บทบาทนักเรียนกับการส่งเสริมประชาธิปไตย

นักเรียนจึงเป็นต้นกล้าประชาธิปไตยที่สำคัญยิ่ง

บทบาทนักเรียนกับการส่งเสริมประชาธิปไตย

 สว่าง  ไชยสงค์

                การปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข อย่างประเทศไทยเรานี้  การมีส่วนร่วม ( Participation )ในการส่งเสริมประชาธิปไตยของประชาชนคนในชาติ ด้วยจิตสำนึกที่ดีงาม ถือว่าเป็นหัวใจหลักอันสำคัญยิ่ง ที่จะส่งผลให้ประชาธิปไตยเบ่งบานเป็นประชาธิปไตยของประชาชน โดยประชาชน และเพื่อประชาชนอย่างแท้จริง

                ในสภาวการณ์ปัจจุบันนี้ ซึ่งอาจจัดได้ว่า เป็นยุคแห่งความขัดแย้งทางอุดมการณ์ทางการเมือง จนเกิดการก่อม็อบ แบ่งขั้วแบ่งสี ยิงกันตาย และเผาบ้านเผาเมือง แต่การมีส่วนร่วมในการส่งเสริมประชาธิปไตยอย่างสร้างสรรค์  จึงนับว่าเป็นเรื่องวิเศษ ถูกต้อง ดีงาม และได้รับการกล่าวถึงมากที่สุด ยิ่งถ้านักเรียนได้เป็นผู้มีส่วนร่วมในการส่งเสริมประชาธิปไตยด้วยแล้ว ยิ่งวิเศษยิ่งกว่า ทั้งนี้ก็เพราะว่า นักเรียนเป็นบุคลากรสำคัญของชาติ ที่จะกุมบังเหียนชะตาชาติบ้านเมืองในอนาคต โปรดจำให้ขึ้นใจว่า  เด็กวันนี้ คือผู้ใหญ่ในวันหน้า  และเป็นเสมือนคลื่นลูกใหม่ ที่มีไฟพลังขับเคลื่อนประชาธิปไตย มีพลังความมุ่งมั่นสร้างสรรค์ มีดวงจิตที่สะอาด บริสุทธิ์  งดงาม ปราศจากเลศนัย และผลประโยชน์ที่แฝงเร้นอยู่เบื้องหลัง ดังนั้น นักเรียนจึงเป็นต้นกล้าประชาธิปไตยที่สำคัญยิ่ง  ที่จะงอกงามขึ้นมาอย่างอุดมสมบูรณ์ด้วยความเป็นประชาธิปไตย

                จากประเด็นคำถามที่ว่า นักเรียนจะมีส่วนร่วมในการส่งเสริมประชาธิปไตยได้อย่างไร  ก็ตอบได้ว่า

                วิธีการแรก นักเรียนต้องมีส่วนร่วมในการศึกษาเรียนรู้ถึงความหมาย องค์ประกอบ ขอบเขต หลักการหลักเกณฑ์ ตลอดจน คุณค่า และข้อจำกัดของประชาธิปไตย ให้เข้าใจ เข้าถึง อย่างลึกซึ้ง ละเอียด ครบถ้วน ถูกต้องถ่องแท้ทุกแง่มุม การใส่ใจ ตั้งใจขวนขวายศึกษาหาความรู้ เพื่อซึมซับรับเอาอย่างกระตือรือร้น เช่นนี้ สามารถกล่าวได้อย่างเต็มปากเต็มคำว่า คือการก้าวขึ้นบันไดขั้นแรกของการมีส่วนร่วมในการส่งเสริมประชาธิปไตย ซึ่งเป็นสิ่งที่นักเรียนต้องทำอย่างมีจิตสำนึก

                วิธีการที่ 2 นักเรียนต้องไม่รอช้าหรือลังเลใจ ในการเข้าร่วมกิจกรรมหรือโครงการสำคัญ ๆที่เป็นการส่งเสริมประชาธิปไตย ไม่ว่าจะเป็นที่โรงเรียนจัดขึ้น หรือองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชนจัดขึ้นก็ตาม ซึ่งกิจกรรมในลักษณะนี้ มีอยู่อย่างหลากหลาย ท้าทาย เชิญชวน และรอการเข้าร่วมของนักเรียนอยู่เสมอ เป็นต้นว่า การจัดประกวดการกล่าวสุนทรพจน์, ประกวดคำขวัญ, ประกวดเรียงความ, ประกวดวาดภาพ, การจัดอบรมสัมมนา เพื่อเผยแพร่ประชาธิปไตย และรณรงค์การเลือกตั้ง, การจัดโครงการลูกเสืออาสา กกต. เพื่อพัฒนาประชาธิปไตย กิจกรรมเหล่านี้ นักเรียนต้องรีบสมัครใจเข้าไปมีส่วนร่วม เปิดใจรับเอาหลักการที่ถูกต้อง ดีงาม แล้วนำไปอธิบายขยายโลกทัศน์จากนักเรียนสู่นักเรียน สู่ผู้ปกครอง สู่ชุมชน สังคม ให้รับรู้อย่างถูกต้อง ชัดเจน ตรงกัน นักเรียนต้องตระหนักและสำนึกอยู่ตลอดเวลาว่า นักเรียนคือเยาวชนของชาติ ที่จะรักษาชาติบ้านเมืองต่อไป จึงจำเป็นต้องร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมนำ ร่วมสร้าง มีสิทธิ มีส่วน ในการเติมเต็ม ต่อยอด ตรวจสอบการเลือกตั้งทุกระดับ  ตรวจสอบพฤติกรรมของผู้แทน ผู้บริหาร นักการเมือง ไม่ให้แสวงหาผลประโยชน์ทับซ้อน และใช้เล่ห์เหลี่ยมกลโกง มากอบโกยโกงกินทุจริตต่อชาติบ้านเมือง อันเป็นการบ่อนทำลายประชาธิปไตย ถ้านักเรียนมีความตระหนัก เชื่อมั่น ศรัทธาเช่นนี้อยู่เสมอ ก็จะได้ชื่อว่าเป็นผู้มีส่วนร่วมในการส่งเสริมประชาธิปไตยอย่างแท้จริงและน่าสรรเสริญยิ่ง

                ดังนั้น ในการนี้ จึงขอเชิญชวนนักเรียนอันเป็นเยาวชนของชาติ ที่รักความเป็นประชาธิปไตยทุกคน ได้มามีส่วนร่วมในการส่งเสริมประชาธิปไตยของไทยเราให้เจริญวัฒนาต่อไป หากพวกเราเห็นคุณค่าของการมีส่วนร่วมในวันนี้ ก็เชื่ออย่างสนิทใจว่า จะส่งผลดีต่อชาติในวันหน้าอย่างแน่นอน การเลือกตั้งก็จะสะอาด สุจริต โปร่งใส เที่ยงธรรม  ประชาชนตลอดจนนักการเมืองก็จะมีสามัคคีธรรม คารวธรรม และปัญญาธรรม มีจิตวิญญาณประชาธิปไตยติดตัวอย่างถาวร แล้วประเทศชาติของเราก็จะมีแต่ความร่มเย็นเป็นสุข ภายใต้ความเบ่งบานของประชาธิปไตยโดยไม่มีข้อสงสัย

          โปรดอย่าลืมนะครับ

             จงรีบมา เถิดมา อย่ารอรี              รีบมามี ส่วนร่วม ส่วนส่งเสริม

          รีบมาสร้าง อย่ารั้งรอ มาต่อเติม        มาสร้างเสริม ประชาธิปไตย ให้เบ่งบาน

             มาร่วมคิด ร่วมทำ นำให้เห็น        ทุกประเด็น เด่นสง่า ให้กล้าหาญ

          เป็นนักเรียน ต้องรู้ซึ้ง ถึงหลักการ    จิตวิญญาณ ต้องเทิดค่า...ประชาธิปไตย.

 

..............................................................

 

สว่าง ไชยสงค์.

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ใจสว่าง

คำสำคัญ (Tags)#ประชาธิปไตย#เยาวชนกับประชาธิปไตย#การส่งเสริมประชาธิปไตย#เด็กวันนี้ คือผู้ใหญ่ในวันหน้า#บทบาทนักเรียนกับการส่งเสริมประชาธิปไตย

หมายเลขบันทึก: 361746, เขียน: 27 May 2010 @ 09:03 (), แก้ไข: 22 Jun 2012 @ 22:06 (), สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)