ไม่ง่ายหรอก..กว่าที่ฉันจะได้เจอใครสักคน
ที่ฉันรู้สึกว่า..อยากคุยด้วย..อยากทักทาย
อยากใกล้ชิด อยากจะคิดถึง
แ ล ะ อ ย า ก จ ะ รั ก ค น - ค น นั้ น ใ น ที่ สุ ด
และมันก้อไม่ใช่เรื่องง่ายอีกเช่นกัน
กับการที่จะทำให้ใครคนนั้น..มีใจตรงกันกับเรา
.. คิดเหมือนกัน รู้สึกเหมือนกัน ..
แต่ถ้าเมื่อไหร่ที่ได้รักใครสักคนแล้ว
จะให้เลิกรัก..มันยากกว่าตอนที่จะรักเสียอีก