เรื่องเล่าจาก "คนหน้างาน" เพื่อวลัยลักษณ์ 2 (เก็บตกเรื่องเล่ามาฝาก)

Thawat
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
เรียนรู้จากผู้ที่สำเร็จ การปรับเครื่องมือให้เข้ากับจริตของคนในหน่วยงาน

"ประมาณเมื่อกลางปี 2545 ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ 5 ส.  ส่วนพัสดุ   เมื่อได้แจ้งให้ทุกคนในส่วนได้รับทราบ  ก็จะมีทั้งคนที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วย  ทำให้รู้สึกว่าเราจะทำให้สำเร็จได้อย่างไร   จึงได้ศึกษาข้อมูลการทำกิจกรรม 5 ส.ที่สำเร็จในมหาวิทยาลัย   ในขณะนั้นได้แก่ ศูนย์บริการการศึกษา   ก็ได้เชิญมาให้ความรู้แก่ทุกคนภายในส่วน  และได้มีประกาศนโยบายโดยผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาคารสถานที่  

หลังจากนั้นก็ได้เริ่มกิจกรรม 5 ส. ให้เข้ากับสถานการณ์/สภาพแวดล้อม/ธรรมชาติของคนในส่วน   ในขณะเดียวกันต้องเข้าใจในสถานะของตัวเองว่าเป็นพนักงานฝ่ายปฏิบัติการเหมือนกับเพื่อนๆในส่วน ยกเว้นหัวหน้าส่วน   แต่ต้องทำหน้าที่ในการเป็นผู้นำโครงการที่จะต้องทำให้ 5 ส. ส่วนพัสดุสำเร็จ   จึงคิดว่าตัวต้องใช้ความเป็นผู้นำที่ต้องอาศัยการสร้างสัมพันธ์ที่ดี   การอำนวยความสะดวกทั้งในเรื่องของข้อมูลข่าวสาร   อุปกรณ์ที่จำเป็นในการทำงาน   เมื่อทำในช่วงแรกก็ประสบกับปัญหากับผู้ที่ไม่เห็นด้วย   จึงได้ขอความร่วมมือเพื่อนๆในการดูแลให้ความช่วยเหลือผู้ที่ไม่ทำกิจกรรม 5 ส.  โดยการช่วยทำให้ได้ตามมาตรฐานที่ทุกคนได้ร่วมกันคิดขึ้นมา   จนสามารถทำได้เป็นรูปธรรมเห็นได้ชัด  ซึ่งในความสำเร็จส่วนหนึ่งถือว่าโชคดีที่มีหัวหน้าส่วนพัสดุให้ความสำคัญและร่วมกิจกรรม 5 ส. ในฐานะสมาชิกคนหนึ่ง  จนปัจจุบันนี้ทุกคนในส่วนมีความภูมิใจในกิจกรรม 5 ส. ของส่วนที่ได้ร่วมกันทำและมีการพัฒนาเข้าสู่ "โครงการต้นแบบสถานที่น่าอยู่น่าทำงาน"

 

เล่าโดย   นางสาวอารี  จันทร์ดงหอม (ส่วนพัสดุ)

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  222  ต.ไทยบุรี  อ.ท่าศาลา  จ.นครศรีธรรมราช

[email protected]

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Learn Togetherความเห็น (2)

ญ.อร
IP: xxx.28.68.11
เขียนเมื่อ 

...หวัดดีงาม ๆ ค่ะ เจ้าแม่ 5 ส แห่งวลัยลักษณ์ เจอตัวจริงเสียงจริงเข้าแล้วเจ๊ต้อย ....แล้วไงคุณน้องก็กำลังประสานงานกับศูนย์อนามัยที่ 11 และ สสจ.นครศรีฯ อยู่นะคะ สำหรับเรื่องรายงานผลการประเมินสถานที่น่าอยู่น่าทำงาน ครั้งที่ 2 ที่ผ่านมา

คาดว่าเราจะพบปะหน้าตากันอีกทีภายในเดือนกันยายนนี้ค่ะ ..

ญ.อร
IP: xxx.28.68.11
เขียนเมื่อ 

...หวัดดีงาม ๆ ค่ะ เจ้าแม่ 5 ส แห่งวลัยลักษณ์ เจอตัวจริงเสียงจริงเข้าแล้วเจ๊ต้อย ....แล้วไงคุณน้องก็กำลังประสานงานกับศูนย์อนามัยที่ 11 และ สสจ.นครศรีฯ อยู่นะคะ สำหรับเรื่องรายงานผลการประเมินสถานที่น่าอยู่น่าทำงาน ครั้งที่ 2 ที่ผ่านมา

คาดว่าเราจะพบปะหน้าตากันอีกทีภายในเดือนกันยายนนี้ค่ะ ..