สภากาแฟ : ทำงาน Routine อย่างไรให้เป็นวิจัยสถาบัน

     บันทึกที่แล้วดิฉันได้เรียนให้ทุกท่านได้ทราบว่าจะมีการจัดสภากาแฟการเรียนการสอน <รายละเอียด>   และสำหรับสภากาแฟวิจัย  ซึ่งจะจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 6 กรกฎาคม 2549 เวลา 10.00 – 12.00 น. ณ ห้อง  Mini Conference อาคารศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ (CITCOMS) สำหรับประเด็นและผู้ร่วมพูดคุยที่เป็นแกนนำในครั้งนี้ได้แก่

ประเด็น            :      ทำงาน Routine อย่างไรให้เป็นวิจัยสถาบัน

ผู้จุดประเด็น      :     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสมอ  ถาน้อย  ผู้ช่วยอธิการบดี

ทีมคุณอำนวย   :     1. นางนิษวัน  วรานุสาสน์  คณะศึกษาศาสตร์
                              2. นางสาวสินีนาฎ  พุ่มสะอาด บัณฑิตวิทยาลัย
                              3. นางสาววันเพ็ญ  ตันจันทร์กูล สำนักหอสมุด
                              4. นางสาวธัญลักษณ์  ทองสอาด คณะพยาบาลศาสตร์
                              5. นางสาวปรารถนา  เอนกปัญญากูล คณะแพทยศาสตร์

     หากท่านสนใจเข้า ลปรร. ร่วมกันขอเชิญแจ้งความประสงค์หรือส่งใบตอบรับได้ที่ งานวิจัย ตึก CITCOM ชั้น 6 เบอร์โทร 055 – 261000-4 ต่อ 1578 ภายในวันจันทร์ที่ 3 กรกฎาคม 2549 นี้นะคะ 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน NUQA Staff .. JRความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 
  • น่าสนใจที่ มน. มีกิจกรรมดีๆเสมอ
  • เสียดายที่อยู่ไกลครับ