ARIS
นางสาว พัชรพร ศรีมหาวงค์

แบบบันทึกผู้เชี่ยวชาญ


 

แบบบันทึกการตรวจสอบบทเรียนสำเร็จรูป

เรื่อง การพัฒนาคำศัพท์และประโยคภาษาอังกฤษ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยผู้เชี่ยวชาญ

*********************************************************************************

1.เขียนเครื่องหมาย √ ลงในช่องความคิดเห็นและเขียนข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

2. ระดับความคิดเห็น

                           +  ๑    แน่ใจว่าเป็นบทเรียนสำเร็จรูปที่จัดทำได้ตรงจุดประสงค์

                              ๐    ไม่แน่ใจว่าเป็นบทเรียนสำเร็จรูปที่จัดทำได้ตรงจุดประสงค์

                          -  ๑     แน่ใจว่าเป็นบทเรียนสำเร็จรูปที่จัดทำไม่ตรงจุดประสงค์

รายการ

ความคิดเห็น

+1

0

-1

ตัวอักษร

 

 

 

 1. มีความน่าสนใจ

 

 

 

 1. มีความชัดเจน สะกดคำถูกต้อง

 

 

 

 1. มีขนาดเหมาะสมกับเด็ก

 

 

 

รูปภาพประกอบการเรียน

 

 

 

 1. มีความสวยงาม

 

 

 

 1. มีความชัดเจนของภาพ

 

 

 

 1. มีการกระตุ้นให้เด็กสนใจทำกิจกรรม

 

 

 

รูปเล่ม

 

 

 

 1. ขนาดของรูปเล่ม

 

 

 

 1. มีความสวยงามเป็นระเบียบ

 

 

 

เนื้อหาและกิจกรรมประกอบการสอน

 

 

 

 1. เข้าใจง่ายเหมาะสมกับวัย

 

 

 

 1. กิจกรรมน่าสนใจ ไม่น่าเบื่อหน่าย

 

 

 

 1. มีความละเอียด เข้าใจง่าย

 

 

 

การใช้ภาษา

 

 

 

 1. มีการใช้ภาษาที่ถูกต้องและเหมาะสม

 

 

 

 1. มีการใช้คำและประโยคที่เหมาะสม

 

 

 

ประโยชน์ที่ได้รับ

 

 

 

 1. นักเรียนมีการเรียนรู้เรื่องการพัฒนาคำศัพท์และประโยคภาษาอังกฤษด้วยตนเอง

 

 

 

 1. นักเรียนสามารถปฏิบัติกิจกรรมได้ด้วยตนเอง

 

 

 

 

 

ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

                                                 ลงชื่อ............................................ผู้เชี่ยวชาญ

                                                   (_______________________________)

                                                   ตำแหน่ง..................................................

 

 

 

 

                

                                        

                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเลขบันทึก: 371107เขียนเมื่อ 1 กรกฎาคม 2010 14:05 น. ()แก้ไขเมื่อ 13 มิถุนายน 2012 22:40 น. ()สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี