การศึกษาประวัติศาสตร์จากแสตมป์

ความสำคัญของสแตมป์

   ความสำคัญของสแตมป์นั้น นอกจากนักสะสมสแตมป์จะได้รับความรู้เพลิดเพลินแล้ว   เราสามารถเรียนรู้ประวัติศาสตร์จากสแตมป์ได้ด้วยค่ะ.....

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สแตมป์ความเห็น (0)