ความเป็นมาของบ้านอุปถัมภ์เด็ก


ความเป็นมาของบ้านอุปถัมภ์เด็ก

 

ความเป็นมาของบ้านอุปถัมภ์เด็ก

          บ้านอุปถัมภ์เด็ก เป็นโครงการหนึ่งของมูลนิธิสร้างสรรค์เด็ก ที่เป็รรองรับเด็กที่มีปัญหาในด้านต่างๆ เช่น เด็กเร่ร่อน เด็กลูกกรรมกรก่อสร้าง เด็กถูกทำร้าย เด็กกำพร้า เด็กที่ได้รับผลกระทบจากโรคเอดส์ เด็กที่พ่อแม่ติดคุก  เด็กที่ครอบครัวเสี่ยง  ที่ได้เข้ามาอยู่ในบ้านอุปถัมภ์เด็ก  ซึ่งเด็กเองมีทั้งกลุ่มเพื่อนที่หลากหลาย  กิจกรรมที่บ้านอุปถัมภ์ให้กับเด็กทุกคน คือ

        1. เด็กทุกคนมีที่อยู่อาศัยที่แน่นอน ปลอดภัย ได้มาตรฐานในการดูแลเด็ก พร้อมสถานที่เหมาะสม  สะอาด ปราศจากโรคต่างๆ มีเครื่องเล่นพัฒนาการตามวัยของเด็ก

        2.เด็กทุกคนได้รับการดูแลเรื่องสุขภาพทุกด้าน ทางด้านร่างกายและจิตใจ โดยเฉพาะเด็กได้รับการดูแลเรื่องสุขภาพจากโรงพยาบาล พร้อมทั้งการรักษาอย่างต่อเนื่อง เด็กได้รับความเอาใจใส่จากเจ้าหน้าที่ของบ้านอุปถัมภ์เด็ก

        3.เด็กทุกคนได้รับการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงระดับอุดมศึกษา ทั้งการเรียนในระบบ และนอกระบบการศึกษา หรือการฝึกวิชาชีพ

         4.เด็กทุกคนได้รับการเสริมกิจกรรมทักษะชีวิต ในเรื่องการวิเคราะห์ วิเคราะห์ตนเอง  การวางแผนชีวิต  การมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่ทำงานในบ้าน

         5.เด็กทุกคนได้รับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับกิจกรรมที่มีหน่วยงานต่างๆจัดให้ เช่น ทัศนศึกษาสถานที่สำคัญ  การเข้าค่าย การเที่ยวทะเล เป็นต้น

          6.เด็กทุกคนได้รับความเอาใจใส่ ความรัก ความอบอุ่น ตลอดจนคำปรึกษาจากคุณครูประจำบ้านทุกท่าน  พร้อมทั้งการเรียนรู้วิถีชีวิตเตรียมตัวที่จะออกไปดำเนินชีวิตภายนอก

          สิ่งเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งที่จะได้ให้เด็กได้มีโอกาสในการจัดการชีวิตของตนเอง พร้อมที่จะก้าวย่างออกสู่สังคม เมื่อพวกเขาต้องการเรียน หรือมีครอบครัวเมื่อถึงวัยอันสมควร

          บ้านอุปถัมภ์เด็กเปรียบเสมือนบ้านหลังที่ 2 ของเด็กทุกคน พร้อมที่จะเรียนรู้ไปร่วมกันในการอยู่บ้านภายใต้บรรยากาศแห่งความรักและเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กัน

หมายเลขบันทึก: 361418เขียนเมื่อ 26 พฤษภาคม 2010 00:18 น. ()แก้ไขเมื่อ 6 กันยายน 2013 22:58 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน


ความเห็น (1)

มีแขกหลายคนที่มาเลี้ยงอาหารเด็ก ในช่วงวันเสาร์-อาทิตย์ สิ่งหนุ้งที่ถามจะถามว่าเด็กเหล่านี้ มีพ่อแม่หรือเปล่า

เด็กที่มาอยู่ที่นี้ แบ่งออกเป็น หลายกลุ่มด้วยกัน ตั้งแต่

(1) เด็กหลายคนมีพ่อแม่ แต่พ่อแม่อยูในภาวะยากลำบากไม่สามารถเลี้ยงดูได้ หรือเป็นพ่อแม่กลุ่มเสี่ยงที่ต้องได้รับการดูแลเอาใจใส่ เช่น ครอบครัวเร่ร่อนเก็บขยะขายไปเรื่อยๆ เด็กไม่มีโอกาสได้เรียนหนังสือ ครอบครัวที่อยู่ในชุมชนเถื่อน ไม่มีอาชีพที่แน่นอนรายได้ไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่าย ครอบครัวไม่ให้ความสำคัญทางการศึกษาของเด็กเลย

(2) เด็กที่พ่อแม่ต้องโทษอยู่ในเรือนจำ หรือบางคนคลอดและถูกเลี้ยงดูในเรือนจำ เมื่อถึงเกณท์อายุจำเป็นต้องมีการส่งต่อเพื่อให้เด็กได้รับโอกาสดีที่สุด

(3) เป็นเด็กกำพร้า ที่พ่อแม่ตาย หรือไม่ทราบว่าพ่อแม่อยู่ไหน กลุ่มนี้เป็นที่คุณครูจะห่วงมากเป็นพิเศษ

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี