมเวียนเทียนกับญาติๆ

วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาที่จะมาถึง

ผมจะพาครอบครัวไปทำบุณตักบาตรและร่วมเวียนเทียนที่วัด

วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาที่จะถึงนี้

ผมได้นัดกับคนในครอบครัวไปทำบุญที่วัดโดยมี

ตักบาตรตอนเช้า แล้วตอนกลางคืนก็ไปเวียนเทียน

ที่วัดครับ

วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา

หนูจะกลับบ้านไปทำบุญกับพ่อแม่และน้องๆ

โดยตอนเช้าจะไปทำบุญที่วัด โดย ตักบาตร ฟังเทศน์

ส่วนตอนกลางคืนก็จะไปเวียนเทียนกับน้องๆ

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

----------------- ปิด งานนะคะ --------------------------

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++