ผมเคยชวนทุกท่านมาร่วมปลูกต้นไม้เพื่อภวายในหลวง 840,000 ต้น ตอนนี้ต้นไม้ปลูกครบแล้วครับ
                    วันนี้เลยเปลี่ยนเรื่องใหม่เป็นการแจกคู่มือการใช็โปรแกรม GSP ระดับประถมศึกษา สำหรับคุณครูทุกท่าน ก่อนที่ท่านจะใช้เล่มนี้ท่านต้องโหลดคู่มือการใช็โปรแกรม GSP ระดับประถมศึกษา สำหรับนักเรียนก่อนเพื่อฝึกทำใบงานต่างๆ แล้วคุณครูจึงค่อยเฉลยใบงานเหล่านั้นให้กับนักเรียน

ข้อตกลง ลงชื่อและเมลไว้ พร้อมชื่อโรงเรียนด้วยนะครับ จะรีบส่งให้ครับ

เนื่องจากผมไม่มีเวลาส่งเมล หรือบางท่านก็ไม่มีเมล เลยจัดให้โหลดหัวข้อนี้แทนไปก่อนแล้วไปรวบรวมเป็นเล่มอีกทีหนึ่ง