เรื่องราวมากมายใน วารสารศูนย์บริการวิชาการ ฉบับล่าสุด ปีที่ 14 ฉบับที่ 2 ประจำเดือน เมษายน - มิถุนายน 2549

ธวัช มข.
วาสารศูนย์บริการวิชาการ

บทบรรณาธิการ

การบริหารการเปลี่ยนแปลง (1) : ระบบราชการ    (รังสรรค์  เนียมสนิท)

การฝึกโยคะอาสนะ : วิถีแห่งการบริหารกายและจิตของมนุษย์     (ฉลองชัย  ม่านโคกสูง)

การนวดและการใช้ยาแก้ปวดเลือกอย่างไหนดี  (ธีระ  ฤทธิรอด  และคณะ)

มารู้จักและป้องกันมะเร็งเต้านมกันเถอะ   (ณัฐชา  ภัทรผดุงกิจ)
สังกะสี  ( Zinc) กับภาวะความดันโลหิตสูง      (สกุลรัตน์  อุษณาวรงค์)
นิทานทำให้เด็กฉลาด   (สาวิตรี  รุญเจริญ)

มาตรฐานระบบคุณภาพสินค้าอาหารสำหรับธุรกิจค้าปลีกประเทศอังกฤษ ( BRC) ที่ผู้ประกอบการ ควรรู้     (วิเชียร  วรพุทธพร)

ปัญหาของการเปิดเขตการค้าเสรีอาเซียน จีน กรณีสินค้าเกษตรประเภทผัก ผลไม้ของ ประเทศไทย      (โชคชัย  เอื้อศิลป์)

ภาวะผู้นำ     (ธิติพร  ตนัยโชติ)

รายงานการวิจัย : การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลไปสู่องค์การแห่งการเรียนรู้  (กนกอร  สมปราชญ์   และคณะ

ภารกิจและกิจกรรมศูนย์บริการวิชาการ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กลุ่มภารกิจอำนวยการ ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คำสำคัญ (Tags)#วารสาร

หมายเลขบันทึก: 36259, เขียน: 30 Jun 2006 @ 15:03 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 15:14 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)