ในช่วงวันที่ 3-11 กรกฏาคม 2549 นี้ จะมีการจัดงาน 60 ปี พระบารมีแผ่ไพศาล งามตระการเทียนพรรษา เทิดราชัน ณ ทุ่งศรีเมือง จ.อุบลราชธานี รวม 9 วัน 9 คืน โดยเฉพาะช่วงเช้าวันที่ 11 ก.ค. ซึ่งเป็นวันเข้าพรรษานั้น จะเป็นช่วงที่มีขบวนแห่เทียนพรรษาที่ยิ่งใหญ่สวยงาม และน่าเดินทางไปชมด้วยตาตัวเองเป็นอย่างยิ่ง

นี่คือ 10 เหตุผลที่ทำให้งานแห่เทียนที่อุบลราชธานี มีเสน่ห์น่าสนใจ และเป็นที่หนึ่งของเมืองไทยครับ

1. อุบลราชธานีเป็นจังหวัดต้นแบบในการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษาที่ยิ่งใหญ่มโหฬาร
2. งานแห่เทียนพรรษาเป็นกิจกรรมหนึ่งของบุญเข้าพรรษา เป็นฮีตแปด ในจำนวนฮีตสิบสอง ถือเป็นประเพณีที่ยิ่งใหญ่อีประเพณีหนึ่งของอุบลราชธานี
3. มีการคิดค้นรูปแบบวิธีการเพื่อให้เทียนพรรษามีความงดงามสลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้น
4. การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เข้ามาให้การสนับสนุนบรรจุอยู่ในโปรแกรมท่องเที่ยวระดับชาติ ส่งผลให้มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลก
5. อุบลราชธานีมีมรดกทางอารยธรรม และวิถีวัฒนธรรมที่ละเอียดอ่อนงดงามควบคู่มากับศรัทธาในพระพุทธศาสนา
6. อุบลราชธานีเป็นถิ่นที่มีประวัติศาสตร์เก่าแก่ยาวนานกว่า 200 ปี
7. อุบลราชธานีมีความอุมสมบูรณ์ด้วยธรรมชาติเป็นพื้นฐาน มีแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจ
8. ชาวบ้านในอุบลฯ ร่วมใจทุ่มเทในการจัดทำต้นเทียนอย่างเต็มที่ โดยแกะสลักด้วยลวดลายไทยอย่างประณีต ประดับตกแต่งอย่างยิ่งใหญ่ตระการตา
9. ขบวนแห่เทียนพรรษา นอกจากเทียนพรรษาที่งดงามตระการตาแล้ว ยังมีขบวนแห่ฟ้อนร่ายรำ การแสดงพื้นบ้าน สร้างความสนุกสนานครื้นเครงแก่ผู้พบเห็น
10. สื่อต่างๆทั้งวิทยุ โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ Internet ฯลฯ ร่วมใจกันประชาสัมพันธ์อย่างเต็มที่