ติดต่อ

Trigger finger is preventable

  Trigger finger is preventablePrevention is better than cure Prevention is better than cure Fortunately trigger finger is curable. However Prevention is better than cure   
   
 
นิ้วล็อก เป็นภัยเงียบ มีสาเหตุ ป้องกันได้ ขอเพียงแต่ ตระหนัก คิดถึง และพยายามลด ความเสี่ยงของการใช้มือผิดๆ ซื่งบางกิจกรรมป้องกันได้ บางกิจกรรม ใช้เครื่องทุ่นแรงได้

มิฉะนั้น ท่านทั้งหลาย ซื่งมักจะเป็นคนแข็งแรง ยิ่งแข็งแรง ยิ่งมีโอกาสเป็น โรคนิ้วล็อก ท่านคงยังไม่รู้ว่า นิ้วล็อก เจ็บปวดทรมานเพียงใด เสียนิ้วมือ หนึ่งนิ้ว เสมือนเสียมือ หนึ่งข้าง เป็นอุปสรรค ในการดำเนินชีวิตอย่างปกติสุข

ยังโชคดีโรคนิ้วล็อก เป็นโรคที่รักษาหายได้ ถึงอย่างไรก็ดี

"กันไว้ย่อมดีกว่าแก้"

Trigger finger
is preventable. Usually gradual onset or forming gradually. But some times immediately or accidentally. Some of the multifactor causes are preventable or protect able if concerned.

The stronger you are,the greater chances to be affected. If you misuse of your hands.

You might not know how suffering it might be. Your daily lift activities would be limited.

Fortunately trigger finger is curable. However Prevention is better than cure

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

หมายเลขบันทึก: 3601, เขียน: , แก้ไข, , สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (keywords) #uncategorized

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (1)

Pathology of Trigger Finger
IP: xxx.144.143.3
เขียนเมื่อ 
 


     The forceful compression and tensile stress from manual works,resistive flexion manners cause crushing of flexor fibrous sheath over A1 pulley or even palmar aponeurosis, which is apart of digital pulley system and bring about accumulative damage to tendon sheath and A1 pulley,starting from microtrauma,inflammation,swelling, thickening fibrocytes proliferation or fibrosis and cartilaginous change of A1 pulley and thickening or contracted synovial membrane and adhesion of flexor fibrous sheath cause painful digital base ,limitation finger movements, triggering,snapping,locking and deformity progressively.

     The accumulative trauma disorder of the affected tendon sheath and flexor pulley mechanisms,the wear and tear process have multifactorialcauses,overuse,trauma,aging,occupations,hand abuse activities,associated diseases such as Carpal tunnel syndrome,diabetes militus,rheumatoid arthritis etc.

     The risk jobs are those of high force impack than low force impack, higher frequency hand movements have higher risk than low frequency ones. And the high impack with high frequency are of greatest risks of trauma and bring about trigger finger.

     Some jobs or activities are high risk or high morbidity.forceful grasping in particular activities,using particular tools or instruments in hands such as screw-driver, saw, scissors, knife, hammers, plier, badminton racquet or golf holder etc.

     It is strange and surprising that among the 4100 cases of trigger fingers being released,no even one case of boxer or pianist was identified.The way the boxers use their hands are high impack and high frequency but may be the boxers always grasp their hands in full flexion where there is no gliding of flexor tendon sheath against A1 pulley.

     The pianists have high frequency but very low impack and the fingers are in semi-flex position without strong resistance while pressing the keyboard where the flexor fibrous sheath does not crush with A1 pulley as well.

     There were a few guitarists got trigger fingers of left middle and ring fingers,the affectd fingers have to press the string over the bar that pushes pressure to A1 pulley.

AGE
 
Frequency
Percent
Valid Percent
Cumulative Percent
Valid > 30
23
0.5
0.5
0.5

       31-40

218
5.1
5.1
5.7

       41-50

978
23.0
23.0
28.7

       51-60

1865
44.0
44.0
72.7

       61-70

831
19.6
19.6
92.3

       71-80

280
6.6
6.6
98.9

       >80

46
1.1
1.1
100
Total
4239
100
100
-

FINGER
 
Frequency
Percent
Valid Percent
Cumulative Percent
  Valid Rt Thumb
572
13.5
13.5
13.5
  Rt Index
342
8.1
8.1
21.6
  Rt Middle
970
22.9
22.9
44.4
  Rt Middle
473
11.2
11.2
55.6
  Rt Ring
58
1.4
1.4
57.0
  Rt Little
467
11.0
11.0
68.0
  Lt Thumb
225
5.3
5.3
73.3
  Lt Index
715
16.9
16.9
90.2
  Lt Middle
715
16.9
16.9
90.2
  Lt Ring
371
8.8
8.8
98.9
  Lt Little
46
1.1
1.1
100.0
  Total
4239
100.0
100.0
-

FINGER
Occupations/Activities
Right
Left
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5

Carpenter/Electrician/Plummer

x
x
x

Farmer/Gardener

x
x
x
x

Butcher/Chicken chopper

x
x

Judge/Teacher/Writer

x

School/Factory Cook

x
x
x
x
x
x
x

Manual washer/Laundry

x
x
x

Badminton

x
x

Golf

x
x
x

Florist/Artificial flowers maker

x
x
x
x

Shopping/Carrying bags

x
x
x
x

Manual Thai massage

x
x

Hair dresser/Barber

x
x
x

Dress maker/Tailor

x
x
x

Bank Teller

x
x

Fuel Tank/ Drink water cartrige

x
x
x
x
x
x

Sauce/Bottle openning

x

Grocery

x
x
x
x
x
x

Dentist

x
x
x

Motorcycle driver

x
x
x
x

Admistrator/Director

x

Handgrip exercise

x
x
x
x

Violinist/Guitarist

x
x

Pianist/Boxer