เรียนท่านผู้สนใจในการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้  ตาม แผนการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษชั้น ป.4 Backward Design  ที่ท่านได้เรียกร้องให้เขียนอีกครั้งหนึ่ง  ตลอดปีการศึกษา 2553 นั้น 

ต้องเรียนให้ทราบว่า แผนการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ Backward Design  ครูอ้อย แซ่เฮ  ไม่ได้เขียนตลอดปีการศึกษานะคะ  เพียงแต่เป็นบางหน่วยการเรียนรู้เท่านั้น  ที่จะเขียนด้วยการศึกษาเทคนิคการสอนภาษาอังกฤษระดับประถม เข้ามามีส่วนร่วมด้วยเท่านั้น 

อย่างไรก็ขอขอบคุณ  ที่ติดตามผลงาน ประสบการณ์การสอนภาษาอังกฤษ  ที่ไม่ได้เป็นนักวิชาการอะไรสักนิด  เพียงแต่เป็นวิทยาทานสำหรับผู้ที่นำไปใช้ให้เกิดประโยชน์  ในการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษ

สำหรับวันนี้  ครูอ้อย ก็ขอใช้โอกาสที่จะเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2553 ด้วยการวิเคราะห์ก่อนทำแผนการจัดการเรียนรู้  หากท่านสนใจเรียนรู้ได้ ที่นี่

จากนั้น  ต้องจัดการเกี่ยวกับสาระการเรียนรู้  พร้อมทั้งจุดประสงค์ในการเรียนรู้ 

ถามว่า....ทำไมต้องมี 

ก็ต้องตอบว่า....ไว้เพื่อครอบคลุม  ชัดเจน  หวังผลที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน อย่างแน่นอน  หากท่านสนใจอีก  ก็คลิกอ่านและโหลดได้เลย ที่นี่

จะสังเกตเห็นว่า  ในการวิเคราะห์นั้น  ต้องชัดเจนกับเรื่อง สาระ มาตรฐาน และตัวชี้วัด.....

ที่จะลืม หรือ ขาดไม่ได้เลย นั่นคือ  การวัดและประเมินผล  มีค่ะ  มีอีก  ที่นี่ 

ส่วนรายละเอียดนั้น  ก็ขอให้ท่านได้ติดตาม ด้วยครูอ้อย  ได้จัดทำทุกอย่าง  เพียงแต่ท่าน โหลด และนำไปใช้ได้เลย 

อีกเรื่องหนึ่ง ที่ต้องวิเคราะห์ ก็คือ เรื่อง ตัวชี้วัดและเวลา  ที่กำกับให้ครบ  เวลาวัดและประเมินผล ก็ถูกต้อง ตรงตามหลักสูตร  อ่านได้ค่ะ ที่นี่ 

วิเคราะห์กันครบแล้ว  คราวนี้ ก็เริ่มเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ สักที  อารัมภบทมานาน 

ถามว่า  ทำไมต้องอารัมภบท.....ก็ต้องตอบว่า  เป็นการ defend ว่า  ครูคนนี้  ทำแผนการจัดการเรียนรู้นี้ด้วยตนเอง  ไม่ได้ลอกเลียนแบบมาจากใคร.....

ต่อไปจะเริ่มที่แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 1 ชื่อหน่วย Life At SchooL  เป็นหลักสูตรอิงมาตรฐาน...เรียนรู้ และโหลดได้ ที่นี่

ส่วนแผนฯ ต่อไป 

หากสนใจ  อีเมล์มาได้เลย  จะไม่ขอใช้เนื้อที่ ที่นี่มากนัก 

เกรงใจ.....