พัฒนาเครือข่ายวางแผนอุดมศึกษา (HEP Net)

ร่วมกันพัฒนาเครือข่ายฯ เพื่อความเข้มแข็ง

          ก่อนอื่นต้องขอประชาสัมพันธ์ล่วงหน้าว่า รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนฯ มสธ. จะจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการให้กับเครือข่ายฯ น่าจะเป็นเรื่องการจัดทำแผนและประเมินแผน โดยคาดว่าจะจัดช่วงเดือน พ.ย. ปลายปีนี้ โดยท่านจะใช้งบบริการวิชาการของมหาวิทยาลัย แล้วจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง  ก็คอยติดตามความก้าวหน้าแล้วกันนะคะ และต้องขอขอบพระคุณท่านรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนฯ และกองแผนงาน มสธ. ไว้ล่วงหน้าค่ะ

          อีกเรื่องคือ ขณะนี้ได้แต่งเพลงเครือข่ายฯ โดย คุณวรุณสิริ สุจินดา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กองแผนงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ซึ่งนอกจากจะทำงานเก่งแล้ว ยังมีพรสวรรค์หลายเรื่อง โดยเฉพาะมีความสามารถในการแต่งเพลงและกลอน เครือข่ายฯ ก็ได้รับความอนุเคราะห์ทั้ง ๒ เรื่อง โดยมีกลอนประจำเครือข่ายดังนี้

                  ประสานเครือ        สร้างข่าย          ให้เข้มแข็ง

                  ประสานแรง         สร้างสรรค์         เรื่องการแผน

                  ประสานสมอง       สองมือ             สื่อสำแดง

                  ประสานแหล่ง      อุดมศึกษา          สู่สากล

           นอจากนั้นยังได้แต่งเพลงให้เครือข่ายอีกด้วย

                   http://www.youtube.com/watch?v=xX4U4ie-KUc

 

           สำหรับท่านที่ต้องการร่วมสร้างสรรค์ผลงานให้เครือข่ายฯ ก็ยินดีค่ะ

 

 

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนความเห็น (0)