เรื่องราวมากมายใน วารสารศูนย์บริการวิชาการ ฉบับล่าสุด ปีที่ 14 ฉบับที่ 2 ประจำเดือน เมษายน - มิถุนายน 2549

  ติดต่อ

  วาสารศูนย์บริการวิชาการ  

บทบรรณาธิการ

การบริหารการเปลี่ยนแปลง (1) : ระบบราชการ    (รังสรรค์  เนียมสนิท)

การฝึกโยคะอาสนะ : วิถีแห่งการบริหารกายและจิตของมนุษย์     (ฉลองชัย  ม่านโคกสูง)

การนวดและการใช้ยาแก้ปวดเลือกอย่างไหนดี  (ธีระ  ฤทธิรอด  และคณะ)

มารู้จักและป้องกันมะเร็งเต้านมกันเถอะ   (ณัฐชา  ภัทรผดุงกิจ)
สังกะสี  ( Zinc) กับภาวะความดันโลหิตสูง      (สกุลรัตน์  อุษณาวรงค์)
นิทานทำให้เด็กฉลาด   (สาวิตรี  รุญเจริญ)

มาตรฐานระบบคุณภาพสินค้าอาหารสำหรับธุรกิจค้าปลีกประเทศอังกฤษ ( BRC) ที่ผู้ประกอบการ ควรรู้     (วิเชียร  วรพุทธพร)

ปัญหาของการเปิดเขตการค้าเสรีอาเซียน จีน กรณีสินค้าเกษตรประเภทผัก ผลไม้ของ ประเทศไทย      (โชคชัย  เอื้อศิลป์)

ภาวะผู้นำ     (ธิติพร  ตนัยโชติ)

รายงานการวิจัย : การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลไปสู่องค์การแห่งการเรียนรู้  (กนกอร  สมปราชญ์   และคณะ

ภารกิจและกิจกรรมศูนย์บริการวิชาการ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กลุ่มภารกิจอำนวยการ ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

หมายเลขบันทึก: 36259, เขียน: , แก้ไข, 2012-02-11 15:14:29+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #วารสาร

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (0)