ความเห็น 44850

ความเอ๋ย...ความรัก

เขียนเมื่อ 

หากแรกพบเมื่อสบตา...

สายใย...แห่งความสัมพันธ์

สบประสาท...สื่อบอก

แห่ง...ความรัก