วานนี้ (พุธที่ 7 ก.ย. 48) ช่วงเช้าผมประชุมกับท่านอธิการบดีและทีมรองอธิการบดี เพื่อเตรียมประชุมกรรมการบริหารในช่วงบ่าย (เป็นเช่นนี้เกือบทุกวันพุธ) ส่วนช่วงค่ำไปกับทีมคลินิกเทคโนโลยี (มน.) เพื่อรับประทานอาหารค่ำต้อนรับคณะผู้แทนจากกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี (ผู้ตรวจราชการกระทรวง รวม 6 ท่าน) ซึ่งอยู่ระหว่างเดินทางตรวจเยี่ยม (ประเมิน) ภาคีสมาชิกในจังหวัดเชียงใหม่ ลำปาง และพิษณุโลก

         ผมขอนำประเด็นเรื่อง “วัฒนธรรมการประเมิน มาพูดคุยกันก่อนเท่าที่มีเวลาเขียน คือพอเริ่มประชุมในช่วงเช้า ท่านอธิการบดี (รศ.ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี) ก็ซักถามผมเพื่อติดตามความก้าวหน้าเรื่องการประเมินเป็นเรื่องแรก คือก่อนหน้านั้นท่านได้โทรมอบหมายงานให้ผมทำเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 1 ก.ย. 48 (ช่วงเดียวกับที่ผมกำลังประชุมเรื่องการประเมิน UKM Network พอดี) ให้ผมจัดทีมไปประเมินความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนให้กับนิสิตแพทย์ที่โรงพยาบาลแพร่ พิจิตร และตาก เพื่อให้ได้ข้อมูลมาแก้ไข/ปรับปรุงและพัฒนาความพร้อมเพิ่มเติมก่อนที่นิสิตแพทย์จะเข้าไปใช้เป็นที่เรียน ซึ่งผมก็ได้เรียนท่านว่าได้ประสานงานกับทั้งฝ่ายคณะแพทย์และฝ่ายผู้ประเมินแล้ว กำหนดการประเมิน คือ ระหว่างวันที่ 10-12 ต.ค. 48 เสร็จแล้วท่านได้มอบให้ผมเตรียมการประเมินอีกสองการประเมิน คือ ประเมินอธิการบดี และประเมินสถาบันวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ  ประเมินอธิการบดีเนื่องจากต้นปีหน้าจะครบรอบ 1 ปีที่ท่านเข้ามาดำรงตำแหน่งอธิการบดี (รอบ 2) ส่วนประเมินสถาบันวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพจะคล้าย ๆ กับที่จะไปประเมินโรงพยาบาลแพร่ พิจิตร และตาก แต่ให้เน้นเรื่องการบริหาร การบริการ และความพร้อมที่จะเป็นที่เรียนของนิสิตแพทย์ในปี พ.ศ. 2550

         ตั้งแต่ท่านอธิการบดีมณฑลมาเป็นอธิการบดี มน. รอบแรก เมื่อต้นปี พ.ศ. 2544 ผมได้รับมอบหมายให้พัฒนาระบบประกันคุณภาพโดยอาศัยการประเมินเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัย (ทั้งองค์กร) แนวคิด ปฏิบัติการ และผลการดำเนินงาน ผมเคยเล่าไว้แล้ว (Link

         ตั้งแต่ต้นปี 2544 เป็นต้นมา ที่ มน. เราประเมินกันเป็นว่าเล่น จนกลายเป็นวัฒนธรรมอย่างหนึ่งของมหาวิทยาลัย ขณะนี้ พอถึงเวลาอันควรไม่ต้องมีใครมาบอกให้ทำ จะมีการเตรียมการประเมินกันเอง (ผมเพียงเข้าไปเยี่ยมเยียนและให้คำปรึกษานิด ๆ หน่อย ๆ) ประเมินกันทุกคณะ ทุกหน่วยงานสายสนับสนุน ประเมินคณบดี ประเมินอธิการบดี ประเมิน practice settings ของทุกคณะทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ ประเมินภายนอกโดย สมศ. (มน. เป็น 1 ใน 5 มหาวิทยาลัยนำร่องของ สมศ.) ประเมินโดย กพร. และ คตง. ฯ ประเมินเสร็จก็จะส่งผลประเมินมาวิเคราะห์ภาพรวมในระดับมหาวิทยาลัยที่หน่วยประกันฯ เพื่อให้ได้ข้อสรุปและส่งผลให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องนำไปแก้ไข/ปรับปรุงต่อไป จนกระทั่งผมและหลาย ๆ คน คิดและพูดกันเล่น ๆ ว่าท่านอธิการบดีท่านบริหารมหาวิทยาลัยโดยอาศัยการประเมิน (MBA : Management By Assessment)

         โอกาสหน้า (เมื่อมี) ผมจะเล่าหลักการ และวิธีการประเมินในแต่ละแบบ แต่ละที่ที่ปฏิบัติกันอยู่ที่ มน. ให้ฟังครับ

         วิบูลย์  วัฒนาธร