เพลง คณิตศาสตร์

ใช้ประกอบการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์   ชั้นประถมศึกษาปีที่   6

โดย   มงคล   ศิริสวัสดิ์    ครูวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ   โรงเรียนท่าแร่วิทยา

 

เพลงจำนวนนับ

เนื้อร้อง – ทำนอง     มงคล   ศิริสวัสดิ์

             “จำนวนนับ”    คือ           จำนวนเต็มบวกตั้งแต่ 1  ขึ้นไป  นับ

1      2      3      4                       5     6     7     8     9     10  . . .  เฮ้

 

 เพลงจำนวนนับและตัวประกอบ

เนื้อร้อง – ทำนอง     มงคล   ศิริสวัสดิ์

               “จำนวนนับ”    คือ          จำนวนเต็มบวกตั้งแต่ 1  ขึ้นไป

“ตัวประกอบ”  ของจำนวนใด ๆ         ต้องไปหารจำนวนนับ  ลงตัวได้เหมาะ

ถ้าตัวประกอบมีเพียงสองตัว               เราเรียกชัวร์  ๆ ว่า  “จำนวนเฉพาะ”

ถ้าตัวประกอบที่เป็นจำนวนเฉพาะ        เราจะเรียกให้เหมาะ “ตัวประกอบเฉพาะ” เอย

 

เพลง  จำนวนเฉพาะ

เนื้อร้อง – ทำนอง     มงคล   ศิริสวัสดิ์

                 2    3    5    7                    11    13    โชคดี

17    19    เปรมปรีดิ์                              23    ก็มี    29    ก็มา

31    37    เร็วไว                                   41    ไซร้  แลจองมองหา

43    47    ให้รีบมา                                จำนวนนี้หนาคือ  “จำนวนเฉพาะ”

รีบหน่อย  เร่งหน่อย  เร่งหน่อย                    รีบหน่อย  เร่งหน่อย  เร่งหน่อย

 

เพลง  ห.ร.ม.

เนื้อร้อง – ทำนอง     มงคล   ศิริสวัสดิ์

                 “ห.ร.ม.” ย่อมาจาก                 ตัวหารร่วมมาก

หาไม่ลำบาก                                           มีมากวิธีหาได้

“แยกตัวประกอบ”                                     ถ้าชอบก็ยิ่งง่ายดาย

หาตัวประกอบร่วมให้ได้                             สุดท้ายนำมาคูณกัน

 

เพลง  ค. ร.น.

เนื้อร้อง – ทำนอง     มงคล   ศิริสวัสดิ์

                “ตัวคูณร่วมน้อย”     เราเรียกว่า  “ค.ร.น.”

วันนี้เราเรียนต่อ                          หา  ค.ร.น.  โดยวิธีตั้งหาร

นำจำนวนเฉพาะ                        ที่เราร้องเพลงขับขาน

อย่างน้อยนำมาหาร                    สองจำนวนได้ลงตัว

              ให้นำมาหาร               ต่อเนื่องไปเรื่อย ๆ

ไม่ต้องมัวเฉื่อย                          ต้องกล้าอย่ากลัว

นำจำนวนที่เหลือ                       คูณกับตัวหารทุกตัว

ผลลัพธ์ชัวร์ ๆ                           “ค.ร.น.”   แน่จริงเอย

 

เพลง  บวก-ลบ  เศษส่วน

เนื้อร้อง – ทำนอง     มงคล   ศิริสวัสดิ์

               การบวก การลบเศษส่วน           ตัวส่วนต้องมีค่าเท่ากัน

บวกลบแต่ตัวเศษเท่านั้น                          ตัวส่วนให้ใช้ตัวเดียวกัน

หากแม้นเศษส่วน                                   นั้นมีตัวส่วน ไม่เท่ากัน

หา ค.ร.น. ส่วนฉับพลัน                           ทำส่วนเหล่านั้นให้เท่ากันก่อนเอย

 

เพลงการคูณการหารเศษส่วน

เนื้อร้อง – ทำนอง     มงคล   ศิริสวัสดิ์

               เศษคูณเศษ    ส่วนคูณส่วน

ล้วนเป็น   วิธีการคูณ เศษส่วน

แต่ควรนำ   ตัวหารร่วม   บางจำนวน

มาหารทั้งเศษ   และส่วน   ให้น้อยลงไป

การคูณ   จึงจะทำได้   ง่ายดาย

ส่วน การหาร สบาย  กลับเศษเป็นส่วน   ตัวหาร

แล้วเปลี่ยนเครื่องหมาย  หารเป็นคูณ  ให้ชำนาญ 

หารเป็นคูณ   แล้วคูณกัน   ตามวิธีคูณเถิดเอย