ส้วม HAS ไม่ใช่เรื่องขี้ ขี้

  ติดต่อ

  โครงการพัฒนาห้องสุขาสาธารณะของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานส้วมสาธารณะ (HAS )  

                ด้วยนโยบาย “สุขาน่าใช้” (HAS) ของกรมอนามัย  ทำให้เกิดกระแสการพัฒนาห้องสุขาสาธารณะในกลุ่มต่างๆ  ทั้งสถานประกอบการ   โรงเรียน  วัด  ร้านอาหาร  ปั๊มน้ำมัน  สถานที่ท่องเที่ยว  สถานที่ราชการ  รวมทั้งโรงพยาบาล    เพื่อให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานส้วมสาธารณะ (HAS)    คือ

H : Healthy มีความสะอาดทั้งพื้น  ผนัง  เพดาน  โถส้วม-โถปัสสาวะ  มีกระดาษชำระเพียงพอ  มีสบู่เหลว ล้างมือ   การระบายอากาศดี และไม่มีกลิ่นเหม็น  

A : Accessibility   มีจำนวนห้องสุขาพอเพียงต่อการใช้งาน

S : Safety  มีความปลอดภัย ไม่อยู่ในที่ลับตา   มีการแยกห้องสุขาชาย / หญิง   ที่ล็อคประตูด้านในอยู่ในสภาพดีและสะอาด   พื้นห้องน้ำแห้ง   มีแสงสว่างเพียงพอ

                            ในปัจจุบันห้องสุขาสาธารณะของโรงพยาบาลต่างๆ ในเขตตรวจราชการที่ 18  ผ่านเกณฑ์มาตรฐานส้วมสาธารณะ (HAS) คิดเป็น  ร้อยละ 78   ซึ่งโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ นครสวรรค์ยังไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานดังกล่าว    การเป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพนอกจากการให้บริการที่มีคุณภาพแล้ว  สิ่งสำคัญที่ไม่ควรมองข้าม คือ การมีสุขาสะอาด น่าใช้สำหรับผู้ให้บริการ  ผู้รับบริการและญาติอย่างเพียงพอ และ  ผ่านเกณฑ์มาตรฐานส้วมสาธารณะ (HAS) เช่นกัน

ผลการดำเนินโครงการ

  • หน่วยงานของรพ.ได้รับการพัฒนา และได้รับการประเมินส้วม ร้อยละ 100
  • หน่วยงานของรพ.ผ่านเกณฑ์ส้วม HAS ร้อยละ 50

ปัญหาที่พบ

  • บุคลากรยังเห็นว่าเป็นหน้าที่ของพนักงานทำความสะอาด
  • ส้วมบางแห่งเก่า /ชำรุด ไม่ปลอดภัยใช้งาน
  • มีความจำกัดของพื้นที่และสิ่งแวดล้อมยากต่อการปรับปรุง

 แต่อย่างไรก็ตามคณะทำงานเห็นว่า “ควรมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และเป็นต้นแบบในเขตตรวจราชการที่ 18”

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน MCH Nursing Team

หมายเลขบันทึก: 362846, เขียน: , แก้ไข, 2012-06-23 20:27:12+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #รพ.ส่งเสริมสุขภาพ#ส้วม#has#ศูนย์อนามัยที่ 8

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (0)