รายงานการนำเสนอตอนที่ 1


โครงการบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

วิชาหลักการและการปฏิบัติโปรแกรมกราฟิก(Photoshop)

ผู้จัดทำโครงการ : นายปณิธาน  ทาปลูก

ความเป็นมาของปัญหา

                เนื่องจากการเรียนการสอนรายวิชาหลักการและการปฏิบัติโปแกรมกราฟิก(Photoshop)

ในเนื้อหาหลักการออกแบบและพัฒนาชิ้นงาน ผู้เรียนไม่เข้าใจอันเนื่องจากหลายเหตุผลเช่น การขาดเรียน , เวลาในการเรียนการสอนไม่เพียงพอ เป็นต้น ดังนั้นผู้สอนจึงต้องการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเพื่อแก้ไขปัญหาข้างต้นนี้

จุดประสงค์

 1. เพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องความไม่เข้าใจในเนื่อหาหลักการออกแบบและพัฒนาชิ้นงานในวิชาหลักการและการปฏิบัติโปรแกรมกราฟิก(Photoshop)
 2. เพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องเวลา ในการเรียนการสอนที่ไม่เพียงพอ
 3. เพื่อเป็นสื่อให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง

ขอบเขตของสื่อนวัตกรรมที่นำไปใช้

- ขอบเขตระดับชั้นที่จะนำไปใช้ : ผู้เรียน ระดับปวส.1

- ขอบเขตเนื้อหาที่จะใช้ : หนังสือแบบเรียนวิชาหลักการและการปฏิบัติโปแกรมกราฟิก(Photoshop) และ เอกสารDownload จาก website 2BBIT

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 1. ได้ บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาหลักการและการปฏิบัติโปรแกรมกราฟิก(Photoshop)
 2. สามารถแก้ไขปัญหาเรื่องความไม่เข้าใจในเนื้อหาหลักการออกแบบและพัฒนาชิ้นงาน
 3. สามารถแก้ไขปัญหาเรื่องเวลา ในการเรียนการสอนที่ไม่เพียงพอ
 4. สามารถเป็นสื่อให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง

ขั้นตอนการดำเนินงาน

 1. ขั้นวางแผนโครงการ
 2. การวิเคราะห์
 3. การออกแบบและพัฒนา
 4. การนำไปใช้
 5. ประเมินความพึงพอใจ

 ระยะเวลาในการจัดทำ

28 เมษายน 2553 – 31 พฤษภาคม 2553

หมายเลขบันทึก: 364742เขียนเมื่อ 7 มิถุนายน 2010 18:12 น. ()แก้ไขเมื่อ 6 กันยายน 2013 23:02 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี