ความเห็น 2240334

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานราชการ

paprem
IP: xxx.93.209.28
เขียนเมื่อ 

ตำแหน่ง พนักงานพิมพ์ ส 3 ระยะเวลา 4 ปี ปัจจุบันเดือน 16,730.-บาท ขอเรียนถามอาจารย์ดังนี้ค่ะ

1. เลื่อนเป็นพนักงานพิมพ์ ส 4 ได้หรือไม่

2. เบิกค่าเบี้ยเลี้ยงประเภท ก ได้ 180.-บาท หรือ 210.-บาท