การเปลี่ยนแปลงก่อให้เกิดสิ่งใหม่


ความกลัว..ทำให้เราไม่กล้า

การยึดติด..ทำให้เราหยุดอยู่กับที่

การเปลี่ยนแปลงก่อให้เกิดสิ่งใหม่ ๆ

      ทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ย่อมมีการพัฒนา และเปลี่ยนแปลงอย่างสม่ำเสมอ และเป็นไปอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งที่ต้องการและดีที่สุด  ชีวิตคนเราก็เช่นกัน ควรจะมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของกระแสยุคโลกาภิวัฒน์ สิ่งที่จะพัฒนาคนเราได้ดีที่สุด คือการศึกษา  เพราะการศึกษาสามารถขัดเกลาจิตใจ ฝึกฝนตัวเองให้มีความฉลาดทางอารมณ์ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญต่อการดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมปัจจุบัน มีคนหลายคนเคยสงสัย และตั้งคำถามว่าการศึกษาสามารถพัฒนาคนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ได้จริงหรือ..ตามความคิดเห็นของหญิงมลเอง คิดว่าน่าจะใช่นะคะ

      จากการตีความหมายของคำว่า มนุษย์ที่สมบูรณ์ ในมุมมองของแต่ละคนก็แตกต่างกันไปตามมุมมอง หรือประสบการณ์ของคนนั้น แต่ในมุมมองของหญิงมลนะคะ มนุษย์ที่สมบูรณ์ คือบุคคลที่มีความฉลาดทั้งสี่ด้าน  คือ SQ  EQ  IQ และ PQ  ค่ะ  วันนี้พอแค่นี้ก่อนนะคะดึกมากแล้วขอนอนพักผ่อนก่อน  วันหลังจะเล่าเรื่อง SQ  EQ  IQ และ PQ  ให้ฟังนะคะ

      

      31 พ.ค. 2553

       สวัสดีค่ะกลับมาตาสัญญาแล้วนะ.. สำหรับ  SQ EQ IQ  PQ มีรายละเอียดดังนี้

Physical Quotient (PQ) คือ ความฉลาดทางด้านร่างกาย

คนฉลาดย่อมต้องเลือกดูแลร่างกายตัวเองก่อน ซึ่งมันคือพื้นฐานเบื้องต้นเลย ถ้าร่างกายเราแข็งแรง สมบูรณ์ ก็จะช่วยให้เรามีพลังที่จะไปทำสิ่งอื่นๆ ได้ การดูแลสุขภาพร่างกายอย่างคนฉลาด เช่น “สุขภาพดี...เริ่มต้นด้วยโภชนาการและอาหารที่ดี” เลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ครบ 5 หมู่ ทานอาหารให้มีความพอดีกับความต้องการทางโภชนาการ และเหมาะสมกับวัย ดื่มน้ำสะอาดมากๆ หาโอกาสอยู่ในที่ๆ อากาศบริสุทธิ์ ใส่ใจกับการดูแลสุขภาพและการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ นอนหลับและพักผ่อนให้พอเพียงและเหมาะสมกับความต้องการของร่างกาย ดูแลร่างกายให้สะอาดอยู่เสมอ และให้เครื่องแต่งกายของคุณบ่งบอกถึงความเป็นมืออาชีพ ตรวจเช็คสุขภาพประจำปี รวมทั้งการวัดระดับความเครียดและการวัดมวลไขมันในร่างกาย

Intelligence Quotient (IQ) คือความฉลาดทางด้านการพัฒนาสติปัญญา

       เราจะต้องรู้ร้อน รู้หนาวและเตรียมตัวให้พร้อมต่อสภาพแวดล้อมภายนอกองค์กรที่เปลี่ยนไป และ ณ ขณะเดียวกัน ต้องมีความรวดเร็วในการปรับตัวด้วย เราจะมัวมานั่งรอให้ทุกอย่างเลวร้ายก่อนแล้วถึงจะลุกมาพัฒนาตัวเองนั้น เห็นทีจะไม่ทัน ดังนั้นเราต้องกระตุ้นสติปัญญาของตัวเองด้วยการลุกขึ้นมาท้าทายตัวเอง สติปัญญาของตัวเองอย่างต่อเนื่อง เช่น

        การอ่านหนังสือมาก ๆ เพื่อช่วยเปิดโลกทัศน์และเพิ่มพูนสติปัญญา มีการถ่ายทอด แบ่งปันความรู้ต่อเพื่อนร่วมงาน หาความรู้จากผู้ที่เก่งกว่า เพื่อพัฒนาตนเอง หาประสบการณ์ แลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ กับผู้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงานในวิชาชีพและต่างวิชาชีพ ทั้งในองค์กรเดียวกันและต่างองค์กร การจดบันทึก การเขียน การทำ After Action Review ถึงปัญหา และความสำเร็จเกี่ยวกับการทำงาน การใช้จินตนาการในเรื่องต่างๆ หางานอดิเรกทำ เพื่อให้เกิดความผ่อนคลาย ใช้เวลาอยู่คนเดียวบ้าง...คิดถึงเป้าหมายชีวิต คิดว่าเราต้องการจะเป็นอะไร แล้วเราจะถึงจุดนั้นได้อย่างไร

Emotional Quotient (EQ) คือความฉลาดทางด้านอารมณ์

        จะฉลาดรอบด้านได้ เราต้องพัฒนาทางด้านอารมณ์ด้วย คือต้องสามารถจัดการอารมณ์ทั้งของตน และของผู้อื่นได้ หมั่นสร้างสัมพันธภาพกับบุคคลสำคัญในชีวิตให้ดีอยู่เสมอและดียิ่งๆขึ้นไป และ ณ ขณะเดียวกันก็ต้องสร้างสัมพันธภาพใหม่ๆ กับคนใหม่ๆเพิ่มขึ้นด้วย ดังนั้นเราต้องสามารถที่จะรับรู้ ตีความ แสดงออกภาวะอารมณ์ ได้อย่างถูกต้อง เหมาะสมกับกาลเทศะ เช่น ประพฤติ ปฏิบัติตน ให้ดี มีมารยาทอยู่เสมอตามหนังสือ “สมบัติของผู้ดี” รักษาสัมพันธภาพของเรากับบุคคลสำคัญทั้งในชีวิตส่วนตัว ชีวิตการงาน และสังคมเช่นกับสมาชิกครอบครัว เพื่อนร่วมงาน เจ้านาย ลูกน้อง สมาชิกทีมงาน เพื่อนบ้านเพื่อนร่วมสังคม รู้จักรักและให้อภัยผู้อื่นอยู่ตลอดเวลา ใจกว้าง แบ่งปันสิ่งของ น้ำใจ ความรู้ให้ผู้อื่นอยู่เสมอๆ

 Spiritual Quotient (SQ) คือความฉลาดทางด้านจิตวิญญาณ

       คือความฉลาดที่จะบริหาร ”ใจ” เพื่อยกระดับจิตใจของตัวเราให้สูงขึ้น เช่น การยึดถือและปฏิบัติตามค่านิยมขององค์กรอย่างจริงจังและจริงใจ เช่น เรื่องการยึดถือ จริยธรรม คุณธรรม ความซื่อสัตย์ต่อตนเองและผู้อื่น การทำงานเป็นทีม การเปิดกว้าง ให้เกียรติซึ่งกันและกัน สวดมนต์ ฝึกสติ ฝึกสมาธิ สม่ำเสมอ ก็จะทำให้เรารู้ตื่น เบิกบาน รับมือกับสิ่งต่างๆ ได้อย่างดี ไม่ต้องห่วงเรื่องปัจจัยเศรษฐกิจเสี่ยง หรือภาวะการเมืองที่สับสนอีกต่อไปค่ะ

        คนเราถ้าจะทำตัวให้ฉลาด ต้องฉลาดรอบด้านอย่างสมดุลนะคะ จึงจะมีชีวิตการทำงานที่สามารถต่อสู้อย่างมั่นใจกับยุคแห่งการเปลี่ยนแปลง เพราะการเปลี่ยนแปลงทำให้เกิดสิ่งใหม่ค่ะ....

               

 

 

หมายเลขบันทึก: 362516เขียนเมื่อ 30 พฤษภาคม 2010 21:54 น. ()แก้ไขเมื่อ 6 กันยายน 2013 22:59 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกันจำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (5)

อ่านแล้วเพลินดี ให้ข้อคิดดีด้วยนะคะ....

  • สวัสดีค่ะ
  • จะรออ่านต่อนะคะ
  • ฝันดีค่ะ

สวัสดีค่ะ ดีจังได้ข้อคิดดีดี

อยากเเห็นในสิ่งที่เป็นเป็นจริง ดีด็อกๆๆๆๆ

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี