รายงานการนำเสนอตอนที่ สุดท้าย


1. การตรวจสอบเบื้องต้น

     จากการทดสอบจากผู้เชียวชาญซึ้งมีคะแนนเต็มทั้งหมด 75 คะแนน ซึ้งมีผลการประเมินดังนี้

     ผู้เชียวชาญที่ 1 ได้คะแนน 69 คะแนน

     ผู้เชียวชาญที่ 2 ได้คะแนน 65 คะแนน

     ผู้เชียวชาญที่ 3 ได้คะแนน 69 คะแนน

ซึ้งทางผู้จัดทำได้แบบเกณฑ์ช่วงลำดับคะแนนดังนี้

     คะแนนช่วง 0-25 แสดงว่า ไม่ผ่านการประเมิน

     คะแนนช่วง 26-50 แสดงว่า ผ่านการประเมินพอใช้

     คะแนนช่วง 51-75 แสดงว่า ผ่านการประเมินเป็นอย่างดี

     ซึ่งค่าเฉลี่ยของผู้เชียวชษญทั้ง 3 คน คือ 67.67 จงหมายความว่าอยู่ในเกณฑ์ ผ่านการประเมินเป็นอย่างดี

2. การทดลองและพัฒนา

ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิเตอร์ช่วยสอนที่ผู้สอนนำไปทดลองใช้กับผู้เรียนแบบ 1:1 มีการคำนวณดังนี้

     X =  คะแนนที่ผู้เรียนสอบได้

     A = คะแนนเต็มของแบบทดสอบ

     E1 = การทดสอบก่อนเรียน

     E2 = การทดสอบหลังเรียน

 

การทดสอบก่อนเรียนคำนวณดังนี้

 
   

                ผลสรุปจาการทำแบบทดสอบของผู้เรียน ปรากฏว่า

                                การทดสอบก่อนเรียน = 40 %

                                การทดสอบหลังเรียน = 80 %

                จากทฤษฏีว่าด้วยการหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิเตอร์ช่วยสอนกล่าวดังนี้

 

ด้านทักษะปฏิบัติ E1 / E2 มีค่า 70 / 70 ขึ้นไป

 

     จงการคำนวณพบว่าการทดสอบก่อนเรียนผู้เรียนไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิณ แต่การทดสอบหลังเรียนผู้เรียนผ่านการประเมิณ ด้วยอัตรา 40% / 80% หมายความว่าผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และพัฒนาขึ้น

3. หาค่าดัชนีประสิทธิผลของบทเรียน        

โดยการวิเคราะห์จากคะแนนเฉลี่ยที่นักเรียนทำได้กับคะแนนเต็ม ทั้งก่อนเรียนและหลังเรียน ซึ่งเกณฑ์การยอมรับว่า บทเรียนมีประสิทธิผลช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้จริง จะต้องมีค่าตั้งแต่ .50 ขึ้นไป

 

สูตรการคำนวณ

 
   

                ค่าดัชนีประสิทธิผล =  0.75หมายเลขบันทึก: 364750เขียนเมื่อ 7 มิถุนายน 2010 18:39 น. ()แก้ไขเมื่อ 6 กันยายน 2013 23:02 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี