พิธีสวนสนาม วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ

โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ) จัดพิธีสวนสนาม เพื่อแสดงความเคารพและทบทวนคำปฏิญาณตน ต่อองค์พระประมุขคณะลูกเสือแห่งชาติ เพื่อประกาศความเป็นลูกเสืออย่างแท้จริง

 

 

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว  รัชกาลที่ 6

พระองค์ผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย

 

               วันที่  1 กรกฎาคม 2553   โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ)   เทศบาลนครนครราชสีมา   จัดพิธีสวนสนาม  เพื่อแสดงความเคารพและทบทวนคำปฏิญาณตน  ต่อองค์พระประมุขคณะลูกเสือแห่งชาติ   เพื่อประกาศความเป็นลูกเสืออย่างแท้จริง  ส่วนยุวกาชาดก็ร่วมสวนสนามด้วยค่ะ

 

คำปฏิญาณของลูกเสือสำรอง

 ข้าสัญญาว่า

ข้อ 1   ข้าจะจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
ข้อ 2   ข้าจะยึดมั่นในกฎของลูกเสือสำรองและบำเพ็ญประโยชน์                ต่อ
ผู้อื่นทุกวัน


กฎของลูกเสือสำรอง

ข้อ 1   ลูกเสือสำรองทำตามลูกเสือรุ่นพี่
ข้อ 2   ลูกเสือสำรองไม่ทำตามใจตนเอง

   

ำปฏิญาณลูกเสือสามัญ

ด้วยเกียรติของข้า  ข้าสัญญาว่า 

ข้อ 1 ข้าจะจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
ข้อ 2 ข้าจะช่วยเหลือผู้อื่นทุกเมื่อ
ข้อ 3 ข้าจะปฏิบัติตามกฎของลูกเสือ

กฎของลูกเสือสามัญ

1. ลูกเสือมีเกียรติเชื่อถือได้
2. ลูกเสือมีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และซื่อตรงต่อผู้มีพระคุณ
3. ลูกเสือมีหน้าที่กระทำตนให้เป็นประโยชน์และช่วยเหลือผู้อื่น
4. ลูกเสือเป็นมิตรของคนทุกคนและเป็นพี่น้องกับลูกเสืออื่นทั่วโลก 5. ลูกเสือเป็นผู้สุภาพเรียบร้อย
6. ลูกเสือมีความเมตตากรุณาต่อสัตว์
7. ลูกเสือเชื่อฟังคำสั่งของบิดามารดาและผู้บังคับบัญชาด้วยความเคารพ
8. ลูกเสือมีใจร่าเริงและไม่ย่อท้อต่อความยากลำบาก
9. ลูกเสือเป็นผู้มัธยัสถ์
10. ลูกเสือประพฤติชอบด้วย กาย วาจา ใจ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ความเป็นมาของลูกเสือ

             ลูกเสือได้กำเนิดครั้งแรกในประเทศอังกฤษ เมื่อ พ.ศ. ๒๔๕๐    โดยท่านลอร์ดบาเดน เพาเวลล์ กิจการลูกเสือในยุคแรกมีจุดประสงค์เพื่อเตรียมคนไว้เป็นทหาร    หลายประเทศที่ไม่มีพระราชบัญญัติเกณฑ์ทหาร    จึงได้จัดให้มีลูกเสืออย่างประเทศอังกฤษบ้าง  หลังจากนั้นไม่นานกิจการลูกเสือก็ได้แพร่หลายเข้าไปยังประเทศสหรัฐอเมริกา

             ในปี พ.ศ. ๒๔๕๑ ลอร์ด บาเดน เพาเวลล์ ได้แต่งหนังสือคู่มือการฝึกอบรมลูกเสือขึ้นมาเล่มหนึ่ง มีชื่อว่า Scouting For Boys และคำว่า "Scout" จึงใช้เป็นคำเรียกผู้ที่เป็นลูกเสือซึ่งมีความหมายมาจาก   

                S  ย่อมาจาก  Sincerity          แปลว่า  ความจริงใจ    
                C  ย่อมาจาก  Courtesy         แปลว่า  ความสุภาพอ่อนโยน
                O  ย่อมาจาก  Obedience      แปลว่า  การเชื่อฟัง
                U  ย่อมาจาก  Unity               แปลว่า  ความเป็นใจเดียวกัน
                T  ย่อมาจาก  Thrifty            แปลว่า  ความประหยัด 

           ต่อมาใน พ.ศ. ๒๔๕๔     พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ    ให้จัดตั้งกองเสือป่าขึ้น เพื่อให้ข้าราชการพลเรือนได้เข้ารับการอบรม    โดยมีจุดประสงค์ที่จะมุ่งอบรมจิตใจให้คนไทยรู้จักรักชาติ   มีมนุษยธรรม  มีความเสียสละ  สามัคคี  และมีความกตัญญู
              เมื่อกิจการของเสือป่าเจริญก้าวหน้ามั่นคงดีแล้ว   พระองค์จึงทรงพระราชดำริว่า    ควรจะได้มีการอบรมของเสือป่าด้วย   ดังนั้นในวันที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๕๔    จึงมีพระบรมราชโองการจัดตั้งลูกเสือขึ้นในประเทศไทย   นับเป็นประเทศที่ ๓ ของโลก   รองจากสหรัฐอเมริกา   จากนั้นนานาชาติในยุโรปจึงจัดตั้งกองลูกเสือของตนขึ้น   ลูกเสือกลายเป็นองค์การสากลและมีความสัมพันธ์กันทั่วโลก   เป็นสื่อผูกมิตรไมตรีกันโดยใช้กฎของลูกเสือ ๑๐ ประการ    ผูกสัมพันธ์กันไม่เว้นเชื้อชาติใด  ศาสนาใดทั้งสิ้น   ถือว่าลูกเสือทั่วโลกเป็นพี่น้องกันหมด

              แม้พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว   จะทรงสวรรคตแล้วก็ตาม  พระราชอนุสรณ์กิจการลูกเสือของพระองค์ท่าน   ได้พัฒนารุ่งเรืองมาตามลำดับจนเป็นกิจการที่สร้างคุณประโยชน์   สร้างชื่อเสียงของประเทศให้ขจรขจายเป็นที่รู้จักของนานาประเทศทั่วโลก   และเพื่อเป็นการระลึกถึงพระองค์ท่าน   ทางราชการจึงได้กำหนดวันที่ ๑ กรกฎาคมของทุกปีเป็น "วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ" หรือ "วันลูกเสือ"

 

 

P

ครูสุภา ภรณ์

ครูสุภาภรณ์ พลเจริญชัย

โรงเรียนเทศบาล4(เพาะชำ)

ขอขอบคุณ  ข้อมูลจาก http://www.lib.ru.ac.th/journal/jul/jul01-BoyScout.html

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน โรงเรียนเทศบาล4(เพาะชำ)

คำสำคัญ (Tags)#พิธีสวนสนาม วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ

หมายเลขบันทึก: 371346, เขียน: 01 Jul 2010 @ 23:36 (), แก้ไข: 06 Sep 2013 @ 23:09 (), สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (1)

ผอ.ศักดิ์เดช
IP: xxx.183.59.33
เขียนเมื่อ 

ขอขอบคุณความรู้ดี ๆที่เกี่ยวกับลูกเสือที่ได้อ่าน ขอชื่นชมกับกองลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาดของโรงเรียนเทศบาล ๔ (เพาะชำ) ที่ประกอบพิธีสวนสนามได้อย่างเข้มแข้ง ครูเชื่อว่าลูก ๆ ทุกคนจะเติบโตไปเป็นพลเมืองที่ดีได้ในอนาคตแน่นอน

ผอ.ศักดิ์เดช