หน้าที่ของกรรมการความเสี่ยง


มีระบบการรายงานความเสี่ยงอย่างเป็นวัฒนธรรม

หน้าที่ของกรรมการความเสี่ยง

1 กระตุ้นให้ทุก PCT และทุกหน่วยงานทางคลินิก ทบทวน 12 กิจกรรม มีการรวบรวมปัญหา และวางแนวทางป้องกัน

2 สนับสนุนให้ทุกหน่วยงานมีการทบทวนและจัดทำบัญชีความเสี่ยง ทั้งความเสี่ยงทางคลินิกทั่วไป และความเสี่ยงทางคลินิกเฉพาะโรค ให้ทันสมัย (ทบทวนอย่างน้องปีละ 1 ครั้ง)

3 สนับสนุนให้มีการป้องกันความเสี่ยงระดับโรงพยาบาล (HWSG) อาจเลือกบางตัวจาก SIMPLE หรือเอาทั้งหมดก็ได้ ให้ทุกหน่วยงาน วางแนวทาง

4 มีระบบการรายงานความเสี่ยง(อย่างเป็นวัฒนธรรม) การเก็บ การประมวลผล อุบัติการณ์ความเสี่ยง(ทางคลินิก)

5 สนับสนุนให้ทุกหน่วยงานทางคลินิกและ PCT กำหนด ความเสี่ยงเฉพาะโรค ทบทวนข้างเตียงความเสี่ยงทางคลินิกเฉพาะราย และวางแนวทางป้องกันความเสี่ยงดังกล่าว

6 กก.ความเสี่ยงต้องมีการบริหารจักการความเสี่ยงทางคลินิกที่ยังเป็นปัญหาสำคัญระดับโรงพยาบาล (เช่น ช่วงนี้พบอุบัติการณ์การติดเชื้อแผลสะอาดทั้งโรงพยาบาลสูงขึ้น ต้องมีการทบทวน วิเคราะ RCA แก้ปัญหาเฉพาะและวางระบบเพื่อป้องกันการความเสี่ยงดังกล่าวไม่ให้เกิดขึ้นอีก

7 สนับสนุนให้ทุกหน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงโดยใช้กระบวนการ RCA

8 มีการประชุมประจำเดือน ประเด็น ทบทวนความเสี่ยงที่สำคัญ (ไม่สามารถแก้ในระดับหน่วยงาน) , ความเสี่ยงที่สำคัญที่เกิดที่อื่นนำมาเป็นบทเรียนในการทบทวน , ทบทวนข้อร้องเรียนหรืออุบัติการณ์ทางคลินิกที่สำคัญ ,ทบทวนแนวโน้ม ตัวชี้วัดทางคลินิกที่ยังมีปัญหา

9 กำหนดให้มีการ Risk Quality Round ปีละ 2-3 ครั้ง เพื่อประเมินการบริหารความเสี่ยงที่หน้างานและการดำเนินงานของแต่ละหน่วยงาน

10 จัดทำ รวบรวมผลลัพธ์ของการแก้ปัญหาความเสี่ยงทางคลินิกที่สำคัญ การวางระบบป้องกันความเสี่ยงต่าง ๆ และระบบป้องกันความเสี่ยงที่ทำได้ดีแล้ว (QA)

ขอให้โชคดีครับ

เฉลิมพงษ์ สุคนธผล

หมายเลขบันทึก: 367472เขียนเมื่อ 18 มิถุนายน 2010 12:42 น. ()แก้ไขเมื่อ 17 มิถุนายน 2012 17:34 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน


ความเห็น (1)

การที่หน่วยบริการมีระบบการบริหารความเสี่ยงโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางคลินิกของสหวิชาชีพ
ถือเป็นหลักประกันคุณภาพและมาตรฐานบริการของหน่วยบริการตาม พ.ร.บ. หลักประกันสุขภาพฯ

ผมขอชื่นชมยกย่องครับ

สงวนลิขสิทธิ์ © 2005-2021 บจก. ปิยะวัฒนา และผู้เขียนเนื้อหาทุกท่าน
ขอแนะนำ ClassStart ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี