หลังจากที่ได้ดุแลผุ้บาดเจ็บมาระยะหนึ่ง ก็พบว่า ภาวะแทรกซ้อนที่พบได้บ่อย ได้แก่ ปอดแฟบ

     ถึงแม้ว่า จะจัดการเรื่องความปวดแล้ว ผู้ป่วยที่เป็นเด็กประถมปลาย ก็ไม่ค่อยเข้าใจว่า

ทำไมต้องหายใจลึก ทั้งๆ ที่เจ็บระบม  ใช้ triflow ก็แล้ว ขอความร่วมมือกับญาติก็แล้ว

     ประจวบกับไข้หวัดสายพันธุ์ใหม่ระบาด เน้นการล้างมือ 20 วินาที พร้อมร้องเพลงช้าง ก็เลยให้

ผู้ป่วยร้องเพลงช้าง ผู้ป่วยก็สนุก เสริมพลังผู้ป่วยให้ร้องต่อไป แล้วคุณพยาบาลจะมาฟังวันละครั้ง

ทำให้สามารถหายใจลึกได้มากขี้น ไข้ลดลง และจำหน่ายได้ในที่สุด

ก็ต้องขอขอบคุณเพลงช้างที่ช่วยเพิ่มพลังปอด