ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานราชการ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานราชการ

"ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานราชการ"

พนักงานราชการมีสิทธิประโยชน์ในการเดินทางไปราชการ

โดยได้รับค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ดังต่อไปนี้ค่ะ...

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการชั่วคราว ได้แก่

เบี้ยเลี้ยงเดินทาง

ค่าเช่าที่พัก

ค่าพาหนะ รวมถึงค่ายานพาหนะ ค่าเชี้งเพลิง ฯลฯ

ค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องจ่ายเนื่องในการเดินทางไปราชการ

ตารางบัญชีอัตราค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร

ผู้ดำรงตำแหน่งหรือ อัตราค่าเบี้ยเลี้ยเดินทาง (วันละ)

ตำแหน่งที่เทียบเท่า ประเภท ก ประเภท ข

กลุ่มงานบริการ/เทคนิค 180 บาท 108 บาท

กลุ่มงานบริหารทั่วไป/ 210 บาท 126 บาท

วิชาชีพเฉพาะ/เชี่ยวชาญเฉพาะ

ผู้ได้รับค่าตอบแทนในอัตรา 240 บาท 144 บาท

สูงสุด/กลุ่มงานเชี่ยวชาญพิเศษ

หมายเหตุ การกำหนดอัตราค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางตาม พรบ. ปี 2551

อยู่ระหว่างดำเนินการของกระทรวงการคลัง ซึ่งมีแนวทาง

ในการดำเนินการโดยยกเลิกให้เหลือประเภทเดียว

ประเภท ก ได้แก่ การเดินทางไปราชการ

1. นอกจังหวัดพื้นที่ที่ตั้งสำนักงาน ซึ่งปฏิบัติราชการปกติ

2. จากอำเภอหนึ่งไปปฏิบัติราชการในอำเภอเมืองในจังหวัดเดียวกัน

ประเภท ข ได้แก่ การเดินทางไปราชการ

1. ในท้องที่อื่นนอกจากที่กำหนดในประเภท ก

2. ในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นที่ตั้งสำนักงานที่ปฏิบัติ

ราชการปกติ

อัตราค่าเช่าที่พักในการเดินทางไปราชการ

( หน่วย : บาท)

ผู้ดำรงตำแหน่งหรือ อัตราค่าเช่าที่พัก

ตำแหน่งที่เทียบเท่า ไม่เกินวันละ

กลุ่มงานบริการ/เทคนิค/ เหมาจ่ายไม่เกิน 1,000

บริหารทั่วไป/วิชาชีพเฉพาะ/

เชี่ยวชาญเฉพาะ

ผู้ได้รับค่าตอบแทนในอัตราสูงสุด เหมาจ่ายไม่เกิน 1,600

/กลุ่มงานเชี่ยวชาญพิเศษ

หมายเหตุ การกำหนดอัตราค่าเช่าที่พัก ฯ ตาม พรบ.ปี 2551

อยู่ระหว่างดำเนินการของกระทรวงการคลัง

ซึ่งมีแนวทางในการดำเนินการโดยกำหนดเป็น

2 แนวทาง คือ จ่ายตามที่จ่ายจริงหรือเหมาจ่าย

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เครื่องแบบพิธีการของพนักงานราชการ พ.ศ.2552

คำสำคัญ (Tags)#บุษยมาศ#ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานราชการ

หมายเลขบันทึก: 366621, เขียน: 15 Jun 2010 @ 09:40 (), แก้ไข: 03 Apr 2016 @ 14:40 (), สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน, ความเห็น: 4, อ่าน: คลิก


ความเห็น (4)

nayniranam
IP: xxx.53.231.146
เขียนเมื่อ 

ดีครับเวลาไปราชการจะได้เขียนเบิกถูกครับ

จากnayniranam

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ...คุณ nayniranam...

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นค่ะ...

paprem
IP: xxx.93.209.28
เขียนเมื่อ 

ตำแหน่ง พนักงานพิมพ์ ส 3 ระยะเวลา 4 ปี ปัจจุบันเดือน 16,730.-บาท ขอเรียนถามอาจารย์ดังนี้ค่ะ

1. เลื่อนเป็นพนักงานพิมพ์ ส 4 ได้หรือไม่

2. เบิกค่าเบี้ยเลี้ยงประเภท ก ได้ 180.-บาท หรือ 210.-บาท

ปภาดา
IP: xxx.25.196.221
เขียนเมื่อ 

ขอรบกวนอาจารย์นะค่ะ พอดีหนูเป็นพนักงานราชการของกรมส่งเสริม ประจำที่จังหวัดชุมพรพึ่งได้บรรจุเป็นพนักงานราชการ เมื่อวันที่ 15 ก.ค.58 จนปัจจุบัน และเมื่อวันที่ 20-22 ได้เดินทางไปราชการที่ กรุงเทพ จะมีสิทธิเบิกค่าอะไรได้บ้างในการเดินทางไปราชการในครั้งนี้

ขอขอบคุณมาก ๆ นะค่ะ