๒๓.จำหน่ายเสื้อ "ค่ายจิตอาสา" GotoKnow


         การดำเนินกิจกรรมค่ายจิตอาสา "ค่ายรวมพลคนต่างวัย หัวใจใฝ่เรียนรู้  ค่ายไร้กรอบ แต่ไม่ไร้ใจ GotoKnow จัดให้ผู้ใหญ่ใจดีสนับสนุน" ได้หารือกันว่าจะจัดทำเสื้อคอโปโลสำหรับสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีมาจำหน่ายผ่านบันทึก  เพื่อหารายได้มาใช้จ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดค่าย ฯ  จาก บันทึกนี้  

        นับตั้งแต่การโหวตโลโก้และการติดต่อประสานงาน หลังจากหักต้นทุนการจัดทำเสื้อและค่าจัดส่งแล้ว  จะรวบรวมรายได้ที่เหลือจากน้ำใจของผู้มีเมตตาจิต  ไปเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดค่ายจิตอาสา ฯ ที่โรงเรียนบ้านเปียงซ้อ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาน่าน เขต ๒  ในวันที่ ๑๔-๑๗ มกราคม ๒๕๕๔

          การกำหนดราคาและรูปแบบเสื้อที่ลงตัวแล้ว  เป็นเสื้อยืดคอโปโลสีขาวเนื้อผ้าอย่างดี คอปกสีฟ้า  นอกนั้นเหมือนในภาพทุกประการ  พวกเราปรึกษาหารือกันแล้ว  จึงตกลงจำหน่ายเสื้อราคาตัวละ ๓๙๙ บาททุกขนาด  ขอเชิญสั่งจอง เลือกขนาดและระบุจำนวนได้ตั้งแต่บัดนี้   ทั้งนี้ท่านจะได้รับเสื้อภายในวันที่ ๕-๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๓  โดยจะจัดส่งให้ถึงมือผู้สั่งจอง

          การตัดเย็บและปักโลโก้  โดยช่างฝีมือที่ชำนาญการของร้าน"จิปาถะ"สาขาพิษณุโลก http://www.jipatapidloke.com  ซึ่งมีเกณฑ์ว่าจะต้องสั่งตัดครั้งละ ๓๖ ตัวขึ้นไปและราคาพิเศษทั้งค่าตัดและค่าปักรวมทั้งเลือกได้ ๕ ขนาดจะต้องสั่งตัดจำนวนครั้งละ ๑๐๐ ตัวขึ้นไป  ขนาดที่แสดงอยู่นี้มี ๑๐ ขนาดจะต้องจ่ายเพิ่มค่าออกแบบอีก ๑๐๐๐ บาท

         โปรดกรุณา  โอนเงินผ่านบัญชีออมทรัพย์ นางนพวรรณ พงษ์เจริญ  ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)  สาขาเทสโก้ โลตัส ท็อปแลนด์ พิษณุโลก เลขที่บัญชี  937-209168-4   และโปรดกรุณา สั่งจองผ่านบันทึกนี้เท่านั้น

        ขอขอบพระคุณผู้มีอุปการะคุณ ที่ให้กรุณาให้ความอนุเคราะห์และให้การสนับสนุนช่วยเหลือทุกท่าน  ด้วยความเคารพอย่างสูงค่ะ หากท่านใดโอนเงินแล้วโปรดแจ้งด้วยนะคะ

     

Size สำหรับสุภาพบุรุษ             

Size

อก (นิ้ว)

ยาว (นิ้ว)

S

36

25.5

M

40

27.0

L

43

28.5

XL

46

30.0

XXL

50

32.0

Size สุภาพสตรี

Size

อก (นิ้ว)

ยาว (นิ้ว)

4

32

22

6

34

23

8

36

24

10

38

25

12

42

26

             รายนามท่านสมาชิก  ท่านผู้ที่สั่งจองเสื้อแล้วตามรายนามต่อไปนี้ค่ะ

๑. เสียงเล็กๆ فؤاد   เบอร์ L จำนวน ๒ ตัว

๒. ปิ่นธิดา เสื้อสตรี เบอร์ ๖ จำนวน ๒ ตัว

๓.Nina เบอร์ XL จำนวน ๑ ตัว

๔.เหรียญชัย เหรียญชัย มาวงษ์ เบอร์ M จำนวน ๑ ตัว

๕.กิติยา เตชะวรรณวุฒิ เบอร์ ๑๐ และ ๑๒ อย่างละ ๑ ตัว

๖.เทียนน้อย เบอร์ ๔ จำนวน ๑ ตัว

๗.เดชา เบอร์ L จำนวน ๑ ตัว เบอร์ ๑๐ จำนวน ๑ ตัว

๘.ไทบ้านผำ เบอร์ M จำนวน ๑ ตัว

๙.คนตานี เบอร์ XXL จำนวน ๑ ตัว

๑๐.phayorm แซ่เฮ เบอร์ ๘ จำนวน ๑ ตัว

๑๑.Bonnie เบอร์ ๖ จำนวน ๑ ตัว

๑๒.kookkai เบอร์ ๘ และ๑๐ อย่างละ  ๑ ตัว

๑๓.krutoiting  เบอร์ ๑๒ จำนวน ๑ ตัว 

๑๔.sareena เบอร์ ๖ จำนวน ๑ ตัว (ไม่มีที่อยู่ส่งเสื้อค่ะ)

๑๕.Poo เบอร์ XXL จำนวน ๑ ตัว

๑๖.มนัสนันท์  เบอร์ ๖ จำนวน ๒ ตัว

๑๗.phayorm แซ่เฮ  เบอร์ L จำนวน ๑ ตัว

๑๘.Baby  เบอร์ ๑๒ จำนวน ๑ ตัว

๑๙.ขจิต ฝอยทอง เบอร์ M จำนวน ๑ ตัว

๒๐.เจษฎา เบอร์ ๖ จำนวน ๑ ตัว

๒๑. หนูรี เบอร์ ๘ จำนวน ๑ ตัว และ เบอร์ L จำนวน ๑ ตัว

๒๒. แก้ว..อุบล จ๋วงพานิช เบอร์ ๘ จำนวน ๑ ตัว

๒๓. rinda เบอร์ ๘ จำนวน ๑ ตัว และ เบอร์ L จำนวน ๑ ตัว
๒๔.นาย สามารถ เศรษฐวิทยา เบอร์ XL จำนวน ๑ ตัว

๒๕.ครูเล็ก  เบอร์ XXL จำนวน ๑ ตัวเบอร์ ๑๒ จำนวน ๒ ตัว

๒๖.มาตายี เบอร์ ๑๐ จำนวน ๑ ตัว

๒๗.ดาวเรือง เบอร์ XL จำนวน ๑ ตัว เบอร์ XXL จำนวน ๑ ตัว

๒๘.ครูบุญส่ง เบอร์ L จำนวน ๑ ตัว เบอร์ ๖ จำนวน ๑ ตัว

๒๙.pa_daeng เบอร์ ๑๐ จำนวน ๑ ตัว

๓๐.poo (อันดามัน)เบอร์ S จำนวน ๑ ตัว

๓๑.หนุ่ม กร~natadee เบอร์ L จำนวน ๒ ตัว

๓๒.noktalay เบอร์ M จำนวน ๑ ตัว

๓๓.โบตั๋น เบอร์ ๘  จำนวน ๓ ตัว

๓๔.ครูนิน เบอร์ ๑๐ จำนวน ๓ ตัว

๓๕.นาย เรืองสิทธิ์ เนตรนวลใย  เบอร์ L จำนวน ๑ ตัว

๓๖.ครูอั๋น เบอร์ ๖ จำนวน ๑ ตัว

๓๗.นาง พรรณา ผิวเผือก (ไม่มีชื่อกลาง) เบอร์ ๘ จำนวน ๑ ตัว

๓๘.อิงจันทร์ เบอร์ ๑๐ จำนวน ๑ ตัว

๓๙.มนัสนันท์ เบอร์ M และ L จำนวนอย่างละ ๑ ตัว

๔๐.จักรกฤษณ์ เบอร์ L จำนวน ๑ ตัว

๔๑.จตุพร วิศิษฏ์โชติอังกูร เบอร์ M จำนวน ๑ ตัว

๔๒.udomran เบอร์ M จำนวน ๒ ตัว

๔๓.นาง.มณีวรรณ ตั้งขจรศักดิ์ เบอร์ ๑๐  และเบอร์ L อย่างละ ๑ ตัว

๔๔.เกษตร(อยู่)จังหวัด เบอร์ L จำนวน ๑ ตัว

๕๐.berger0123 เบอร์ ๘  จำนวน ๑ ตัว

๔๕.krugui Chutima เบอร์ ๑๐ และ M  อย่างละ ๑ ตัว

๔๖.ธเนศ ขำเกิด เบอร์ XL จำนวน ๑ ตัว

๔๗.KRUJOY (ครูจ่อย)  เบอร์ ๘  จำนวน ๑ ตัวเบอร์ M จำนวน ๑ ตัว

๔๘.Mr.Direct เบอร์ L จำนวน ๑ ตัว

๔๙.วอญ่า-ผู้เฒ่า-natachoei-- เบอร์ XL จำนวน ๑ ตัว

๕๐.กระติก~natachoei ที่ ~natadee เบอร์ ๘  จำนวน ๑ ตัว

๕๑.Handy เบอร์ L จำนวน ๒ ตัว

๕๒.กานดา น้ำมันมะพร้าว เบอร์ ๑๐  จำนวน ๑ ตัว

๕๓.ถาวร เบอร์ ๑๒ จำนวน ๑ ตัว

๕๔.Lioness_ann เบอร์ ๔ จำนวน ๑ ตัว

๕๕.หนานเกียรติ เบอร์ L จำนวน ๑ ตัว

๕๖.ผ่านฝันเบอร์ M จำนวน ๑ ตัว

๕๗.พรชัย เบอร์ L จำนวน ๑ ตัวและเบอร์ ๖ จำนวน ๑ ตัว

๕๘.Phornphon เบอร์ L จำนวน ๑ ตัว

๕๙.อาร์ม UsableLabs L ชาย จำนวน ๓ ตัว

               เบอร์ ๘ หญิง จำนวน ๒ ตัว

               เบอร์ ๑๐ หญิง จำนวน ๑ ตัว

๖๐.ณัฐวรรธน์ เบอร์ XXL ชาย จำนวน ๑ ตัว

๖๑.อัยการชาวเกาะ XXL  จำนวน ๑ ตัว เบอร์ ๘  จำนวน ๑ ตัว

๖๒.ประกาย~natachoei ที่~natadee เบอร์ ๘ จำนวน ๑ ตัว

๖๓.Preeda  เบอร์  XL  จำนวน ๑ ตัว

๖๔.นาง นงนาท สนธิสุวรรณ  เบอร์ ๑๐  จำนวน ๑ ตัว

๖๕.หมออนามัย เบอร์ ๖  จำนวน ๑ ตัว

๖๖.Mr_Jod เบอร์  L  จำนวน ๑ ตัวและเบอร์ M จำนวน ๑ ตัว

๖๗.แสงแห่งความดี เบอร์  .... จำนวน ๑ ตัวเบอร์  

๖๘.  เพชรลดา กิตติชาญชัย  เบอร์ M จำนวน ๑ ตัว

๖๙.หนุ่มเอม เบอร์  L และเบอร์ M อย่างละ ๑ ตัว

๗๐.ภัทรานิษฐ์ เบอร์ ๑๒ จำนวน ๑ ตัว

๗๑.นาย เต็มศักดิ์ พึ่งรัศมี เบอร์  L จำนวน ๒ ตัว เบอร์ ๘ จำนวน ๑ ตัว

๗๒.แอมแปร์~natadee เบอร์ XL จำนวน ๑ ตัว เบอร์ L จำนวน ๓ ตัวเบอร์ M จำนวน ๔ ตัว เบอร์ S จำนวน ๑ ตัว  เบอร์ ๖ จำนวน ๔ ตัว

๗๓.อ้อยเล็ก  เบอร์ ๘ จำนวน ๑ ตัว

๗๔.box1185 เบอร์  L จำนวน ๑  ตัว เบอร์  XL จำนวน ๑ ตัว

๗๕.ครูวนิดา:ราชประชา23 เบอร์  L เบอร์และ  ๑๐ อย่างละ ๑ ตัว

๗๗.ครูวิทย์ เบอร์ ๖ จำนวน ๑ ตัว

๗๘.ครูนิศากร เบอร์ ๘ จำนวน ๑ ตัว เบอร์ L จำนวน ๑ ตัว

๗๙.จรัณญา เบอร์ ๖ จำนวน ๑ ตัว

๘๐.หมูจ๋า เบอร์ ๑๒ จำนวน ๑ ตัว

๘๑.นาย พรชัย นาชัยเวียง  จำนวน ๑๒ ตัวเบอร์ XL จำนวน ๑ เบอร์ L จำนวน ๑ เบอร์  M จำนวน ๓ เบอร์ S จำนวน ๔ เบอร์ ๖ จำนวน ๓ ตัว

๘๒.บังอร  จำนวน ๑ ตัว ไม่ทราบเบอร์

๘๓.WhiteChocolate  เบอร์ ๘ จำนวน ๑ ตัว

๘๔.วิไล บุรีรัตน์ เบอร์ ๘ จำนวน ๑ ตัว

๘๕.นักรบเมืองคนดี เบอร์ L จำนวน ๑ ตัว

๘๖.เนิ่ม ขมภูศรี เบอร์ L จำนวน ๑ ตัว

๘๗.จิราพร รักจันทึก เบอร์ M จำนวน ๑ ตัว

๘๘.@..สายธาร..@ เบอร์ ๔ จำนวน ๑ ตัว

๘๙.ดวงแข เบอร์ ๖ จำนวน ๑ ตัว

๙๐.blue_star เบอร์ ๖ จำนวน ๑ ตัว

๙๑.NU 11 เบอร์ ๘ จำนวน ๑ ตัว

๙๒. พิเสด เบอร์ S, ๓ ตัว เบอร์ M, ๑ ตัว และเบอร์ ๖, ๑ ตัว

๙๓.พ.ญ. อัจฉรา เชาวะวณิช เบอร์ ๑๐ และ XL จำนวนอย่างละ ๑ ตัว

๙๔.หนุ่มตจว./ต้อม เบอร์ L จำนวน ๑ ตัว

๙๕.สุทธิรัก เบอร์ M และเบอร์ ๔ อย่างละ ๑ ตัว

๙๖.ครูอรวรรณ เบอร์  XL จำนวน ๑ ตัว

๙๗.มนัสนันท์ เบอร์ XL และ L จำนวนอย่างละ ๑ ตัว

รอบใหม่

๙๘.subahเบอร์ XL และ ๑๒ อย่างละ ๑ ตัว

๙๙.ครูเอ เบอร์  ๘ จำนวน ๑ ตัว

๑๐๐.เอราวัณ เบอร์  L จำนวน ๑ ตัว

๑๐๑.ชำนาญ เขื่อนแก้ว เบอร์  XL จำนวน ๑ ตัว

๑๐๒.ปิ่นธิดา  เบอร์  ๑๒ และ ๘ อย่างละ ๑ ตัว

๑๐๓.Kanchana เบอร์  L และ ๘ อย่างละ ๑ ตัว

๑๐๔.หนุ่มตจว./ต้อม เบอร์ ๘ จำนวน ๑ ตัว

๑๐๕.คุณยาย เบอร์ ๘ จำนวน ๑ ตัว L ชาย ๑ ตัว XL ชาย ๑ ตัว

๑๐๖.Spidy เบอร์ .............

๑๐๗.เจษฎา เบอร์  ๖ และ ๘ อย่างละ ๑ ตัว

๑๐๘.คุณหลวงเวชการ เบอร์ M จำนวน ๑ ตัว

๑๐๙.KRUDALA เบอร์ ๘ จำนวน ๑ ตัว

๑๑๐.เกด เกศนี บุณยวัฒนางกุล  เบอร์ ๖ จำนวน ๑ ตัว 

๑๑๑.พิเสดเบอร์ M  และ L  อย่างละ ๑  ตัว

๑๑๒.นีโอ เบอร์ L จำนวน ๑ ตัว

๑๑๓.นาย ฤทธิรงค์ ตุ๋ย โคตรแก้ว เบอร์ XL และเบอร์ ๑๐ อย่างละ ๑ ตัว

๑๑๔.เก่งทุกทาง เบอร์ M จำนวน ๑ ตัว

๑๑๕.มนัญญา ~ natachoei ( หน้าตาเฉย) เบอร์ ๑๐ จำนวน ๑ ตัว

๑๑๖.-`๏'-..ตะวันอ้อมข้าว..-`๏'- เบอร์ ๘ จำนวน ๑ ตัว

๑๑๖.nitat เบอร์ ๑๐ จำนวน ๑ ตัว

๑๑๗.เสมอแข เบอร์ ๑๐ จำนวน ๑ ตัว

๑๑๘.namsha เบอร์ ๑๒จำนวน ๑ ตัวเบอร์ ๖ จำนวน ๑

๑๑๙.สีตะวัน เบอร์ ๑๒จำนวน ๑ ตัวเบอร์ ๑๐ จำนวน ๑

๑๒๐.อ.นุ เบอร์ L จำนวน ๑ ตัว

รอบที่ ๓

๑๒๑.สุ-มหาวิทยาลัยชีวิต ที่ไม่มีวันปิดทำการ เบอร์ ๑๐ จำนวน ๑

๑๒๒.วัชรา ทองหยอด เบอร์ L จำนวน ๑ ตัว

๑๒๓.ครูนาย เบอร์ ๖ จำนวน ๑

๑๒๓.วัชรา ทองหยอด เบอร์ ๑๐ และ ๑๒  อย่างละ ๑  ตัว

๑๒๔.จินตนา เบอร์ ๘ จำนวน ๑

๑๒๕.อภิชาต เบอร์ M จำนวน ๑ ตัว

๑๒๖.ครูบันเทิง.com เบอร์ XL  จำนวน ๑ ตัว

 จำนวนเสื้อที่เหลือมีจำกัดตามขนาดต่อไปนี้ค่ะ

 

เบอร์ M  จำนวน  ๙  ตัว

เบอร์ ๖  จำนวน  ๑ ตัว

เบอร์ ๘ จำนวน ๗ ตัว 

เบอร์ ๔  จำนวน  ๑ ตัว

 

จำนวน ๑๒๐ ตัว  จะส่งก่อนวันที่ ๑๐ สิงหาคมค่ะ

หมายเหตุ  สำหรับรอบหลังมีกำหนดวันที่ ๑๐ กันยายนค่ะ

หมายเลขบันทึก: 367793เขียนเมื่อ 19 มิถุนายน 2010 16:42 น. ()แก้ไขเมื่อ 6 กันยายน 2013 23:05 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน


ความเห็น (720)

รับทราบเจ้าพี่คิมคนเก่ง....ยอดเยี่ยม

แต่ว่าคิดขนาดก่อนนะคะ....อยากได้หลายตัวค่ะ

เอ....หรือว่ามาลองเองเลยที่ดอยมูเซอร์ดีหน๊อ....

แล้วจะส่งข่าวนะคะ

สวัสดีค่ะkrugui Chutima

เสื้อไม่มีขนาดให้ลองค่ะ สั่งตัดตามขนาดที่สั่งค่ะ ราคาจึงสูงเป็นพิเศษ เนื้อผ้าอย่างดี  เงินรายได้จะนำไปจัดค่ายที่โรงเรียนบ้านเปียงซ้อค่ะ

 • พี่ครูคิมค่ะ น้องหนุ่ยชอบใส่เสื้อทรงผู้ชายเบอร์XLเพราะใส่สบาย ขอเปลี่ยนขนาดได้ไหมค่ะ เป็นสุภาพบุรุษเบอร์XL ค่ะ ขอโทษนะค่ะที่ขอเปลี่ยนขนาดคงไม่ว่ากันนะค่ะ ขอบคุณนะค่ะ

รับทราบ

ไม่แน่ใจ ผมบอกที่อยู่ให้คุณครู หรือยัง

สวัสดีค่ะน้องNina

ด้วยความยินดีจะเปลี่ยนให้นะคะ ขอขอบคุณมากค่ะ ขอให้น้องมีความสุขยิ่ง ๆขึ้นไปที่ได้อนุเคราะห์ช่วยเหลือค่ะ

สวัสดีค่ะน้องคนตานี

ที่อยู่ตามหน้าประวัติมีเปลี่ยนแปลงหรือเปล่าคะ  ขอขอบคุณน้องคนตานี มากนะคะ  ที่ได้ช่วยเหลือสนับสนุนให้กำลังใจ  พี่คิมรู้สึกซาบซึ้งในน้ำใจของน้องชายต่างศาสนามากค่ะ

พี่คิมขา

ขออนุญาตเปลี่ยนขนาดนะคะ เพราะรู้สึกจะอ้วนขึ้นค่ะ เปลี่ยนเป็นเบอร์  8 ค่ะ ขอบคุณค่ะ 

สวัสดีค่ะพี่คิม

 • จองค่ะจอง ขอหาสายวัด มาวัดขนาดก่อนนะคะพี่คิม
 • พรุ่งนี้มาแจ้งค่ะ

พี่คิมขา

ขอสั่งเพิ่ม เสื้อบุรุษ ขนาด L อีกหนึ่งตัวนะคะ  เผื่อใครบางคน อิ ๆ

สวัสดีค่ะน้องphayorm แซ่เฮ

แล้วใครบางคนนั้นเขาสบายดีไหมคะ พี่คิมฝากบอกขอให้สอบได้เป็น ผู้อำนวยการเขตเร็ว ๆด้วยนะคะ

ขอขอบพระคุณในความเอื้อเฟื้อ ช่วยสนับสนุนและให้กำลังใจแก่พวกพี่คิมและน้องหนานเกียรติและคณะค่ะ

สวัสดีค่ะkrugui Chutima

ลิมขอบคุณว่า...จะไปดอยมูเซอจริงไหมคะ  ดีใจด้วยแค่บอกว่าอยากไปก็ดีใจอยู่แล้วนะคะ

สวัสดีค่ะน้องอิงจันทร์

แน่ละ  ขาดการวัดมานานนม  วันนี้จะได้ถือโอกาสวัดสัดส่วนซะที  รับจองไม่จำกัด ฮา ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ

พี่คิม..ขา

มาอุดหนุนด้วยคนค่ะ

ของบี๋ Size 12 สุภาพสตรี นะคะ

โอนเงิน 400 บาท เข้าบัญชีพี่คิมให้เรียบร้อยแล้วเมื่อสักครู่นี้ ลองเช็คดูนะคะ

ลืมบอกไปค่ะว่าให้จัดส่งตามที่อยู่ในหน้าประวัติเลยนะคะ

ขอบคุณค่ะ

อันนี้เลยครับ 1 ตัว ชาย M 40 28.5

สวัสดีค่ะน้องBaby

ขอขอบพระคุณน้อง Baby เป็นอย่างมากนะคะที่ได้กรุราอนุเคราะห์ช่วยเหลือค่ะ  งานนี้เสี่ยงอย่างมั่นใจค่ะ  ได้กำไรอีก ๑ บาทสำหรับรวมเป็นค่าส่งนะคะ

สวัสดีค่ะอาจารย์น้องขจิต ฝอยทอง

อากาศที่พนมทวนคงเย็นสบายดีนะคะ  พี่คิมตัดใจสั่งจำนวน ๕๐ ตัวรอบบนี้ค่ะ เพราะจะได้ลดค่าปักลงอีกตัวละ ๒๐ บาทเดิมคิดค่าปัก ๘๐ หากสั่ง ๕๐ ตัวก็ลดค่าปักเหลือ ๖๐ ค่ะ  ขอขอบคุณในความกรุณามากนะคะ

สวัสดีค่ะน้องอิงจันทร์

ขอขอบคุณค่ะ รอทราบขนาด (ไหนแหน่)  จองตัวเดียวหากใส้แล้วเช้ง...จะซักทันหรือคะเพราะอยากใส่ทุกวันขึ้นมา จะลำบากนา

สวัสดีค่ะ คุณครูคิม ติดตามงานของครูมาตลอดค่ะ จองเสื้อ size 6 หญิง 1 ตัวค่ะ หากโอนเงินแล้วจะแจ้งให้ทราบค่ะ

สวัสดีค่ะ พี่คิม

หนูรี จองด้วย 1 ตัวค่ะ จะแจ้งขนาดพรุ่งนี้น่ะค่ะ

ราตรีสวัสดิ์ค่ะ

สั่งเบอร์ 8 ค่ะ พี่คิม จะส่งเงินไปให้พรุ่งนี้นะคะ

สวัสดีค่ะพี่ครูคิม มาจองด้วยค่ะ เอาไซส์หญิง เบอร์ 8 และไซส์ชาย ขนาด L อย่างละ 1 ตัวค่ะ ขอบคุณค่ะ

สวัสดีค่ะ..พี่ครูคิม

สงสัยค่ะ..ว่า Size ผู้ชาย ทำไมถึงมี 2 แบบค่ะ

คอยติดตามมาตลอด..กลัวพลาด

สั่งแน่นอนค่ะ ขอวัดขนาดก่อนนะคะ กินดีอยู่ดีขึ้นอ่ะคะ..อิ..อิ

สวัสดีครับ สั่งจอง 1 ตัว ชาย XL 46 ขอบคุณครับ

สวัสดีค่ะพี่ครูคิม

         ออกจากโรงพยาบาลเมื่อวานนี้ค่ะหมอบอกว่าเป็นโรคหัวใจ ขออุดหนุดเสื้อไซค์ 10 จำนวน 1ต้วนะคะ โอนเงินเรียบร้อยแล้วค่ะ

โอนเงิน

ผลการโอนเงิน

 
ชื่อเรียกแทนบัญชี
ชื่อบัญชี
บัญชีผู้โอน
1020017973
SASINAN
บัญชีผู้รับโอน
9372091684
NOPPAWAN PONG


ธนาคาร
ธนาคารไทยพาณิชย์
จำนวนเงินที่ต้องการโอน
400.00 บาท
ค่าธรรมเนียมการโอนข้ามเขต
25.00 บาท
ค่าคู่สาย
0.00 บาท
ค่าธรรมเนียม SMS
ฟรี
บันทึกช่วยจำ
โอนแล้วค่ะพี่คิม
การแจ้งให้ทราบ
ต้องการ
แจ้งโดย
SMS
การแจ้งให้ผู้รับทราบ
ต้องการ
แจ้งโดย
SMS
หมายเลขอ้างอิง
bayi16318860
วัน / เวลา
20/06/2010 09:45:18 AM

คิดถึงมากกกกกก.....นะคะ คุยกันหลังไมค์นะคะ

สวัสดีค่ะ  พี่ครูคิม

 • จอง 2 ตัวค่ะ  XL  ชาย 1 ตัว  เบอร์ 12 (42) 1 ตัว
 • โอนเงิน..เย็นนี้...ผ่านตู้  เอ  ที  เอ็ม..ค่ะ
 • ว้า......ไม่อยากบอก ไซด์..เลย  อย่างนี้เขารู้กันหมดซิ
 • ทุกคนโปรดทราบ..ครูสอน.สั่งซื้อให้คนข้างบ้านค่ะ
 • ไม่ใช่ของครูสอนกับน้องกานต์นะคะ อย่าเข้าใจผิด
 • 5555555555555555

อ้อ มี ธนาคารกรุงไทย ไหมค่ะ บ้านครูสอนมีแต่ตู้กรุงไทย ถ้ามีจะได้ ชัวร์หน่อย

ขอวัดขนาดก่อนครับกันพลาด อ้วนขึ้นพอสมควร

สวัสดีค่ะพี่คิม

หนูรี มาแจ้งขนาดเสื้อค่ะ เบอร์ 8 จำนวน 1ตัว และขอเพิ่มอีก 1 ตัวของคุณผู้ชาย เบอร์ L น่ะค่ะ

พี่คิมขาหนูจะต้องโอนเงินให้พี่ภายในวันที่เท่าไหร่ค่ะ...ตอนนี้อยู่บ้านสวนค่ะ ไม่มีแบงค์ให้โอนเงิน รบกวนพี่แจ้งหนูรีด้วยน่ะค่ะ ถ้ายังไงเดี๋ยวค่อยฝากคนอื่นไปโอนให้ที่ในเมืองค่ะ

ขอให้มีความสุข...ขอบคุณค่ะ

 

สวัสดีค่ะน้องเจษฎา

ขอขอบพระคุณที่กรุณาส่งผ่านการมีส่วนร่วมค่ะ ขอให้น้องมีความสุขและความรุ่งเรืองในชีวิตตลอดไปนะคะ

สวัสดีค่ะน้องหนูรี

การโอนเงินนั้นแล้วแต่ความสะดวกนะคะ ไม่มีปัญหาค่ะ พี่คิมให้เกียรติทุกท่านเสมอค่ะ  รอความสะดวกที่น้องมีก่อนก็แล้วกันค่ะ ขอขอบพระคุณในความร่วมมือร่วมใจ  ขอให้น้องและครอบครัวมีความสุขยิ่ง ๆขึ้นไปนะคะ

สวัสดีค่ะคุณแก้ว..อุบล จ๋วงพานิช

ขอขอบพระคุณในความกรุณาของคุณแก้วเป็นอย่างยิ่งค่ะ หากมีโอกาสไปร่วมกิจกรรมกันนะคะ เจ้าภาพที่น่านรอต้อนรับพวกเราไปเยือนหน้าหนาวค่ะ

สวัสดีค่ะน้องครูเล็ก

ขอขอบพระคุณค่ะ พี่คิมเปลี่ยนให้แล้ว ใช้ขนาดตามของร้านจิปาถะค่ะ  แรก ๆ เราไม่ทราบนำขนาดมาโพสเอง 

น้องครูเล็กยังไม่ทราบขนาด เล็กลงหรือเปล่าคะ หรือว่าสมบูรณ์พูนสุข ขอให้มีความสุขยิ่ง ๆขึ้นไปนะคะ

สวัสดีค่ะอาจารย์นาย สามารถ เศรษฐวิทยา

ขอขอบพระคุณอาจารย์มากค่ะ ที่ได้ให้ความร่วมมือร่วมใจกับพวกเรา หากมีโอกาสไปร่วมกิจกรรมกันนะคะ

สวัสดีค่ะน้องมาตายี

พี่คิมได้รับแจ้งผ่าน BAY แล้วค่ะว่ามีเงินโอนเข้ามา ๔๐๐  บาท  และตรวจดูปลายทางก่อนที่จะอ่านเม้นท์ของน้อง

ขอขอบคุณมากค่ะ รู้สึกเป็นห่วงในอาการของโรค ขอให้เป็นเพียงอาการของโรคเท่านั้นนะคะ  หายได้ ๑๐๐ %  เพราะใจแก้ด้วยใจเท่านั้น พี่เชื่อว่าน้องกระแตทำได้ค่ะ  พี่คิมขอเป็นแรงใจ

สวัสดีค่ะน้องสอนดาวเรือง

ไม่มีปัญหาค่ะ ทุกธนาคารโอนได้ค่ะ   ธนาคารกรุงไทยของพี่คิมไม่มีสมุดคู่ฝากค่ะ เพียงแค่เงินเดือนผ่านเท่านั้น  ไม่มีรายละเอียดค่ะ  ไม่แน่ใจกับการแสดงความโปร่งใสของพี่คิม    ถ้าเป็นธนาคารนี้พี่คิมสามารถแสดงความโปร่งใสได้สะดวกค่ะ ขอขอบคุณน้องสอนมากค่ะ ขอให้น้องและลูก ๆ มีความสุขความเจริญยิ่ง ๆขึ้นไปค่ะ

สวัสดีค่ะคุณครูบุญส่ง

ขอขอบคุณค่ะสำหรับความร่วมมือร่วมใจ แสดงว่ามีคนที่บ้านดูแลดี จึงสมบูรณ์พูนสุข  ขอให้มีความสุขกันทั้งครอบครัวนะคะ

 • พี่ครูคิมขา...น้องกานต์ขอเปลี่ยนเสื้อ จากเบอร์ 12 เป็น XXL ค่ะ เขาชอบใส่แบบเสื้อผู้ชายใหญ่ๆ  คนจะได้คิดว่าเพราะเสื้อใหญ่เลยดูว่าอ้วน ค่ะ  อิๆๆๆ

สรุปคือ XL    XXL    อย่างละ 1 ตัว

พรุ่งนี้น้องกานต์ไปทำงานจะโอนเงินให้ค่ะ

บ้านน้องสอนตอนเย็นฝนตก ไม่ได้ออกจากบ้าน

ขอโทษด้วยค่ะ

สวัสดีค่ะน้องดาวเรือง

ทำไมใส่กันตัวใหญ่เหลือเกิน  ตามขนาดเป๊ะเลยเสื้อนะคะร้านนี้ คิดดูให้ดีวัดใหม่ก็ได้นะคะ เบอร์ของร้านนี้ไม่เหมือนร้านทั่วไปนะคะ  อย่างพี่คิมเคยใส่ L แต่เสื้อร้านนี้พี่คิมใส่ S ค่ะ

สวัสดีค่ะ พี่คิม

ป้าแดง size 10 เท่ากับ 1 ตัวค่ะ

ขอบคุณค่ะ

สวัสดีค่ะpa_daeng

ขอขอบคุณค่ะ ด้วยความยินดีที่ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน หากว่างเราไปทำกิจกรรมร่วมกับเด็ก ๆ กันนะคะ ขอให้น้องแดงมีความสุขมาก ๆ ค่ะ

สงสัยต้องตามลายแทง จากข้อเมนท์ของพี่รินดา เรื่องสัดส่วนอะไรนี่ค่ะ เขินเลย ;)

Poo นี่คนละคนกับปู ใช่ไหมพี่ ... ก็แล้วแต่พี่คิมพิจารณาแล้วกันนะคะ พูดเล่น อิ อิ

สวัสดีค่ะน้องpoo

คนละสัญลักษณ์ค่ะ Poo  เป็นท่านสุภาพบุรุษค่ะ  นึกขำน้องสอนเหมือนกันค่ะ  พี่คิมจัดการให้น้องปูแล้วนะคะ  ขอขอบคุณค่ะ

สวัสดีครับ

สั่งจองเบอร์ XL ผู้ชาย 1 ตัวครับ

ขอบพระคุณครับ...

สวัสดีค่ะน้องPhornphon

ขอขอบพระคุณค่ะ  เที่ยวนี้ภาคภูมิใจบ้างที่ได้จำหน่ายเสื้อแทนการรบกวนขอกันอย่างน่าเกรงใจค่ะ  ขอให้น้องและครอบครัวมีความสุขมาก ๆ นะคะ

พี่คิมค่ะ ปูสงสัยว่า เสื้อผู้หญิง กับผู้ชาย ต่างตรงแค่ขนาดใช่ไหมคะ หรือ ของผู้หญิง ตรงปลาย จะมีคอดเอว ส่วนผู้ชาย จะแบบ ตรงๆ

ถ้าใช่ ขอเปลี่ยนเป็น Size S ผู้ชายนะคะพี่ พี่คิมค่ะ เดี๋ยวปูจะส่งเมล ผ่านทาง go เพราะยังไม่มีอีเมลพี่คิมเลย แล้วก็ขอสารภาพว่า เบอร์โทรศัพท์ด้วยค่ะ แบบ มือถือตกน้ำ เบอร์หายหมดแล้ว ถ้าโอนเงินแล้วจะมาแจ้งอีกทีค่ะ ขอบคุณมากค่ะพี่

จองเบอร์ L (ชาย)  ๒  ตัว  โอนเงินบ่ายวันนี้ครับ....

สวัสดีค่ะน้องpoo

พี่คิมเองก็ใส่เบอร์ S แบบผู้ชายค่ะ  เพราะแบบผู้หญิงก็สวยนะคะ  แต่มีส่วนเว้าโค้งตามความงามของสรีระแบบหญิง ๆ ไทยทั่วไปค่ะ ฮา ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ สวยจริงแท้ ๆ นี่หว่า

สวัสดีค่ะพี่หนุ่ม กร~natadee

ถูกต้องเลยนะคะที่ต้องสั่ง ๒ ตัว  หากใส่หล่อ  จะได้ผลัดกันซัก ผลัดกันใส่วันเว้นวัน  รับรองใส่แล้วเท่ดูดี  หนุ่มขึ้นเฉียบพลัน  ขอขอบคุณแรงใจที่สนับสนุนค่ะ แบบนี้เรียกว่ารักกันจริง (รักทีหลังก็ยอมนะคะ) ฮา ๆ ๆ ๆ ๆ ห้ามตบกะโหลกนะคะ

ตกลงใจแล้วค่ะพี่คิมคนเก่ง....

krugui  เอาเบอร์  8  และ  10   อย่างละหนึ่งตัวค่ะ

ไม่ทราบว่าแบบของผู้หญิงและผู้ชายจะต่างกันไหม  อย่างที่น้องปูถามนั่นแหละค่ะ

ขอบคุณมากค่ะพี่

ตกกะใจ เห็นเมนท์พี่กีตาร์ ขออย่างล่ะ ครึ่งตัว .. ปูขอไปพิจารณา สายตาตัวเองด่วยแล้วล่ะคะ ถ้า สั่งอย่างละครึ่งตัวได้ ปูขอแบบผสม แบบชายหญิง ทูอินวัน นะคะพี่ ;) ว้า ไปกันใหญ่แล้ว เดี๋ยวกลัวพี่คิมจริงจัง จัดให้ล่ะยุ่งเลย ... งานเข้าเยอะมาแซวๆ ค่ะ

... เมลที่อยู่ปูให้พี่คิมแล้วค่ะ คราวนี้จะได้มีข้ออ้างเรื่องไปหาที่อยู่ใหม่หลาว ;) เหนื่อยไหมคะพี่ ส่งกำลังใจเต็มเหวี่ยง ค่ะ ;) เมลไปทาง โกว์ นะคะพี่ รบกวนพี่เช็คหน่อยคะ เพราะ เมลที่ได้รับ จะต่างกันแค่เพียง คำว่า comment กับ contact เวลารับ ส่งจึงหลุดบ่อย ;)

ขอบคุณพี่สาวใหญ่หัวหน้าแกงค์ มากๆ ค่ะ

ตอนแรกก็ตกใจเมื่ออ่านเมนท์น้องปู.....เอ...เราเพี้ยนขนาดนั้นเลยเหรอ

สั่งเสื้ออย่างละครึ่งตัว ที่แท้ก็ hahahahaha สายตาเจ้าหล่อนหาเรื่อง ( ขำ ) น่ะเอง

ว่าแต่ว่า.....มันมีจริงๆหรือค่ะพี่คิมชนิด two in one คงมีคนสั่งตรึมเลยชียว อิ อิ

เฮๆฮาๆ วันแรกของการทำงานนะคะ.....

น้องครูคิมขา ขอเป็นsize 10 ได้ไหมคะ

ถ้าเขาตัดไปแล้วก็ไม่เป็นนไรค่ะ

ใส่หลวมหน่อยก็ดี อิอิ ได้กำไรผ้า แป่วววว.............

ฟังน้องครูคิมบอกว่าขนาดใหญ่มาก พี่เกรงจะหลวมค่ะ

จะส่งเงินไปให้วันพุธนะคะ

ชั่วโมงเช้าว่างค่ะ

ขอบคุณค่ะ

 

สวัสดีค่ะพี่ครูคิม

ครูนกขอจองเบอร์ M นะค่ะ 1 ตัวค่ะ จะโอนให้พรุ่งนี้เย็นๆค่ะ

สวัสดีครับ โอนให้แล้วครับเก้าเก้าเก้ารวมค่าน้ำแข็ง..ครับ

สวัสดีค่ะน้องpoo

ทำเป็นเล่นไป  พี่คิมเกิดอาการสองงอ(งง)เลยนะคะ ยิ่งตาไม่ดีอยู่ยายจึงอ่านไม่ถนัดฮา ๆ ๆ ๆ ๆ

ตกลงใครกันกันแหน่ระหว่างครูกี้ร์กับน้องปู  ที่จะสั่งเสื้ออย่างละครึ่งตัว  ฮา ๆ ๆ อีกรอบค่ะ

ถ้าต้องการก็อยากจะจัดให้อยู่นะคะ

สวัสดีค่ะkrugui Chutima

สองงอ...เข้าสิงพี่คิมแต่หัวค่ำค่ะ กลับไปอ่านเม้นท์แรกของน้องครูกี้ร์  ยังไม่เจอเสื้ออย่างละครึ่งตัว  ฮา ๆ ๆ ๆ ๆ

น้องปูณอันดามันหนอ....เล่นแจกงงกันใหญ่

น้องครูสอนต่างหากดูผิดระหว่าง small p และ big P   น้องปูก็โดนสองงอเล่นงานมาแล้วนะคะ

สวัสดีค่ะพี่krutoiting

พี่ต้อยวัดตัวหรือยังคะ  ยังเปลี่ยนได้ค่ะ เขาจะเริ่มตัดวันพุธนี้ค่ะ  พรุ่งนี้นัดตรวจสอบ ดูแบบก่อนค่ะ

ขนาดจะตรงกับที่แจ้งไว้ค่ะ   ขอขอบคุณพี่ต้อยอีกครั้งนะคะ  ที่บอกว่าตัวใหญ่คือเบอร์ของร้านเขาจะใหญ่กว่าเบอร์จากร้านอื่นค่ะ

สวัสดีค่ะน้องนกnoktalay

ขอขอบคุณในความอนุเคราะห์ช่วยเหลือค่ะ การโอนเงินแล้วแต่สะดวกนะคะ  สะดวกเมื่อไรค่อยโอนก็ได้ค่ะ อย่าให้ลำบากนะคะ

สวัสดีค่ะพี่หนุ่ม กร~natadee

ขอขอบพระคุณค่ะที่กรุณา  เป็นค่าจัดส่งค่ะ หักค่าจัดส่งแล้ว  สนุกนะคะลืมคิดค่กล่อง ค่าส่ง  ฮา ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ กำไรหลายล้านทีเดียวค่ะ

แวะมาบอกอีกครั้งค่ะ  น้องกานต์โอนเงินแล้วนะคะ

800  บาท  ลืมค่าส่งทำไงดี  ส่งใหม่ไหมคะ?

 

เสื้อผู้ชาย ขนาด เบอร์ L จำนวน ๑ ตัว เรืองสิทธิ์ เนตรนวลใย 0898715412 ครับ

สวัสดีค่ะน้องสอนดาวเรือง

งานนี้พี่คิมรวมค่าส่งค่ะ  ตอนแรกลืมคิดเรื่องนี้ค่ะ  ทำให้ทราบว่าค่าส่งแพงมากนะคะ  ไม่เป็นไรค่ะ  เอาชื่อเสียง ฮา ๆ ๆ ๆ ขอขอบคุณที่น้องสอนและน้องกานต์ช่วยเป็นกำลังใจค่ะ

สวัสดีค่ะนาย เรืองสิทธิ์ เนตรนวลใย

ยินดีที่ได้รู้จัก  ขอต้อนรับมิตรใหม่ค่ะ

และขอขอบคุณในความกรุณาให้ความอนุเคราะห์ช่วยเหลือค่ะ

พี่คิมคนเก่ง....

มัวแต่สองงอกับอย่างละครึ่งตัว  เลยม่ะมีชื่อ  krugui  เลย

เลยถือโอกาสเปลี่ยนซะเลยเป็นเบอร์  10  และ M  อย่างละตัวค่ะ  ย้ำ....อย่างละตัว

ชอบใส่เสื้อตัวใหญ่ค่ะ  อาจจะ  สว  แล้วก็ได้เลยไม่อยากอึดอัด

อยากถามว่า...จิปาถะ....ที่เชียงใหม่เป็นสาขาของที่นี่  หรือ ที่นี่เป็นสาขาของเชียงใหม่

ขอบคุณมากค่า.......

size 8 36 24

จอง 1ตัวค่ะ

แล้วเดี๋ยวจะโอนเงินไปให้ค่ะ

หลังจากที่โอนให้ จะแจ้งที่อยู่จัดส่งอีกทีค่ะ (แจ้งทางเมล์ค่ะ)

 • สวัสดีค่ะ พี่คิม
 • โอนตังค์ไปแล้วนะคะ 400.04 บาท เมื่อตอนเย็นๆค่ะ

สวัสดีค่ะkrugui Chutima

ขออภัยค่ะ เกือบงอนตุ๊บป่อง  ออกไปแล้วไหมล่ะ  ตกชื่อครูกี้ร์แล้วนิ ขออภัยค่ะ  มัวสองงอกันอยู่นั่นเอง

วันนี้ไปคุยกับร้านตัดเสื้อแล้วเล่นแง่อีกละให้ตัด ๑๐๐ ตัวขึ้นจึงจะได้ราคาพิเศษ ลดลงอีกหน่อย

สวัสดีค่ะน้องberger0123

ขอขอบคุณค่ะ ในความกรุณาให้ความอนุเคราะห์ช่วยเหลือ  ต้องพยายามขายให้ได้ ๑๐๐ ตัวโดยเร็วค่ะ

สวัสดีค่ะpa_daeng

ขอขอบพระคุณค่ะ  วันนี้ไปตรวจยอดเงินโอนเหมือนกันค่ะ  ขอขอบคุณค่ะ จะแจ้งไว้ในบันทึกทุกครั้งที่ได้รับนะคะ

พี่คิมขา ผ่านเงินไปแล้วค่ะ ๕๕๕ บ. ไม่ขาดไม่เกิน ของปูพี่คิมไม่ต้องส่งอีเอ็มเอส ก็ได้ค่ะ ไม่รีบๆ ส่งแบบลงเรียนตอบกลับ มีแถมให้ลงไปรษณียบัตร ว่าได้รับแล้วด้วยค่ะ

สวัสดีค่ะน้องpoo

พี่คิมได้รับข้อความเตือนผ่านโทรศัพท์ค่ะ  และไปตรวจดูจากบัญชีวทุกวัน  ได้รับเงินมา ๘ รายแล้วค่ะ ดีใจมาก ๆ

ที่เหลือจะต้องไปร้องขอให้เพื่อน ๆ คนสนิทช่วยกันซื้อค่ะ  ขอขอบคุณน้องปูค่ะ

จอง 1 ตัวครับ แล้วจะโอนเงินไปให้เร็วๆนี้

สวัสดีค่ะอาจารย์ธเนศ ขำเกิด

ขอขอบพระคุณอาจารย์เป็นอย่างสูงค่ะ เดิมขายในบันทึก  แต่วันนี้ต้องรีบไปแนะนำตามบล็อกของแต่ละท่านแล้วค่ะ เพราะจะต้องขายให้ครบ ๑๐๐ ตัวจึงจะได้ราคาตามที่เหมาะสมค่ะ

สวัสดีครับ

 • ครูจ่อย จองเบอร์ M     1 ตัว
 • ส่วนครูอ้วน จอง 8       1 ตัว
 • ส่งเงินวันไหนจะ โทรบอกอีกครั้งครับ
 • โชคดีมีสุขนะครับพี่คิม

ผมขอจองเบอร์ L ตัวหนึ่งนะครับ...

หากโอนตังค์แล้วจะแจ้งอีกครั้งครับผม...

 ดาสั่งจองเบอร์ 12   1 ตัวนะคะ จดรายละเอียดการโอนเงินไว้แล้วค่ะ

Pพี่คิม.....

เหมือนปาฏิหารย์อ่ะค่ะ.....ว่าจะโทรหา...เพื่อสอบถามเรื่องนี้แหละค่ะ

ไม่คิดว่าพี่จะเข้าไปหาที่บันทึก...เพิ่งกลับเข้ามาค่ะ

หนูกะสั่งเบอร์ 4 ..สุภาพสตรี...น่ะค่ะ

เอาเบอร์เล็กสุดเลยค่ะพี่  พี่เห็นตัวจริงเสียงจริงหนูแล้วนี่นา ... งั้นหนูคงเอาเบอร์นี้ล่ะค่ะ....เผื่อหนูตัวนึงนะคะพี่

แล้วหนูจะส่งเงินผ่านธนาคารไปให้แล้วกันนะคะพี่...พร้อมๆ กับจะติดต่อไปอีกทีค่ะทางโทรศัพท์  ไว้หนูโทรหาพี่เองนะคะ...อิอิอิ

คิดถึงนะคะพี่สาว.......ดูแลสุขภาพด้วยค่ะ....ขอบคุณค่า

ยอดทะลุเป้าหรือยังค่ะ

ขอไปวัดขนาดก่อนนะค่ะพี่คิม  แล้วจะแจ้ง

ส่วนโอนเงินขอเป็นสัปดาห์หน้า

 

คิดถึงจังค่ะ

 

สวัสดีค่ะน้องkrugui Chutima

จิปาถะที่นี่หรือที่อื่น ๆ เป็นสาขาของเชียงใหม่ค่ะ เค็มเป็นเกลือก้นทะเลเลยนะคะ  หลงเข้าไปแล้ว คราวหน้าเอาใหม่ค่ะ ได้ร้านอื่น ๆ แล้ว แต่นี่เสียค่าจองมัดจำไปแล้วด้วย

สวัสดีค่ะน้องKRUJOY (ครูจ่อย)

พี่คิมขอขอบคุณมากนะคะที่น้องทั้งสองมาช่วยเหลือกิจกรรมของพวกเรา  หากส่งเงินแล้วจำระหัสที่โอนไว้นะคะ  แล้วแจ้งมาที่บันทึกอีกก้ได้ค่ะ

สวัสดีค่ะคุณMr.Direct

ทำไมตัวใหญ่ถึงขนาดนั้นนะคะ  ต้องวัดรอบอกดูอีกทีนะคะ  เบอร์ของร้านนี้เป็นขนาดที่เขาจัดทำขึ้นมาเองนะคะ ไม่มาตรฐานเหมือนกับเสื้อที่เราใส่ 

ขอขอบคุณในความกรุณาค่ะ

สวัสดีค่ะเกลอวอญ่า-ผู้เฒ่า-natachoei--

นึกว่าจะไม่มาช่วยกันเสียแล้ว  ขอขอบคุณค่ะ ร้านนี้พูดยากเย็นเข็ญใจมาก พูดกลับไปกลับมา  ในที่สุดเราพูดไม่เก่งก็ดูเหมือนเสียเปรียบเขาค่ะ  แต่ก็ต้องพยายามขายให้ได้ ๑๐๐ ตัวโยเร็วค่ะ

สวัสดีค่ะน้องLioness_ann

แบบนี้เขาเรียกโทรจจิตค่ะ ต้องอ่านที่ ดร.อาจอง ฯ เขียนเอาไว้ พี่คิมก็เป็นบ่อย ๆ หากพูดถึงใครหรือคิดถึงใคร  คน ๆ นั้นเขาโทรมาหาค่ะ  ขอขอบคุณค่ะพี่คิมเลือกไว้ให้แล้วนะคะ

สวัสดีค่ะน้องกระติก~natachoei ที่ ~natadee

ต้องพยายามบากบั่นเป็นแม่ค้าแม่ขายที่ดีต่อไปนะคะ แรก ๆ ก็จะแล้วแต่ผู้มีจิตกุศลมาช่วยเรา  ตอนหลังถ้าไม่ได้ครบจำนวน ก็ต้องสั่งแล้วออกมาขายข้างนอกให้ครบ ๑๐๐ ตัว ไม่เช่นนั้นเราจะไม่ได้ราคานี้ค่ะ  ขอขอบคุณน้องมาก  พี่คิมจัดเบอร์ให้น้องแล้วนะคะ

สวัสดีค่ะพี่คิม

อุ้มขอเลือกเบอร์12หญิง 1 ตัวค่ะพี่

ขอบคุณที่นำข่าวมาบอกค่ะ จะโอนเงินให้พรุ่งนี้ค่ะ

           ดามาแจ้งเปลี่ยนขนาดนะคะ สั่งจองเสิ้อ เบอร์ 8   1 ตัวค่ะ

             

ผิดอีกสับสน เบอร์ 10 อก 38 นิ้ว ยาว 25 นิ้ว ค่ะ

พี่คิมของผมเบอร์ L ครับ

ไม่ต้องส่งเดี๋ยวไปรับด้วยตัวเอง (ฮิ ฮิ...)

ธรรมะสวัสดีครับ โยมครูคิม

มีเรื่องอยากพูดคุยด้วย ๒ - ๓ เรื่อง

๑. มาให้กำลังใจกับการทำงานดีๆๆ เพื่อเด็กและเยาวชน (ค่ายจิตอาสา "ค่ายรวมพลคนต่างวัย หัวใจใฝ่เรียนรู้ ค่ายไร้กรอบ แต่ไม่ไร้

ใจ GotoKnow จัดให้ผู้ใหญ่ใจดีสนับสนุน")

๒. อยากเป็นผู้ใหญ่ใจดีกับเค้าด้วย เลยบอกบุญเพื่อนกัลยาณมิตร "ธรรมะอารมณ์ดี" ได้เบี้ยมาถุงหนึ่ง ซึ่งจะจัดการโอนไปให้โยม

ครูคิม ไม่ทราบว่าตามนี้หรือเปล่า ? (บัญชีออมทรัพย์ นางนพวรรณ พงษ์เจริญ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

สาขาเทสโก้ โลตัส ท็อปแลนด์ พิษณุโลก เลขที่บัญชี 937-209168-4

๓. ส่วนกัลยาณมิตรที่เป็น "ญาติโยม" ก็แจ้งความประสงค์ว่าอยากสั่งเสื้อ (คงต้องขอโอกาสทำหน้าที่คนกลาง)

๔. หวังว่าด้วยธรรมะจัดสรร คงมีโอกาสได้ทำงานเพาะกล้าคุณธรรม ด้วยกัน

ธรรมะสวัสดีครับ

สวัสดีครับ...ครูคิม

ผมขอสั่งเสื้อ 1 ตัว ครับ

Zise : L

ขอบคุณครับ

สวัสดีค่ะน้องถาวร

ขอขอบคุณค่ะ  วัดขนาดลงตัวแล้วนะคะ  ดีใจมากนะคะที่น้องมาช่วยเหลือกิจกรรมของพวกเรา

สวัสดีค่ะน้องกานดา น้ำมันมะพร้าว

พี่คิมขอขอบคุณน้องมากนะคะ จะเปลี่ยนให้ค่ะ  พี่คิมอยากติดต่อครูเหมียวและน้องอ้วนมากค่ะ  อยากจะขอรบกวนให้น้องดาช่วยเหลือพี่ด้วยนะคะ  พี่คิมเปลี่ยนโทรศัพท์และซิมเดิมเสียค่ะ หมายเลขหายไปหมดเลย

สวัสดีค่ะหนานเกียรติ

วัดดีแล้วหรือน้อง ลองวัดดูใหม่อีกทีนะคะ  ถ้ามีเห็ดเก็บไว้ด้วยนะคะ  เดือนหน้าจะไปทานหน่อยไม้ค่ะ

นมัสการพระคุณเจ้าท่านบัณฑิตเมธี

กราบนมัสการขอบพระคุณเป็นอย่างสูงเจ้าค่ะ ที่พระคุณเจ้าได้กรุณาให้ความเมตตาอันเป็นกุศลยิ่งสำหรับกิจกรรมนี้เจ้าค่ะ

วันสองวันถ้ามีโอกาสผ่านธนาคารก็จะไปตรวจบัญชีครั้งหนึ่งเจ้าค่ะ  พวกเราจะนำปัจจัยที่ทุกท่านบริจาคไปใช้เพื่อประโยชน์อันสูงสุดของเด็ก

สำหรับญาติมิตรที่มีความสนใจสั่งเสื้อ  ขอฝากขอบพระคุณไปยังท่านด้วยความเคารพนับถือ  ครั้งนี้ต้องจำหน่ายให้ได้ ๑๐๐  ตัวจึงจะตรงเป้าหมายและเขาจะเสนอให้ตามราคาที่เราต้องการ  เขาเป็นการค้าเราเป็นการกุศล  จึงไม่สมดุลกันเสียเลยเจ้าค่ะ

กราบเรียนด้วยความเคารพนับถือ

ครูคิม

สวัสดีค่ะผ่านฝัน

พี่คิมจะจัดให้ปูแค่เบอร์ M ก็น่าจะพอดีนะคะ  ไม่เชื่อลองวัดใหม่ดิ๊  เดือนหน้าเจอกันที่ดอยมูเซอนะคะ

 • ...สวัสดีครับ   พี่คิม .วันนี้กล่องคอมเมนต์ขึ้นครับ เพราะอยู่โรงเรียนใช้ไวเรส...
 • ...ได้เลขบัญชีพี่แล้วครับ โอนเงินวันไหนจะโทรบอกพี่อีกครั้งครับ...
 • ...ขอลดขนาดเสื้อเป็น M ก็น่าจะพอนะครับ...
 • ...แล้วก้อ..แอบโทรหาโดยไม่บอกชื่อ ผมก้อโดนอำอีกแล้วเมื่อวาน...
 • ...แล้วก้อฝากความคิดถึงไปส่งกับท่าน ผอ.พรชัย แห่งเปียงซ้อด้วยครับ บอกว่ารองหนานยังคิดถึงและเป็นห่วงท่านเหมือนเดิมครับ...
 • ...ขออีกนิด  ขอเป็นกำลังใจให้พี่คิม และทีมงานด้วยนะครับ...
 • ...ขอให้ประสบผลสำเร็จเกินความคาดหมายนะครับ...

สวัสดีพี่ครูคิมครับ

ก่อนเที่ยงจะไปโอนเงินครับ

ไม่เห็นชื่ออยู่ใน list ครับ

กลัวตกหล่นน่ะครับ...

วันที่ 21 มิย 53 ส่งเงินให้แล้วนะคะ 400 บาท

สวัสดีค่ะudomran

ขอขอบคุณค่ะพี่คิมเปลี่ยนขนาดให้แล้วนะคะ  

เรื่องโทรศัพท์อยากฮาเหมือนกันค่ะ  พี่คิมไปห้องน้ำ  น้องแมวไม่บอกนี่คะว่าได้ใช้โทรศัพท์  เห็นหมายเลนแปลก ๆ โทรมาก็สงสัยเหมือนกัน  ได้ยินเสียงยิ่งปลื้ม ฮา  ๆ ๆ ๆ ๆ คิดว่าหนุ่ม ๆ ที่ไหนมาอ่อยเหยื่อนิ

ขอขอบคุณในกำลังใจค่ะ

สวัสดีค่ะน้องPhornphon

ขออภัยค่ะ  ที่จองมาจากบันทึกอื่น ๆ พี่คิมไม่ได้นำมาแจ้งตั้งหลายท่านค่ะ  ตอนนี้ลงชื่อจองให้แล้วนะคะ  โปรดสำรวจดูขนาดอีกครั้งนะคะ  ขอขอบคุณค่ะแนวหลังแนวร่วมจริง ๆ

พี่คิม...

เปลี่ยนเป้นเบอร์ M ดีกว่าครับ

แหะ แหะ ตอนนี้เพรียวแล้ว

สวัสดีค่ะครูคิม หนูส่งจองเสื้อในนาม ของ sareena ค่ะ

จะให้ส่งที่อยู่ทางไหนค่ะ หรือว่าส่งทางบันทึกนี้เลยค่ะ

สวัสดีค่ะคุณแก้ว..อุบล จ๋วงพานิช

ขอขอบคุณค่ะ พี่คิมมีได้รับแจ้งทางเมล์บ้างและมีบุคไปเข้าเครื่องบ้าง  จะทยอยนำมาแสดงให้นะคะว่าแต่ละวันได้รับเท่าไร

สวัสดีค่ะน้องหนานเกียรติ

พี่ก็ว่าอย่างนั้นนะคะ  ต้องวัดขนาดก่อน เดี๋ยวเปลี่ยนให้ค่ะ

สวัสดีค่ะพี่ครูคิม

ทางUsableLabs ขอสั่งเสื้อดังนี้ค่ะ

 1. L ชาย จำนวน 3 ตัว
 2. เบอร์ 8 หญิง จำนวน 2 ตัว
 3. เบอร์ 10 หญิง จำนวน 1 ตัว

และถ้ามีเพิ่มเติมจะมาแจ้งเพิ่มค่ะ ทางทีมงาน Labs จะบริจาคเงินช่วยค่ายด้วยค่ะ และอาร์มจะรวบรวมเงินเหล่านั้น และแจ้งวันที่จะโอนให้พี่ครูคิมนะค่ะ  :)

สวัสดีค่ะน้องหิ่งห้อย

ส่งที่นี่ก็ได้ค่ะ  หรือจะส่งที่เมล์หากไม่เปิดเผย  ส่งเงินแล้วก็แจ้งในเม้นท์ได้ค่ะ  ขอขอบคุณในความร่วมมือค่ะ

พี่ครูคิม ครับ

ผมขอร่วมสนับสนุนกิจกรรมดีๆ ขอสั่งจอง 1 ตัวครับ XXL

ขอบคุณมากครับ

สวัสดีค่ะน้องอาร์ม

ขอขอบคุณน้องอาร์มมากค่ะ  ที่ได้กรุณา  พี่คิมและคณะ เมื่อวานไปตกลงราคาเสื้อทำให้ค่อนข้างหนักใจ เพราะเราสั่งหลายขนาด  และเป็นเสื้อสั่งตัดตามขนาด  จะต้องสั่งถึง ๑๐๐  ตัวขึ้นไป  ทั้งนี้ต้องรวมค่าส่ง

ฝากขอบคุณ UsableLabs ทุกท่านด้วยนะคะ 

สวัสดีค่ะคุณณัฐวรรธน์

ขอขอบคุณค่ะ  ในความกรุณาช่วยเหลือและร่วมกิจกรรมค่ายจิตอาสาฯ เบอร์ XXL ขนาดใหญ่มาก วัดตัวดีแล้วหรือยังคะ

ขอกลับไปวัดหน้าอกหน้าใจที่บ้านก่อนนะคะ ตอนนี้อ้วน ๆ ๆ ๆ ค่ะ

อิอิอิ

สวัสดีค่ะน้าอึ่งอ๊อบ คนสวย แซ่เฮ

เห็นยิ้มที่สดใสของน้าอึ่ง ก็มีกำลังใจมากแล้วค่ะ  ขอขอบคุณค่ะ วัดหน้าอกเท่านั้นนะคะ  ส่วนหน้าใจไปถึงพี่คิมก่อนแล้วค่ะ

สวัสดีครับพี่คิม

ขอจองสองตัวครับ เบอร์ XXL จำนวน ๑ ตัว และของผู้หญิงเบอร์ ๘ อีก ๑ ตัว ครับ จะไปโอนเงินวันนี้ตอนเลิกงานแล้วครับ

สวัสดีครับ

ขอเป็นแนวร่วมไปเรื่อยๆนะครับ

วันนี้โอนเงินไปให้แล้วประมาณตอนเที่ยงครับ

ขอบคุณครับ...

มาอีกรอบครับ

แวะมาแจ้งลิงค์ของคุณหุยที่ต้องการบริจาคหนังสือเกี่ยวกับ web ให้โรงเรียนที่สนใจครับ

http://gotoknow.org/blog/donation/368705

ถ้าสนใจลองตามไปดูนะครับ...

สวัสดี พี่ครูคิม

ขอสั่งเพิ่มอีกตัวนครับ ของผู้หญิง Size เบอร์ 10 ครับ 1 ตัว

สรุป เดชา 2 ตัวนะครับ โอนเงินไปพรุ่งนี้นะครับ

ผู้ชาย เบอร์ L จำนวน 1 ตัว

ผู้หญิง เบอร์ 10 จำนวน 1 ตัว

สวัสดีค่ะ พี่ครูคิม

ครูนกโอนเงินให้แล้วนะค่ะ.....ช่วง18.10 น. นี้ละค่ะ

ยังไม่ได้ส่งข่าวพี่ไก่ประกายเลยค่ะ

ช่วงก่อนหน้านี้ทีมศรีนครินทร์  กำลังอยู่กับการเตรียมตัวเพื่อรับการตรวจเยี่ยม รับรองคุณภาพ  สำเร็จลุล่วงไปแล้ว  คงมีโอกาสเข้ามา G2K บ่อยขึ้น

รับทราบคะพี่คิม จองหนึ่งตัว คะ เบอร์ 8 เท่าพี่แก้วคะ ไก่อ้วนขึ้นมาก ๆแล้วคะ แล้วจะโอนเงินไปให้ นะคะ พร้อม กับทีมขอนแก่น

สวัสดีค่ะครูคิม

 • พี่จอง 1 ตัวนะคะ เบอร์ XL แล้วจะดอนเงินไปให้นะคะ
 • ช่วงนี้ไม่ค่อยได้เข้ามาคุยเนื่องจากที่โรงเรียนมีแต่เรื่อง...เรื่องเยอะไปหน่อยต้องรีบดำเนินการมีทั้งประเมินติดตาม...กิจกรรมหล่อเทียนถวายเทียนพรรษา...และเตรียมงานจัดค่ายโครงงานคุณธรรมสำนึกดี..จัดรวมกันประมาณ 6 เครือข่ายที่วัดศิริพงษ์ธรรมนิมิต กทม.ค่ะ...ต่อด้วยค่ายธรรมะ ม1 และ ม.4..โครงการหลั่งไหลมามากมาย..เดือนละหลายกิจกรรมคงห่างหายจากเพื่อนพ้องน้องพี่ชาว GTKนานพอสมควรนะคะ
 • ส่งความรักและห่วงใยมาให้นะคะ...ขอให้กิจกรรมค่ายสำเร็จลุล่วงด้วยดีนะคะ

สวัสดีค่ะท่านอัยการชาวเกาะ

ขอขอบพระคุณอย่างสูงค่ะ พี่คิมลงชื่อจองให้แล้วค่ะ  งานนี้เหนื่อยใจแต่สนุกค่ะ  ต้องสั่งรอบละ ๑๐๐ ตัวขึ้นไปค่ะ

สวัสดีค่ะน้องPhornphon

ขอขอบคุณทั้งสองเรื่องนะคะ  หากมีโอกาสไปร่วมกิจกรรมกันนะคะ

สวัสดีค่ะคุณเดชา

พี่คิมเพิ่มให้แล้วนะคะ  ขอขอบพระคุณอย่างสูงยิ่งค่ะ

สวัสดีค่ะน้องนกnoktalay

วันนี้พี่คิมไม่ได้เข้าไปตลาดค่ะ พรุ่งนี้อาจจะแว็บ ๆ ไปตรวจรายการโอนเข้าค่ะ ขอขอบคุณค่ะ

สวัสดีค่ะกระติก~natachoei ที่ ~natadee

พี่คิมจัดเบอร์ให้น้องแล้วนะคะ  รับรองไม่อ้วน ไม่ผอมลงแน่นะคะ ขอขอบคุณค่ะ

สวัสดีค่ะไก่ประกาย~natachoei ที่~natadee

แบบนี้ลูกสาวไม่อยู่ คุณชาลีเลี้ยงดีนะเนี่ย...ฮา ๆ ๆ ๆ ๆ ขอขอบคุณแฟนเก่าเต่าเลี้ยงค่ะ

สวัสดีค่ะคุณพี่Preeda

เบอร์ที่เป็นตัวฝรั่ง  เป็นของผู้ชายค่ะ แต่ผู้หญิงก็ชอบใส่นะคะ น้องขอขอบคุณค่ะที่มาช่วยกัน 

ขอเป็นกำลังใจให้คุณพี่ทำงานอย่างมีความสุขนะคะ

 

ภายในอาทิตย์หน้าจะโอนเงินไปให้ค่ะ

ครูคิมช่วยเช็คเมล์ด้วยค่ะ หนูส่งรายละเอียดทางเมล์ไปให้ค่ะ

พี่ใหญ่จองเสื้อหญิงเบอร์ 10 หนึ่งตัวค่ะ..ได้โอนเงินค่าเสื้อให้แล้ว 470 บาท (หลังหักค่าโอน 30 บาท) ตาม slip นี้ค่ะ :

 

สวัสดีค่ะน้องberger0123

ขอขอบคุณค่ะ สำหรับเมล์เห็นที่จะต้องกลับไปอ่านที่บ้านค่ะ ที่ดรงเรียนเน็ตอืดมากค่ะ ไม่สามารถเปิดเมล์ได้สะดวกค่ะ

สวัสดีค่ะนาง นงนาท สนธิสุวรรณ

ขอขอบพระคุณ  คุณพี่ใหญ่มากค่ะที่ได้ช่วยเหลือสนับสนุนกิจกรรมตลอดมา  คราวนี้เหนื่อยค่ะ แต่ก็สนุกที่ได้ทำเพื่อคนอื่น

ได้โอนเงินไปให้แล้ววันนี้ 450 บาท cash 23723 4587B จองเสื้อ 1 ตัว เบอร์ XL ครับ

มาแว้ว..เบอร์ ๖ หนึ่งตัวโดยพลัน

แล้วจะโอนเงินตามไปเด้อค่ะเด้อ

ครูคิมค่ะ...โอนเงินให้แล้วนะคะ ๔๐๐ บาท โอนจาก ATM KTBA เข้า SCBA เวลา 14.35 น. 24 มิย. ค่ะ

สวัสดีค่ะน้องberger0123

พี่คิมได้รับที่อยู่ทางเมล์แล้วนะคะ  ขอขอบคุณมากค่ะ

สวัสดีค่ะอาจารย์ธเนศ ขำเกิด

ขอขอบพระคุณอาจารย์มาพร้อมช่วยเหลือค่าส่งเสื้อด้วยค่ะ  ตอนแรกที่ประกาศขายเสื้อลืมนึกถึงค่าส่งค่ะ 

สวัสดีค่ะน้องหมออนามัย

พี่คิมลงรายชื่อให้น้องหมอแล้วนะคะ  ขอขอบคุณค่ะ รักษาสุขภาพนะคะ งานคงยุ่ง  เป็นกำลังใจให้นะคะ

สวัสดีค่ะน้องเจษฎา

ขอขอบคุณค่ะ สองสามวันมานี้ พี่คิมยังไม่ได้ไปธนาคารค่ะ รอพร้อมแล้วจะจัดส้งให้นะคะ

สวัสดีค่ะพี่ครูคิม

อุ้มโอนเงินไปแล้วนะค่ะพี่ 400บาทค่ะวานนี้บ่ายสามกว่าๆค่ะ

สวัสดีค่ะMr_Jod

ขอขอบคุณค่ะ  ที่กรุณาให้ความร่วมมือช่วยเหลือ  เมื่อเสื้อเสร็จแล้วจะจัดส่งให้ตามที่อยู่ค่ะ

จิตอาสา..ที่มีอยู่ในสไตล์ครูคิมเสมอ

...

ชื่นชมครูคิม คนบ้านบ้าน มากนะครับครู

...จอง 1 ตัว นะครับ ครู

ขอเวลาไปวัด size ก่อน นะครับครู

สวัสดีค่ะน้องถาวร

ขอขอบคุณค่ะ ระยะนี้พี่คิมยังไม่ได้เข้าไปธนาคารค่ะ เมื่อเข้าไปธนาคารจะบุคไปตรวจและนำมาแจ้งให้ทราบผ่านบันทึกค่ะ

สวัสดีค่ะคุณแห่งความดี

ขอขอบพระคุณค่ะ เสื้อร้านนี้เป็นขนาดที่เฉพาะของร้านค่ะ อาจจะไม่ใช่ที่ตนเองเคยสวมใส่  มีกำลังใจจากน้องมากมาย

สวสดีค่ะครูคิม เรื่องจิตอาสาแล้วเราพร้อมค่ะ จอง เบอร์ M ด้วยค่ะ 1 ตัว ขอบคุณค่ะที่ได้รับโอกาสนี้มา

สวัสดีค่ะคุณเพชรลดา กิตติชาญชัย

ขอขอบคุณค่ะ  ยินดีที่ได้รับความร่วมมือร่วมใจในการจัดกิจกรรมครั้งนี้  เดิมเราขอบริจาคเท่านั้น  นับเป็นการไม่ยุติธรรมเลยค่ะ  จึงช่วยกันคิดว่าควรทำเสื้อขายน่าจะเป็นทางเลือกที่ดีกว่า

สวัสดีครับคุณครูคิม

ช่วงนี้ผมไม่ได้เข้ามาทักทายพี่น้องในโกทูโนว์เลย งานเยอะครับ แต่วันนี้พักสมองหน่อยเข้ามาเยี่ยมเห็นกิจกรรมชาวโกทูโนว์ผมอยากเป็นส่วนหนึ่งที่จะร่วมด้วยครับ ผมอยากสั่งจองเสื้อเบอร์ M 1 ตัวและเบอร์ L 1 ตัวครับ จะรีบโอนเงินมาครับ

สวัสดีครับ

ผมโอนเงินไปให้แล้วนะครับเมื่อ ๒๔ มิ.ย.เวลา ๐๙.๕๐ ครับ จำนวนเงิน ๙๐๐ บาท เผื่อค่าส่งค่ากล่อง ที่เหลือจะเอาไว้แบ่งเบาค่าใช้จ่ายของพี่คิมที่ไม่ได้บอกค่าส่งแต่แรกก็ได้หรือแล้วแต่พี่คิมจะเอาไปทำอะไรก็ได้ อิอิ ยังกะมากมายมหาศาล เอิ้กๆ

สวัสดีพี่ครูคิม

ผมโอนเงินเข้าบัญชีให้พี่แล้วนะครับ 800.-บาท ทาง ATM

โอนวันที่ 25/06/10 เวลา 17.35 TMB.TOO1B395p900

จากบัญชีธนาคารทหารไทย เลขที่บัญชี TMBA2120446 เข้าบัญชี SCBA 9372091684 ชื่อ NOPPAWAN PONG

สวัสดีค่ะหนุ่มเอม

ขอขอบพระคุณมากนะคะ ที่กรุณาให้ความร่วมมือช่วยเหลือ กิจกรรมของพวกเราชาว GotoKnow นะคะ

หากมีโอกาสหรือว่าง ๆ ก็ขเชิญมาร่วมกิจกรรมกันนะคะ สนุกและมีความสุขมากที่ได้เป็นสะพานบุญค่ะ

สวัสดีค่ะท่านอัยการชาวเกาะ

ขอขอบพระคุณค่ะ ตอนแรกลืมคิดเรื่องค่ากล่องและค่าส่งค่ะ  เมื่อมาคิดทีหลังก็อดขำไม่ได้ค่ะ ต้องหาวิธีการแก้ไข ขายเสื้อไปเรื่อย ๆค่ะ

สวัสดีค่ะคุณเดชา

พรุ่งนี้พี่คิมถึงจะไปธนาคารค่ะ  วันสองวันนี้กลับบ้านค่ำมืดทุกวันค่ะ  ขอขอบคุณมากนะคะ  แล้วจะมาแจ้งให้ทราบที่นี่ค่ะ

พี่ครูคิมครับ ผมก็ลืมยังไม่ได้บวกค่าส่งให้พี่เลย ขอโทษด้วยลืมนึกไปจริงๆครับ

สวัสดีค่ะคุณเดชา

ไม่เป็นไรค่ะ หยวน ๆ ลืมกันทั้งคนขายและคนซื้อ แต่มีผู้ส่งมาช่วยบ้างแล้ว ก็จะได้นำมาจัดการกับตรงนั้นค่ะ  ขอขอบคุณในความกรุณาค่ะ

สวัสดีค่ะ..พี่ครูคิม

มาสั่งเสื้อค่ะ...

Size สำหรับสุภาพบุรุษ  เบอร์ XXL  1  ตัว

Size สุภาพสตรี  เบอร์ 12    2 ตัวค่ะ

แล้วจะรีบโอนเงินให้นะคะ

สวัสดีค่ะน้องครูเล็ก

ด้วยความยินดีค่ะ  ขอขอบคุณมากนะคะที่ได้ช่วยเหลือให้กิจกรรมของพวกเราสามารถดำเนินไปได้  หากมีเวลาขอเชิญร่วมกิจกรรมนะคะ

สวัสดีค่ะ..พี่ครูคิม

อยากไปร่วมกิจกรรมจิตอาสาที่พี่ครูคิมทำค่ะ

แต่ภาระกิจยังมากมายจัง

หากมีโอกาสจะไปร่วมด้วยช่วยกันค่ะ

ขอบคุณพี่ครูคิมที่ชวนนะคะ

ขอให้พี่ครูคิมสุขภาพแข็งแรง อยู่กับเด็กๆไปอีกนานแสนนาน

การโอนเงิน    
  รายการโอนเงินของท่านสำเร็จแล้ว.
กรุณาพิมพ์หน้านี้เพื่อเป็นเอกสารอ้างอิง.
  แสดงผลการโอนเงินให้บัญชีต่างธนาคาร    

 
เลขที่อ้างอิงการทำรายการ.: 23221695572010626 | วัน/เวลาการทำรายการ 26-06-2010 06:13:08
 
บัญชีผู้โอน KTB*082-1-13830-8
ยอดเงินที่ถอนได้ 794.62 บาท
บัญชีผู้รับโอน SCB*นางนพวรรณ พงษ์เจริญ*937-2-09168-4
ชื่อบัญชี NOPPAWAN PONG
จำนวนเงิน 1,300.00 บาท
ค่าธรรมเนียม 25.00 บาท  (เก็บ ณ วันเกิดรายการ)
รวมจำนวนเงิน 1,325.00 บาท
ประเภทการโอนเงิน ทันที
แจ้งผลโดย อีเมล์: Pheangjai_dsr@hotmail.com

โอนเงิน online ให้แล้วนะคะพี่ครูคิม

สวัสดีค่ะน้องครูเล็ก

ขอขอบพระคุณน้องเป็นอย่างมากนะคะ  วันนี้พี่คิมจะออกไปธนาคารและจะนำยอดที่ได้รับมาแจ้งในบัญทึกนี้ค่ะ

ขอให้น้องครูเล็กและเพื่อน ๆ ที่ช่วยสนับสนุนกิจกรรมซึ่งเป็นของพวกเราขาว GotoKnow มีความสุขทุก ๆ ท่านค่ะ

ขอโทษค่ะ..พี่ครูคิม

รบกวนอีกครั้ง ครูเล็กสั่งเสื้อ 3 ตัว และส่งเงินให้ 1,300 บาทนะคะ

ส่วน 25 บาท เป็นเพียงค่าโอนเงินเฉยๆค่ะ..อิ..อิ

สวัสดีค่ะน้องครูเล็ก

พี่คิมเพิ่มเติมรายละเอียดเกี่ยวกับการรับเงินค่าเสื้อแล้วนะคะ  ขอขอบคุณน้องเล็กและเพื่อน ๆค่ะ

สวัสดีค่ะภัทรานิษฐ์

พี่คิมอ่านจากการตอบเม้นท์และเมล์ของน้องแล้ว จองเบอร์ ๑๒ ให้ค่ะ ขอขอบคุณในความร่วมมือและสนับสนุนกิจกรรมนะคะ

สวัสดีครับ พี่ครูคิม

แวะมาติดตามการ จำหน่ายเสื้อ "ค่ายจิตอาสา" GotoKnow ขอเป็นกำลังใจให้ต่อไปครับ ขอบคุณพี่ครูคิมครับ

สวัสดีค่ะคุณเดชา

เสื้อที่สังจองชุดแรกนี้จะรับประมาณวัฯที่ ๓๑ กรกฏาคม ๒๕๕๓ ค่ะ  พวกเราคุยกันไว้ว่า  จะขายเสื้อไปเรื่อย ๆ ค่ะ ขอขอบคุณ คุณเดชาที่ให้ความช่วยเหลือสนับสนุน  พวกเราจะตั้งใจทำกิจกรรมเพื่อเป็นกุศลให้เต็มความสามารถค่ะ

ผมขอ

 • ชาย L          ๒ ตัว
 • หญิง 8         ๑ ตัว

ครับพี่คิม

สวัสดีค่ะคุณหมอนาย เต็มศักดิ์ พึ่งรัศมี

แต่ละครั้งที่เข้ามาในบล็อก พี่คิมจะมุ่งหน้ามาขายเสื้อก่อนค่ะ เป็นแม่ค้าไปแล้วค่ะ  จะได้เสื้อประมาณหละงเดือนกรกฏาคมไปแล้วค่ะ

ขอขอบพระคุณมากนะคะที่คุณหมอให้ความช่วยเหลือสนับสนุนอยู่เสมอค่ะ

+ สวัสดีค่ะพี่คิม....

+ ยังไม่หายยุ่งค่ะ...แต่ใจก็กังวลว่ายังไม่จัดการเรื่องเสื้อที...

+ วันนี้เลยตะลุยถามความสมัครใจของสมาชิกในครอบครัว...

+ เลย...ได้บทสรุปว่า....

       เสื้อ  L  จำนวน   3  ตัว

       เสื้อ  M  จำนวน  2  ตัว

       เสื้อ  s  จำนวน   1  ตัว

 + ครูนรินทร์และท่าน ผ.อ. ขอดูแบบเสื้อ ก่อนถึงจะสั่ง...ต้องไปเปิดบล็อกที่ ร.ร.ให้ดู 

+ ฉะนั้นหนูขอเวลาอีกหนึ่งสัปดาห์นะค่ะ...คงเป็นวันจันทร์หน้าถึงจะโอนเงินให้...

+ เพราะอาทิตย์นี้จัดแข่งกีฬาเครือข่ายค่ะ...ยุ่งสุด ๆ ค่ะ...ทั้งดูแลนักกีฬา  กรีฑา  คุมกองเชียร์ ...จัดคิวมอบเหรียญ...เครือข่ายที่นี่จัดได้อลังการณ์ดีจังค่ะ

+ เมื่อกี้หนู...โทร.หาพี่คิมแล้ว...แต่พี่ไม่รับสาย...หนูก็เลยมาบอกคราว ๆ ในบล็อกค่ะ

+ ด้วยความคิดถึงเสมอ ๆ

 • พี่อ้อยเล็ก ฝากสั่งเสื้อเบอร์ 6  หนึ่งตัว ค่ะ จะโอนเงินเข้าบัญชีมาให้ 1,000 บาท( ค่าออกแบบ ฮาๆๆๆ)

สวัสดีค่ะน้องอ๋อยแอมแปร์~natadee

เมื่อคืนพี่คิมเข้าห้องนอนก่อนที่น้องอ๋อยจะโทรหาค่ะ  ขอโทษด้วยนะคะ และขอขอบคุณที่ช่วยเป็นธุระขายเสื้อให้ค่ะ

วันนี้พี่คิมจะโทรสั่งเพิ่ม เพราะเขารับจำนวนไปแล้วค่ะ หากมีรายการสั่งจองอีกก็อาจโทรสั่งเพิ่มเติมได้ค่ะ  จะได้เสื้อเร็ว ๆค่ะ

สวัสดีค่ะน้องแมวมนัสนันท์

บอกผ่านไปทางสายด้วยนะคะว่า พี่คิมขอขอบคุณมากนะคะ ได้เสื้อราคาแพงกว่าคนอื่น ๆ ฮา ๆ ๆ ๆ ช่วยค่าส่งให้พี่คิมค่ะ

ครูคิม

รบกวนสั่งเสื้อ 2 ตัวน่ะค่ะ Size ผู้ชาย ขนาด L43 กับ XL 46 การจัดส่งเงินจะรีบทำโอนวันนี้ช่วงสายสาย พี่ครูคิมช่วยจัดการสั่งให้ด้วยน่ะค่ะ

สวัสดีค่ะbox1185

ไปออกกำลังกลับมา  เข้าบันทึกขายเสื้อ  พบน้องสั่งมาใหม่ พี่คิมขอขอบคุณในความร่วมมือช่วยเหลือค่ะ เดิมเราขึ้นบันทึกขอรับบริจาคเท่านั้น พวกเราเห็นว่าไม่มีความยุติธรรม จึงคิดทำเสื้อขายค่ะ

ขอโทษด้วยครับพี่ครูคิมพอดียุ่งๆอยู่ครับเลยไม่ทันมาแจ้งขนาดเสื้อขอเป็นเบอร์ L ครับและขอเพิ่มเป็น ๒ ตัวว่าแต่จะจ่ายเงินตอนไหนยังไงครับช่วยส่งรายละเอียดให้ทางอีเมล์ได้ไหม๊ครับ จะได้จัดการให้อย่างเร่งด่วนครับ เป็นกำลังใจให้เสมอครับ และยินดีสนับสนุนกิจกรรมดีๆของคนดีๆครับพี่

http://gotoknow.org/blog/fuad1011/370113

สวัสดีค่ะน้องอ้อยเล็ก 

ยังเข้ารหัสไม่ได้หรือคะ  ขอขอบคุณค่ะสำหรับการช่วยเหลือค่ะส่งเสื้อ ฮ่า ๆ ๆ ๆ ๆ  ทำไมใส่เสื้อตัวเล้กนักละคะ  ถ้ามีเวลาเราไปร่วมกิจกรรมกันนะคะ

สวัสดีค่ะน้องเสียงเล็กๆ فؤاد

พี่คิมจัดการให้แล้วนะคะ  สำหรับเงินส่งเมื่อไหร่ก็ได้นะคะ ให้พร้อมและสะดวกค่ะ  ขอขอบคุณในความร่วมมือค่ะ

สวัสดีค่ะคุณหมอนาย เต็มศักดิ์ พึ่งรัศมี

ขอขอบพระคุณค่ะ  วันนี้ยังไม่ได้ไปธนาคารค่ะ จะได้รับเสื้อประมาณสิ้นเดือนกรกฏาคมไปแล้วนะคะ

P....วันพุธโอนตังค์ให้นะ...วันพุธจะนำนักเรียนมาเรียนรู้นอกห้องเรียนที่องค์พระปฐมเจดีย์..ก็จะได้มีโอกาสมาโอนตังค์ให้ล่ะค่ะ...

 

สวัสดีค่ะน้องอ้อยเล็ก

วันพุธถึงวันจันทร์พี่คิมอยู่ที่ กทม.ค่ะ ถึงวันจันทร์ค่ะ  สำหรับเรื่องตังค์แล้วแต่สะดวกค่ะไม่เร่งรีบ เร่งร้อน  เพราะกว่าเสื้อจะได้ก็ล่วงเลย สิ้นเดือน กรกฏาคม ค่ะ  ขอขอบคุณน้องมากนะคะ

พี่คิมครับ โอนเงินไปแล้วครับ ขอบคุณมากครับๆๆ

สวัสดีค่ะอาจารย์น้องขจิต ฝอยทอง

ขอขอบคุณค่ะ ได้รับข้อความทางโทรศัพท์แล้วค่ะ แต่ส่งตอบไม่เป็นค่ะ อย่าหัวเราะดังไปนะคะ ฮา ๆ ๆ ๆ

สวัสดีค่ะพี่คิม ....

กำลังจะไปโอนเงินให้นะคะ 2ตัว ...

โอนแล้วจะขึ้นมาตอบค่ะ ...แป๊บนึงค่ะพี่

สวัสดีค่ะน้องปิ่นธิดา

ขอขอบพระคุณมากค่ะในความกรุณา บันทึกขายเสื้อพี่คิมจะแวะเข้ามาดูบ่อย ๆค่ะ อยากตอบเม้นท์ให้เป็นปัจจุบันค่ะ

พี่คิมคนเก่ง.....

โอนตังค์ไปให้แล้วนะคะ เมื่อบ่ายๆค่ะ  800  บาทขาดตัว

เดี๋ยวจะส่งข้อความไปให้อีกตามอ.ขจิต   ขำคนตอบม่ายเป็น....อิ  อิเปิดรถ บิ๋ง-นันทมาลี ภิรมย์ภักดี

สวัสดีค่ะkrugui Chutima

ขอขอบคุณเป็นอันขาด  ถึงมีโอกาสก็ไม่เนรคุณนะคะ  โปรดอย่าแกล้งข้าน้อยเลยนะคะ  ข้าน้อยหาตัวอักษรไม่เจอเจ้าค่ะ  กลัวจะส่งเป็นภาษาอื่นนอกพจนานุกรมเอาไหมละ  ฮาอีกแล้ว  เบา ๆหน่อยนะคะ

พี่คิมค่ะ

กระติก  กับพี่ไก่  ประกาย  โดนเงินให้แล้วนะค่ะ 800 บาท  ขาดตัว

ไม่ได้โทรแจ้ง  เพราะกระติกทำเบอร์พี่คิมหายแล้ว  (เปลี่ยนไปใช้โทรศัพท์ของลูก)

ส่วนกระติกเบอร์เดิมค่ะ

สั่งเสื้อ

เบอร์ L ชาย 1 ตัว

เบอร์ 10 หญิง 1 ตัว แล้วจะโอนเงินมาให้นะคะ

 • สบายดีนะค่ะพี่ครูคิม จะโอนเงินให้ประมาณวันศุกร์ค่ะ ช่วงนี้ยุ่งๆ คงต้องให้พี่ชายของน้องหนุ่ยจัดการให้จ้า.....โอนไม่เป็นค่ะฮ่าๆๆๆ เก่งเทคโนโลยีแต่ไม่ชอบไปธนาคาร กดเอทีเอ็มเป็นอย่างเดียวค่ะ ส่วนเรื่องอื่นๆ ไม่เป็นสักอย่าง...แย่จัง....โอนเงินไม่เป็น
 • คิดถึงมากมายค่ะ ช่วงนี้มีประชุมสัมนาและสอนยุ่งมากๆค่ะ
 • อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยรักษาสุขภาพด้วยค่ะ
 •                   

สวัสดีค่ะkrugui Chutima

เมื่อสักครู่  กำลังขับรถอยู่ได้รับข้อความทางโทรศัพท์แล้วนะคะ  ฮา ๆ ๆ ๆได้อ่านข้อความแล้ว  ขอขอบคุณสายสัมพันธ์ผ่านตัวหนังสือค่ะ  แต่ขออภัยที่ส่งข้อความไม่เป็นจริง ๆค่ะ  อยากจะเก็บเป็นวัตถุดิบเขียนบันทึกแบบฮา ๆ ๆ อีกรอบก็ได้นะคะ

สวัสดีค่ะน้องกระติก~natachoei ที่ ~natadee

ขอขอบคุณมากนะคะ พี่คิมไปธนาคารมาแล้วค่ะ และบันทึกยอดที่ได้รับเงินโอนให้ทราบแล้วนะคะ

รักและคิดถึงเสมอนะคะ

สวัสดีค่ะน้องนาง...มณีวรรณ ตั้งขจรศักดิ์

พี่คิมเพิ่มให้แล้วนะคะ ตอนแรกจองเบอร์ ๘ ให้น้องนางค่ะ ตอนนี้เปลี่ยนเป็นเบอร์ ๑๐ นะคะ  ขอขอบคุณค่ะ รักและคิดถึงน้องนางเสมอนะคะ

สวัสดีค่ะน้องNina

ขอขอบคุณค่ะ งานหนักก็พักผ่อนบ้างนะคะน้อง  สบายกายใจแล้วลุกมาสู้ใหม่ได้ค่ะ  สะดวกเมื่อไหร่ก็ส่งได้นะคะ ไม่เร่งรัดค่ะ

สวัสดีค่ะพี่ครูคิม

ได้ส่งเงินเข้าบัญชีธนาคารไปให้แล้วน่ะค่ะ ค่าเสื้อ 2 ตัว 1000 บาท เมื่อวันจันทร์ที่ 28 มิถุนายน 2553 ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาเดอะมอลล์บางกะปิ

น้องดวงรัตน์ สวัสดิ์ศฤงฆาร

สวัสดีค่ะน้องbox1185

ได้รับแล้วนะคะ  และนำลงบันทึกเพิ่มเติมด้วยแล้ว ขอขอบคุณมากค่ะ  ประมานต้นเดือนหน้าจะทยอยส่งเสื้อให้นะคะ

พี่คิมค่ะ  วันนี้ตอนเย็นๆเทียนน้อยจะโอนเงินเข้าให้นะคะ...

 

  ติดต่อ พี่เหมียวหรือยังค่ะพี่เหมียวเริ่มมาเขียนบันทึกใหม่แล้วค่ะ

  คุณศน.อ้วนยังไม่ทราบค่ะ

 

     

สวัสดีค่ะ...พี่ครูคิม

มาเป็นกำลังใจให้พี่ครูคิมขายเสื้อได้เยอะๆ

จะได้มีกำไรเข้าโครงการมากๆค่ะ

มาติดตามยอดขายทุกวันค่ะ5555+

พี่คิมค่ะ...เทียนน้อยโอนเงินไปให้แล้วนะคะ  วันนี้...ตอนเย็นๆ...

 

 

สวัสดีค่ะน้องเทียนน้อย

ขอขอบคุณค่ะ ว่าแต่สั่งเสื้อตัวเล็กจัง เล็กกว่าของพี่คิมนะคะ  ประมาณต้นเดือนหน้าจึงจะได้เสื้อนะคะ

เที่ยว ๒๔ กรกฏาคมนี้ที่บ้านห้วยปลาหลด...จะว่าจั้งได๋ค่ะ

สวัสดีค่ะน้องกานดา น้ำมันมะพร้าว

พี่คิมพบกับน้องเหมียวผ่านบันทึกแล้วนะคะ  ว่าแต่บันทึกใหม่ยังไม่ได้เข้าไปทักทายค่ะ ขอขอบคุณน้องดามากนะคะที่ช่วยเหลือค่ะ

สวัสดีค่ะน้องครูเล็ก

ขอขอบคุณสำหรับกำลังแรงใจค่ะ  ยอดการขายน่าจะไปได้ดี  เมื่อได้ตังค์แล้วเราจะเปิดบัญชี "ค่ายจิตอาสา GotoKnow" ร่วมกันค่ะ

จะได้มีแรงใจไปจัดค่ายฯ ต่อ ๆไป

หนูโอนเงิน 450บาท (ค่าเสื้อ+ค่าจัดส่ง) เมือวันพุธที่ 30 มิ.ย 53 เวลา 19.01 ค่ะ

แล้วเดี๋ยวจะส่งใบโอนเงินไปให้ทางไปรษณีย์

ใช้ที่อยู่ตามประวัติ ของครูคิมค่ะใช่ไหมค่ะ

สวัสดีค่ะ ครูคิม

หนู โอนเงินให้แล้วน่ะค่ะ

วันที่ 30-06-53 เวลา 20.08 น.ค่ะ

วันนี้เป็นวันไหว้ครูของมหาวิทยาลัยครับ เลยถือโอกาสหิ้วของฝากตระเวนแวะมาเยี่ยมคารวะหมู่มิตรและคุณครูคิมนะครับ มีความสุขและมีกำลังใจเสมอนะครับ

 มิติหนึ่งของคนทำงานและครูชีวิตสุขภาพในชุมชน ให้ความบันดาลใจดีครับ  คลิ้กหัวข้อเพื่ออ่านเนื้อหา ๑๒ ตอน

ตอนที่ ๑    ขับเคลื่อนเครือข่ายโรงเรียน อสม.               ตอนที่ ๒   จิตวิญญาณความเป็นครูโรงเรียน อสม.
ตอนที่ ๓    ความเป็นครูโรงเรียน อสม.                        ตอนที่ ๔   ร่วมกันสร้างกรอบตัวแบบค้นหาครูโรงเรียน อสม.
ตอนที่ ๕    มิติทักษะความเป็นครูของอสม                   ตอนที่ ๖   วิธีค้นหาครูขับเคลื่อนโรงเรียนอสม.ของชุมชน
ตอนที่ ๗    ฐานชีวิตของครูโรงเรียนอสม.                     ตอนที่ ๘   เงื่อนไขสังคมของครูโรงเรียนอสม.
ตอนที่ ๙    การพัฒนาการศึกษาเรียนรู้ครูโรงเรียนอสม.   ตอนที่ ๑๐ เครื่องมือ สื่อ เทคโนโลยี สิ่งสนับสนุนครูโรงเรียนอสม.
ตอนที่ ๑๑  การนำเสนอแผนการสอนและสาธิตกระบวนการเรียนรู้ของครูโรงเรียนอสม. 
ตอนที่ ๑๒  เพิ่มลูกเล่นและใส่ศิลปะเพื่อเรียนรู้การนำเสนอให้สร้างสรรค์

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  คลิ๊กเพื่อเข้าไปดู  เครื่องมือและผลประเมินของเวทีโดยการโหวต   : ความเข้มแข็งและแนวโน้มความยั่งยืนของเครือข่ายครูโรงเรียนอสม. : มิติการพิจารณาความยั่งยืน ๓ องค์ประกอบ ๖ ตัวชี้วัด [Click here]

สวัสดีค่ะพี่คิม...

เทียนน้อยเริ่มไม่มั่นใจ...ในขนาดเสื้อแล้วละคะ..555

ขอเปลี่ยนเป็นเบอร์ 6 นะคะ  ใหญ่ขึ้นมาอีกนิดหนึ่ง...อิอิ

ใส่ไม่ได้แย่เลย...ด้วยความที่อยากผอมนะคะ  ^_^

สวัสดีค่ะน้องberger0123

ขอขอบคุณค่ะ พี่คิมจะจัดเสื้อส่งตามที่อยู่ในเมล์นะคะ  

คงหลังสิ้นเดือนกรกฏาคมแล้วนะคะ

สวัสดีค่ะน้องหิ่งห้อย

หากได้รับแล้วพี่คิมจะนำมาแจ้งในบันทึกค่ะ ตอนนี้อยู่กรุงเทพค่ะ

ขอสั่งเสื้อด้วยคนนะค่ะ

ไซด์ 6 ของผู้หญิง 1 ตัวค่ะ

 • ขอสั่งเพิ่มอีก 1 ตัว เบอร์ M ของผู้ชาย รวมของเดิมเบอร์ L ด้วยจะเป็น 2 ตัว
 • วันนี้โอนเงินให้เรีบยร้อยแล้ว จำนวน 800 บาท เวลา 11.51 น.
 • ที่อยู่จัดส่ง
 • วพ.พระปกเกล้า จันทบุรี 36 ถ.เลียบเนิน ต.วัดใหม่ อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000

สวัสดีค่ะอาจารย์วิรัตน์ คำศรีจันทร์

ขอขอบพระคุณอาจารย์มากนะคะ  ที่กรุณามาส่งความรู้ให้ถึงที่  พี่คิมจะพยายามเรียนรู้และนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างมากที่สุดค่ะ

สวัสดีค่ะคุณครูวิทย์

ขอขอบพระคุณมากค่ะ  ได้จองในบันทึกแล้วนะคะ  จะได้เสื้อประมาณต้นเดือนสิงหาคมค่ะ

สวัสดีค่ะMr_Jod

ขอขอบพระคุณค่ะ  พี่คิมจัดให้ตามคำขอแล้วนะคะ

สวัสดีครับพี่คิม

แวะมาติดตามครับ สำหรับสถานที่จัดส่งพี่ดูจากหน้าประวัติใช้ไม่ครับ เพราะผมไม่ได้บอกสถานที่ไปให้พี่

สวัสดีค่ะพี่คิม

...หนูโอนเงินแล้วนะคะ 800บาท จาก ตู้ ของกรุงไทย วันที่ 29มิ.ย.53 เวลา 17.00ค่ะ

..คิดถึง คิดถึงค่ะ

สั่งเสื้อ จิตอาสา

เบอร์ 8 จำนวน 1 ตัว

เบอร์ L จำนวน 1 ตัว

ที่อยู่ ครูนิศากร ไชยคุณ

โรงเรียนชุมชนบ้านนาด้วง

อำเภอนาด้วง

จังหวัดเลย

42210

ค่าเสื้อจะแจ้งให้ทราบเมื่อส่งเงินเข้าบัญชี ขอบคุณ

เปาบุ้นจิ้น (สสอ.ฆ้องชัย) สั่งเสื้อสตรี เบอร์ 6 (ใช่เบอร์ m รึเปล่าคะ)จำนวน 1 ตัวค่ะ

ที่อยู่จัดส่ง.. เปาบุ้นจิ้น (noi) สำนักงานสาธารณสุขอำเภอฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 46130

จะรับเสื้อได้วันไหนเอ่ย

ได้โอนเงิน 400 บาท ให้แล้ว วันที่ 3 กค. เวลา 17.54

สวัสดีค่ะพี่ครูคิม วันนี้นู๋โอนเงินให้แล้วนะคะ..เวลา 17.44 น. จะส่งเสื้อตามที่อยู่นะคะ..แล้วจะเอาค่าส่งเสื้อตามทีหลังค่ะ อิอิ..ลืมคิดน่ะค่ะ

สวัสดีค่ะคุณเดชา

ขอขอบคุณค่ะ  โปรดส่งที่อยู่ให้พี่คิมทางเมล์นะคะ

สวัสดีค่ะน้องปิ่นธิดา

ตอนนี้พี่คิมอบรมอยู่ที่ กทม.  และจะเลิกอบรมวันนี้ค่ะ  กลับบ้านแล้วจะไปนำรายงานในบันทึกนะคะ

สวัสดีครับพี่คิม เสื้อจัดส่งมาตามสถานที่อยู่ดังนี้นะครับ

เดชา โยธารักษ์

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอระโนด

93 ถ.มหาดไทย 1 ต.ระโนด อ.ระโนด จ.สงขลา 90140

สวัสดีค่ะคุณครูนิศากร

ขอขอบพระคุณ  เป็นอย่างสูงค่ะที่ได้กรุณาให้ความร่วมมืออนุเคราะห์สนับสนุนกำลังใจ

สวัสดีค่ะน้องจรัณญา

พี่คิมไม่แน่ใจว่าเสื้อของร้านนี้จะเทียบเท่าเบอร์อะไร  แต่เขาจะตัดตามขนาดที่แสดงไว้ค่ะ ขอขอบพระคุณค่ะ ที่ให้การสนับสนุน

สวัสดีค่ะน้องrinda

ขอขอบคุณค่ะ ไม่เป็นไรค่ะ จะตามไปเก็บที่จอมทองดีกว่า ฮา ๆ ๆ ๆ ๆ

สวัสดีค่ะคุณเดชา

ขอขอบคุณค่ะ อาจจะได้เสื้อหลังสิ้นเดือนไปแล้วนะคะ

พี่ครูคิมคะ หมูจ๋ามาช้าอีกแล้ว ขอเสื้อเบอร์ 12 (1ตัวค่ะ) ส่งมาที่ ครูแก้วตา วงศ์หน่อแก้ว โรงเรียนบ้านเหมืองลึก 6 ม.2 ต.ทาทุ่งหลวง อ.แม่ทา จ.ลำพูน นะคะ

รหัสปณ. 51170 นะคะลืมไปค่ะ มัวนึกถึงฟุตบอลโลกค่ะ แบบว่ารักพี่เสียดายน้อง เชียร์ทั้งฮอลแลนด์และเยอรมันค่ะ LOVE หลาน OZIL เบอร์ 8 สุดๆค่ะ

สวัสดีค่ะน้องหมูจ๋า

ขอขอบคุณมากค่ะ ตอนนี้เสื้อเกิน ๑๐๐ ตัวแล้วค่ะ แต่พี่คิมจะรวบรวมสั่งต่ออีกรอบค่ะ ได้เวลาใกล้เคียงกันค่ะ

ตามกติกาของน้านต้องสั่งจำนวน ๑๐๐ ตัวขึ้นไปจึงจะไก้ราคาตามไม่แพงนัก

สวัสดีค่ะน้องแอมแปร์~natadee

พี่คิมนับแล้วมี ๑๓ ตัวค่ะ ตังค์ไม่ต้องรีบร้อนหรอกนะคะ  เพราะต้องสั่งเสื้อ ๒ ชุดค่ะ  ชุดหลังต้องรวบรวมให้ถึง ๑๐๐ ตัว 

ขอขอบคุณที่เอาใจช่วยค่ะ

สวัสดีค่ะ...พี่ครูคิม

มาติดตามร้านเสื้อ..จิตอาสา..ค่ะ

โห..ขายดีจังเลยค่ะ ยินดีค่ะ..ยินดี

สวัสดีค่ะน้องครูเล็ก

ทะลุหนึ่งร้อยแรกไปแล้วค่ะ กำลังรวบรวมร้อยที่สองค่ะ ถ้าไม่ถึงร้อยราคาจะสูงค่ะ เป็นกลยุทธของร้านค้าด้วยมั้งคะ

ขอขอบคุณน้องที่มาให้กำลังใจนะคะ

สวัสดีค่ะ คุณครูคิม

ขอจอง 1 ตัวค่่ะ

แต่จะไปรวบรวมเพื่อนอีก แล้วจะมาแจ้งจำนวนอีกครั้งนะคะ

ขอบคุณค่ะ

หนูส่งใบโอนเงิน ค่าเสื้อ 400+ ค่าส่ง50 รวมเป็น450 บาทค่ะ ไปให้ทางไปรษณีย์ ได้รับไหมค่ะ ส่งไปเมื่อ 1/7/10

สวัสดีค่ะน้องบังอร

ขอขอบคุณมากนะคะ สำหรับความร่วมมือสนับสนุนกิจกรรม นัลบเป็นกำลังใจมากค่ะ  น้องไม่ได้แจ้งขนาดเสื้อนะคะ

สวงัสดีค่ะน้องberger0123

พี่คิมจะเติมรายการรับเงินค่าเสื้อ แต่ไม่สามารถแก้ไขบันทึกได้ค่ะ แปลกใจจังค่ะ  ขอขอบคุณค่ะ ๔๕๐ บาทมีรายการได้รับแล้วค่ะ

สวัสดีครับ พี่สาวคุณครูคิม

 • รายละเอียดการโอนเงินส่งทางอีเมล์เรียบร้อยแล้วครับ

สวัสดีค่ะไทบ้านผำ

พี่คิมขอขอบคุณมากนะคะ  ที่ได้ช่วยเหลือเกื้อกูลกิจกรรมกันค่ะ  ถือว่าเป็นงานของพวกเรา  พี่คิมจะตั้งใจทำดีที่สุดค่ะ

ครูคิมคะ

ขอสั่งเสื้อด้วย 1 ตัว size 8 นะคะ

ไม่มีโอกาสได้ไปร่วมค่าย ขอสนับสนุนแทนนะคะ

วันนี้ถ้าได้โอนเงิน จะแจ้งที่อยู่ไปทาง email นะค้า

หมายเหตุ น่าจะมีทำขนาดเด็กด้วยก็ดีนะคะ

นันท์นภัส white chocolate

คุณครูคิมครับ ผมได้โอนเงินค่าเสื้อ จำนวน 1,000 บาท มาแล้วครับ ( 7 ก.ค 53 )

ขอบพระคุณครับ

สวัสดีค่ะน้องWhiteChocolate

ขอขอบคุณในความร่วมมือค่ะ  พวกเราจะพยายามรับใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดค่ะ

ขอรับไว้พิจารณาค่ะ  สำหรับเสื้อรุ่นเด็ก ๆ

สวัสดีค่ะหนุ่มเอม

ขอขอบพระคุณค่ะ เสื้อจะเสร็จและส่งถึงมือประมาณต้นเดือนสิงหาคมค่ะ

สวัสดีค่ะ พี่คิม

พี่คิมขา หนูรีโอนเงินค่าเสื้อให้แล้วค่ะ จำนวนเงิน 1,000 บาท (หนึ่งพันบาท)...(ไม่ต้องทอนน่ะค่ะ พี่คิม...)

(โอนจาก ธ.ไทยพานิชย์ สาขาหาดใหญ่ เวลาโอน 12:56:04 วันที่ 07/07/53 ชื่อผู้นำฝากคุณสุรศักดิ์)

แล้วหนูต้องแจ้งรายละเอียดให้พี่คิมอีกค่ะ

ขอบคุณค่ะ

 

ครูคิม อ. วรภัทร์ เค้าจะจัดงานจิบน้ำชา วันที่ 18/7/53

สวัสดีค่ะน้องหนูรี

ขอขอบคุณค่ะ  สำหรับความอนุเคราะห์ค่าส่ง ตอนนี้น้องออกจากถ้ำแล้วหรือคะ ฮา ๆ ๆ ๆ ชาวถ้ำ 

สวัสดีค่ะน้องberger0123

งานนี้อาจารย์รับแต่มือเก่าค่ะ มือใหม่ให้ฝึกฟังเทปก่อนค่ะ  ขอขอบคุณน้อง
berger0123 ที่ส่งข่าวดีค่ะ

สวัสดีครับ

 • แวะมาบอกพี่ว่า ผมส่งเงินค่าสั่งเสื้อให้พี่แล้ว
 • จากกรุงไทย กาฬสินธุ์ เวลา ช่วงบ่าย 2 โมงนิดๆ  800 บาท
 • ต้องขออภัยพี่มากๆ ลืมเพิ่มค่าส่ง เดี๋ยวส่งเพิ่มให้ใหม่นะพี่
 • โชคดีมีสุขครับพี่

สวัสดีค่ะน้องKRUJOY (ครูจ่อย)

พี่ขอขอบคุณน้องมากนะคะที่ช่วยสนับสนุนกิจกรรมของพวกเรา  งานนี้เกิดขึ้นเพราะพลังน้ำใจชาว GotoKnow ทั้งนั้นเลยนะคะ

แวะมาเชียร์ มาให้กำลังใจ สู่ๆๆ ขอให้ได้สมหวังดังใจหมายครับพี่ครูคิม

สวัสดีค่ะคุณเดชา

แบบนี้แหละค่ะ พี่คิมชอบและมีพลังใจท่วมท้นที่มีพวกเรามาให้กำลังใจเสมอ ๆ จะทำหน้าที่แทนพวกเราให้ดีที่สุดค่ะ

และเสื้อจะรอสั่งชุดที่ ๒ อีก ๑๐๐ ตัวค่ะ เพื่อรวบรวมไว้เป็นค่ายต่อไป และจะเปิดบัญชีร่วมกันในการขายเสื้อครั้งนี้

ขอขอบคุณค่

เข้าใจว่ามือเก่า มือใหม่ไปได้ค่ะ

แต่มือใหม่ ก็ให้เอาเทป ซีดี หนังสือมาอ่านก่อนไปค่ะ

แต่หนูเคยอ่านหนังสือ และฟังซีดีของ อ. วรภัทร์ มาบ้างแล้วค่ะ

สวัสดีค่ะน้องberger0123

ขอขอบคุณมากค่ะ  น่าเสียดายอย่างยิ่ง  บังเอิญระยะเวลาดังกล่าวพี่คิมติดการเดินทางไปกระบี่ค่ะ

บารมียังไม่ถึงค่ะ  แต่มีบุญที่ได้เจออาจารย์วรภัทร มาแล้วครั้งหนึ่งค่ะ

สวัสดีค่ะครูคิม

ที่ได้โอนเงินไปให้แล้ว

ไม่ทราบว่าได้รับหรือยังค่ะ

สวัสดีค่ะคุณหิ่งห้อย

ขอขอบคุณค่ะ ตอนนี้ได้รับเงินมาจำนวนมากแล้วนะคะ  แต่ยังไม่ครบค่ะ

สวัสดีค่ะพี่ครูคิม

น้องไม่ค่อยได้เข้ามาเยี่ยม (อะไรกันเนี่ย) ครูวิไลตกโลก อิๆๆๆๆๆๆ

จองเบอร์ 8 จำนวน 1 ตัวค่ะ โอนเงินเสร็จจะแจ้งให้ทราบนะคะ

อยากมารับด้วยตัวเองจัง (โรงเรียนรับประเมินในฝัน) งานเลยมากไปนิด

ขอเป็นกำลังใจ และมีความสุข สนุกสนานสำราญใจในการทำงานนะคะพี่

คิดถึงนะคะ

          ดาโอนเงินเข้าบัญชีให้แล้วนะคะ เวลา 12:22:59 ค่ะ

พี่คิมที่เคารพ

   9 ก.ค.53 เวลาบ่ายสามโมงกว่า ๆ โอนเงินไปให้พี่คิมแล้วนะคะ  900 บาทค่ะ

สวัสดีค่ะน้องวิไล บุรีรัตน์

ยังทันโลก ทันเหตุการณ์ค่ะ เราสั่งตัดรอบสองอีก ๑๐๐ ตัวค่ะ แฟน ๆเพียบ  ขอขอบคุณในความกรุณาของน้อง

กิจกรรมนี้เป็นของพวกเราค่ะ พี่คิมและเพื่อน ๆ จะพยายามทำหน้าที่ให้ดีที่สุดค่ะ

สวัสดีค่ะน้องดากานดา น้ำมันมะพร้าว

วันนี้ได้คุยกับน้องกระแต  พูดถึงน้องดาและน้องตูมค่ะ  ขอขอบคุณค่ะ ที่คิดถึงพี่คิม

สวัสดีค่ะน้องphayorm แซ่เฮ

พี่คิมยังไม่มีโอกาสไปธนาคารค่ะ ขอขอบคุณมาก ๆ ตอนนี้เสื้อต้องรอสั่งเพิ่มอีก ๑๐๐ ตัวค่ะ...ขายดีค่ะ

สวัสดีค่ะครูคิม

คืออยากจะถามว่าที่ได้จองเสื้อไว้

แล้วได้โอนเงินค่าเสื้อไปให้แล้ว ไม่ทราบว่าได้รับหรือยังค่ะ

 • สวัสดีครับพี่คิม
 • โอนตังค์ค่าเสื้อไปให้แล้วนะครับ เมื่อวานนี้  

 

สวัสดีค่ะน้องหิ่งห้อย

หากน้องโอนแล้วก็จะเข้ามาอยู่ในบัญชีค่ะ สามารถตรวจสอบได้ว่าโอนมาจากที่ใดบ้าง  แต่ะพี่คิมไม่ตรวจสอบค่ะ ให้เกียรติทุกท่านเสมอค่ะ

หลังจากวันที่ ๗ ยังไม่ได้ไปธนาคารค่ะ  ขอขอบคุณน้องมากนะคะที่ส่งข่าวให้ทราบ

สวัสดีค่ะน้องจักรกฤษณ์

ขอขอบคุณมากนะคะ  สำหรับความร่วมมือด้วยดี  น้องเอกติดต่อมาหาหรือเปล่าคะ  เห็นขอหมายเลขจากพี่คิมค่ะ

สวัสดีค่ะ

ได้รับเงินค่าเสื้อเพิ่มเติม แต่ไม่สามารถพิ่มรายการในบันทึกได้ค่ะ ขออนุญาตนำมาแจ้งไว้ในเม้นท์นี้นะคะ  ขอขอบพระคุณทุกท่านที่กรุณาค่ะ

วันที่ ๙ กรกฏาคม ๓๙๙ บาท/๙๐๐  บาท

วันที่ ๑๑ กรกฏาคม ๔๐๐  บาท

สวัสดีค่ะ

ขออนุญาตแจ้งข่าวเกี่ยวกับการขายเสื้อค่ะ

ได้รับเงินโอนเข้าบัญชี ๒๕๘๘๕ บาท  เป็นค่าเสื้อจำนวน ๕๘ ตัว และได้รับการบริจาคค่าส่งเป็นเงิน ๒๗๔๓ บาท

ขอขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงค่ะ

 

ต้องการสั่งเสื้อด้วยครับ สุภาพบุรุษ เบอร์ L 1 ตัว ครับ ผม

แวะมาให้กำลังใจ พี่คิม  แม่ค้าคนเก่ง  ค่ะ

สวัสดีค่ะนักรบเมืองคนดี

ขอขอบพระคุณ  ในความกรุณาให้ความร่วมมือกับพวกเราค่ะ

สวัสดีค่ะน้องกระติก~natachoei ที่ ~natadee

ขอขอบคุณค่ะ  ที่มาให้กำลังใจ  เสื้อขายดีค่ะ อาจต้องขายไปเรื่อย ๆ และรอสั่งรุ่นที่ ๒ จำนวนอีก ๑๐๐  ตัวค่ะ

ขออนุญาตแจ้งข่าวเกี่ยวกับการขายเสื้อค่ะ

ได้รับเงินโอนเข้าบัญชี ๒๕๘๘๕ บาท  เป็นค่าเสื้อจำนวน ๕๘ ตัว และได้รับการบริจาคค่าส่งเป็นเงิน ๒๗๔๓ บาท

ขอขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงค่ะ

สวัสดีครับคุณครู จองเสื้อจิตอาสาหนึ่งตัวขอรับ ขอเก็บไว้ในความทรงจำที่ดีงาม ด้วยมีครูเป็นแม่แบบ วันสองวันคงได้ไปโอนเงินนะครับ ขอบพระคุณมากครับ

สวัสดีค่ะเนิ่ม ขมภูศรี

จองขนาดไหนดีละคะ  โปรดวัดรอบอกแล้วมาเทียบกับขนาดดูนะคะ  ฝากกระจายข่าวที่บิน ๔๖ ด้วยนะคะ  ขอขอบคุณค่ะ

สวัสดีครับครู

ที่จริงก็ดีเหมือนกันครับครู เดี๋ยวกระผมจะลองประชาสัมพันธ์ดูครับผม ส่วนผมขอเบอณ์ L ครู

สวัสดีค่ะคุณเนิ่ม ขมภูศรี

ขอขอบคุณค่ะ ช่วยกันหน่อยนะคะ  ฝากความระลึกถึงทุกท่านค่ะ

สวัสดีครับ พี่คิม

แวะมาเยี่ยมครับ ดีใจด้วยครับที่เสื้อขายดี ต้องสั่งรอบ 2 ขอให้กำลังใจและอย่าลืมรักษาสุขภาพด้วยนะครับ

สวัสดีค่ะคุณเดชา

ขอขอบคุณค่ะที่มาคอยส่งกำลังใจให้ค่ะ ตอนนี้รอสั่งจำนวนเพิ่มอีก ๑๐๐ ตัวเป็นชุดที่สองค่ะ

พี่คิมครับ จองเสื้อ ชาย L 1 ตัว สตรี เบอร์ 8 1 ตัว

สวัสดีค่ะ

โอนเงินแล้วนะคะ วันที่ 15 ตอนเย็นค่ะ ขอให้มีความสุขกับงานที่ทำนะคะพี่

สวัสดีค่ะคุณครูบุญส่ง

ขอขอบพระคุณค่ะ ได้ใส่เบอร์เสื้อให้แล้วนะคะ  ต้องไม่เอาเปรียบกัน ใส่เหมือนกันทั้งคู่ดีแล้วค่ะ น่ารักดีค่ะ  คนข้าง ๆคงปลื้มนะคะ

สวัสดีค่ะน้องวิไล บุรีรัตน์

ขอขอบคุณค่ะน้อง แล้วพี่คิมจะนำสมุดไปบันทึกรายการไว้นะคะ  ตอนนี้เสื้อเป็นร้อยที่สองแล้วนะคะ

โอนเงินค่าเสื้อ 808.08 บาท แล้วครับ 16/07/10 11.11 น. ครับผม

สวัสดีค่ะ คุณครูบุญส่ง

ขอขอบพระคุณค่ะ  จะนำสมุดไปบันทึกที่ธนาคาร  แล้วจะนำมาแจ้งในบันทึกนะคะ

ขอแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับครูคิมด้วยคนค่ะ

สวัสดีค่ะครูนู๋

ยินดีที่ได้รู้จัก และขอต้อนรับสู่บล็อกของครูคิมนะคะ  ขอขอบคุณค่ะ

สวัสดีค่ะ..พี่ครูคิม

มาเยี่ยมร้านเสื้อพี่ครูคิมค่ะ

พี่ครูคิม...คะ

หนู..เอาเบอร์ 4  จำนวน 1 ตัวนะคะ

ระลึกถึงเสมอค่ะ  Take care

สวัสดีค่ะน้องครูเล็ก

แฟนประจำร้านเสื้อค่ะ ตอนนี้จำหน่ายไปแล้ว ๑๕๐ ตัวค่ะ  รอสมาชิกสั่งเพิ่มอีก ๕๐ ตัว  จึงจะไปสั่งรอบที่สองค่ะ

ขอขอบคุณแรงใจแรงเชียร์ค่ะ

สวัสดีค่ะน้อง@..สายธาร..@

ขอขอบคุณค่ะน้องรัก  ตอนนี้พี่คิมก็ยุ่งกับงาน แต่มาเฝ้าร้านเสื้อเสมอค่ะ พี่คิมสั่งให้แล้วนะคะ

สวัสดีครับ ลืมแจ้งที่อยู่ครับ

ที่อยู่ นายบุญส่ง เศรษฐสิงห์

40 หมู่ 3 ตำบลโพนทอง

อำเภอเสนางคนิคม

จังหวัดอำนาจเจริญ

37290

สวัสดีค่ะ ขอสั่งจองเสื้อ 1 ตัวค่ะ size สุภาพสตรี เบอร์ 6 อก 34 ค่ะ

แล้วโอนเงินเข้าบัญชีไหน แล้วควรโอนเงินให้เมื่อไหร่ค่ะ แล้วเสื้อจะได้เมื่อไรค่ะ

พี่คิมคะ

ดาวจองเสื้อผู้หญิงเบอร์ 6 ตัวนึงค่ะ...เดี๋ยวพรุ่งโอนตังค์เข้าบัญชีนะคะ

ห่างหายจาก G2K ไปนาน เกือบพลาดโอกาสดีซะแล้ว อิอิ

สวัสดีค่ะ

       มาส่งความคิดถึงและมาชวนไปเยี่ยมบ้านไม้ชายทุ่งที่

http://gotoknow.org/blog/0815444794/376972 ค่ะ

                                    มาตายี

ครู คะ จิราพร รักจันทึก โอนเงินให้แล้วคะ วันที่ 17 ก.ค. 2553 เวลา 10:21 น. จำนวน 399 บาทคะ

เรียนพี่ครูคิมค่ะ หนูส่งเงินไปทางธนาณัตินะคะ แบบเก่าๆเพราะที่แม่ทาไม่มีธนาคารไทยพาณิชย์ค่ะ รับเงินณ.วังทอง เลขที่ธนาณัติ 016-56163-5 ส่งเมื่อวันที่ 19/07/2010 แบบธรรมดานะคะ หนูคลิ๊กเอาตัวใบเสร็จให้ดูไม่เป็นคอยรับเอาก็แล้วกันนะคะ ส่งมาให้ 450บาทค่ะ

สวัสดีค่ะคุณครูบุญส่ง

ขอขอบพระคุณค่ะ ให้ที่อยู่กันแบบนี้ สักวันคงได้หลงทางไปขอข้าว ขอน้ำดื่มแน่เลยค่ะ

สวัสดีค่ะน้องดวงแข

ขอขอบคุณค่ะ พี่คิมลงรายการสั่งให้น้องแล้วนะคะ  เรื่องโอนเงินแล้วแต่สะดวกค่ะ เสื้อชุดแรกจะได้เดือนสิงหาคมและชุดที่สองจะได้ปลายดือนสิงหาคมค่ะ

สวัสดีค่ะน้องblue_star

น้องหมอดาวสบายดีนะคะ  คงเรียนหนัก พี่คิมขอเป็นกำลังใจให้นะคะ  และขอขอบคุณที่มาสนับสนุนค่ะ

สวัสดีค่ะน้องpop

ขอขอบคุณค่ะ ระยะนี้ยังไม่มีเวลาไปธนาคารค่ะ  เมื่อได้รับแล้วพี่คิมจะแจ้งผ่านเม้นท์นะคะ 

สวัสดีค่ะน้องหมูจ๋า

ขึ้นอยู่ความสะดวกค่ะน้อง ไม่เป็นปัญหาสำหรับพี่คิม และขอขอบคุณสำหรับการช่วยค่าส่งเสื้อค่ะ  น้องหมูจ๋าสบายดีนะคะ

ขออนุญาตแจ้งข่าวเกี่ยวกับการขายเสื้อค่ะ  สรุปยอดตั้งแต่ ๑๓ กรกฏาคม ค่ะ

ได้รับเงินโอนเข้าบัญชี ๒๕๘๘๕ บาท  เป็นค่าเสื้อจำนวน ๕๘ ตัว และได้รับการบริจาคค่าส่งเป็นเงิน ๒๗๔๓ บาท

หากมีรายการใหม่จะนำมาแจ้งนะคะ  ขอขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงค่ะ

วันนี้โอนตังค์ให้แล้วนะคะพี่คิม โอนวันที่ 20 ก.ค. 14.12 น.

แต่ว่าลืมบวกเพิ่มค่าส่งน่ะค่ะ...แหง่ว ค่าส่งดาวติดหนี้พี่คิมไว้ก่อนแล้วกันนะคะ ^^

ที่อยู่ใหม่ค่ะ...

พญ.ฉัฐสุดา สุกทน (PCT48570)

ภาควิชาอายุรศาสตร์ รพ.รามาธิบดี

เลขที่ 270 ถ.พระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี

กทม. 10400

แล้วจะรอติดตามข่าวอย่างต่อเนื่องนะคะ

พี่คิมครับ...

ผมโอนไปให้แล้วนะครับ 450 บาท เวลา 14:23:35 ...

ขอบคุณมากครับ...

ได้รับเงินค่าเสื้อเพิ่มเติม แต่ไม่สามารถพิ่มรายการในบันทึกได้ค่ะ ขออนุญาตนำมาแจ้งไว้ในเม้นท์นี้นะคะ  ขอขอบพระคุณทุกท่านที่กรุณาค่ะ

วันที่ ๙ กรกฏาคม ๓๙๙ บาท/๙๐๐  บาท

วันที่ ๑๑ กรกฏาคม ๔๐๐  บาท

วันที่ ๑๕ กรกฏาคม ๔๐๐  บาท

วันที่ ๑๖ กรกฏาคม  ๘๐๘.๐๘ บาท

วันที่ ๑๗ กรกฏาคม   ๓๙๙  บาท

วันที่ ๑๗ กรกฏาคม   ๗๐๐  บาท

วันที่ ๒๐ กรกฏาคม  ๔๐๐  บาท

วันที่ ๒๑ กรกฏาคม ๔๕๐ บาท

ขออนุญาตแจ้งข่าวเกี่ยวกับการขายเสื้อค่ะ  สรุปยอดตั้งแต่ ๒๑ กรกฏาคม ค่ะ

ได้รับเงินโอนเข้าบัญชี ๒๙๔๔๒.๑๒ บาท  เป็นค่าเสื้อจำนวน ๖๖ ตัว และได้รับการบริจาคค่าส่งเป็นเงิน ๓๑๐๐.๑๒ บาท

หากมีรายการใหม่จะนำมาแจ้งนะคะ  ขอขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงค่ะ

สวัสดีค่ะน้องblue_star

ขอขอบคุณค่ะ

พี่คิมได้รับแล้วนะคะ  รายงานไว้ให้ทราบในเม้นท์ข้างบนนี้ค่ะ

สวัสดีค่ะน้องMr.Direct

ขอขอบคุณค่ะ

พี่คิมได้รับแล้วนะคะ รายงานไว้บนเม้นท์ค่ะ

ครูครับ

เสื้อที่สั่งไว้ ...ขอเป็นเบอร์ M  1 ตัว

ส่งให้ครูวันนี้ นะครับ

ต้องขอโทษครูด้วย นะครับที่ติดต่อกลับมาช้า

สวัสดีค่ะคุณแสงแห่งความดี

ไม่เป็นไรค่ะ ช้าหรือเร็วเราก็มีศูนย์รวมจิตใจอยู่ที่ GotoKnow ค่ะ  ขอขอบพระคุณมากนะคะ 

สวัสดีค่ะพี่ครูคิม

สั่งเสื้อ Size สตรี เบอร์ 8 .. 1 ตัวค่ะ

พรุ่งนี้ ( 23 ก.ค. ) จะโอนเงินเข้าบัญชีให้นะคะ

ขอบคุณมากค่ะ

สั่งจอง เบอร์ S, ๓ ตัว เบอร์ M, ๑ ตัว และเบอร์ ๖, ๑ ตัว ครับ

เรียนคุณครูคิม

ผมได้โอนเงินเข้าบัญชีให้แล้วนะครับ ๒,๕๐๐.๐๙ บาท ส่วนต่างเป็นค่าส่งพัสดุและสมทบทุนโครงการครับ

โอนวันนี้ทางระบบอินเตอร์เน็ตแบงกิ้งของธ.ไทยพาณิชย์ เวลาประมาณ ๐๗.๐๑ น. ครับ

ขอบพระคุณครับ.

ส่งเงินให้ 1200 บาท วันนี้ค่ะ (23-7-53)

เสื้อผู้หญิงเบอร์ 38 1ตัว ผู้ชายXL 1 ตัว ค่ะ

ต้องขอโทษครูคิมเพราะเดือนนี้ยุ่งๆ เลยไม่มีเวลาสั่งเสื้อและอ่านบล็อกค่ะ

ให้กำลังใจนะคะ

สวัสดีค่ะน้องNU 11

พี่คิมขอขอบคุณค่ะ ตอนนี้ขายได้ยอดเสื้อจำนวน ๑๖๒ ตัวแล้วนะคะ  ต้องรอขายเพิ่มอีก ๓๘ ตัวค่ะ

สวัสดีค่ะคุณพิเสด

ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงในการสนับสนุนเป็นแรงใจค่ะ พวกเราจะพยายามทำหน้าที่เพื่อประโยชน์ของผู้ให้ อย่างดีที่สุดค่ะ

สวัสดีค่ะคุณหมอพ.ญ. อัจฉรา เชาวะวณิช

ขอขอบพระคุณ  คุณหมอมากนะคะที่ได้กรุณาให้การสนับสนุนตลอดมา หวังว่าคุณหมอและครอบครัวคงสบายดีนะคะ

แวะมาเยี่ยม มาติดตามและมาให้กำลังใจในการทำกิจกรรมครับ ขอให้สำเร็จผลดังใจหมาย พี่ครูคิมเหนื่อยแต่พี่คงมีความสุขใจ

สวัสดีค่ะคุณเดชา

ขอขอบคุณค่ะ  พี่คิมไม่คิดว่าเหนื่อยนะคะ เพราะเราไม่มีปัญหามารบกวน เราได้ทำในสิ่งที่อยากจะทำ  แค่พักสักนิดก็หายเหนื่อย แถมมีพลังใจจากเพื่อน ๆ มากมายแบบนี้

ตอนนี้เสื้อขายไปได้ ๑๖๒ ตัวแล้วนะคะ รออีกไม่นานคงได้ครบ ๒๐๐ ตัวแน่นอนค่ะ

สวัสดีค่ะครูคิม

 • ขอโทษทีไม่ได้โอนเงินไปให้เพราะมีงานต่อเนื่องเพิ่งว่างเว้นวันนี้เอง  ที่ว่าไม่ว่างมีรายการยาวเหยึยดค่ะ  ที่วุ่นวายเพราะเป็นแม่งานเองทั้งสิ้นค่ะ
 • วันที่ 14  ก.ค.  จัดค่ายธรรมพุทธบุตรสำหรับนักเรียน ม.1 ( 630 คน ) จัดที่โรงเรียน นมก. เองค่ะ
 • วันที่  15-16 ก.ค. จัดค่ายโครงงานคุณธรรมให้เครือข่ายเสริมสร้างคุณธรรมเครือข่ายที่ 4 , 6 และ 7 ที่วัดศิริพงษ์ธรรมนิมิต  กทม.  เด็กๆจาก 11 โรงเรียน ประมาณ 120   คน คุณครูประมาณ 20 คน
 • วันที่ 19-20  จัดค่ายคุณธรรมจริยธรรม นักเรียนชั้น ม.4 ( 316 คน)ที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  อ.วังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 • วันที่ 21  ก.ค. ไปร่วมประชุมครูเครือข่ายเสริมสร้างจิตอาสา ของเขต  1 .2 และเขต 3 ที่โรงเรียนมัธยมวัดมกุฎกษิตริยาราม  กทม.
 • กลับมายังเคลียงานเคลียการสอนแทบไม่ทัน  ขออภัยด้วยนะคะวันนี้บ่ายๆคงได้ออกไปจัดการโอนให้
 • ส่งใจมาให้ก่อนด้วยความรักและห่วงใยนะคะ

อาจารย์ครับ ผมคำรณครับ เมื่อวานผมโอนเงินค่าเสื้อไป400.-ผ่านตู้ ATM ครับ

พี่ครูคิม...คะ

หนู..โอนเงินค่าเสื้อให้แล้วนะคะ  

หนูจองเสื้อ 1 ตัว  ขอสมทบทุนค่ายจิตอาสา 500  บาท  นะคะ

โอนให้ 23  กรกฎาคม 2553  เวลา 18.08 น.

 

พี่ครูคิมคะ

แวะมาเป็นกำลังใจให้ค่ะ วันนี้จัดกิจกรรมเป็นยังไงบ้าง รออ่านบันทึกอยู่นะคะ :)

สวัสดีค่ะพี่คิม

*** ขออภัยไม่ได้เข้าระบบนานมากเลยค่ะ ติดงานกีฬาสีของนักเรียนด้วย

*** อีก 2 วันจะไปโอนเงินค่าเสื้อให้นะคะ

*** ขอบคุณค่ะ

ยังไม่ได้โอนเงินเลยค่ะพี่คิม

กะว่าวันนี้นะคะ

สวัสดีครับอาจารย์

จอง บุรุษ เบอร์ M สตรี size 4 อย่างละตัวนะครับ

พี่คิมขา  ขอเสื้อเบอร์ XL  1  ตัวนะคะ

คิดถึงพี่คิมเสมอค่ะ

สวัสดีค่ะครูคิม

 • โอนเงินค่าเสื้อมาให้แล้วนะคะเวลา 19.11 น จากเอทีเอ็มแบงค์กรุงไทย ที่โลตัส  อ.ลำลูกกา  ปทุมธานี   ( 450 บาทค่ะ ) ช้าหน่อยแต่ยินดีเพื่อคนจิตอาสานะคะ

สวัสดีค่ะคุณพี่Preeda

ขออภัยค่ะ ไปค่ายเยาวชนเสียตั้งหลายวัน  ขอขอบพระคุณสำหรับกำลังใจและความห่วงใยค่ะ

หน้านี้ค่ายเยาวชนดาษดื่นนะคะ  ขอให้คุณพี่มีความสุขกับการทำงานค่ะ

สวัสดีค่ะคุณหนุ่มตจว./ต้อม

ขอขอบพระคุณมากค่ะ  ที่เข้ามาช่วยเหลือสนับสนุน  พี่กะเบอร์เสื้อให้เป็นเบอร์ L นะคะ  หรือหากจะเปลี่ยนก็โปรดบอกค่ะ

สวัสดีค่ะน้อง@..สายธาร..@

ขอขอบคุณค่ะ

เสื้อ ๑๐๐ ตัวแรกจะส่งในสัปดาห์ที่จะถึงนี้แล้วนะคะ

สวัสดีค่ะน้องมะปรางเปรี้ยว

ไปค่ายเยาวชน ครั้งนี้คุ้มค่ามากค่ะ  เก็บโจทย์มามากมาย  จับมือกันจะกลับไปแสวงหาคำตอบอีกครั้งค่ะ

สวัสดีค่ะน้องกิติยา เตชะวรรณวุฒิ

พี่คิมไปกิจกรรมค่ายเยาวชนตั้ง ๔ วันค่ะ  ขอขอบคุณค่ะ ไม่ต้องเป็นกังวลหรอกนะคะ  เอาไว้ให้สะดวกก็แล้วกันนะคะ

อาจารย์ครับ

ที่อยู่นะครับ

สุทธิรัก ผ้ายผา

โรงเรียนบ้านโนนผักหวาน

40 ม. 7 ต.แหลมทอง

อ.ภักดีชุมพล

จ.ชัยภูมิ

36260

จะโอนเงินวันที่ 29 ก.ค. ครับ

สวัสดีค่ะน้องนาง...มณีวรรณ ตั้งขจรศักดิ์

เรื่องเงินโอนเมื่อไหร่ก็ได้นะคะ  ไม่สำคัญค่ะ ขอให้น้องสะดวกก็แล้วกันนะคะ ขอขอบคุณค่ะ

สวัสดีคะคุณสุทธิรัก

ขอขอบพระคุณค่ะ จะจัดส่งเสื้อให้ตามที่อยู่นะคะ 

สวัสดีค่ะน้องครูอรวรรณ

ขอขอบคุณมากค่ะ ในการช่วยเหลือสนับสนุนกิจกรรมของพวกเรา

จัดกิจกรรมค่ายจิตอาสาวันที่ 19 -21 สิงหานี้ ที่มหาชัย สมุทรสาคร

ขอเชิญมาเป็นแม่งานให้ด้วยนะคะ

ขอบคุณค่ะ

สวัสดีค่ะkrutoiting

แบบนี้ทำอะไรบ้างคะ  ไม่ตรงกับวันหยุดเลยใช่ไหมคะ  รับปากไปก่อน ๖๐ % นะคะ

เจอกันหลังไมค์ค่ะ

สวัสดีครับครูคิม ผมได้โอนเงินเข้าบัญชี ดังกล่าวเรียบร้อยแล้วครับ ผมได้จองเสื้อ เบอร์ L ชาย ไว้หนึ่งตัว ผมโอนเงินไป 300 บาทครับ

ที่อยู่ผมครับ

ปรเมษฐ์ ดำชู (081-963-149-4)

โปแกรมคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี

เคาเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี

ต.ขุนทะเล อ.เมือง จ.สุราษฏร์ธานี 00099

ผมโอนเงินพลาดไป ผมจะโอนเพิ่มให้นะครับ อีก 200 บาท

ผมโอนเงินพลาดไป ผมจะโอนเพิ่มให้นะครับ อีก 200 บาท

พี่ครูคิม ครูคิม

 โอนเงินผ่าน ATM ค่าเสื้อ 500 บาท เมื่อวันที่ 23 ประมาณ 16.23 ค่ะ

สวัสดีค่ะคุณนักรบเมืองคนดี

ขอขอบพระคุณในความเอื้อเฟื้อค่ะ อีกไม่กี่วันเสื้อจะถูกส่งไปตามลำดับค่ะ

สวัสดีค่ะน้องNU 11

พี่คิมยังไม่มีเวลาไปธนาคารค่ะ  ขอขอบคุณน้องนกมากนะคะ  และอีกไม่กี่วันก็จะได้รับเสื้อชุดแรกแล้วนะคะ

คุณครูคิมครับ คุณครูไปต้องเสียเวลาไปธนาคารก็ได้ครับ ขอเพียงคุณครูใช้เวลาเพียงเล็กน้อยในการสมัครขอใช้บริการระบบอินเตอร์เน็ตแบงกิ้งของธนาคาร คุณครูก็สามารถเรียกดูความเคลื่อนไหวของบัญชีได้ตลอดเวลาครับ และยังสามารถทำอะไรได้อีกหลายอย่างโดยไม่ต้องไปธนาคารหรือตู้เอทีเอ็มครับ

ระบบอินเตอร์เน็ตแบงกิ้งของธนาคารไทยพาณิชย์สมัครง่ายที่สุดแล้วครับ ไม่ต้องไปธนาคารก็สามารถสมัครได้ สมัครเสร็จก้สามารถใช้ได้ทันที ไม่ยุ่งยากเรื่องเอกสารใดๆครับ คุณครูลองเข้าไปดูที่นี่นะครับ แล้วไปเลือกเมนู "สมัคร" หลังจากนั้นก็ทำตามที่เขาบอกประเดี๋ยวเดียวก็เสร็จครับ

https://www.scbeasy.com/v1.4/site/presignon/index.asp

สวัสดีค่ะคุณพิเสด

ขอขอบพระคุณสำหรับคำแนะนำค่ะ แล้วจะใช้บริการดูนะคะ  ตอนนี้เสื้อนัดรับ ๑๐๐ ตัวแรกวันเสาร์นี้แล้วนะคะ พี่คิมจะทะยอยจัดส่งค่ะ

สวัสดีครับ คุณครูคิม วันนี้ ผมได้โอนเงินเพิ่มอีก 300.19 บาท เพิ่มเติมจากเมื่อวานที่ผมโอนพลาดไปครับ ขอบพระคุณมากครับ

กระแสเสื้อgotoknow มาแรงเลย นะครับ

วันไหนได้รับแล้ว...จะใส่ส่งมาให้ครูดู นะครับ

อิอิพี่จะใส่ฉลองที่แก่งกระจาน ท่าได้รับเร็ว

ถ้าไม่ทันจะใส่วันเปิดค่ายจิตอาสาน้อยค่ะ

ที่อยู่ค่ะ

923/73ป. ซอยเอกชัย 32

ถนนเอกชัย ต.มหาชัย อ.เมืองฯ จ.สมุทรสาคร 74000 ค่ะ

ขอบคุณค่ะ

มาเอาใจช่วยค่ะ ครูคิม

จำนวนเงินที่โอนผ่านบัญชี 

วันที่ ๑๙ มิถุนายน  ๔๐๐  บาท

วันที่ ๒๐ มิถุนายน  ๔๐๐  บาท 

วันที่ ๒๑ มิถุนายน  ๔๐๐  บาท /๙๙๙  บาท/๘๐๐ บาท

วันที่ ๒๒ มิถุนายน ๔๐๐.๐๔ บาท /๕๕๕ บาท

วันที่ ๒๓ มิถุนายน  ๔๐๐  บาท /๔๐๐ บาท

วันที่ ๒๔ มิถุนายน  ๙๐๐ บาท/๔๗๐ บาท/๔๕๐ บาท/๔๐๐ บาท/๔๐๐  บาท

วันที่ ๒๕ มิถุนายน  ๘๐๐ บาท

วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๑๓๐๐ บาท

วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๑๐๐๐ บาท /๑๒๓๔ บาท/ ๒๕๗๐ บาท

วันที่ ๒๙ มิถุนายน ๕๐๐ บาท/๘๐๐ บาท/๘๐๐ บาท/๘๐๐ บาท

วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๔๕๐ บาท/๔๐๐ บาท/๔๐๐ บาท

วันที่ ๒ กรกฏาคม ๘๐๐  บาท

วันที่ ๓ กรกฏาคม ๘๐๐ บาท/ ๔๐๐  บาท

วันที่ ๕ กรกฏาคม ๔๕๐ บาท

วันที่ ๖ กรกฏาคม  ๕๐๐  บาท

วันที่ ๗ กรกฏาคม ๑๐๐๐ บาท / ๘๐๐ บาท /๑๐๐๐ บาท

ได้รับเงินค่าเสื้อเพิ่มเติม แต่ไม่สามารถพิ่มรายการในบันทึกได้ค่ะ ขออนุญาตนำมาแจ้งไว้ในเม้นท์นี้นะคะ  ขอขอบพระคุณทุกท่านที่กรุณาค่ะ

วันที่ ๙ กรกฏาคม ๓๙๙ บาท/๙๐๐  บาท

วันที่ ๑๑ กรกฏาคม ๔๐๐  บาท

วันที่ ๑๕ กรกฏาคม ๔๐๐  บาท

วันที่ ๑๖ กรกฏาคม  ๘๐๘.๐๘ บาท

วันที่ ๑๗ กรกฏาคม   ๓๙๙  บาท

วันที่ ๑๗ กรกฏาคม   ๗๐๐  บาท

วันที่ ๒๐ กรกฏาคม  ๔๐๐  บาท

วันที่ ๒๑ กรกฏาคม ๔๕๐ บาท

สถานที่ส่งเสื้อนะคะพี่ครูคิม

     เกษร  เทพรัตน์ 

โรงเรียนวัดโคกโพธิ์สถิตย์

ม.2 ต.กำโลน อ. ลานสกา

จ. นครศรีธรรมราช  80230

ขอบคุณค่ะ

สวัสดีค่ะคุณนักรบเมืองคนดี

ขอขอบพระคุณมากค่ะ คุณจะได้รับเสื้อเร็ว ๆนี้คะ วันนี้เสื้อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ 

สวัสดีค่ะ พี่คิม

แวะมาติดตามบันทึก เลยเห็นว่าเสื้อเสร็จแล้ว

จะรอรับนะคะ :)

สวัสดีค่ะคุณแสงแห่งความดี

ไม่ทราบว่าคุณแสงแจ้งที่อยู่หรือยังคะ  คราวก่อนไม่ทราบว่าพี่คิมจดบันทึกไว้ในสมุดเล่มใด  ขออภัยค่ะ โปรดแจ้งอีกครั้งนะคะ

สวัสดีค่ะพี่krutoiting

วันเสาร์ อาทิตย์นี้จะรีบจัดการและส่งภายในวันจันทร์ค่ะ  ทันไหมคะ

สวัสดีค่ะน้องberger0123

ดูเหมือนพี่คิมมีที่อยู่ของน้องแล้วนะคะ  จะส่งภายในวันจันทร์ค่ะ

สวัสดีค่ะน้องสอนดาวเรือง

น้องนาฟีจะมาช่วยพี่คิมห่อเสื้อค่ะ  ถ้าตัวเดียวก็จะส่งแบบธรรมดา หากหล่ยตัวก็จะลงทะเบียนค่ะ

สวัสดีค่ะน้องมะปรางเปรี้ยว

ท่านที่ส่งเงินก่อน ๑๒๐ ท่านจะได้รับเสื้อรอบแรกนี้ค่ะ และท่านอื่น ๆ จะได้รับภายใน ๑๐ กันยายนค่ะ

วันที่ ๙ กรกฏาคม ๓๙๙ บาท/๙๐๐  บาท

วันที่ ๑๑ กรกฏาคม ๔๐๐  บาท

วันที่ ๑๕ กรกฏาคม ๔๐๐  บาท

วันที่ ๑๖ กรกฏาคม  ๘๐๘.๐๘ บาท

วันที่ ๑๗ กรกฏาคม   ๓๙๙  บาท

วันที่ ๑๗ กรกฏาคม   ๗๐๐  บาท

วันที่ ๒๐ กรกฏาคม  ๔๐๐  บาท

วันที่ ๒๑ กรกฏาคม ๔๕๐ บาท

วันที่ ๒๓ กรกฏาคม ๑๒๐๐ / ๒๕๐๐ / ๔๐๐ / ๕๐๐ / ๕๐๐ บาท

วันที่ ๒๖ กรกฏาคม ๔๕๐ บาท

วันที่ ๒๙ กรกฏาคม ๓๐๐ บาท

วันที่ ๓๐ กรกฏาคม ๓๐๐.๑๙ บาท

วันที่ ๓๐ กรกฏาคม ๑๐๐๐  บาท

วันที่ ๒๓ กรกฏาคม ธนาณัติ  ๔๕๐ บาทจากคุณหมูจ๋า

จะให้ไปช่วยแพ็คเสื้อหรือเปล่าค่ะ พี่คิมขา ...

รวมเงินที่ได้รับค่าเสื้อ  ๓๗๔๙๒.๖๒ บาท

จำนวนเสื้อที่จ่าย     ๘๖        ตัว  เป็นเงิน  ๓๔๓๑๔.๐๐ บาท

สมทบทุนและเป็นค่าจัดส่ง  จำนวน  ๓๐๗๘.๖๒ บาท

ขอขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างสูง ที่ให้ความอนุเคราะห์

จะดำเนินการส่งเสื้อตั้งแต่วันจันทร์ที่ ๒ สิงหาคมเป็นต้นไป

สวัสดีค่ะน้องหนูรี

งานเข้าค่ะ  มีผู้ให้คำแนะนำมากมายค่ะเกี่ยวกับวิธีส่ง  แต่ต้องเชื่อฟังผู้ร่วมหัวจมท้ายคือหนานเกียรติค่ะ ขอขอบคุณน้องรีค่ะ

สวัสดีค่ะ

การสั่งตัดเสื้อจะมี ๒ รุ่นนะคะคือรุ่นแรกนี้ จำนวน ๑๒๐ ตัวค่ะ  และรุ่นที่ ๒ อีก ๑๐๐ ตัวจะได้รับเสื้อหลังจากวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๓ ค่ะ

สวัสดีค่ะ พี่ครูคิม....เสื้อสวยค่ะ....ตั้งตารอ....ถ้าได้ก่อนวันแม่ก็จะดีจังเลยค่ะ

สวัสดีค่ะน้องนกnoktalay

พี่คิมว่าทันค่ะ  เพราะจะเริ่มส่งวันจันทร์ค่ะ  น้องนกสบายดีนะคะ

สวัสดีค่ะครูคิม

 • พี่ไม่ได้แจ้งสถานที่ส่งเสื้อ
 • ส่งที่  

          อ.ปรีดา  วิทยากุล 

          โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร

           115  นวมินทร์ 163   แขวงคลองกุ่ม    เขตบึงกุ่ม

            กทม.  10230

สวัสดีค่ะ..พี่ครูคิม

มาติดตาม..ร้านเสื้อจิตอาสา..ค่ะ

ดีใจจังจะได้รับเสื้อเร็วนี้แล้ว...รอค่ะ

สวัสดีค่ะคุณพี่Preeda

น้องลืมบอกค่ะ ครั้งหนึ่งน้องเคยส่งงหนังสือธรรมะมาให้คุณพี่  แต่หนังสือตีกลับค่ะว่าไม่มีผู้รับ

คราวนี้จะส่งเสื้อคงไปถึงจุดหมายปลายทางนะคะ

สวัสดีค่ะน้องครูเล็ก

พี่คิมคิดพิจารณาดูว่า...หากเป็นสื้อขายปกติธรรมดา  น่าจะเป็นราคาค่อนข้างแพงนะคะ แต่นี่คิดเสียว่าเป็นการกุศล  

น้องรอรับนะคะ มีหลายท่านบอกจะใส่วันแม่ค่ะ เพราะมีสีฟ้าเป็นสัญลักษณ์

 • มาบอกพี่ครูคิมว่าน้องหนุ่ยนั้นช่วงหลังๆนี้ยุ่งวุ่นวายมากมายกับกิจกรรมต่างๆเลย ลืมส่งเงินให้จ้า จะรีบให้พี่ชายส่งให้วันจันทร์จ้า คิดถึงมากมายค่ะ เสื้อสวยค่ะ
 • สมกับที่ร่วมโหวตค่ะพี่ รักนะจ๊ะ
 • ที่อยู่ของน้องหนุ่ย....
 • นางสาวอภิญญา อุดมพรเกิดผล
 • 2/1 ซอยราษฎร์อุทิศ 21
 • ตำบลสองพี่น้อง อำเภอสองพี่น้อง
 • จังหวัดสุพรรณบุรี  72110
 •                    
 •                       

สวัสดีครับคุณครู ผมยังไม่ได้โอนตังค์ไปเลย

ไม่ทราบว่ายังทันไหม

ช่วงนี้ยุ่งๆ เลยลืม คุณครูช่วยตอบผมด้วยนะครับ จะได้รีบโอนไปเงินไปให้

สวัสดีค่ะน้องNina

แล้วแต่ความสะดวกค่ะ ส่งเมื่อไรก็ได้ค่ะ รอบนี้จะส่งเสื้อภายในสัปดาห์นี้ค่ะ  ส่วนรอบหน้าอาขเป็นหลัง ๑๐ กันยายนค่ะ ขอขอบคุณน้องมากค่ะ

สวัสดีค่ะน้องคนตานี

ยังไม่หมดกำหนดค่ะน้อง  มีคนสั่งเสื้อเกิน ๑๐๐ ตัว พี่คิมจึงจัดเป็น ๒ รอบค่ะ  แล้วแต่ความสะดวกของน้องนะคะ  ขอขอบคุณค่ะ

สวัสดีค่ะ

ขอเรียนให้ทราบว่าจะจัดส่งเสื้อให้ไปถึงมือผู้อุปการคุณภายในสัปดาห์นี้ค่ะ  และจะจัดส่งได้เพียง ๘๗ ตัวเท่านั้นที่มีที่อยู่ชัดเจน  และได้รับเงินแล้วค่ะ

หากท่านใดมีข้อสงสัยโปรดกรุณาแจ้งให้ทราบด้วยนะคะ  ขอขอบพระคุณค่ะ

สวัสดีค่ะ

ได้ดำเนินการจัดบรรจุเสื้อสำหรับส่งเป็นที่เรียบร้อย  และจะส่งให้ผู้ที่สั่งจองจำนวน ๙๖ ตัวและเหลือ ๒๔ ตัว 

ได้แก่ เบอร์  L  จำนวน ๘ ตัว

                XL   จำนวน ๓ ตัว

                XXL  จำนวน  จำนวน  ๓ ตัว

                M    จำนวน  ๒ ตัว

           เบอร์ ๔ และเบอร์ ๑๐ อย่างละ ๑ ตัว เบอร์ ๖ เบอร์ ๘ เบอร์ ๑๒ อย่างละ ๒ ตัว

รายนามผู้ที่จะได้รับเสื้อมีต่อไปนี้ค่ะ

ปิ่นธิดา เสื้อสตรี เบอร์ ๖ จำนวน ๒ ตัว

กิติยา เตชะวรรณวุฒิ เบอร์ ๑๐ และ ๑๒ อย่างละ ๑ ตัว

krutoiting  เบอร์ ๑๒ จำนวน ๑ ตัว 

sareena เบอร์ ๖ จำนวน ๑ ตัว (ไม่มีที่อยู่ส่งเสื้อค่ะ)

มนัสนันท์  เบอร์ ๖ จำนวน ๒ ตัว

Baby  เบอร์ ๑๒ จำนวน ๑ ตัว

ขจิต ฝอยทอง เบอร์ M จำนวน ๑ ตัว

เจษฎา เบอร์ ๖ จำนวน ๑ ตัว

 หนูรี เบอร์ ๘ จำนวน ๑ ตัว และ เบอร์ L จำนวน ๑ ตัว

เทียนน้อย เบอร์ ๔ จำนวน ๑ ตัว

เดชา เบอร์ L จำนวน ๑ ตัว เบอร์ ๑๐ จำนวน ๑ ตัว

ไทบ้านผำ เบอร์ M จำนวน ๑ ตัว

phayorm แซ่เฮ เบอร์ ๘ จำนวน ๑ ตัวและเบอร์ L จำนวน ๑ ตัว

แก้ว..อุบล จ๋วงพานิช เบอร์ ๘ จำนวน ๑ ตัว

 rinda เบอร์ ๘ จำนวน ๑ ตัว และ เบอร์ L จำนวน ๑ ตัว

ครูเล็ก  เบอร์ XXL จำนวน ๑ ตัวเบอร์ ๑๒ จำนวน ๒ ตัว

มาตายี เบอร์ ๑๐ จำนวน ๑ ตัว

ดาวเรือง เบอร์ XL จำนวน ๑ ตัว เบอร์ XXL จำนวน ๑ ตัว

ครูบุญส่ง เบอร์ L จำนวน ๑ ตัว เบอร์ ๖ จำนวน ๑ ตัว

pa_daeng เบอร์ ๑๐ จำนวน ๑ ตัว

poo (อันดามัน)เบอร์ S จำนวน ๑ ตัว

หนุ่ม กร~natadee เบอร์ L จำนวน ๒ ตัว

noktalay เบอร์ M จำนวน ๑ ตัว

โบตั๋น เบอร์ ๘  จำนวน ๑ ตัว

นาง นงนาท สนธิสุวรรณ  เบอร์ ๑๐  จำนวน ๑ ตัว

Mr_Jod เบอร์  L  จำนวน ๑ ตัวและเบอร์ M จำนวน ๑ ตัว

แสงแห่งความดี เบอร์ M จำนวน ๑ ตัวเบอร์  

เพชรลดา กิตติชาญชัย  เบอร์ M จำนวน ๑ ตัว

หนุ่มเอม เบอร์  L และเบอร์ M อย่างละ ๑ ตัว

นาย เต็มศักดิ์ พึ่งรัศมี เบอร์  L จำนวน ๒ ตัว เบอร์ ๘ จำนวน ๑ ตัว

อ้อยเล็ก  เบอร์ ๘ จำนวน ๑ ตัว

box1185 เบอร์  L จำนวน ๑  ตัว เบอร์  XL จำนวน ๑ ตัว

ครูวนิดา:ราชประชา23 เบอร์  L เบอร์และ  ๑๐ อย่างละ ๑ ตัว

จรัณญา เบอร์ ๖ จำนวน ๑ ตัว

หมูจ๋า เบอร์ ๑๒ จำนวน ๑ ตัว

วิไล บุรีรัตน์ เบอร์ ๘ จำนวน ๑ ตัว

นักรบเมืองคนดี เบอร์ L จำนวน ๑ ตัว

จิราพร รักจันทึก เบอร์ M จำนวน ๑ ตัว

สายธาร..@ เบอร์ ๔ จำนวน ๑ ตัว

blue_star เบอร์ ๖ จำนวน ๑ ตัว

NU 11 เบอร์ ๘ จำนวน ๑ ตัว

พิเสด เบอร์ S, ๓ ตัว เบอร์ M, ๑ ตัว และเบอร์ ๖, ๑ ตัว (ค้างเบอร์ S จำนวน ๒ ตัว  เพราะเสื้อชำรุด)

พ.ญ. อัจฉรา เชาวะวณิช เบอร์ ๑๐ และ XL จำนวนอย่างละ ๑ ตัว

หนุ่มตจว./ต้อม เบอร์ L จำนวน ๑ ตัว

ครูอรวรรณ เบอร์  XL จำนวน ๑ ตัว

มนัสนันท์ เบอร์ XL และ L จำนวนอย่างละ ๑ ตัว

ขออภัย  สำหรับท่านที่ไม่มีรายนามการส่งเสื้อ  เพราะไม่ได้แจ้งที่อยู่ในการจัดส่งค่ะ 

ขอรบกวนแจ้งที่อยู่โดยละเอียดด้วยค่ะ ขอขอบพระคุณอย่างสูง

อิงจันทร์ เบอร์ ๑๐ จำนวน ๑ ตัว

มนัสนันท์ เบอร์ M และ L จำนวนอย่างละ ๑ ตัว

จักรกฤษณ์ เบอร์ L จำนวน ๑ ตัว

จตุพร วิศิษฏ์โชติอังกูร เบอร์ M จำนวน ๑ ตัว

udomran เบอร์ M จำนวน ๒ ตัว

berger0123 เบอร์ ๘  จำนวน ๑ ตัว

krugui Chutima เบอร์ ๑๐ และ M  อย่างละ ๑ ตัว

ธเนศ ขำเกิด เบอร์ XL จำนวน ๑ ตัว

KRUJOY (ครูจ่อย)  เบอร์ ๘  จำนวน ๑ ตัวเบอร์ M จำนวน ๑ ตัว

Mr.Direct เบอร์ L จำนวน ๑ ตัว

กระติก~natachoei ที่ ~natadee เบอร์ ๘  จำนวน ๑ ตัว

กานดา น้ำมันมะพร้าว เบอร์ ๑๐  จำนวน ๑ ตัว

ถาวร เบอร์ ๑๒ จำนวน ๑ ตัว

Lioness_ann เบอร์ ๔ จำนวน ๑ ตัว

หนานเกียรติ เบอร์ L จำนวน ๑ ตัว

Phornphon เบอร์ L จำนวน ๑ ตัว

อาร์ม UsableLabs L ชาย จำนวน ๓ ตัว

               เบอร์ ๘ หญิง จำนวน ๒ ตัว

               เบอร์ ๑๐ หญิง จำนวน ๑ ตัว

อัยการชาวเกาะ XXL  จำนวน ๑ ตัว เบอร์ ๘  จำนวน ๑ ตัว

ประกาย~natachoei ที่~natadee เบอร์ ๘ จำนวน ๑ ตัว

Preeda  เบอร์  XL  จำนวน ๑ ตัว

สวัสดีพี่ครูคิม

ผมหายไปหลายวันช่วงนี้ไม่ว่างจริงๆครับ แวะมาดีใจจะได้เสื้อแล้ว ก็ได้แต่ให้กำลังใจพี่เท่านั้นเอง

แอมแปร์~natadee 

เบอร์ XL จำนวน ๑ ตัว

เบอร์ L จำนวน ๓ ตัวเบอร์ 

M จำนวน ๓ ตัว   ค้าง ๑  ตัว

                       ค้าง เบอร์ S จำนวน ๑ ตัว 

เบอร์ ๖ จำนวน ๑ ตัว  ค้าง ๓  ตัว

สวัสดีค่ะคุณเดชา

วันนี้พี่คิมและครูแมว  หัวหมุนอยู่กับเสื้อนี่แหละค่ะ  วันพรุ่งนี้อาจจะไม่ทันส่งทั้งหมด  อาจจะส่งไปเป็นบางส่วนก่อนค่ะ

ขอขอบคุณที่มาให้กำลังใจเสมอ ๆค่ะ 

 

สวัสดีค่ะพี่ครูคิมมาให้กำลังใจในการส่งเสื้อให้สมาชิกที่มีจิตอาสาร่วมกันนะคะ เป็นห่วงเรื่องค่าส่งจังเลยค่ะเดี๋ยวได้รับแล้วจะช่วยนิดๆนะคะพี่ ฝันดี หลับม่วนเน้อเจ้า

สวัสดีค่ะ..พี่ครูคิม

ดีใจจัง..จะได้เห็นเสื้อแล้ว

พักผ่อนให้เพียงพอนะคะพี่ครูคิม

สวัสดีค่ะน้องrinda

พี่คิมคิดว่าจะส่งลงทะเบียนธรรมดา  ไม่ต้องส่งด่วนค่ะ เมื่อวานแพ็คกันตลอดวันค่ะ วันนี้จะนำไปส่งเป็นบางส่วนค่ะ

สำหรับค่าส่งก็พอมีผู้มอบให้บ้างแล้ง ก็เฉลี่ย ๆ กันไปค่ะ ไม่เป็นไรหรอกนะคะน้องรัก  ขอขอบคุณค่ะ

สวัสดีค่ะน้องครูเล็ก

ขอขอบคุณค่ะน้องเล็ก  วันนี้จะนำไปส่งเป็นบางส่วนและทะยอยส่งค่ะ  คงจะส่งหมดภายในไม่กี่วัน

รอหน่อยนะคะ  ทุกคนคงจะได้รับในสัปดาห์นี้ค่ะ

สว้สดีค่ะ ครูคิม

เสื้อเสร็จแล้วหรอค่ะ ดีจัง

แล้วจะรอรับน่ะคะ

สวัสดี ค่ะ พี่ครูคิม

ช้าไปอีกแล้ว เรา ถ้าจะสั่งเสื้ออีก ยังทันไหมคะพี่คิม

 ขอสั่งเสื้อ ผู้ชายเบอร์ XL 1 ตัว

และผู้หญิงเบอร์ 12   1 ตัวค่ะ ส่งตามที่อยู่นี้ค่ะ

9 หมู่ 8 ต.ควนสตอ อ.ควนโดน จ. สตูล 91160 แล้วจะรีบโอนเงินไปให้ค่ะ

ปล พี่คิมค่ะ เสื้อผู้หญิง เบอร์ 12 นี่คนตัวอ้วนใส่ได้ไหมค่ะ หนัก 70กก(ไม่เห็นเสื้อ) ถ้าไม่ได้เผื่อได้เปลี่ยนเบอร์ค่ะ

ขอบคุณค่ะ พี่คิม

สวัสดีค่ะน้องหิ่งห้อย

รอรับได้เลยนะคะ  สบายดีไหมละ ขอให้มีความสุขกับการทำงานนะคะ  วันสองวันนี้พี่คิมยุ่งแต่เรื่องเสื้อค่ะ

สวัสดีค่ะน้องsubah

กำลังรอสั่งตัดอีกรอบค่ะ  อาจจะได้เสื้อหลัง ๑๐ กันยายน ค่ะ  ขอขอบคุณมากนะคะที่สนับสนุนคนทำจิตอาสาค่ะ

ดีใจที่เสื้อเสร็จแล้วครับ

จะรอรับนะครับ...

พี่คิมครับ...

ที่อยู่ผมนะครับ...

ดิเรก  หมานมานะ

133/4 อาคาร A1 ลุมพินีคอนโดทาวน์

ถ.รัตนาธิเบศร์ ต.บางกระสอ

อ.เมือง จ.นนทบุรี

11000

ขอบคุณมากครับ...

รับเงินจาก

คุณนาย เรืองสิทธิ์ เนตรนวลใย  ๔๑๐ บาท

คุณ โบตั๋น  ๕๐๐  บาท

คุณครูวนิดา:ราชประชา23  ๘๐๐  บาท 

คุณกิติยา เตชะวรรณวุฒิ ๑๐๐๐  บาท (รวมเป็น ๒๗๑๐ บาท)

สวัสดีค่ะน้องPhornphon

ขอขอบพระคุณกับหนังสือธรรมะที่ส่งให้พี่คิมค่ะ  ถูกใจมากค่ะ

สำหรับเสื้อจะส่งพรุ่งนี้อีกและทะยอยส่งคงแล้วเสร็จภายในวันพุธค่ะ

สวัสดีค่ะน้องMr.Direct

ขอขอบพระคุณค่ะ

ที่แจ้งที่อยู่ให้ทราบค่ะ ตอนแรกคิดจะส่งผ่านน้องเอกค่ะ

พี่คิมครับ...

ฝากผ่านมาทางเอกก็ได้ครับ...

เอาแบบที่พี่คิมสะดวกนะครับ...

ขอบคุณครับผม...

ครูคิมค่ะ ยังสั่งซื้อได้ไหม

ถ้าได้ ขอเบอร์  8 นะคะ

            ขอบคุณค่ะ

สวัสดีค่ะน้องMr.Direct

เด็ก ๆ กำลังติดป้ายที่อยู่ค่ะ  เรียบร้อยแล้ว  รอนำส่งพรุ่งนี้ค่ะ  วุ่นวายน่าดูเหมือนกัน  คิดว่าเป็นจิตอาสาก็สนุกดีค่ะ  ขอขอบคคณค่ะ

สวัสดีค่ะคุณครูเอ

ด้วยความยินดีค่ะ  ยังสั่งได้อีกค่ะ  มีผู้รอเสื้ออีกจำนวนหนึ่งค่ะ  ขอขอบคุณค่ะ

สวัสดีค่ะพี่

แวะมาชมเสื้อค่ะ สวยนะคะ ดีใจด้วยจริงๆ

หนูลืมบอกที่อยู่ แต่คิดว่าพี่คงแวะไปดูที่บล๊อกแล้วล่ะ

ที่อยู่ค่ะ โรงเรียนกุดลิงวิทยาคม

ต.ร่องคำ อ.ร่องคำ

จ.กาฬสินธุ์ 46210 (ถ้าได้รับจะแจ้งให้ทราบนะคะพี่)

ขอให้พี่คิมมีความสุข ขอบคุณค่ะพี่

สวัสดีค่ะน้องวิไล บุรีรัตน์

ทั้งวุ่นวายและสนุกน่าดูค่ะ   ตอนนี้ติดป้ายที่อยู่หน้าซองเกือบจะเสร็จแล้วค่ะ  เสื้อไมพอส่งเป็นบางรายการค่ะ  สำหรับของน้องวิไลเรียบร้อยค่ะ  ขอขอบคุณค่ะ

พี่ครูคิมค่ะ...ขอบอกที่อยู่นะคะ..

เจษฎา ศรีงาม

โรงพยาบาลท่าเรือ อำเภอท่าเรือ

พระนครศรีอยุธยา 13130

ขอบคุณค่ะพี่....ขอสนับสนุนและเป็นกำลังใจให้ค่ะ

แก้ข่าว !

   รายการที่ 51 Handy .. ไม่ถูกต้องครับ ที่ถูกคือ

2 ตัว .. ชาย เบอร์ XL  1 ตัว  และ หญิง เบอร์ 6  1 ตัว ครับ

จะโอนเงินวันนี้บ่ายๆครับ

สวัสดีค่ะคุณเจษฎา

ขอขอบคุณค่ะ 

แล้วจะส่งตามไปนะคะ  วันนี้ไปส่งอีกจำนวนหนึ่งค่ะ

สวัสดีค่ะอาจารย์Handy

ขออภัยค่ะอาจารย์  ถ้าเส้อเบอร์ ๖ หมดก็คงจะติดค้างอาจารย์และขอส่งเป็น ๒ เที่ยวนะคะ  ขอขอบพระคุณค่ะ

ขอบคุณค่ะ ที่อยู่ ครูเอค่ะ ( จันทลักษณ์ ใหม่จันทร์แดง )

โรงเรียนวัดเปาสามขา ต.ออนกลาง อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่ 50130

สวัสดีครับอาจารย์

สุทธิรักโอนเงินให้แล้วนะครับ 1,000 บาท เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม ครับ อาจารย์ อยากเห็นเสื้อตัวจริงครับ

สุทธิรัก

สวัสดีค่ะน้องครูเอ

รอรอบหน้านะคะ  อีกไม่นานค่ะ หลังวันที่ ๑๐ กันยายน ค่ะ 

ขอขอบคุณค่ะ

สวัสดีค่ะอาจารย์สุทธิรัก

ขออภัยอาจารย์ค่ะ

เบอร์ M หมดค่ะ ขออภัยค่ะ แต่ส่งเบอร์ ๔ มาให้ก่อนนะคะ

สวัสดี ครับ

ขอสั่งเสื้อ ผู้ชายเบอร์ L 1 ตัว

ส่งตามที่อยู่นี้ครับ

171 หมู่21 ต.ท่ากระดาน อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา 24160 แล้วจะรีบโอนเงินไปให้ครับ

ขอบคุณครับ

เอราวัณ

 • สวัสดีครับพี่คิม
 • มาตามคำเตือนความจำครับ
 •  ผมขอเสื้อ บุรุษเบอร์ XL  1ตัวครับ
 • ส่งมาตามที่อยู่นี้ครับ แฟลตศูนย์แพทย์ 11 ห้อง 305 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต.ในเมือง อ. เมือง จ. ขอนแก่น 40002
 • ไม่ทราบว่าตอนนี้ยังมีเหลือมั้ยครับ ถ้ามีโปรดบอกด้วยนะครับ แล้วผมจะรีบโอนเงินเข้าตามบัญชีครับ
 • ขอบพระคุณอย่างสูงครับ

สวัสดีค่ะคุณเอราวัณ

ขออภัยในรอบนี้นะคะ  โปรดกรุณารอรอบต่อไปได้ไหมคะ  ภายใน ๑๐ กันยายนค่ะ  ขอขอบพระคุณในความกรุณาค่ะ

สวัสดีค่ะชำนาญ เขื่อนแก้ว

ขอขอบคุณค่ะ

ที่กรุณามาตามคำขอร้อง  โปรดรอรอบหน้านะคะ ไม่นานเกินรอค่ะ

สวัสดีครับ

ขอสั่งเสื้อ ผู้ชายเบอร์ L 1 ตัว

ส่งตามที่อยู่นี้ครับ

171 หมู่21 ต.ท่ากระดาน อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา 24160 แล้วจะรีบโอนเงินไปให้ครับ

ขออภัยในรอบนี้นะคะ โปรดกรุณารอรอบต่อไปได้ไหมคะ ภายใน ๑๐ กันยายนค่ะ ขอขอบพระคุณในความกรุณาค่ะ

โอนเงินไปให้แล้วครับ รอเสื้อรอบหน้าได้ครับ

ขอบคุณล่วงหน้าครับ

เอราวัณ

ขอโทษค่ะ  ครูเอขอเปลี่ยนเป็นเบอร์ 6  ได้ไหมค่ะ  กลัวจะหลวมไปค่ะ

สวัสดีค่ะคุณเอราวัณ

ขอขอบพระคุณค่ะ รออีกไม่นานนะคะ  เพราะยังมีหลายท่านสั่งไว้ในรอบแรก  แต่เสื้อไม่ครบจำนวนค่ะ

สวัสดีค่ะคุณครูเอ

พี่คิมใส่เบอร์ ๘ สบายค่ะ ตอนแรกลองเบอร์ ๖ รู้สึกแน่น ได้ค่ะหากน้องต้องการเปลี่ยน  ขอขอบคุณค่ะ

สวัสดีค่ะครูคิม

 • ช่วงนี้คงวุ่นวายมากนะคะ...ขอเอาใจช่วย..ขอให้การทำงานสำเร็จลุล่วงดังปรารถนา
 • ขอบคุณสำหรับการส่งหนังสือธรรมะมาให้..แม้ถูกตีกลับ..แต่สถานที่ให้ไว้ที่โรงเรียนถูกต้องแน่นอนค่ะ...รักษาสุขภาพนะคะ..อย่าหักโหมนักพักผ่อนบ้างนะคะ
 • ด้วยรักและห่วงใยค่ะ...

                              

สวัสดีค่ะคุณพี่Preeda

ระยะนี้งานหนักค่ะ ทำงานแทบไม่ได้หยุดพักเลยค่ะ  ขอขอบคุณมากนะคะสำหรับความห่วงใย

สวัสดีค่ะ

ท่านใดได้รับเสื้อแล้วโปรดใส่และถ่ายภาพมาให้ชมบ้างนะคะ  ขอขอบพระคุณค่ะ  กำลังรวบรวมรายการสั่งใหม่อีกสักค่ะ

สวัสดีครับพี่สาว

 • ได้รับเสื้อเรียบร้อยแล้ว
 • ขาว-ฟ้า สวยถูกใจและใช่เลย
 • ขอบพระคุณมากครับ

สวัสดีครับพี่คิม

กำลังรอรับครับ ไม่แน่ในว่าเบอร์ 10 จะตัวใหญ่ไปหรือเปล่า สั่งให้ภรรยาครับ คงทันวันแม่นะครับ

สวัสดีค่ะไทบ้านผำ

ใส่มาอวดชาวบล็อกบ้างนะคะ  หลายท่านได้รับกันแล้วค่ะ  ขอขอบคุณค่ะ  ขอให้มีความสุขมาก ๆ นะคะที่ได้แบ่งปันเด็กขาดโอกาส

สวัสดีค่ะคุณเดชา

ตัวใหญ่สุดก็คือเบอร์ ๑๒ ค่ะ  รองลงมาก็เป็นเบอร์ ๑๐ และ ๘ ค่ะ  สำหรับพี่คิมถ้าพอดีควรใส่เบอร์ ๖ แต่พี่คิมเลือกเบอร์ ๘ ค่ะ ใส่สบายค่ะ

คงจะได้รับภายในสัปดาห์นี้ค่ะ

 • สวัสดีค่ะพี่คิม
 • ติ๋มขอสั่งเสื้อด้วยค่ะเบอร์ L กับเบอร์ 8 ค่ะ(ตามพี่คิม)
 • ขอบคุณค่ะ ถ้าโอนเงินแล้วจะรีบบอกพี่นะคะ
 • ลืมบอกจำนวนค่ะ อย่างละ1 ตัว
 • ที่อยู่นะคะ
 •   นางกาญจนา สุวรรณเจริญ

         โรงเรียนบ้านกร่างวิทยาคม ตำบลบ้านกร่าง อำเภอเมือง

         จังหวัดพิษณุโลก 65000

สวัสดีค่ะน้องติ๋มKanchana

ขอขอบคุณค่ะในความเอื้อเฟื้อสนับสนุน  คิดอยู่เหมือนกันนะคะว่าน้องติ๋มน่าจะไม่ทราบ

โปรดรอเที่ยวหน้านะคะ  ภายใน ๑๐ กันยายน ค่ะ

สวัสดีค่ะพี่คิม

โอนเงินมาให้แล้วนะคะ800บาทเมื่อเช้านี้ค่ะ

คงทราบที่อยู่แล้วนะคะ

รพ.หนองคาย อ.เมืองจ.หนองคาย

43000

สวัสดีค่ะน้องนาง...มณีวรรณ ตั้งขจรศักดิ์

น้องนางสบายดีนะคะ  พี่คิมขอส่งเบอร์ L มาให้น้องนางก่อนนะคะ  เพราะแบบของผู้หญิงได้มาไม่ครบค่ะ 

รอรอบต่อไปภายใน ๑๐ กันยายนค่ะ ขออภัยด้วยนะคะ

ได้รับเสื้อเรียบร้อยแล้วค่ะ ชอบ สวยถูกใจมากค่ะ

ฝากเงินในบัญชีพี่คิมให้แล้วนะคะ 800 บาท

สวัสดีครับพี่คิม

แวะมาบอกว่าได้รับเสื้อเรียบร้อยแล้วครับ ใส่ดูแล้วสวยดีครับ ขอบคุณมากๆนะครับพี่คิม

สวัสดียามค่ำคืนครับอาจารย์ ผมต้องขอโทษด้วยนะครับอาจารย์ที่รบกวนเวลานี้

ผมได้รับเสื้อเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ ขอบพระคุณอาจารย์มากครับ ใว้วันจันทร์

ผมจะลงรูปให้ดูครับ ผมขออนุญาติสอบถามครับ เสื้อยังสั่งซื้อได้อีกหรือเปล่าครับ

พอดีแฟน(ภรรยา)ชอบครับบอกว่าสวยดี ขอรบกวนเวลาอาจารย์เท่าก่อนครับ

วันจันทร์ผมจะมารับคำตอบครับ

สวัสดีค่ะคุณแก้ว..อุบล จ๋วงพานิช

ดีใจค่ะที่คุณแก้วได้รับเสื้อแล้ว  ของพี่คิมซักแล้วเล็กลงเล็กน้อยค่ะ  แต่ไม่ถึงกับหดเลยทีเดียวค่ะ

สวัสดีค่ะน้องติ๋มKanchana

ขอขอบคุณค่ะ 

ถ้าได้แล้วจะรีบนำไปให้ถึงที่เลยค่ะ  ที่บ้านแสงดาวนะคะ

สวัสดีค่ะคุณเดชา

ใส่ได้พอดีหรือเปล่าค่ะ ขอขอบคุณที่มาติดตามเชียร์เสมอ ๆค่ะ

สวัสดีค่ะหนุ่มตจว./ต้อม

ยังสามารถสั่งได้อีกค่ะ แต่จะได้ภายในวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๓ นะคะ  ขอขอบคุณค่ะ

 • สวัสดีค่ะพี่คิม
 • โอ้โฮจะบริการถึงที่เลยหรือคะ Best service จังเลย...เกรงใจค่ะพี่
 • เหน็ดเหนื่อยจากงานนี้ รักษาสุขภาพด้วยนะคะ

สวัสดีค่ะน้องติ๋มKanchana

วันนี้น้องจักรกฤษณ์ อยากจะมารับเสื้อด้วยตนเอง พี่คิมจ่าหน้าซองไว้แล้วค่ะ สงสัยต้องนำไปส่งวันหยุดนี้หละ  น้องเขาอยากใส่วันแม่ค่ะ เพราะเป็นสีฟ้าค่ะ

คนแถวบ้านพี่คิมเขาเห็นก็อยากใส่ด้วย  ค่าส่งก็เจ็บปวดเหมือนกันค่ะ

ไม่อยู่หลายวัน เลยยังไม่ทราบว่าตัวเองได้เสื้อแล้วหรือยัง

ไม่เป็นไร ติกรอได้ค่ะ

พี่คิมสบายดีนะค่ะ

สวัสดีครับคุณครูคิม

ได้รับเสื้อแล้วครับ ยังขาดเบอร์ S, ๒ ตัวตามที่คุณครูหมายเหตุไว้ให้ครับ

จะเรียนถามว่าเบอร์ S ที่ค้างไว้นั้น จะขอเปลี่ยนเป็นเบอร์ M, ๑ ตัว เบอร์ L, ๑ ตัว จะทันไหมครับ

ถ้าไม่ทันก็ไม่เป็นไรครับ..ว่าไปตามเดิม และขออภัยถ้าไปเพิ่มงานให้คุณครูครับ ขอบคุณครับ.

สวัสดีค่ะกระติก~natachoei ที่ ~natadee

ของกระติกส่งมาในซองเดียวกันกับประกายค่ะ  คุณแก้วได้รับแล้วนะคะ

สวัสดีค่ะคุณพิเสด

ได้ค่ะน้อง ไม่ลำบากค่ะ ยินดีรับใช้เสมอนะคะ

เบอร์เสื้อ บ่งบอก ขนาดตัวของผู้สวมใส่ ครับ ;)

สวัสดีค่ะอาจารย์Wasawat Deemarn

อาจารย์สบายดีนะคะ  ขอขอบพระคุณที่มาชมร้านขายเสื้อค่ะ

สวัสดีค่ะพี่คิม

 • โอนเงินให้แล้ว 450 บาท
 • แต่ไม่รู้เอาสลิปไปไว้ไหนแล้วอ่ะค่ะ
 • พรุ่งนี้คงได้รับเสื้อ  ขอบพระคุณพี่คิมมาก ๆ นะคะ

แวะมาแจ้งข่าวว่าได้รับเสื้อแล้วนะครับ

สวยมากเลยครับ

ขอบคุณมากครับ...

สวัสดีค่ะคุณพิเสด

บังเอิญเพื่อนบ้านในซอยเขาเสียสละให้ก่อนค่ะ  เขาจะรอรอบหลัง  แล้วพี่จะจัดส่งให้นะคะ

สวัสดีค่ะน้องอิงจันทร์ ณ กระท่อมอิงจันทร์

คงจะได้รับเร็ว ๆนี้ค่ะ  ถ้าตัวใหญ่ให้ส่งคืนนะคะ  แล้วจะเปลี่ยนขนาดให้ใหม่ค่ะ  คนเขาตัวประมาณตาล เขาก็ใส่เบอร์นี้แต่ไม่รัดรูปค่ะ  หลวม ๆ แบบไม่น่าเกลียด

สวัสดีค่ะน้องPhornphon

ดีใจค่ะ  ที่น้องถูกใจและชมว่าเสื้อสวย เป็นความสำเร็จของพวกเราทุกคนนะคะ  ขอขอบคุณค่ะ

สวัสดีค่ะพี่

มาตอบช้ามากๆ ได้รับเสื้อแล้วนะคะ ตั้งแต่วันที่ 5 สวยค่ะ ขอบคุณนะคะ

ไม่ได้เป็นสมาชิก แต่เห็นเสื้อสวย ซื้อได้ไหมครับ

มาแล้วนางแบบเสื้อ GTK 

Dsc01967ไม่เห่อเลยเนาะ  อิ อิ

สวัสดีค่ะน้องวิไล บุรีรัตน์

ขอขอบพระคุณค่ะที่แจ้งให้ทราบ  อย่าลืมใส่มาแสดงนางแบบรับเชิญที่บันทึก ๓๙ นะคะ

สวัสดีค่ะคุณSpidy

ยินดีรับใช้ค่ะ ขอขอบพระคุณมากนะคะ  กรุณาแจ้งขนาดเสื้อด้วยนะคะ

สวัสดีค่ะน้องkrugui Chutima

โปรดไปติดตามดูนะคะ  ได้เชิญไปเป็นนางแบบรับเชิญแล้วค่ะ  เบอร์ ๑ หางดงส่งเข้าประกวดค่ะ  เทคะแนนให้ตัวเองได้อีกนะคะ 

ครูคิมคะ ได้รับเสื้อแล้วคะ วันที่ 9 สิงหาคม 2553 สวยมากคะ วันนี้ใส่มาทำงานด้วยคะ

คาดว่าเสื้อได้แล้ว แต่ยังอยู่ตากอยู่เลยครับ แง

หนูได้เสื้อแล้วนะคะ  พี่ครูคิม

เช้า 10 สิงหาคม 2553

น่ารักดีค่ะ

ขอบคุณนะคะ

Take care

มาอีกรอบ

เอาเสื้อมาอวดค่ะ ^-^ สวยดีค่ะ

ขอบคุณนะคะ

 

 • ผมยังไม่ได้รับเสื้อเลย ฮือๆ
 • พี่คิมส่งตามนี้หรือเปล่า
 • วพ.พระปกเกล้า จันทบุรี 36 ถ.เลียบเนิน ต.วัดใหม่ อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
 • ส่งสัยจะหลงไปทางฝั่งโรงพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรีแน่เลย พรุ่งนี้จะลองตามดูอีกที ลืมเขียนคำเต็มให้ว่าต้องส่งมาที่ วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี

สวัสดีค่ะน้องpop

ได้รับแล้วใส่มาอวดกันบ้างนะคะ  ขอขอบคุณที่แจ้งให้ทราบค่ะ

สวัสดีค่ะน้องขจิต ฝอยทอง

อดใส่เสื้อใหม่สิคะ  ที่ตากอากาศคงเย็นนะคะ  วันก่อนทราบข่าวจากแม่น้องฟางว่าอาจารย์ขจิตจะไปตาก

สวัสดีค่ะน้อง@..สายธาร..@

คงใส่ได้พอดีนะคะ ตัวเล้กมากค่ะ  อรชรทีเดียวใครที่ใส่เบอร์นี้

สวัสดีค่ะคุณMr_Jod

ขออภัยค่ะ พี่คิมไม่ทราบไปเอาที่อยู่มาจากที่ไหน หรืออาจจะจำมานานแล้วก้ได้นะคะ   จึงจัดการส่งไปที่ รพ.เกาะช้าง ตราดค่ะ

ส่วนมากพี่คิมจะใช้วิธีจำที่อยู่ของบล็อกเกอร์ว่าเป็นใคร ทำงานที่ไหน  ไม่เป็นไรนะคะ ทุกชิ้นลงทะเบียนหากไม่มีผู้รับต้องส่งคืน

ตอนนี้แพ็คใหม่แล้วนะคะ  ของคนที่ยังไม่ทราบที่อยู่ค่ะ  ถือโอกาสส่งมาให้ใหม่นะคะ พรุ่งนี้ส่งค่ะ

อาจารย์ครับผมจองเสื้อสุภาพสตีร 1ตัวครับ ขอ size เบอร์ 8 ครับ ไม่เกินวันที่25สค.ผมจะโอนเงินไปครับ

เสื้อได้รับแล้วครับ ติดพุงนิดหน่อย ส่วนแม่บ้านใส่แล้วอาจหายใจลำบากเล้กน้อย จะพยายามลดหุ่นให้จงได้ครับผม

ขอบคุณพี่คิม

ได้รับเสื้อแล้วค่ะ

กำลังซัก เลยยังไม่ได้เป็นนางแบบ

กะว่าจะใส่วันที่ 27 ส.ค. นี้

สวัสดีค่ะคุณหนุ่มตจว./ต้อม

ขอขอบคุณในการร่วมสนับสนุนค่ะ

สวัสดีค่ะคุณครูบุญส่ง

ถ้าจะเปลี่ยนก็ส่งคืนได้นะคะ แล้วรอรอบใหม่ค่ะ  ซักแล้วไม่ยืดไม่หดเสียด้วยนะคะ  ขอเป็นการกำลังใจในการลดหุ่นค่ะ

สวัสดีค่ะน้องกระติก~natachoei ที่ ~natadee

ใส่ได้พอดีไหมคะน้อง  ขอขอบคุณที่แจ้งให้ทราบค่ะ

พี่คิมคะ...ได้รับเสื้อแล้ว ขอบคุณนะคะ ขอสั่งอีกค่ะ เสื้อ เบอร์ 6 1 ตัว และเบอร์ 8 1 ตัว นะคะ แล้วจะโอนเงินตามไปให้นะคะ

สวัสดีค่ะน้องเจษฎา

ขอขอบพระคุณค่ะ รอได้นะคะหลัง ๑๐ กันยายนค่ะ 

พี่ครูคิม...ครูนกได้รับเสื้อแล้วค่ะมาถึงตอนเย็นที่ 11 พอดีเลยค่ะ...ขอบคุณมากๆ...รู้สึกเสียใจเล็กน้อยที่ไม่ได้ส่งค่าส่งบวกไปด้วยค่ะ......ขอแก้ตัวโอกาสต่อไปค่ะ

สวัสดีค่ะน้องnoktalay

ใส่ได้พอดีไหมคะ เสื้อไม่ยืดและไม่หดด้วยนะคะ  ขอขอบคุณที่แจ้งให้ทราบ แล้วอย่าลืมใส่ถ่ายภาพมาอวดนะคะ

สั่งเบอร์ 4 = 1 ตัวค่ะ จะโอนเงินวันจันทร์ แล้วจะแจงพี่ครูคิมอีกทีค่ะ

สวัสดีค่ะน้องเกด เกศนี บุณยวัฒนางกุล

ขออภัยค่ะน้องเกด  เบอร์ ๔ เล็กมากและผ้าไม่ยืดไม่หดด้วยนะคะ 

และตอนนี้งดสั่งเบอร์ ๔ ค่ะแต่เริ่มที่เบอร์ ๖ แทน  ไม่โคร่งค่ะ

สวัสดีค่ะพี่คิม...

เอ...สงสัยว่าเบอร์สี่เทียนน้อยจะใส่ไม่ได้แล้วสิค่ะ...

พี่คิมสบายดีนะคะ...

แก้ไข  เม้นท์ที่ ๔๘๓ รวมเลขผิดพลาด  ขออนุญาตแก้ไขใหม่ค่ะ

สมาชิกที่ไม่ได้จ่ายเงินผ่านบัญชี

มนัสนันท์ ๒๐๐๐  บาท

โบตั๋น   ๕๐๐  บาท

อ้อยเล็ก   ๔๐๐  บาท

ครูอั๋น  ๔๐๐  บาท

udomran  ๘๐๐  บาท 

ครูวนิดา:ราชประชา23  ๘๐๐ บาท

ครูคิม ๒๔๐๐  บาท (รวมรับทั้งหมด ๗๓๐๐  บาท)

รับเป็นเงินสด          ๗๓๐๐   บาท

จ่ายผ่านบัญชี        ๔๒๗๐๒  บาท (รวมทั้งจ่ายล่วงหน้าในรอบถัดไปเป็นบางท่าน)

รวม                     ๕๐๐๐๒   บาท

ค่าส่ง                     ๑๘๐๕   บาท

คงเหลือยังไม่ได้หักต้นทุน  (๒๗๖๐๐ บาท)   ๔๘๑๙๗  บาท

ยังมีเสื้อไม่ได้ส่งไปถึงมือผู้รับอีก ๖  ตัว

สวัสดีค่ะน้องเทียนน้อย

เสื้อของเทียนน้อย  ถูกส่งคืนเพราะใส่รหัสไปรษณีผิดค่ะ  ขออภัยจะส่งใหม่วันจันทร์ค่ะ

ไม่เป็นไรค่ะพี่คิม...เทียนน้อยรอได้ค่ะ...ขอบคุณมากนะคะ

ช่วงนี้พี่คิมยุ่งไหมค่ะ...คงเหนื่อย...เทียนน้อยเอาใจช่วยนะคะ...^_^

สวัสดีค่ะ

บัญชีธนาคารฉบับนี้จะไม่มีการเบิกถอน  จนกว่าภาระการจำหน่ายเสื้อจะสิ้นสุดลง

จะได้นำเงินไปฝากกับคณะ

สวัสดีค่ะเทียนน้อย

กำลังจะเดินทางไปกระบี่ค่ะ ไม่ยุ่งค่ะ สบายอก สบายใจ เพราะจะได้ปลดแอกออกจากบ่าแล้วค่ะ ต่อไปก็โลงใจตัวเบาค่ะ  คิดถึงนะคะ ขอขอบคุณค่ะ

เขี้ยวอยากได้เสื้อผู้หญิงเบอร์ 10 สักตัว (หรือ 12 ก็ได้)

ยังมีอีกไหมคะ

ขอบคุณพี่คิมค่ะ

 • สวัสดีค่ะพี่ครูคิม
 • เสื้อเบอร์ ๘ ยังพอมีเหลือไหมคะ ถ้ามีขอจอง ๑ ตัวนะคะ มาโค้งสุดท้ายเกือบจะไม่ทันล่ะค่ะ
 • ^_^

สวัสดีค่ะน้องมนัญญา ~ natachoei ( หน้าตาเฉย)

ขอขอบคุณค่ะ หากวันสองวันนี้เขาให้สั่งเพิ่มได้ค่ะ  ทางร้านเขาก็ไม่ใจดีกับเราสักเท่าไรนะคะ  เพื่อผลประโยชน์ของเขาค่ะ

เอาเบอร์ ๑๐ ดีกว่านะคะ เบอร์ ๑๒ เห็นใหญ่มากค่ะ

สวัสดีค่ะน้อง-`๏'-..ตะวันอ้อมข้าว..-`๏'-

ขอขอบคุณค่ะที่ร่วมสนับสนุนกิจกรรมของพวกเราค่ะ  ยินดีรับใช้นะคะ

 • ตอบเร็วจังเลยค่ะพี่ครูคิม เร็วทันใจดีจังค่ะ
 • สัปดาห์หน้าโอนเงินไปให้นะคะ แล้วจะแจ้งไปค่ะ
 • ขอบคุณที่ให้บริการค่ะ ^_^

สวัสดีค่ะน้อง-`๏'-..ตะวันอ้อมข้าว..-`๏'-

ขอขอบคุณอีกครั้งค่ะ เลือกตามที่น้องสะดวกก็แล้วกันนะคะ  ไม่รีบเร่งค่ะ

สวัสดีค่ะ ครูคิม

ดิฉันขอสั่งจองด้วย 1 ตัวค่ะ เบอร์ 10 ของสุภาพสตรี ไม่ทราบว่ายังเหลืออยู่หรือเปล่าคะ

สวัสดีครับ อาจารย์

.........ได้รับ เสื้อ เบอร์ 4 เรียบร้อยแล้ว ครับ กำลังรอ เสื้อ เบอร์ M อยู่ครับ สวยมาก

สวัสดีค่ะคุณnitat

วันสองวันนี้ยังเพิ่มได้ทันค่ะ  ถ้าช้ากว่านี้ต้องรอหลาย ๆตัวตามที่ทางร้านกำหนดค่ะ  ขอขอบคุณในความร่วมมือ สั่งเพิ่มให้แล้วนะคะ

สวัสดีคะอาจารย์สุทธิรัก

อาจารย์ขาดเบอร์ M จริงหรือคะ  ในสมุดบันทึกเขียนว่าอาจารย์ขาดเบอร์ ๔ ค่ะ  ไม่เช่นนั้นจะรีบเปลี่ยนให้นะคะ  ขอขอบคุณที่แจ้งให้ทราบค่ะ

พี่คิมคะ เกดโอนเงินให้เมื่อวานแล้วนะคะ 16 สค.  13:10:49 o. จากไทยพาณิชย์ มข. Cash 36809 2014B จำนวน 400 บาท (1 ตัว) ชื่อผู้โอน เกศนี บุณยวัฒนางกุล

สวัสดีค่ะน้องเกด เกศนี บุณยวัฒนางกุล

ขอขอบคุณค่ะ  น้องเกดจะได้รับเสื้อหลังวันที่ ๑๐ กันยายนค่ะ  ขอขอบคุณค่ะ ตอนนี้อยู่ที่กระบี่ บังเอิญพวกเราเจอกับครบทีมนักสู่การจัดค่ายฯ  จึงตกลงไปเปิดบัญชีใหม่ร่วมกันเป็นคณะค่ะ

ขอจองเสื้อ 1 ตัว เบอร์ L แบบผู้หญิงค่ะ เย็นนนนนนี้จะไปโอนตังค่ะ

ดีใจกับครูคิมมากค่ะที่สมาชิก GTK มีจิตอาสากันเยอะเลย อิ่มใจมากๆค่ะ ขายดี ขายดี อิอิ

สวัสดีค่ะน้องเสมอแข

ขอขอบคุณค่ะ สั่งจองให้แล้วนะคะ  ยังได้รอบที่ ๒ ค่ะ  หากจองช้าอาจจะได้รอบหน้า  และรอคนสั่งเพิ่มมากขึ้นค่ะ 

สวัสดีค่ะน้องเพชรลดา

ขอขอบคุณน้อง เพชรลดา มากนะคะที่สนับสนุนและเป็นกองเชียร์เสมอมาค่ะ  เสื้อใส่พอดีไหมคะ

สวัสดีค่ะ.. ครูคิม

ดิฉันได้ โอนเงินให้แล้วนะคะ วันที่ 18 สค. เวลา 07:03 น จากธนาคาร กรุงศรีอยุธยา สาขาพนมไพร.เลขที่ 1246846

จำนวน 400 บาท (1 ตัว)

ชื่อผู้โอน นางนิทัศน์ ชินบุตร

ส่งของมาที่

โรงพยาบาลพนมไพร

อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด 45140

คุณครูคิมคะขออภัยด้วยนะคะยังไม่ได้โอนตังเลย เพราะเมื่อวานกลับบ้านเย็นมากเลยลืม วันนี้จะไปโอนให้ค่ะแล้วจะแจ้งที่อยู่ที่ส่งของมาทีหลังค่ะ ขออาพายจิงๆสมาชิกใหม่ก็เฉิมอย่างนี้แหละค่ะ

สวัสดีค่ะ  คุณครูคิม

คิดนานไปหน่อยค่ะ  จนเสื้อจะหมดแล้ว  ไม่เป็นไรค่ะถ้าไม่มีขอบริจาคสนับสนุนการจัดค่ายตามวัตถุประสงค์ของผู้ใหญ่ใจดี

ถ้ายังมีขอสั่งเสื้อเบอร์ ๖ = ๑ ตัว  และเบอร์ ๑๒ = ๑ ตัวค่ะ

หนูโอนเงินให้แล้วค่ะ วันนี้เอง จำนวน ๑,๐๐๐ บาทค่ะ  เวลา ๑๘.๑๐ น จากธนาคาร กรุงไทย สาขาแก่งคอย  เลขที่ ๐๐๐๔๓๖๕

ผู้โอน  ชูศรี  รักษา

ขอเป็นกำลังใจในการจัดค่ายครั้งนี้ค่ะ

วันที่ ๒๕-๒๗ สค ๕๓ นี้  หนูจะไปร่วมถอดบทเรียนกับมูลนิธิแพทย์ชนบท  มีชั่วโมง ท่องโลก Gotoknow ด้วยค่ะวิทยากรโดย คุณหมอสีอิฐ บล๊อกเกอร์ G2K  นี้เอง เสียดายที่สั่งเสื้อช้า  ไม่เช่นนั้นจะได้ใส่โชว์งานนี้เลย

 

 

 

สวัสดีค่ะnitat

ขอขอบคุณค่ะ  เสื้อคงได้หลังวันที่ ๑๐ กันยายนนะคะ

สวัสดีค่ะน้องเสมอแข

ขึ้นอยู่กับความสะดวกดีกว่านะคะ  ขอขอบคุณค่ะ อย่าลืมแจ้งที่อยู่ด้วยนะคะ

สวัสดีค่ะน้องnamsha

พรุ่งนี่พี่คิมจะโทรแจ้งสั่งเพิ่มให้นะคะ รับรองว่าทันค่ะ  ถ้าไม่ทันก็ไม่ยึดเงินหรอกค่ะ รอรอบหน้าอาจมีอีกนะคะ  ขอขอบคุณค่ะคนคิดช้า

ขอบคุณค่ะ คุณครูคิม

แจ้งที่อยู่เลยนะคะ

ชูศรี รักษา โรงพยาบาลแก่งคอย อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18110

สวัสดีค่ะน้องnamsha

พี่คิมมีความรู้สึกว่าเสื้อขายดี มีผู้ให้การสนับสนุนเยอะจังย่างไม่คาดคิดค่ะ  อาจทำให้มีทุนจัดได้หลาย ๆ โรงเรียนค่ะ

 • สวัสดีค่ะพี่ครูคิมคะ เรียมแจ้งโอนเงินค่าเสื้อค่ะ
 • โอนจากธนาคาร ซีไอเอ็ม ไทย (ชื่อบัญชีเสรี วิทยาวงศา) วันที่ 19 สิงหาคม เวลา 19.28 น. จำนวน 400 บาท ทางเอทีเอ็มค่ะ
 • แจ้งที่อยู่ส่งตามนี้นะคะ วีรญาดา วิทยาวงศา สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา เลขที่ 169 ถนนลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131
 • ขอบคุณมากค่ะ

สวัสดีคะครูคิม

ทำไมคนอื่นเขาได้แล้วรับเสื้อแล้ว

แต่หนูยังไม่เลย..ฮือๆๆ รอรับอยู่น่ะค้า... :)

สวัสดีค่ะคุณ-`๏'-..ตะวันอ้อมข้าว..-`๏'-

ขอขอบคุณค่ะ  เมื่อเสื้อเสร็จแล้วจะรีบส่งให้นะคะ

สวัสดีค่ะน้องหิ่งห้อย

ส่งแล้วนะคะ มีหลักฐานการลงทะเบียนค่ะ  จะไปดูหลักฐานแล้วส่งให้ดูนะคะ

ครูคิมคะโอนตังค์ไปแล้วค่ะ ทางเอทีเอ็มธ.กรุงไทย เวลา 06.41น. จำนวนเงิน400บาทค่ะ รู้สึกไม่สบายใจที่โอนเงินช้าแต่มีเหตุผลค่ะฝนตกหนักเลยออกจากบ้านไม่สะดวก (เสี้อผู้หญิงเบอร์ L ถ้าได้แล้วส่งมาที่ครูจี โรงเรียนเทศบาล 4 อำเภอตะพานหิน จ.พิจิตร 66110 ว่างเมื่อไหร่ก็ส่งมาก็ได้ค่ะ)

การทำกิจกรรมแบบนี้เป็นภาระที่เหนื่อย นะครับ ครู

ครูเชื่อมั้ยครับว่า...อะไรก็ตามที่เป็นความสุขทางใจ

ต่อให้ทำเหนื่อยแค่ไหน...ใบหน้าก็จะเปื้อนไปด้วยรอยยิ้ม

...

ด้วยความระลึกถึง ครับ

สวัสดีค่ะน้องหิ่งห้อย

ดูใบเสร็จรับเงินการลงทะเบียนแล้ว ส่งวันที ๕ สิงหาคม ค่ะ 

ตามภาพนี้นะคะ

สวัสดีค่ะน้องเสมอแข

เบอร์ L หมายถึงเบอร์ ๑๐ ค่ะ เสื้อจะได้รับหลัง ๑๐ กันยายนค่ะ  ขอขอบคุณค่ะ

สวัสดีค่ะคุณแสงแห่งความดี

พี่คิมไม่มีที่อยู่ในการส่งเสื้อนะคะ  เหลือของคุณแสงอยู่ ๑ ตัวค่ะ นอกนั้นหาทางส่งได้แล้วค่ะ 

คราวก่อนพี่นำที่อยู่มาจากกล่องพัสดุของน้องทรายค่ะ  พี่คิมรบกวนของที่อยู่ทางเมล์ด้วยนะคะ

สวัสดียามเช้าค่ะพี่คิม

 • มาชื่นชมและเป็นกำลังใจค่ะ
 • ขอสั่งเสื้อเบอร์ 10 และ 12 อย่างละตัวค่ะ
 • ไม่รู้ว่าจะยังมีเหลืออยู่รึเปล่านะคะ
 • และจ่ายตังค์อย่างไรคะ
 • ปล. เพิ่งเข้ามา G2K วันแรกค่ะ หลังจากห่างหายไปหลายเดือน
 • ระลึกถึงพี่คิมเสมอ
 •  ...ขอบคุณค่ะ...^_^

สวัสดีค่ะน้องหมวยสีตะวัน

สุขสันต์วันเกิดย้อนหลังนะคะ  ขอให้มีความสุขมาก ๆ ค่ะ

และขอขอบคุณที่มาร่วมสนับสนุนกิจหรรมของพวกเราค่ะ   ส่งเงินตามที่ระบุไว้ด้านบนนี้ค่ะ  เสื้อจะได้รับหลัง ๑๐ กันยายนค่ะ

สวัสดีคะพี่ครูคิม สุยุ่งแต่กับหลาน ไม่ค่อยได้ไปเยี่ยมใคร เรื่องเสื้อนั้น ตั้งใจจะวื้อช่วยจิตอาสาตั้งแต่เริมโครงการขายเสื้อ แต่สุไม่มีเวลา มาอ่านเรื่องราวการเคลื่อนไหว เกี่ยวกับเสื้อ พอดีคิดถึงมาอ่านเรื่องพี่ครูคิม กลับจากกระบี่แล้วยัง แล้วก็เปิดอ่านหลายเรื่อง ครอบครัวสัมพันธ์ ฯลฯ ขยับมาเรื่อย ๆๆ จึงมาเห็นหน้าจองเสื้อคะ

-สุขอจอง เอาแบบไม่คับ เบอร์ 10 คะ  เสื้อแบบสวยมากคะ สีฟ้า ชอบคะ ตามรูป เรื่องเงิน จะโอนให้เร็วๆๆ วัน ว่างจะหาเวลา โอนให้คะ โอนแล้วจะแจ้ง อีกทีคะ

-เห็นหมายเลขบัญชี ธนาคารไทยพาณิชย์แล้วคะ

-ที่อยู่ ตามประวัติแหละคะ คุณกานกา ส่งหนังสือไปให้ก็ถืง  น้องครูอิงจันทร์ส่งแผ่นซีดีเพลงเกี่ยวกับศาสดา ศาสนา ก็ถึงสุคะ

-ช่วงนี้ สุเลี้ยงหลาน มีจ้างพี่เลี้ยงมาช่วย เฉพาะกลางวัน กลางคืนสุก็ดูแลเอง อดนอนมากๆๆโทรมคะ เป็นแม่ลูกอ่อนไปเลยคะ

-ที่เลี้ยง เพราะคิดว่า ยามแก่ชรามา พอจะมีคนดูแลเพิ่มบ้าง นอกจากลูกชายคนเดียว และคิดว่าตนเองพอมีกำลังเหลืออยู่ ก็เลยเลี้ยงไปก่อน พอลูกชายเรียน 4 ปี จบ  ก็จะให้ลูกชายส่งเสีย เลี้ยงดูต่อ แต่เมื่อถึงครานั้น หลานก็อายุแค่ 4 ขวบ ก็ยังให้ลูกชาย และสุเอง เป็นคนดูแลช่วยกัน เป็นจิตอาสา ที่ใช้เวลานานกว่าจิตอาสาอื่นๆๆคะ 

-ที่ไม่ได่เข้ามาเยี่ยมอ่าน คิดถึงเสมอนะคะ แต่ด้วยเวลาจำกัด เดี๋ยวมารีบอ่านรีบเม้นท์ เดี๋ยวปล่อยไก่ปล่อยเป็ดอีกคะ

-เรื่องที่สุเขียน ก็ไม่มีเวลา เล่าเรื่องยาวๆ มีแต่รูปโชว์ไปก่อนคะ พร้อมกับข้อคิดเล็กๆๆน้อยๆๆ พอให้เพื่อนได้มาเยี่ยมเยือนคะ  คิดถึงกัน คลายเครียดคะ

สวัสดีครับ คุณครูคิม

ขอชื่นชม เป็นกำลังใจ และร่วมสนับสนุนโครงการค่ายจิตอาสา

ด้วยเสื้อสุภาพบุรุษ เบอร์ L 1 ตัวครับ

เดี๋ยวตอนเที่ยงๆ ไปโอนเงินให้ตามเลขที่บัญชีข้างบนนะครับ

ขอบคุณครับ

 • ได้รับแล้ว เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา...ขอบคุณมากครับ

สวัสดีครับ คุณครู

โอนเงินเรียบร้อยแล้วครับ 23/08/2010 เวลา 12.33 น.

จำนวน 400 บาท เข้าบัญชี SCB A/C 9372091684

ขอบคุณครับ

อ.นุ

---------------------------------------------------

ผศ.วัชรชัย วิริยะสุทธิวงศ์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120

สวัสดีค่ะคุณสุ-มหาวิทยาลัยชีวิต ที่ไม่มีวันปิดทำการ

ขอขอบคุณที่ไม่ลืมกันนะคะ  ยินดีรับใช้หากคุณสุจะสั่งเสื้อ  เป็นกิจกรรมของพวกเราค่ะ

สวัสดีค่ะอาจารย์อ.นุ

ขอขอบพระคุณค่ะอาจารย์  ที่กรุณาให้การสนับสนุนกิจกรรมของพวกเรา เสื้อจะได้รับหลังวันที่ ๑๐ กันยายนค่ะ

สวัสดีค่ะMr_Jod

ขอขอบคุณที่แจ้งให้ทราบค่ะ  อย่าลืมใส่มาโชว์ด้วยนะคะ

สวัสดีครับอาจารย์คิม ตามที่ได้สัญญาเอาใว้ครับ ตอนนี้ผมได้โอนเงินผ่านตู้ATM เมื่อสายวันนี้ (09:30) ไปให้แล้วนะครับ 500.- ที่อยู่จัดส่งก็ที่เดิมครับสวรรคโลก ขอบคุณครับ

สุ-มหาวิทยาลัยชีวิต ที่ไม่มีวันปิดทำการ
เมื่อ อ. 24 ส.ค. 2553 @ 12:55
#2147585 [ ลบ ]

สวัสดีคะ พี่ครูคิม สุโอนเงินมาให้วันที่ 23 สิงหาคม 53 เวลา 13.24 น. โอนแบบเปิดตู้ ATM ยัดเงินลงไปจำนวน 400 บาท ผ่านตู้ ATM ธนาคารกสิการไทยสาขากระนวน คะ มันต่าง สาขา ตู้เลยหักค่าฝาก 50 บาท เลยเป็นแค่ ส่งไป 350 บาทคะ ไปเช็คดูนะคะ เพียง 350 บาท ก็เลย อยากถามว่า ใน 400 บาท พร้อมค่าขนส่งเสื้อมาให้พร้อมหรือเปล่าคะ ถ้าพร้อมค่าส่ง สุจึงอยากแนะว่า ส่งไปให้สุ แต่ค่าส่งเก็บที่ปลายทางคะ เพื่อจะได้แบ่งเบาภาระเงินที่ขาดหาย หรือว่า เป็นเช่นไร ให้ไปตอบสุ ที่บล็อกสุนะคะ ตอบอยู่ที่นี่ บางครั้งก็หาคำตอบไม่เห็นคะ หรือไม่ ก็จะฝากเงิน ให้อีก 100 บาท ใส่ซองห่ออย่างดีเหมือนจดหมาย  ลงทะเบียน EMS กันหายด้วย ไปให้จะดีไหม หรือยังไม่ต้องส่งเสื้อให้ก็ได้คะ ถือว่าบริจาคสมทบคะ

สวัสดีค่ะหนุ่มตจว./ต้อม

ขอขอบพระคุณค่ะ อดใจรอสักระยะหนึ่งนะคะ  ตอนนี้ทางร้านกำลังดำเนินการค่ะ

สวัสดีค่ะคุณสุ-มหาวิทยาลัยชีวิต ที่ไม่มีวันปิดทำการ

ไม่เป็นไรค่ะ  ให้แค่ ๓๕๐ ก็ไม่เป็นไรนะคะ  ได้รับเสื้อแน่นอนค่ะ

สำหรับการส่งลงทะเบียนธรรมดา  ทุกตัวค่ะ  ไม่สามารถส่ง EMS ได้ เพราะค่าส่งสูงมาก  เราต้องรักษาผลประโยชน์ของส่วนรวมค่ะ

ขอขอบคุณในการร่วมกิจกรรมของ GotoKnow ค่ะ

สวัสดีครับครูคิม

ขัดข้องทางเทคนิค  ขอจองเบอร์ L หนึ่งตัวครับ  ถ้าหมดแล้วก็ไม่เป็นไรครับ

ขอคุณครับ

สวัสดีค่ะคุณไข่วัชรา ทองหยอด

หายไปนานเชียวนะคะ  งานยุ่งแต่คุณไข่ไม่ยุ่งใจอยู่แล้วนะคะ  ขอขอบคุณที่มาร่วมสนับสนุนกิจกรรม เบอร์ L มีค่ะ

วันนี้ผมโอนเงินให้แล้วครับ  450 บาท โอนผ่านตู้ ATM ครับ เวลา12.51 น.ครับ

SCB 937-2-09168-4

ที่อยู่

วัชรา ทองหยอด

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง

จ.เชียงใหม่ 50200

ขอบคุณครับ

สวัสดีค่ะครูคิม

ขอจองเบอร์ ๖ จำนวน ๑ ตัวค่ะ จะได้ไหมคะ

ถ้าได้จะโอนเงินให้สัปดาห์ถัดไปค่ะ (ช่วงนี้ติดอบรมแม่ไก่อยู่)

สวัสดีค่ะคุณไข่วัชรา ทองหยอด

ขอขอบคุณมากนะคะ  ที่ช่วยสนับสนุนกิจกรรมของพวกเราค่ะ  ตอนนี้เสื้อสั่งไปแล้ว ๒ รุ่นและกำลังรอจะสั่งรุ่นที่ ๓ ค่ะ

สวัสดีค่ะคุณครูนาย

ขอขอบพระคุณที่กรุณาให้ความร่วมมือค่ะ  กำลังจะสั่งเสื้อรอบที่ ๓ ค่ะ คงจะได้รับเสื้อประมาณเดือนตุลาคมค่ะ

เรียนครูคิม

ขอเพิ่มอีก 2 ตัว ผู้หญิง เบอร์ L 1 ตัว  เบอร์ XL 1 ตัว ครับ

ขอบคุณครับ

สวัสดีค่ะคุณไข่วัชรา ทองหยอด

ด้วยความยินดีค่ะ  พี่คิมจัดให้ค่ะ  ของผู้หญิงจะเป็น ๑๐ และ ๑๒  นะคะ

พรุ่งนี้จะโอนเงินให้นะครับ จะเป็นเวลาใดค่อยแจ้งอีกทีครับ

+ สวัสดีค่ะพี่คิม....

+ ลุ้นกันอยู่ว่า...เอทำไมเสื้อยังไม่มา   กลัวว่าเกิดความผิดพลาด...วันนี้ทราบแล้วก็หายข้องใจค่ะ

+  อ๋อยโอนเงินให้แล้วนะค่ะ  13 ตัว  = 13 x 400 = 5200  บาท  ค่าส่งอีก  200  ดังนั้นโอนไปทั้งสิ้น  5400  บาท....ยังไงพี่คิมไปเช็คดูนะค่ะ

+ ด้วยความคิดถึงและเป็นกำลังใจให้ค่ะ...

สวัสดีค่ะคุณไข่วัชรา ทองหยอด

ไม่ต้องรีบเร่งหรอกนะคะ ให้เป็นเวลาที่สะดวกก็แล้วกันนะคะ  ขอขอบคุณอีกครั้งค่ะ

สวัสดีค่ะน้องแอมแปร์~natadee

วุ่นวายเสียจน  ไม่มีเวลาติดต่อไปหา  เป็นอันว่าเข้าใจกันดีแล้วนะคะ  เรื่องเงินช้าหรือเร็วไม่มีปัญหาหรอกนะคะ   แต่เสื้อขายดีค่ะ

คิดถึงทุกคนนะคะ และฝากความขอขอบคุณไปยังทุกคนด้วยค่ะ

ครูคิมครับ วันนี้ฝนตกมากเลยไม่ได้แวะโอนเงินให้นะครับ

สวัสดีค่ะคุณไข่วัชรา ทองหยอด

ไม่มีปัญหาหรอกนะคะ  เมื่อไรที่สะดวกนั่นแหละค่อยจัดการ  ที่พิษณุโลกมีฝนตกหนักแบบไม่ลืมหูลืมตาทุกวันค่ะ

สมาชิกที่ไม่ได้จ่ายเงินผ่านบัญชีเพิ่มเติม

หนานเกียรติ  ๔๐๐  บาท

วอญ่า-ผู้เฒ่า-natachoei--  ๕๐๐  บาท

จตุพร วิศิษฏ์โชติอังกูร  ๔๐๐  บาท

adayday ๔๐๐ บาท

คงเหลือยังไม่ได้หักต้นทุน     ๕๕๖๐๒  บาท

ยังมีเสื้อไม่ได้ส่งไปถึงมือผู้รับอีก ๑  ตัว

และมีบางส่วนที่จ่ายล่วงหน้าเป็นการจองรุ่นใหม่ค่ะ

สวัสดครับครูคิม

วันนี้ผม (29 ส.ค.53)โอนเงินให้แล้วนะครับ 800 บาท เวลา 09.15 น.ครับ

สวัสดีค่ะ

ครูคิม จองเสื้อ สตรี เบอร์ M 1 ตัวค่ะ โอนเงินไปให้แล้วค่ะ 400 บาท

เมือวันที่ 30 สิงหาคม 2553

สวัสดีค่ะคุณไข่วัชรา ทองหยอด

อดใจรอนะคะ  ทางร้านเขาบอกว่าคิวยาวค่ะ หลังวันที่ ๑๐ กันยายน  จึงจะได้รับ้สื้อค่ะ

สวัสดีค่ะคุณจินตนา

ขอขอบคุณค่ะที่ช่วยเป็นแรงใจ เสื้อรอบต่อไปก็ต้องรอให้ครบ ๓๖ ตัวเป็นอย่างน้อยจึงสั่งให้ได้ค่ะ

สวัสดีครับครูคิม ไม่ทราบว่าจองเสื้อหมดเขตสั่งจองแล้ว สามารถสั่งจองอีกได้มั๊ยครับ และถ้าโอนเงินแล้วไม่ทราบว่าจะแจ้งครูคิมยังไง หรือว่าโอนแล้วเข้ามาฝากเม้นท์ที่นี่ครับผม ถ้าสามารถสั่งจองได้อีก ผมขอสั่งจองเสื้อ เบอร์ M จำนวน 1 ตัวครับ รอครูคิมตอบว่าจองได้หรือไม่ได้ นะครับ ขอบคุณครับ

สวัสดีค่ะครูโต้งอภิชาต

เบอร์ M ยังสั่งได้อีกค่ะ  จะได้เสื้อรอบที่ ๓  หากส่งเงินแล้วมาบอกไว้ที่เม้นท์นี้ก็ได้นะคะ  ขอขอบคุณที่สนับสนุนค่ะ

ขอบครับครูคิม แล้วผมจะรีบโอนเงินแล้วเม้นท์มาบอกอีกทีครับ ไว้เจอกันที่ โรงเรียนบ้านเปียงซ้อ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาน่าน เขต ๒ ในวันที่ ๑๗-๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๓ ครับ

สวัสดีค่ะครูโต้งอภิชาต

ขอขอบคุณครูโต้ง และดีใจมากค่ะ  ที่ครูโต้งจะไปร่วมกิจกรรมกับพวกเรา

สวัสดีค่ะ พี่คิม

น้องอยากจะสั่งเสื้อ gotoknow ซักตัวนึงคะ

เอาไซค์ผู้ชาย XL คะ  พี่คิมว่าน้องน่าจะใส่ของผู้หญิงไม่ได้ใช่มั้ยคะ

จริงๆก็อยากได้ทรงผู้หญิงมากกว่าแต่กลัวว่าจะคับคะ

เดี๋ยวถ้าพรุ่งนี้สะดวกจะโอนเงินไปให้คะ

บายคะพี่คิม  คงสบายดีน่ะคะ

สวัสดีค่ะน้องครูบันเทิง.com

น้องวัดตัวและเทียบดูขนาดแล้วใช่ไหมคะ  เอาหลวมไว้ดีกว่าคับนะคะ  ขอขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนค่ะ

สวัสดีครับครูคิม วันนี้ผมไปโอนเงินค่าจองเสื้อเรียบร้อยแล้วนะครับ โอน 500 บาท (ค่าเสื้อ 400 บาท + อีก 100 บาท ไว้สมทบเป็นค่าขนมสำหรับเด็กๆ ครับ) ส่วนที่อยู่ผม ตามนี้เลยนะครับ นายอภิชาต ธิมาชัย บ้านเลขที่ 73 หมู่ที่ 13 บ้านคำแดง ตำบลเดิด อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร 35000 ขอบคุณครับ

สวัสดีคะ พี่คิม

ครูบันเทิงก็โอนเรียบร้อยแล้วคะ 500 บาท เหมือนคุณอภิชาต เปี๊ยบ!เลยคะ

ส่วนที่เหลือก็สมทบทุนเช่นกันคะ ที่อยู่น่ะคะ

บุษยมาศ  หีบเพชร  4 หมู่ 1 ต.บางนอน อ.เมือง จ. ระนอง 85000

สวัสดีค่ะครูโต้งอภิชาต

ขอขอบคุณที่แจ้งให้ทราบค่ะ  ไม่นานเกินรอนะคะ  ส่วนใหญ่ก็ได้รับสนับสนุนมาเกินกว่าราคาเสื้อ  จัดสรรเป็นค่าส่งและค่ากองทุนงบประมาณค่ะ

สวัสดีค่ะน้องครูบันเทิง.com

ขอขอบคุณค่ะ สำหรับการสนับสนุน  พี่คิมบินดีรับใช้ กิจกรรมนี้เป็นของพวกเราชาวโกทูโนว์ค่ะ

พี่คิมค่ะ โอนเงินให้แล้วนะคะ 800 บาท วันที่ 6 กันยา เวลา 17.05 น. ตู้ ATM กรุงไทย

ที่อยู่ เจษฎา ศรีงาม รพ.ท่าเรือ อ.ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา 13130

อยากจะขอคำแนะนำ..จะไปเยี่ยมชมความงามของพิษณุโลกค่ะ

สวัสดีค่ะพี่คิม..โอนเงินให้แล้วนะค่ะ ๔๐๐ บาท

วันที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๓ เวลา ๑๙: ๕๒ ค่ะ

ช้าไปมาก..จะฝากอ.เกียรติแล้วแต่เกิดความผิดพลาดเล็กน้อย

ดูแลสุขภาพด้วยนะค่ะ

สวัสดีค่ะครูพี่คิม...

เทียนน้อยได้รับเสื้อแล้วนะคะ....ขอบคุณมากค่ะ

ก่อนอื่นขออภัยที่ล่าช้านะครับ

ผมได้โอนเงิน 500.- บาท ตั้งแต่ 24/8/53 12.33 น. เลขที่โอน 38080 3626A เรียบร้อยแล้วครับ

ด้วยความระลึกถึงอยู่เสมอนะครับ

สวัสดีค่ะน้องเจษฎา

อีกไม่กี่วันก็จะได้เสื้อแล้วนะคะ  จะรีบส่งให้โดยเร็วค่ะ ขอขอบคุณค่ะที่ให้ความร่วมมือ

สวัสดีค่ะน้องหมอเอหมออนามัย

ขอขอบคุณค่ะ เสื้อรอบแรกตัวเล็กหมดไปแล้วค่ะ น้องหมอต้องรอรอบสองนะคะ เร็ว ๆ นี้ค่ะ

สวัสดีค่ะน้องเทียนน้อย

ใส่มาอวดบ้างนะคะ  อย่าลืมเคลียรืเวลาไว้ล่วงหน้านะคะ  จะได้ไปเที่ยวน่านค่ะ

สวัสดีค่ะน้องณัฐวรรธน์

ขออภัยค่ะ พี่คิมขอรบกวนให้น้องแจ้งที่อยู่อีกครั้งหนึ่งนะคะ  ขอขอบคุณค่ะ

รบกวนส่งมาที่

ตู้ ปณ.123 ปณศ.บางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700 นะครับ

ขอบพระคุณมากครับ

 

ครูคิมค่ะ   ครูเอโอนเงินให้วันนี้  จำนวน  500  บาท  ที่เหลือสมทบกิจกรรมด้วยค่ะ

รบกวนส่งที่อยู่    จันทลักษณ์  ใหม่จันทร์แดง

 โรงเรียนวัดเปาสามขา  ต.ออนกลาง อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่  50130 

หากขัดข้องอย่างไร  ติดต่อ  0843-1736868  ขอบคุณค่ะ

 • สวัสดีครับพี่คิม
 • ผมโอนเงินให้วันนี้ เวลา 19.13 น. จำนวน 450 บาทครับ
 • โปรดส่งมาที่ นายชำนาญ เขื่อนแก้ว  แฟลต 11 ห้อง 305 (ศูนย์แพทย์) มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002
 • ขอบพระคุณครับ

สวัสดีค่ะคุณณัฐวรรธน์

พี่จะรีบส่งให้วันเสาร์นี้นะคะ  เพราะของคุณหลงเหลืออยู่ที่บ้านเพียงตัวเดียวค่ะ

สวัสดีค่ะพี่krutoiting

เที่ยวนี้จะส่งไปที่โรงเรียนนะคะ  คราวก่อนส่งลงทะเบียนไม่มีผู้รับเขาก็ส่งคืนซิคะ

สวัสดีค่ะคุณครูเอ

ขอขอบคุณค่ะ จะรีบส่งให้โดยเร็วเลยค่ะ อีกไม่กี่วันก็จะได้กำหนดรับเสื้อแล้วค่ะ

สวัสดีค่ะคุณชำนาญ เขื่อนแก้ว

ขอขอบคุณค่ะ  จะรีบส่งโดยเร็วเลยนะคะ  ใส่มาโชว์บ้างนะ 

สวัสดีค่ะคุณครูเอ

มีความสุขในวันหยุดนะคะ  ขอขอบคุณที่แวะมาติดตามอ่าน  และส่งข่าวให้กำลังใจค่ะ

พี่คิมจ๋า วันนี้จะไปโอนตังค์ให้นะคะ...อิ อิ .....^_^

สวัสดีค่ะน้องหมวยสีตะวัน

ขอขอบคุณค่ะ  พี่คิมอยู่หน้าจอพอดีค่ะ

สวัสดีค่ะพี่คิม

ไปโอนตังค์ให้แล้วค่ะ 1,000 บาท ที่เหลือร่วมทำบุญด้วยค่ะ

เป็นกำลังใจให้นะคะ

ระลึกถึงเสมอค่ะ...^_^

สวัสดีค่ะน้องสีตะวัน

ขอขอบคุณค่ะ ขอให้น้องหมวยมีความสุขมาก ๆ นะคะ  อีกไม่กี่วันก็จะได้รับเสื้อแล้วนะคะ

สวัสดีค่ะ

เสื้อรอบนี้เสร็จแล้วค่ะ  ยังไม่มีเวลาไปรับ  คงไม่เกินเสาร์หน้าจะจัดส่งให้ทุกท่านนะคะ

อาจารย์คิมครับ

 • ผมรอใส่เสื้อ gotoknow เบอร์ m ตั้งแต่รอบที่แล้ว ณ ปัจจุบันยังไม่ได้ใส่เลยครับ
 • รบกวนส่งให้หน่อยนะครับ

สวัสดีค่ะ

ท่านต่อไปนี้ไม่มีที่อยู่ในการส่งเสื้อค่ะ

Nina เบอร์ XL จำนวน ๑ ตัว

คนตานี เบอร์ XXL จำนวน ๑ ตัว

Bonnie เบอร์ ๖ จำนวน ๑ ตัว

kookkai เบอร์ ๘ และ๑๐ อย่างละ  ๑ ตัว

Poo เบอร์ XXL จำนวน ๑ ตัว

นาย สามารถ เศรษฐวิทยา เบอร์ XL จำนวน ๑ ตัว

นาง พรรณา ผิวเผือก (ไม่มีชื่อกลาง) เบอร์ ๘ จำนวน ๑ ตัว

ถาวร เบอร์ ๑๒ จำนวน ๑ ตัว

ผ่านฝันเบอร์ M จำนวน ๑ ตัว

ผอ.พรชัย เบอร์ L จำนวน ๑ ตัวและเบอร์ ๖ จำนวน ๑ ตัว

ครูวิทย์ เบอร์ ๖ จำนวน ๑ ตัว

WhiteChocolate  เบอร์ ๘ จำนวน ๑ ตัว

เนิ่ม ขมภูศรี เบอร์ L จำนวน ๑ ตัว

สำหรับท่านที่ส่งเงินแล้วยืนยันด้วยนะคะ  เสื้อเที่ยวนี้จะส่งหลังจากวันที่ ๒๒ ค่ะ

และงดสั่งจองก่อนนะคะ

อาจารย์คิมครับ ทำไมต้องตกหล่นที่ผมด้วยครับ

สวัสดีค่ะ ผอ.สุทธิรักษ์โนนผักหวาน อีสาน ภักดีฯ

ขอประทานอภัยค่ะ  เสื้อเบอร์ M และเบอร์อื่น ส่งมาไม่ครบ  หลายตัวและยังไม่ได้รับกันอีกหลายท่าน

ไม่มีเจตนาว่าจะส่งที่ใคร  แต่ส่งตามลำดับที่สั่งจองค่ะ  คนที่สั่งท้าย ๆ จึงจะยังไม่ได้เสื้อ  และได้แจ้งทางเมล์ไปแล้วทุกท่านค่ะ

ขอประทานอภัยมาเป็นอย่างสูงยิ่งค่ะ

สวัสดีค่ะ

สมาชิกทุกท่านโปรดทราบ  "เสื้อทั้งที่ตกค้างและรุ่นใหม่จะจัดส่งภายในสัปดาห์หน้า" ค่ะ  ขอประทานอภัยในความล่าช้า

สวัสดีค่ะ.. ครูคิม

ดิฉันได้ โอนเงินให้แล้วนะคะ วันที่ 18 สค. เวลา 07:03 น จากธนาคาร กรุงศรีอยุธยา สาขาพนมไพร.เลขที่ 1246846

โปรดส่งมาที่

นางนิทัศน์ ชินบุตร

โรงพยาบาลพนมไพร

อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด 45140

สวัสดีค่ะน้องnitat

วันนี้เริ่มจัดเสื้อใส่ซอง  สำหรับส่งในคราวเดียวกันให้หมดไม่ให้ค้างเหลือค่ะ

มาเป็นกำลังใจค่ะ สัปดาห์หน้าน้องครูคิมคงเหนื่อยอีกยกนะคะ

รักษาสุขภาพด้วยค่ะ

สวัสดีค่ะคุณครูคิม

ครูนายมีคิวได้เดือน ต.ค.ค่ะ วันนี้ (๒๗ ก.ย.) โอนเงิน ๔๐๐ บาท จาก ธ.ไทยพาณิชย์ เชียงแสน จ.เชียงราย เวลา ๑๑.๒๐ น. cash 46743 1953 A กรุณาส่งไปที่

ทัศนีย์ เกตุจันต๊ะ

๑๘๘/๔ ถ.สันโค้งน้อย ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย ๕๗๐๐๐

ขอบคุณมากค่ะ

สวัสดีค่ะคุณพี่krutoiting

คราวนี้ขอแก้ตัว  ส่งมาที่โรงเรียนนะคะ  พับซองเก่าส่งมาเป็นหลักฐานค่ะ

สวัสดีค่ะคุณครูนาย

กำลังบรรจุเสื้อใส่ซองค่ะ พรุ่งนี้จะทยอยนำส่งที่ละชุด ๆ ค่ะ  ขอขอบคุณค่ะ

สวัสดีค่ะ

สองวันมานี้  ได้บรรจุเสื้อใส่ซองและเตรียมนำไปส่งให้สมาชิกผู้สั่งจอง  ปรากฏว่ายังมีเสื้อเหลืออีกประมาณ ๔๐ ตัว 

เพราะสมาชิกไม่แจ้งที่อยู่  บางท่านลืมส่งเงินเมื่อได้รับเสื้อแล้วกรุณาส่งภายหลังได้นะคะ  ขอขอบพระคุณค่ะ

สวัสดีค่ะ

วันนี้จัดส่งเสื้อให้เพิ่มเติมค่ะ  หากได้รับแล้วโปรดบอกด้วยนะคะ  เสื้อลงทะเบียนทุกตัว  สามารถตรวจสอบได้ค่ะ

สวัสดีครับอาจารย์ ไม่ได้แวะมาเสียนานเลยครับ สบายดีมั้ยครับ คงจะเหนื่อยน่าดู..แน่ๆ พักผ่อนบ้างนะครับอาจารย์ ผมจะแจ้งให้อาจารย์ทราบ..ผมได้รับเสื้อแล้วครับ ขอบพระคุณมากๆครับอาจารย์

สวัสดีค่ะคุณหนุ่มตจว.

เร็วดีจังนะคะ  ส่งเมื่อวานเอง  เหนื่อยเหมือนกันค่ะ เมื่องานเสร็จก็หายเหนื่อยได้ค่ะ ตอนนี้ลาออกจากราชการ โครงการเออร์ลี่แล้ว ไม่ยุ่งยากใจกับงานราชการแล้ว  ขอขอบคุณค่ะ

สวัสดีครับ..คุณครูคิม

ยังไม่ได้รับเสื้อเลยครับผม

สวัสดีครับอาจารย์ครับ

 • ยังไม่ได้รับเสื้อเลยครับ

สวัสดีค่ะอาจารย์อ.นุ

อาจารย์ค่ะ ได้ส่งใบเสร็จของไปรษณีย์มาให้เป็นหลักฐานค่ะ และสามารถตรวจสอบได้ตามนี้นะคะ

ส่งเมื่อ ๒๘ กันยายน ค่ะ

สวัสดีค่ะท่านผู้อำนวยการสุทธิรักษ์โนนผักหวาน อีสาน ภักดีฯ

เสื้อได้ส่งมาตามหลักฐานนี้ค่ะ  หากไม่ได้รับหรือไม่ถึงมือผู้รับไปรษณีย์จะส่งคืนค่ะ

สวัสดีค่ะอาจารย์อ.นุ

อาจารย์คงจะได้รับวันนี้หรือพรุ่งนี้เป็นอย่างช้านะคะ 

สวัสดีครับครูคิม วันนี้ผมหอบเอากำลังใจมาให้กับบุคคลที่ทำงานเพื่อสังคมและเด็กๆ อย่างเช่นครูคิมครับ บรรยากาศที่ยโสธร ช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลง ปลายฝนต้นหนาว ไม่ทราบว่าที่บ้านครูคิมเป็นเหมือนกันมั๊ย ยังไงก็รักษาสุขภาพด้วยนะครับ

สวัสดีค่ะน้องครูโต้งอภิชาต

อากาศที่บ้านก็คล้าย ๆ กันค่ะ ในตอนเช้าลมพัดสัมผัสกลิ่นหนาวเย็นผสมมาด้วยค่ะ แต่กลวงัวนร้อนและยังมีฟ้าร้องให้ได้ยินไกล ๆ

เสื้อส่งมาให้เมื่อวันที่ ๒๘ นะคะ  พร้อมกับของ ผอ.พรชัยอีก ๒ ตัวค่ะ  แต่แยกคนละซอง  ได้รับแล้วบอกด้วยนะคะ

ขอขอบคุณสำหรับกำลังใจ  รอไปเที่ยวน่านช่วยกันทำประโยชน์ให้กับสังคมค่ะ

ความเคลื่นไหวการจำหน่ายเสื้อ

ยอดเสื้อจำนวน ๒๐๕ ตัว

ได้รับเงินแล้ว ๑๕๗  ตัว

เหลือค้างส่ง     ๔๘ ตัว  เพราะไม่ทราบที่อยู่ค่ะ

 • สวัสดีค่ะ พี่ครูคิม
 • วันนี้เรียมได้รับเสื้อเรียบร้อยแล้วค่ะ ลองใส่ดูแล้วพอดีเลย ขอบคุณมากนะคะ

 

สวัสดีค่ะน้อง-`๏'-..ตะวันอ้อมข้าว..-`๏'-

ขอขอบคุณค่ะที่กรุณาแจ้งให้ทราบ 

เสื้อเหลืออีก ๔๘ ตัวว่าจะหยุดขายแล้วนะคะ  รอนำไปขายที่วันจัดค่ายฯ ดีกว่า จะได้รีบสรุปค่าใช้จ่ายเสียที

สว้สดีค่ะคุณครูคิม อยากมีส่วนร่วมบ้างจัง ไม่ทราบว่าตอนนี้ยังทันไม่ค่ะที่จะสั่งเสื้อ 1 ตัว เบอร์ 8 ทรงผู้หญิง อย่างไรแล้วช่วยตอบด้วยน่ะค่ะ ขอบคุณค่

Ico32 พี่คิมขา

 • น้องสั่งเสื้อมา 3 ตัวค่ะ แต่วันนี้ได้รับ 1 ตัวคือเบอร์XL
 • ถ้างั้นน้องสั่งจองใหม่นะคะเป็นเสื้อผู้หญิง เบอร์ M ค่ะ ไม่แน่ใจว่าใช่เบอร์ 6 หรือเปล่านะคะ น้องจะรอโอนเงินมาพร้อมกันนะคะ ขอบคุณค่ะ

สวัสดีค่ะน้องหนึ่งตะวัน

เสื้อเบอร์ ๘ เหลืออยู่ ๑๐ ตัว เนื่องจากมีผู้สั่งจองแต่ไม่ได้ส่งเงินบ้าง ไม่มีที่อยู่บ้าง  หากน้องจะร่วมสนับสนุนก็ยินดีค่ะ

กรุณาแจ้งที่อยู่ด้วยนะคะ

สวัสดีค่ะน้องคุณยาย

กำลังจะแพ็คส่งใหม่ค่ะ  เพราะวันนั้นซองใส่เสื้อไม่เรียบร้อยไป ๔ ซอง ต้องนำกลับบ้าน  จะส่งใหม่พรุ่งนี้ค่ะน้องรัก

ขออภัยด้วยนะคะ  น้องช่วยแจ้งด้วยค่ะว่าส่งเงินวันไหน  เพราะพี่คิมอ่านบัญชีผ่านเน็ตค่ะ

ได้รับเสื้อแล้วครับ

ขอบคุณครับ

 • สวัสดีครับพี่คิม
 • ผมได้รับเสื้อที่พี่จัดส่งมาให้แล้ว ขอบพระคุณมากครับ จะหาเวลาถ่ายภาพบรรยากาศใน ม.ขอนแก่น ที่แสนจะกว้างขวาง ห้าพันกว่าไร่ มาให้ดูครับ ตอนนี้เสื้อดูดี แต่คนเป็นแบบนี้ต้องปรับปรุงก่อนครับ Ha...Ha

รายรับค่าเสื้อ "จิตอาสา"  จำนวน ๑๕๗ ตัว  ดังต่อไปนี้

๑๙ /๐๖/๑๐                 ๔๐๐

๒๐ /๐๖/๑๐                 ๔๐๐

๒๑ /๐๖/๑๐                 ๔๐๐

๒๑ /๐๖/๑๐                 ๙๙๙

๒๑ /๐๖/๑๐                 ๘๐๐

๒๒ /๐๖/๑๐                 ๔๐๐

๒๒ /๐๖/๑๐                 ๕๕๕

๒๓ /๐๖/๑๐                 ๔๐๐

๒๓ /๐๖/๑๐                 ๔๐๐

๒๔ /๐๖/๑๐                 ๙๐๐

๒๔ /๐๖/๑๐                 ๔๗๐

๒๔ /๐๖/๑๐                 ๔๕๐

๒๔ /๐๖/๑๐                 ๔๐๐

๒๔ /๐๖/๑๐                 ๔๐๐

๒๕ /๐๖/๑๐                 ๘๐๐

๒๖ /๐๖/๑๐                 ๑๓๐๐

๒๘ /๐๖/๑๐                 ๑๐๐๐

๒๘ /๐๖/๑๐                 ๑๒๓๔

๒๘ /๐๖/๑๐                 ๒๕๗๐

๒๙ /๐๖/๑๐                 ๕๐๐

๒๙ /๐๖/๑๐                 ๘๐๐

๒๙ /๐๖/๑๐                 ๘๐๐

๒๙ /๐๖/๑๐                 ๘๐๐         

๓๐ /๐๖/๑๐                 ๔๕๐

๓๐ /๐๖/๑๐                 ๔๐๐

๓๐ /๐๖/๑๐                 ๔๐๐

๒ /๐๗/๑๐                   ๘๐๐

๓ /๐๗/๑๐                   ๘๐๐

๓ /๐๗/๑๐                   ๔๐๐

๕ /๐๗/๑๐                   ๔๕๐

๖ /๐๗/๑๐                   ๕๐๐

๗ /๐๗/๑๐                   ๑๐๐๐

๗ /๐๗/๑๐                   ๘๐๐

๗ /๐๗/๑๐                   ๑๐๐๐

๙ /๐๗/๑๐                   ๓๙๙

๙ /๐๗/๑๐                   ๙๐๐

๑๑ /๐๗/๑๐                 ๔๐๐

๑๕ /๐๗/๑๐                 ๔๐๐

๑๖ /๐๗/๑๐                 ๘๐๘

๑๗ /๐๖/๑๐                 ๓๙๙

๑๗ /๐๗/๑๐                 ๗๐๐

๒๐ /๐๗/๑๐                 ๔๐๐

๒๑ /๐๗/๑๐                 ๔๕๐

๒๑ /๐๗/๑๐                 ๔๐๐          

๒๒ /๐๗/๑๐                 ๔๕๐

๒๓ /๐๗/๑๐                 ๑๒๐๐

๒๓ /๐๗/๑๐                 ๒๕๐๐

๒๓ /๐๗/๑๐                 ๔๐๐

๒๓ /๐๗/๑๐                 ๕๐๐

๒๓ /๐๗/๑๐                 ๕๐๐

๒๖ /๐๗/๑๐                 ๔๕๐

๒๙ /๐๗/๑๐                 ๓๐๐

๓๐ /๐๗/๑๐                 ๓๐๐

๓๐ /๐๗/๑๐                 ๑๐๐๐

๓๐ /๐๗/๑๐                 ๑๐๐๐

๒ /๐๘/๑๐                   ๔๑๐

๒ /๐๘/๑๐                   ๑๐๐๐

๓ /๐๘/๑๐                   ๘๐๐

๔ /๐๘/๑๐                   ๔๐๐

๕ /๐๘/๑๐                   ๔๕๐

๖ /๐๘/๑๐                   ๘๐๐

๖ /๐๘/๑๐                   ๘๐๐

๑๕/๐๘/๑๐                  ๖๐๐

๑๖ /๐๘/๑๐                 ๔๐๐

๑๘ /๐๘/๑๐                 ๔๐๐

๑๘ /๐๘/๑๐                 ๑๐๐๐

๑๙ /๐๘/๑๐                 ๔๐๐         

๒๐ /๐๘/๑๐                 ๔๐๐

๒๓ /๐๘/๑๐                 ๔๐๐

๒๓/๐๘/๑๐                  ๓๕๐

๒๔ /๐๘/๑๐                 ๕๐๐

๒๔ /๐๘/๑๐                 ๕๐๐

๒๕ /๐๘/๑๐                 ๔๕๐

๒๕ /๐๘/๑๐                 ๕๔๐๐

๒๖/๐๘/๑๐                  ๔๐๐

๒๙ /๐๘/๑๐                 ๘๐๐

๓๐ /๐๘/๑๐                 ๔๐๐

๕ /๐๙/๑๐                   ๕๐๐

๕ /๐๙/๑๐                   ๕๐๐

๖ /๐๙/๑๐                   ๘๐๐

๖/๐๙/๑๐                    ๔๐๐

๙ /๐๙/๑๐                    ๕๐๐

๙ /๐๙/๑๐                   ๔๕๐

๑๒ /๐๙/๑๐                 ๑๐๐๐

๒๗/๐๙/๑๐                  ๔๐๐

๓๐ /๐๙/๑๐                 ๘๐๐            

รวม   ๖๐๔๔๔  บาท

จ่ายโดยผ่านบัญชี  จำนวน ๑๙ ตัว

คุณ โบตั๋น  ๕๐๐  บาท

คุณครูวนิดา:ราชประชา23  ๘๐๐  บาท 

หนานเกียรติ   ๔๐๐

วอญ่า         ๕๐๐

น้องเอก      ๔๐๐

น้องเดย์      ๔๐๐

ครูนิน         ๔๐๐

ครูคิม          ๘๐๐

ครูอั๋น           ๔๐๐

ครูมนัสนันท์    ๓๒๐๐

รวม       ๖๕๐๐  บาท

รวมเงิน  ๖๖๙๔๔  บาท  ยังไม่หักทุนและค่าส่ง

เสื้อเหลือจำนวน  ๔๘ ตัว  เป็นเงิน ๑๙๑๕๒  บาท

สวัสดีค่ะคุณไข่วัชรา ทองหยอด

ขอขอบคุณที่แจ้งให้ทราบค่ะ พี่คิมกำลังสรุปความคืบหน้าค่ะ  ลำบากเหมืนกัน เพราะเป็นเงินส่วนรวม

ถ้าเป็นของตนเองก็แค่เก็บใส่กระเป๋า....ฮา ๆ ๆ ๆ

สวัสดีค่ะน้องชำนาญ เขื่อนแก้ว

คิดถึงเมืองขอนแก่นเหมือนกันค่ะ  พี่คิมเคยไปอยู่ตั้งหลายปีค่ะ  อยู่ที่อำเภอเปือยน้อย และบ้านไผ่
อย่าลืมใส่เสื้อ ถ่ายภาพหล่อมาอวดกันบ้างนะคะ

 • สวัสดีครับคุณครูคิมครับ
 • ผมขอจองเบอร์ L ของรุ่นใหม่ที่เหลือ ๓ ตัวนะครับ
 • จะรีบโอนเงินมาให้ต่อไปนะครับ

สวัสดีค่ะอาจารย์วิรัตน์ คำศรีจันทร์

ด้วยความยินดีอย่างยิ่งค่ะ  ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง และจะรีบจัดการส่งให้อาจารย์นะคะ

สวัสดีค่ะอาจารย์วิรัตน์ คำศรีจันทร์

ขออภัยค่ะ  ตอนที่อาจารย์เข้ามาอ่าน  ยังไม่ได้แก้ข้อมูลค่ะ  ตอนนี้แก้เป็นปัจจุบันแล้วค่ะ

ได้รับเสื้อแล้วค่ะพี่คิม

สวยถูกใจเลยค่ะ

สวัสดีค่ะน้องนาง...มณีวรรณ ตั้งขจรศักดิ์

ขอขอบคุณค่ะที่กรุณาแจ้งให้ทราบ  รักและคิดถึงเสมอนะคะ

 • พี่ครูคิม ผมขอสั่งจอง 1 ตัว เบอร์ L ครับ
 • ผมจะต้องโอนเงินไปทางไหนครับ
 • ที่อยู่ผม ก็ 258 หมู่ 3 บ้านโคกสูง ต.ศรีภูมิ อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ 31160

สวัสดีค่ะฐานิศวร์

ส่งเงินที่บัญชีนี้นะคะ  ขอขอบคุณค่ะ

นางนพวรรณ พงษ์เจริญ  ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)  สาขาเทสโก้ โลตัส ท็อปแลนด์ พิษณุโลก เลขที่บัญชี  937-209168-4

ขอบคุณ ครับครูคิม

พอโอนเสร็จแล้วต้องทำอย่างไรต่อครับ

 • ขอบคุณครับ ผมจะโอนให้ 500 บาท ครับ
 • ร่วมทำบุญด้วย 100 บาท
 • พรุ่งนี้จะไปโอนครับ
 • แล้วผมจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งวันพรุ่งนี้ครับ

สวัสดีค่ะฐานิศวร์

พรุ่งนี้ตอนเช้าจะไปส่งเสื้อให้ค่ะ สำหรับเงินโอนเมื่อสะดวกก็ได้ค่ะ  โอนแล้วแวะมาบอกด้วยนะคะ

รายรับค่าเสื้อ "จิตอาสา"  จำนวน ๑๕๗ ตัว  ดังต่อไปนี้

๑๙ /๐๖/๑๐                 ๔๐๐

๒๐ /๐๖/๑๐                 ๔๐๐

๒๑ /๐๖/๑๐                 ๔๐๐

๒๑ /๐๖/๑๐                 ๙๙๙

๒๑ /๐๖/๑๐                 ๘๐๐

๒๒ /๐๖/๑๐                 ๔๐๐

๒๒ /๐๖/๑๐                 ๕๕๕

๒๓ /๐๖/๑๐                 ๔๐๐

๒๓ /๐๖/๑๐                 ๔๐๐

๒๔ /๐๖/๑๐                 ๙๐๐

๒๔ /๐๖/๑๐                 ๔๗๐

๒๔ /๐๖/๑๐                 ๔๕๐

๒๔ /๐๖/๑๐                 ๔๐๐

๒๔ /๐๖/๑๐                 ๔๐๐

๒๕ /๐๖/๑๐                 ๘๐๐

๒๖ /๐๖/๑๐                 ๑๓๐๐

๒๘ /๐๖/๑๐                 ๑๐๐๐

๒๘ /๐๖/๑๐                 ๑๒๓๔

๒๘ /๐๖/๑๐                 ๒๕๗๐

๒๙ /๐๖/๑๐                 ๕๐๐

๒๙ /๐๖/๑๐                 ๘๐๐

๒๙ /๐๖/๑๐                 ๘๐๐

๒๙ /๐๖/๑๐                 ๘๐๐         

๓๐ /๐๖/๑๐                 ๔๕๐

๓๐ /๐๖/๑๐                 ๔๐๐

๓๐ /๐๖/๑๐                 ๔๐๐

๒ /๐๗/๑๐                   ๘๐๐

๓ /๐๗/๑๐                   ๘๐๐

๓ /๐๗/๑๐                   ๔๐๐

๕ /๐๗/๑๐                   ๔๕๐

๖ /๐๗/๑๐                   ๕๐๐

๗ /๐๗/๑๐                   ๑๐๐๐

๗ /๐๗/๑๐                   ๘๐๐

๗ /๐๗/๑๐                   ๑๐๐๐

๙ /๐๗/๑๐                   ๓๙๙

๙ /๐๗/๑๐                   ๙๐๐

๑๑ /๐๗/๑๐                 ๔๐๐

๑๕ /๐๗/๑๐                 ๔๐๐

๑๖ /๐๗/๑๐                 ๘๐๘

๑๗ /๐๖/๑๐                 ๓๙๙

๑๗ /๐๗/๑๐                 ๗๐๐

๒๐ /๐๗/๑๐                 ๔๐๐

๒๑ /๐๗/๑๐                 ๔๕๐

๒๑ /๐๗/๑๐                 ๔๐๐          

๒๒ /๐๗/๑๐                 ๔๕๐

๒๓ /๐๗/๑๐                 ๑๒๐๐

๒๓ /๐๗/๑๐                 ๒๕๐๐

๒๓ /๐๗/๑๐                 ๔๐๐

๒๓ /๐๗/๑๐                 ๕๐๐

๒๓ /๐๗/๑๐                 ๕๐๐

๒๖ /๐๗/๑๐                 ๔๕๐

๒๙ /๐๗/๑๐                 ๓๐๐

๓๐ /๐๗/๑๐                 ๓๐๐

๓๐ /๐๗/๑๐                 ๑๐๐๐

๓๐ /๐๗/๑๐                 ๑๐๐๐

๒ /๐๘/๑๐                   ๔๑๐

๒ /๐๘/๑๐                   ๑๐๐๐

๓ /๐๘/๑๐                   ๘๐๐

๔ /๐๘/๑๐                   ๔๐๐

๕ /๐๘/๑๐                   ๔๕๐

๖ /๐๘/๑๐                   ๘๐๐

๖ /๐๘/๑๐                   ๘๐๐

๑๕/๐๘/๑๐                  ๖๐๐

๑๖ /๐๘/๑๐                 ๔๐๐

๑๘ /๐๘/๑๐                 ๔๐๐

๑๘ /๐๘/๑๐                 ๑๐๐๐

๑๙ /๐๘/๑๐                 ๔๐๐         

๒๐ /๐๘/๑๐                 ๔๐๐

๒๓ /๐๘/๑๐                 ๔๐๐

๒๓/๐๘/๑๐                  ๓๕๐

๒๔ /๐๘/๑๐                 ๕๐๐

๒๔ /๐๘/๑๐                 ๕๐๐

๒๕ /๐๘/๑๐                 ๔๕๐

๒๕ /๐๘/๑๐                 ๕๔๐๐

๒๖/๐๘/๑๐                  ๔๐๐

๒๙ /๐๘/๑๐                 ๘๐๐

๓๐ /๐๘/๑๐                 ๔๐๐

๕ /๐๙/๑๐                   ๕๐๐

๕ /๐๙/๑๐                   ๕๐๐

๖ /๐๙/๑๐                   ๘๐๐

๖/๐๙/๑๐                    ๔๐๐

๙ /๐๙/๑๐                    ๕๐๐

๙ /๐๙/๑๐                   ๔๕๐

๑๒ /๐๙/๑๐                 ๑๐๐๐

๒๗/๐๙/๑๐                  ๔๐๐

๓๐ /๐๙/๑๐                 ๘๐๐            

รวม   ๖๐๔๔๔  บาท

จ่ายโดยผ่านบัญชี  จำนวน ๑๙ ตัว

คุณ โบตั๋น  ๕๐๐  บาท

คุณครูวนิดา:ราชประชา23  ๘๐๐  บาท 

หนานเกียรติ   ๔๐๐

วอญ่า         ๕๐๐

น้องเอก      ๔๐๐

น้องเดย์      ๔๐๐

ครูนิน         ๔๐๐

ครูคิม          ๘๐๐

ครูอั๋น           ๔๐๐

ครูมนัสนันท์    ๓๒๐๐

รวม       ๖๕๐๐  บาท

รวมเงิน  ๖๖๙๔๔  บาท  ยังไม่หักทุนและค่าส่ง

เสื้อเหลือจำนวน  ๔๘ ตัว  เป็นเงิน ๑๙๑๕๒  บาท

 • สวัสดีครับครูคิม
 • ผมโอนเงินให้เรียบร้อยแล้วครับ
 • ขอบคุณครับ
 • ดังสลิปที่แนบมานี้  (โอนเมื่อเวลา 16.26 น.) ครับผม

 

สวัสดีค่ะฐานิศวร์

คงจะได้รับต้นสัปดาห์หน้าค่ะ อย้าลืมใส่แล้วถ่ายภาพมาโชว์บ้างนะคะ  ขอขอบคุณค่ะ

 • ขอบคุณครับพี่ครูคิม
 • ขอบคุณมิตรภาพดีๆ ครับ
 • รักษาสุขภาพด้วยนะครับ

สวัสดีค่ะครูคิม

ได้รับเสื้อแล้วค่ะ ขอบคุณมากๆ ยังมีอีกไหมคะอยากได้เบอร์ M อีกตัวหนึ่งค่ะ

สวัสดีค่ะน้องฐานิศวร์

ขอขอบคุณสำหรับกำลังใจ  อย่าลืมถ่ายภาพหล่อเสื้อจิตอาสาฯ มาอวดเพื่อน ๆบ้างนะคะ

สวัสดีค่ะน้องครูนาย

มีทั้งเบอร์ ๘ และเบอร์ M ค่ะ ด้วยความยินดีนะคะพี่คิมจะส่งให้พรุ่งนี้เลยค่ะ

มาดูว่าเมื่อไหร่จะถึงรอบของพี่ค่ะ

น้องครูปูส่งหนังสือมาให้ก็ไม่ได้รับ

ติดขัดอย่างไรรบกวนน้องครูคิมแจ้งให้ทราบด้วยนะคะ

ขอบคุณค่ะ

สวัสดีค่ะพี่krutoiting

พี่ต้อยจะได้รับวันสองวันนี้ค่ะ น้องนำซองเดิมใส่ซองใหม่ แล้วส่งไปที่โรงเรียนค่ะ ถ้าไม่ลงทะเบียนก็กลัวหายค่ะ

สวัสดีค่ะครูคิม สถานที่ส่งเสื้อน่ะค่ะ นางอรวรรณ ศรียาโยชน์ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอปากพนัง ถนนชายทะเล อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80140 ค่ะพรุ่งนี้จะโอนเงินเข้าบัญชีของพี่น่ะค่ะ 400 บาท

ขอบคุณค่ะที่ให้มีส่วนร่วมในกิจกรรม

สวัสดีค่ะน้องหนึ่งตะวัน

ขอขอบคุณค่ะ พี่คิมจะส่งเสื้อให้วันนี้เลยนะคะ  อย่าลืมถ่ายภาพสวยส่งไปให้ชมด้วยนะคะ

 • สวัสดีค่ะ....คุณคิม
 • ไม่ทราบว่าเสื้อยังมีเหลืออยู่หรือป่าวค่ะ
 • หากมีขอสั่ง ๑ ตัวค่ะ XXL ชายค่ะ

สวัสดีค่ะคุณสารินี ไกรพจน์

ขอขอบพระคุณค่ะ  ตอนนี้มีเสื้อเหลืออยู่ตามจำนวนนี้ค่ะ

เบอร์ M  จำนวน  ๙  ตัว

เบอร์ L   จำนวน  ๑  ตัว

เบอร์ ๖  จำนวน  ๒ ตัว

เบอร์ ๘ จำนวน ๗ ตัว 

เบอร์ ๔  จำนวน  ๑ ตัว

สวัสดีค่ะ

วันนี้ส่งเสื้อไปให้ผู้มีรายนามต่อไปนี้  จำนวน ๑๓ ตัว

อาจารย์วิรัตน์  คำศรีจันทร์ ๓ ตัว

คุณมนัสดา  ๓ ตัว

คุณณัฐวรรธน์  ๑  ตัว

คุณทัศนีย์  ๑ ตัว

คุณอรวรรณ  ๑ ตัว

คุณสุมาลี  ๑  ตัว

คุณพูนสุข  ๑  ตัว

คุณฐานิศวร์  ๑  ตัว

คุณแสงแห่งความดี  ๑  ตัว

สวัสดีค่ะ

ยกยอดมาจากเม้นท์ที่ ๖๓๔  วันที่  ๒  ตุลาคม ๒๕๕๓

รวมเงิน  ๖๖๙๔๔  บาท  ยังไม่หักทุนและค่าส่ง

เสื้อเหลือจำนวน  ๔๘ ตัว  เป็นเงิน ๑๙๑๕๒  บาท

วันนี้ได้รับเงินเพิ่ม ดังนี้

๒๗/๐๙/๑๐  จำนวน  ๔๐๐  บาท

๓๐/๐๙/๑๐   จำนวน  ๘๐๐  บาท

๒/๑๐/๑๐     จำนวน  ๕๐๐  บาท

๒/๑๐/๑๐     จำนวน  ๕๐๐  บาท

รวมเงินที่ได้รับ  ๖๙๑๔๔  บาท

เหลือเสื้อที่ยังไม่มีเจ้าของอีก  ๒๐ ตัว

สวัสดีครับอาจารย์คิม เสื้อยังเหลือหรอครับ เก็บใว้ให้ผมตัวหนึ่งได้มั้ยครับ ขอเบอร์ใหญ่หน่อยครับ พอดีภรรยาใส่ไม่ได้ครับตัวเล็กไปครับ ขอ size L กำลังดีครับ ขอบคุณครับ

สวัสดีค่ะพี่ครูคิม

พี่คิมสบายดีนะค่ะ

อุ้มส่งเงินมาแล้วค่ะ500บาท วันเสาร์ที่2ตุลาคม2553เวลา12.09น.ค่ะ

ขอบคุณมากค่ะ

สวัสดีค่ะคุณหนุ่มตจว.

เบอร์ L เหลืออยู่ ๑ ตัวพอดี  พี่คิมจะส่งให้นะคะ

สวัสดีค่ะน้องถาวร

ได้รับแล้วค่ะ  ขอขอบคุณค่ะ  อย่าลืมถ่ายภาพมาโชว์บ้างนะคะ

+ สวัสดีค่ะพี่คิม....

+ ใส่มาโชว์...เพื่อให้คนทำงานอย่างพี่คิม...สุขใจค่ะ

ยังสั่งอีกได้หรือเปล่าคะ เบอร์ 6 จำนวน 1 ตัวค่ะ

สวัสดีค่ะน้องอ๋อยแอมแปร์~natadee

น่ารักทุกท่านเลยนะคะ  ได้นำภาพไปไว้บันทึกโชว์เสื้อแล้วนะคะ

สวัสดีค่ะครูแมว

หากต้องการยังมีเสื้อเบอร์ ๖ เหลืออีก ๑  ตัวค่ะ

 • สวัสดีครับ ครูคิม
 • วันนี้ผมได้รับเสื้อแล้วครับ
 • วันหลังจะใส่ถ่ายรูปไปให้ดูครับ
 • ครูคิมมีความสุข สุขภาพแข็งแรงครับ

สวัสดีค่ะน้องฐานิศวร์

ขอขอบคุณที่แจ้งให้ทราบ  จะรอชมภาพคนหล่อเสื้อเท่ค่ะ

ขอขอบพระคุณค่ะ  ตอนนี้มีเสื้อเหลืออยู่ตามจำนวนนี้ค่ะ

เบอร์ M  จำนวน  ๙  ตัว

เบอร์ ๖  จำนวน  ๑ ตัว

เบอร์ ๘ จำนวน ๗ ตัว 

เบอร์ ๔  จำนวน  ๑ ตัว

 • คุณครูคิมครับ แต่เดิมผมจองเบอร์ L ไว้ ๓ ตัวน่ะครับ 
 • ผมต้องโอนค่าเสื้อมาให้ ๑ ตัวหรือ ๓ ตัวครับ
 • แต่หากไม่มีเบอร์ L จะเป็นเบอร์อื่นก็ได้ครับ อยากร่วมสนับสนุนกิจกรรมด้วยน่ะครับ
 • แต่หากพอมีเบอร์ที่ใส่ได้ก็จะแจกพรรคพวกน้องๆ
 • แต่หากเป็นเบอร์อื่นๆก็จะเก็บไว้ไปแจกเด็กๆได้อยู่ดีครับ
 • ไม่ต้องรอให้คุณครูคิมตอบแล้วครับ เพราะกลายเป็นว่าได้รับเสื้อเบอร์ L จำนวน ๓ ตัวที่คุณครูคิมส่งไปให้ตามที่ผมจอง อย่างเป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อก่อนเที่ยงนี้เองครับ
 • ก็เลยไปโอนเงินมาเข้าสมุดบัญชีของคุณครูคิมเรียบร้อยร้อยแล้วนะครับ เป็นเงิน ๑,๑๙๗.๐๐ บาท ขอบพระคุณครูคิมเป็นอย่างยิ่งนะครับ
 • ขอส่งกำลังใจแด่ทุกท่านในการทำกิจกรรมสร้างสรรค์ในครั้งนี้ให้สำเร็จ ได้ประสบการณ์ ได้ความงอกงาม และได้บทเรียนที่ดีมากมายมาเล่าแบ่งปันแก่ผู้สนใจนะครับ

ตอนนี้มีเสื้อเหลืออยู่ตามจำนวนนี้ค่ะ

เบอร์ M  จำนวน  ๙  ตัว

เบอร์ ๘ จำนวน ๖ ตัว 

เบอร์ ๔  จำนวน  ๑ ตัว

สวัสดีค่ะอาจารย์วิรัตน์ คำศรีจันทร์

ตอนนี้มีเสื้อเหลืออยู่เพียง  ๑๖ ตัวค่ะ  ขอขอบพระคุณอาจารย์มากนะคะที่ได้ร่วมสนับสนุนกิจกรรม

ดีใจที่อาจารย์ได้รับเสื้อแล้ว  มีบางท่านพัสดุตีกลับเพราะที่อยู่ไม่ชัดเจนค่ะ  แบบนี้รู้สึกเสียกำลังใจเล็กน้อยค่ะ  กลัวสามชิกไม่เข้าใจค่ะ

ต่อไปก็เป็นการเตรียมกิจกรรมที่จะไปทำค่ายฯ ให้กับเด็ก ๆ ค่ะ  จะพยายามจัดการงบประมาณอย่างประหยัดและคุ้มค่า  ให้ได้หลาย ๆ โรงเรียนค่ะ

สวัสดีคะ พี่ครูคิม

 • ขอนำภาพนายแบบเสื้อจิตอาสาโทูโน มาให้ชมเป็นการยืนยันว่าได้รับแล้วจริงๆ คะ =)

                          

สวัสดีค่ะคุณณัฐพัชร์

หล่อและเท่ทุกท่านเลยค่ะ  ขอขอบคุณมากนะคะที่นำภาพมาให้ชม ยืนยันว่าเป็นเสื้อจิตอาสาของแท้ ไม่ปลอมค่ะ

สวัสดีครับอาจารย์คิม ผมขออนุญาติเรียกพี่ก้อแล้วกันเนอะครับ ขอบคุณพี่คิมมากครับที่เก็บใว้ให้ผม พี่คิมวันที่ 25-26ต.ค2553 ผมจะโอนตังค์ไปนะครับ เพราะตอนนี้ผมต้อง ลงทะเบียนเรียนก่อนครับ (ผมเรียนมสธ.อยู่ครับ)

สวัสดีค่ะ

วันนี้ส่งเสื้อให้

แอมแปร์~natadee และ หนุ่มตจว.

ได้รับเสื้อที่เขาตัดมาเปลี่ยนตัวที่ชำรุด  ทำให้เสื้อยังเหลือรวมกับที่แจ้งไว้ด้านบนนี้ ตามขนาดต่อไปนี้จำนวน ๑๗ ตัวค่ะ

เบอร์ M  จำนวน  ๙  ตัว

เบอร์ L   จำนวน  ๑  ตัว

เบอร์ ๑๐ จำนวน ๑ ตัว 

เบอร์ ๘ จำนวน ๕ ตัว 

เบอร์ ๔  จำนวน  ๑ ตัว

สวัสดีค่ะน้องหนุ่มตจว.

ไม่เป็นไรค่ะ  พร้อมเมื่อไรก็ส่งได้นะคะ  ขอขอบคุณที่น้องและครอบครัวได้ช่วยสนับสนุนให้เกิดกิจกรรมค่ายฯ ค่ะ

 • สวัสดีค่ะครูคิม
 • ตกข่าวแบบไม่น่าให้อภัย
 • พอมีให้อ.เอื้องแซะหรือไม่คะ? 
 • เบอร์ 4 หนึ่งตัว และ เบอร์ 6  สักหนึ่งตัวค่ะ
 •  จะรอฟังข่าวนะคะ ขอบคุณค่ะ

สวัสดีค่ะน้องเอื้องแซะ

ได้เลยค่ะ ด้วยความยินดียิ่ง  พี่คิมจะส่งให้เลยนะคะ  ตามที่อยู่ในหน้าประวัตินะคะ  ขอขอบคุณค่ะ

สวัสดีค่ะน้องเอื้องแซะ

เบอร์ ๖ หมดแล้วนะคะ  เปลี่ยนเป็นเบอร์ ๘ แทนดีไหมคะ พี่คิมก็ใส่เบอร์ ๘ ค่ะ  ใส่สบายกว่าค่ะ

ขนาดเสื้อที่ยังเหลือมีต่อไปนี้ค่ะ

เบอร์ M  จำนวน  ๙  ตัว

เบอร์ L   จำนวน  ๑  ตัว

เบอร์ ๑๐ จำนวน ๑ ตัว 

เบอร์ ๘ จำนวน ๔ ตัว 

 

เรียนพี่คิมที่นับถือ

   น้องโอนเงินให้พี่คิมไม่ได้เลยค่ะ(โอนผ่าน ATM ) มีแต่บอกว่าไม่ถูกต้อง เมื่อเช้าโทรฯหาพี่คิมที่บ้านไม่มีคนรับสายค่ะ มีรายละเอียดอย่างอื่นมั๊ยคะ ขอเบอร์มือถือได้มั๊ยเผื่อน้องขึ้นไปพิษณุโลกจะได้โทรฯหาค่ะ

สวัสดีค่ะคุณยาย

มีปัญหาของคนอื่นเหมือนกันค่ะ  พี่คิมขอแนะนำให้คุณยาย จดหมายเลขไปใหม่นะคะ

937-209168-4  นางนพวรรณ พงษ์เจริญ  ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)  สาขาเทสโก้ โลตัส ท็อปแลนด์ พิษณุโลก

ขออภัยค่ะ  เบอร์โทรศัพท์บ้านจะมีเสียงเรียกให้ได้ยินเสมอ  แต่ที่บ้านงดใช้ไปนานแล้วค่ะ  เพราะเปลี่ยนมาใช้เน็ตระบบ 3BB  ค่ะ

ให้เบอร์มือถือก็ได้ค่ะ  ๐๘๔๕๗๙๔๘๔๘  ค่ะ

ครูคิมคะ

สั่งเบอร์ L 1ตัวยังทันไหม

สวัสดีค่ะน้องevergreen

เบอร์ L  เหลือ ๑ ตัวพอดี  บอกที่อยู่ไปเลยนะคะน้อง  ขอขอบคุณที่สนับสนุนกิจกรรมค่ะ  ยินดีรับใช้ด้วยใจจริงค่ะ

 

สวัสดีค่ะ

วันนี้ส่งเสื้อไปให้ผู้มีรายนามต่อไปนี้

เอื้องแซะ  แม่ฮองสอน  ๒ ตัว

เสมอแข ตะพานหิน พิจิตร  ๑ ตัว

โรงเรียนบ้านเปียงซ้อ  ๑๑  ตัว

ส่งไปที่

ชื่อจารุภา คงชะนะ

สำนักงานเกษตรจังหวัดยะลา

อำเภอเมือง

จังหวัดยะลา

95000

ขอบคุณค่ะ

จะโอนเงินไปตามเลขบัญชี 9372091684 นะคะ

ว่าแต่ค่าส่งเท่าไหร่ค่ะ กรุณาแจ้งราคาเสื้อรวมค่าจัดส่งด้วยค่ะ

สวัสดีค่ะน้องevergreen

จะไปส่งเสื้อให้วันนี้เลยนะคะ  สำหรับค่าส่งประมาณ ๒๘ ถึง ๓๐ บาท แล้วแต่น้ำหนักของซองค่ะ 

รอรับเสื้อได้เลยนะคะ

ขนาดเสื้อที่ยังเหลือมีต่อไปนี้ค่ะ

เบอร์ M  จำนวน  ๙  ตัว

เบอร์ ๑๐ จำนวน ๑ ตัว 

เบอร์ ๘ จำนวน ๔ ตัว 

รายรับค่าเสื้อ "จิตอาสา"  จำนวน ๑๖๐ ตัว  ดังต่อไปนี้

๑๙ /๐๖/๑๐                 ๔๐๐

๒๐ /๐๖/๑๐                 ๔๐๐

๒๑ /๐๖/๑๐                 ๔๐๐

๒๑ /๐๖/๑๐                 ๙๙๙

๒๑ /๐๖/๑๐                 ๘๐๐

๒๒ /๐๖/๑๐                 ๔๐๐

๒๒ /๐๖/๑๐                 ๕๕๕

๒๓ /๐๖/๑๐                 ๔๐๐

๒๓ /๐๖/๑๐                 ๔๐๐

๒๔ /๐๖/๑๐                 ๙๐๐

๒๔ /๐๖/๑๐                 ๔๗๐

๒๔ /๐๖/๑๐                 ๔๕๐

๒๔ /๐๖/๑๐                 ๔๐๐

๒๔ /๐๖/๑๐                 ๔๐๐

๒๕ /๐๖/๑๐                 ๘๐๐

๒๖ /๐๖/๑๐                 ๑๓๐๐

๒๘ /๐๖/๑๐                 ๑๐๐๐

๒๘ /๐๖/๑๐                 ๑๒๓๔

๒๘ /๐๖/๑๐                 ๒๕๗๐

๒๙ /๐๖/๑๐                 ๕๐๐

๒๙ /๐๖/๑๐                 ๘๐๐

๒๙ /๐๖/๑๐                 ๘๐๐

๒๙ /๐๖/๑๐                 ๘๐๐         

๓๐ /๐๖/๑๐                 ๔๕๐

๓๐ /๐๖/๑๐                 ๔๐๐

๓๐ /๐๖/๑๐                 ๔๐๐

๒ /๐๗/๑๐                   ๘๐๐

๓ /๐๗/๑๐                   ๘๐๐

๓ /๐๗/๑๐                   ๔๐๐

๕ /๐๗/๑๐                   ๔๕๐

๖ /๐๗/๑๐                   ๕๐๐

๗ /๐๗/๑๐                   ๑๐๐๐

๗ /๐๗/๑๐                   ๘๐๐

๗ /๐๗/๑๐                   ๑๐๐๐

๙ /๐๗/๑๐                   ๓๙๙

๙ /๐๗/๑๐                   ๙๐๐

๑๑ /๐๗/๑๐                 ๔๐๐

๑๕ /๐๗/๑๐                 ๔๐๐

๑๖ /๐๗/๑๐                 ๘๐๘

๑๗ /๐๖/๑๐                 ๓๙๙

๑๗ /๐๗/๑๐                 ๗๐๐

๒๐ /๐๗/๑๐                 ๔๐๐

๒๑ /๐๗/๑๐                 ๔๕๐

๒๑ /๐๗/๑๐                 ๔๐๐          

๒๒ /๐๗/๑๐                 ๔๕๐

๒๓ /๐๗/๑๐                 ๑๒๐๐

๒๓ /๐๗/๑๐                 ๒๕๐๐

๒๓ /๐๗/๑๐                 ๔๐๐

๒๓ /๐๗/๑๐                 ๕๐๐

๒๓ /๐๗/๑๐                 ๕๐๐

๒๖ /๐๗/๑๐                 ๔๕๐

๒๙ /๐๗/๑๐                 ๓๐๐

๓๐ /๐๗/๑๐                 ๓๐๐

๓๐ /๐๗/๑๐                 ๑๐๐๐

๓๐ /๐๗/๑๐                 ๑๐๐๐

๒ /๐๘/๑๐                   ๔๑๐

๒ /๐๘/๑๐                   ๑๐๐๐

๓ /๐๘/๑๐                   ๘๐๐

๔ /๐๘/๑๐                   ๔๐๐

๕ /๐๘/๑๐                   ๔๕๐

๖ /๐๘/๑๐                   ๘๐๐

๖ /๐๘/๑๐                   ๘๐๐

๑๕/๐๘/๑๐                  ๖๐๐

๑๖ /๐๘/๑๐                 ๔๐๐

๑๘ /๐๘/๑๐                 ๔๐๐

๑๘ /๐๘/๑๐                 ๑๐๐๐

๑๙ /๐๘/๑๐                 ๔๐๐         

๒๐ /๐๘/๑๐                 ๔๐๐

๒๓ /๐๘/๑๐                 ๔๐๐

๒๓/๐๘/๑๐                  ๓๕๐

๒๔ /๐๘/๑๐                 ๕๐๐

๒๔ /๐๘/๑๐                 ๕๐๐

๒๕ /๐๘/๑๐                 ๔๕๐

๒๕ /๐๘/๑๐                 ๕๔๐๐

๒๖/๐๘/๑๐                  ๔๐๐

๒๙ /๐๘/๑๐                 ๘๐๐

๓๐ /๐๘/๑๐                 ๔๐๐

๕ /๐๙/๑๐                   ๕๐๐

๕ /๐๙/๑๐                   ๕๐๐

๖ /๐๙/๑๐                   ๘๐๐

๖/๐๙/๑๐                    ๔๐๐

๙ /๐๙/๑๐                    ๕๐๐

๙ /๐๙/๑๐                   ๔๕๐

๑๒ /๐๙/๑๐                 ๑๐๐๐

๒๗/๐๙/๑๐                  ๔๐๐

๓๐ /๐๙/๑๐                 ๘๐๐            

รวม   ๖๐๔๔๔  บาท

จ่ายโดยผ่านบัญชี  จำนวน ๑๙ ตัว

คุณ โบตั๋น  ๕๐๐  บาท

คุณครูวนิดา:ราชประชา23  ๘๐๐  บาท 

หนานเกียรติ   ๔๐๐

วอญ่า         ๕๐๐

น้องเอก      ๔๐๐

น้องเดย์      ๔๐๐

ครูนิน         ๔๐๐

ครูคิม          ๘๐๐

ครูอั๋น           ๔๐๐

ครูมนัสนันท์    ๓๒๐๐

รวม       ๖๕๐๐  บาท

รวมเงิน  ๖๖๙๔๔  บาท  ยังไม่หักทุนและค่าส่ง

๒๗/๐๙/๑๐  จำนวน  ๔๐๐  บาท

๓๐/๐๙/๑๐   จำนวน  ๘๐๐  บาท

๒/๑๐/๑๐     จำนวน  ๕๐๐  บาท

๒/๑๐/๑๐     จำนวน  ๕๐๐  บาท

รวมเงินที่ได้รับ  ๖๙๑๔๔  บาท

๗/๑๐ /๑๐   จำนวน  ๑๑๙๗  บาท

รวมเงินที่ได้รับ  ๗๐๓๔๑

เสื้อที่เหลือและยังไม่ได้รับเงินอีกจำนวน  ๔๕ ตัว

C:\Documents and Settings\user\My Documents\IMG_8293_resize.JPG

สวัสดีครับเกลอ ว่าจะแสดงเป็นนายแบบเสื้อเสียหน่อย แต่ก๊อปภาพมาแล้วเป็นอย่างที่เห็นครับเกลอ

สวัสดีค่ะ

วันนี้ได้ส่งเสื้อกลับคืนให้ คุณเกศนี บุณยวัฒนางกุล  อีกครั้ง  หลังจากการตีกลับ

ศูนย์การพยาบาลรายกรณี  งานบริการพยาบาล  โรงพยาบาลศรีนครินทร์

คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น   อ เมือง จ ขอนแก่น   40002

คุณ  subah  เสื้อถูกส่งกลับไปหลายวันแล้ว  รอที่อยู่ที่แน่นอนค่ะ  จะส่งกลับคืนมาอีกครั้ง  ขออภัยค่ะ

 • สวัสดีค่ะคุณครูคิม
 •  ได้รับเสื้อวันนี้ค่ะ สวยถูกใจดีมาก
 • พรุ่งนี้จะไปโอนเงินให้นะคะ
 • ขอบคุณค่ะ

สวัสดีค่ะน้องเอื้องแซะ

ขอขอบคุณที่แจ้งให้ทราบ  หายห่วงไปได้  ตอนแรกคิดว่าจะไม่ถึง เพราะยายคิมเดาสุ่มที่อยู่ค่ะ

 • สวัสดีค่ะคุณครูคิม
 • โอนเงินให้แล้วค่ะ โทรหา แต่ครูคิมคงไม่ว่างรับสาย
 •  ที่แม่ฮ่องสอน เมืองเล็กๆ ผู้คนส่วนใหญ่จะรู้จักกัน
 • โดยเฉพาะกลุ่มที่อยู่นาน
 • เคยมีเพื่อนส่งเอกสารมาให้ แต่จำชื่อจริงไม่ได้ ก็ส่งมาในนามชื่อเล่น
 • ไปรษณีย์ก็นำส่งถึงสำนักงานค่ะ

สวัสดีค่ะน้องเอื้องแซะ

ขออภัยด้วยนะคะ  ยายคิมวางโทรศัพท์ไว้บนบ้านค่ะ  ลงไปปลูกผักทำให้ไม่ได้ยิน  เพิ่งเปิดดูพบมีสายเรียกเข้า 

ขออนุญาตจัดเก็บหมายเลขนะคะ

สวัสดีค่ะ ครูคิม

รบกวนนะคะ

เสื้อ หญิง เบอร์ 8 ยังพอมีเหลือไหมคะ ถ้ามีรบกวนครูคิมเมล์มาบอกด้วยนะคะ

ขอบคุณค่ะ

สวัสดีค่ะคุณครูชลธิชา สอนสิงห์

เบอร์ ๘ เหลือ  ๔ ตัวค่ะ  ขอขอบคุณที่ให้ความสนใจและสนับสนุนกิจกรรมนะคะ

สวัสดีค่ะคุณยายคิม

ว่าจะรอเช็คก่อนค่ะ เสื้อยังเหลือไหม กลับมาบ้านเห็นเสื้อรออยู่แล้วตั้งหลายวัน

ขอบคุณมากๆๆๆ ค่ะ และต้องขอโทษด้วยที่โอนเงินให้ช้าไปหน่อย โอนผ่านเครื่องค่ะ

๕๐๐ บาท DATE 181010 TIME 0924 LOCAL 5145 SEQ 4340 ขอบคุณอีกครั้งค่ะ

สวัสดีค่ะคุณครูนาย

ขอขอบคุณค่ะ  ที่เชียงรายอากาศคงหนาวเย็นแล้วนะคะ  รักษาสุขภาพนะคะ

ครูคิมคะ

เมล์ที่อยู่ที่จะส่งเสื้อไปใหทางเมล์แล้วค่ะ

เดี่ยวจะไปโอนเงินให้

ขอบคุณมากค่ะ

สวัสดีค่ะน้องครูชลธิชา สอนสิงห์

จะรีบส่งเสื้อมาให้นะคะ  ขอขอบคุณที่ช่วยเหลือสนับสนุนกิจกรรมของพวกเราค่ะ

สวัดีครับพี่คิม เช้านี้ไปใส่บาตรมาหรือยังครับ...เอาบุญมาฝากครับ

พี่คิมครับ ผมโอนตังค์ไปแล้วนะครับวันนี้ 450.- ตอนแรกตั้งใจจะโอน 500.- ( 10:00-11:00น. ผ่าน ATM )

แต่พอดีตังค์มีน้อยครับ (ไม่มีเสียค่าทำเนียม) อิอิ..

ที่บ้านห่อข้าวต้มมั้ยครับพี่คิม ออ...เกือบลืมไปเสื้อได้รับแล้วครับ ขอบคุณมากครับพี่คิม

สวัสดีค่ะน้องหนุ่มตจว.

ขอขอบคุณมากค่ะ  อย่างไรก็ให้มากกว่าราคาเสื้อ  ยายคิมได้นำเฉลี่ยเป็นค่าจัดส่ง และที่เหลือก็สะสมเป็นทุนค่ะ 

ที่หวันโลก น้ำยมไม่ขึ้นท่วมบ้านเรือนหรือคะ

ที่บ้านจัดอาหารไปทำบุญตามปกติ  ไม่ได้ห่อข้าวต้มเหมือนปู่ย่าตายายทำเลยค่ะ

แจ้งโอนเงินค่ะ ได้โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว จำนวน 430 บาท เมื่อ26-10-53 เวลา 12.56 น. ยังไม่ได้รับเสื้อค่ะ 

ขออภัยที่โอนช้า

สวัสดีคะ นานๆทีเข้ามา หมดแล้วหรือยังคะครูคิม

สวัสดีค่ะน้องกรรณิการ์ วิศิษฏ์โชติอังกูร

ขนาดเสื้อที่ยังเหลือมีต่อไปนี้ค่ะ

เบอร์ M  จำนวน  ๙  ตัว

เบอร์ L   จำนวน  ๑  ตัว

เบอร์ ๑๐ จำนวน ๑ ตัว 

เบอร์ ๘ จำนวน ๔ ตัว 

ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือค่ะ

สวัสดีค่ะน้องevergreen

ตรวสอบดูจากรายการส่งแล้ว เสื่อส่งวันที่ ๑๒ ค่ะ  ลองถามเจ้าหน้าที่ที่ทำงานดูนะคะ  และจะตรวจสอบทางนี้ด้วยค่ะ เพราะเสื้อลงทะเบียนสามารถตรวจสอบผู้รับได้ทุกรายค่ะ

มีหลายรายไม่มีผู้รับเขาก็ส่งคืนค่ะ 

เรียนยายคิม

ได้สอบถามกับเจ้าหน้าที่แล้วค่ะ

ช่วยแจ้งเลขรหัส/ข้อมูลการส่งด้วยค่ะ

จะได้สอบถามทางไปรษณีย์ ทางนี้อีกทาง

เข้าใจว่าน่าจะตกค้างอยู่แถวไหนสักแห่ง

เพราะเดินทางนานมาก

อิอิ อาจติดน้ำท่วม

ช่วยตรวจสอบให้ด้วยนะคะ

ขอบคุณค่ะ

สวัสดีค่ะน้องevergreen

เสื้อของน้องส่งจากไปรษณีย์อรัญญิก ปลายทางยะลาค่ะ  ลองโทรศัพท์ไปติดตามที่ยะละนะคะ 

เรียนยายคิม

ได้ตรวจสอบไปที่ไปรษณีย์ยะลาแล้วค่ะ ไม่มีพัสดุลงทะเบียนตามชื่อ

เขาขอเลขในใบเสร็จรับเงินตอนส่งของด้วยค่ะ เผื่อจะเช็คอีกครั้งหนึ่ง

ขอบคุณค่ะ

สวัสดีค่ะน้องevergreen

ได้ติดตามแล้วค่ะ มีผู้รับแล้ว แต่เขาไม่ส่งให้น้องก็ไม่เป็นไรค่ะ ยายคิมส่งตัวใหม่ไปให้น้อง ป่านนี้คงได้รับแล้วนะคะ

เรียนยายคิม

วันนี้ได้รับเสื้อ2ตัว พร้อมกันเลย

เดี๋ยวหนูจะส่งโอนเงินมาเพิ่มนะคะ

จะได้ไม่ต้องส่งคืน

อาจจะช้านิดนึงเพราะระบบออนไลน์ทางการเงินขัดข้อง

เพราะเหตุน้ำท่วมอยู่ค่ะ

ขอบคุณนะคะ

(ยังหาคนผู้ที่เซ็นชื่อรับเสื้อไม่ได้เพราะอยู่ดีดีก็มาวางไว้บนโต๊ะทำงานนะค่ะ)

สวัสดีค่ะน้องevergreen

ขอขอบคุณค่ะ ที่แจ้งให้ทราบ ไม่เป็นไรนะคะ  เคยส่งเกินแต่ทางเราก็ตรวจสอบได้ รายนั้นไม่ส่งคืน ก็แล้วไปค่ะ จิตอาสา..ค่ะ

น้ำท่วมเป็นอย่างไรบ้างคะ เป็นห่วงค่ะ ขอส่งกำลังใจมาให้นะคะ

น้ำท่วมปีนี้หนักจริง ๆ

เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาไปโครงการจิตอาสาเก็บขยะเกาะอาดัง ราวี หลีเป๊ะ จ.สตูล

เพราะเริ่มเข้าฤดูท่องเที่ยวคิดว่าหมดฝนแล้ว

ผล เจอฝน 1 คืนกับวันกลับ เมาเรือแทบแย่

กลับมาต่อรถที่หาดใหญ่ (วันที่1) ปรากฎว่าน้ำท่วม

ออกจากเมืองหาดใหญ่ไม่ได้ เลยได้อยู่ร่วมชะตากรรมกับคนหาดใหญ่อีก1คืน

วันรุ่งขึ้นก็โบกรถสูง (4w)จากหาดใหญ่กลับบ้านที่ปัตตานี เจอน้ำท่วมตลอดทาง เลยค่ะ

ปีนี้ได้เจออะไรมากมายก่อนสิ้นปี

ยายคิมรักษาสุขภาพด้วยนะคะ

สวัสดีค่ะน้องevergreen

ขอขอบคุณค่ะที่กรุณาติดตามหาบันทึกนี้เจอ  เพราะมันแอบไปอยู่ด้านในแล้วค่ะ  ตอนนี้เสื้อก็ยังมีเหลืออยู่อีกไม่กี่ตัว เป็นของท่านที่สั่งแล้ว แต่ไม่ทราบที่อยู่  และบางรายก็ส่งคืนค่ะ ที่อยู่ไม่ชัดเจน

หวังว่าน้องคงสบายดีขึ้นแล้วนะคะ  ขอเป็นกำลังใจค่ะ

แจ้งโอนเงินค่าเสื้อรอบที่2ค่ะ (ตัวที่2)

ได้โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารไทยพานิชย์

แล้ว 430 บาทเท่าเดิมเมื่อวันที่ 9 พย.เวลา17.36 น.ค่ะ

ขอบคุณค่ะ

สวัสดีค่ะน้องevergreen

ขอขอบคุณมากค่ะ  ไม่ทราบว่าเสื้อใส่พอดีไหมคะ  พี่คิมกำลังจะสรุปยอดรายได้  เพราะเดือนต่อไปจะได้เตรียมงานค่ะ

ขนาดเสื้อที่ยังเหลือมีต่อไปนี้ค่ะ

เบอร์ M  จำนวน  ๕  ตัว

เบอร์ ๑๐ จำนวน ๑ ตัว 

เบอร์ ๘ จำนวน ๔ ตัว 

ครูเอโอนเงิน 500 บาท เมื่อ 09 กันยายน 2553 18:30

ได้แล้วใช่ไหมคะ จันทลักษณ์ ใหม่จันทร์แดง โรงเรียนวัดเปาสามขา ต.ออนกลาง อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่ 50130 โทร 084-1736868 ค่ะ

สวัสดีค่ะคุณครูเอ

วันที่ ๙ กันยายน มีโอนเข้ามา ๒ รายคือ ๕๐๐ บาท และ ๔๕๐ บาทค่ะ  ขอขอบคุณน้องครูเอมากนะคะ  เสื้อใส่พอดีไหมคะ  อย่าลืมถ่ายภาพมาให้ชมบ้างนะคะ

ตอนนี้รอสรุปค่าเสื้อค่ะ  ยังติดค้างอีกบางส่วนค่ะ 

ครูเอยังไม่ได้รับเสื้อค่ะ

พี่คิมคะ ยังพอมีเสื้อ ญ เบอร์ 6 เหลือซัก 2 ตัวป่าวคะ

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี