การนำเสนอกระบวนการผลิตบทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง เรขาคณิต สำหรับนักเรียนประถมศึกษาช่วงชั้นที่ 2 (4)

ปัญหาที่พบ และวิธีแก้ไข

 

ปัญหาที่เกิดขึ้นในระหว่างการผลิต  และการแก้ปัญหา  

 

1.       ปัญหาด้านการสื่อสาร / คำสั่ง  

การจัดระเบียบความคิด ถ้อยคำภาษา หรือวิธีการนำเสนอ แม้ผู้ร่างจะสื่อความหมายชัดเจนก็อาจจะไม่ตรงกับสไตล์ของผู้บังคับบัญชา  ตัวอย่างเช่น บางคนชอบให้เขียนยาว ๆ อธิบายละเอียด แต่บางคนชอบแบบสั้น กระชับ แก้งานหลายครั้งทำให้งานล่าช้า

ในการแก้ปัญหาดังกล่าว ผู้บังคับบัญชาหรือผู้ตรวจร่างควรอ่านเอกสารอย่างรอบคอบและพยายาม แก้ครั้งเดียวให้เสร็จสิ้น เพื่อประหยัดเวลา นอกจากนั้น ผู้บังคับบัญชาและผู้ตรวจร่างควรหาโอกาสจัดอบรมหรือบรรยายสั้น ๆ ให้ผู้ร่างและผู้บังคับบัญชาเข้าใจตรงกัน เพื่อให้เข้าใจปัญหาต่าง ๆ อย่างชัดเจนตรงประเด็น

 

2.       ปัญหาด้านเนื้อหา  

ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องการเขียนไม่รู้จะเริ่มต้นอย่างไร ไม่รู้จะจบอย่างไร ซึ่งเมื่อนำเสนอออกไปอาจทำให้ผู้รับไม่เข้าใจวัตถุประสงค์

ในการแก้ปัญหาดังกล่าว จะต้องอ่านให้มาก ฟังให้มาก คิดให้รอบคอบ และเขียนให้มาก ควรสังเกตและวิเคราะห์การเขียนของผู้ที่มีประสบการณ์ และฝึกฝน เรียนรู้ พัฒนาจนเกิดความเชี่ยวชาญ

 

3.       ปัญหาด้านการพิมพ์

เนื่องจากการพิมพ์ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์จะได้ต้นฉบับของงานพิมพ์ที่สวยงาม สามารถจัดรูปแบบ สีสัน ได้ตามต้องการโดยไม่ต้องเปลืองกระดาษ นอกจากนี้ยังสามารถเก็บข้อมูลไว้ได้ ทำให้สะดวกในการแก้ไขและสิ้นเปลืองเวลาน้อยลง อย่างไรก็ตาม การนำคอมพิวเตอร์มาใช้ในการพิมพ์ ได้ส่งผลกระทบต่อการใช้ภาษาไทยในเรื่องของวรรคตอน การตัดคำของภาษาไทย การแยกคำที่ผิดหลักภาษา เนื่องจากคอมพิวเตอร์สามารถจัดรูปแบบการพิมพ์ให้สวยงามแต่ไม่สามารถทราบขอบเขตของคำไทยได้

ในการแก้ปัญหาดังกล่าว การพิมพ์ควรต้องจัดวรรคตอนเอง และตรวจดูทุกบรรทัดด้วยว่าเครื่องคอมพิวเตอร์ตัดคำถูกต้องหรือไม่ ไม่ควรปล่อยให้เครื่องตัดคำ เป็นหน้าที่ของผู้พิมพ์เองที่จะต้องจัดรูปแบบให้ถูกต้อง

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน นวัตกรรม ฯ ความเป็นครูความเห็น (0)

หมายเลขบันทึก

362747

เขียน

31 May 2010 @ 21:20
()

แก้ไข

06 Sep 2013 @ 22:59
()

สัญญาอนุญาต

ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน
อ่าน: คลิก