เกร็ดเล็กเกร็ดน้อย

ฟัง คิด พูด เผยแพร่สู่มวลชน

        วันนี้อาจารย์ ซูซู สอนเรื่องการเรียนการสอนภาษาอังกฤษให้นักเรียนเข้าใจง่ายๆ ในแบบฉบับของอาจารย์ ซูซู โดยมีหลักการดังนี้คือ

1.มีกิจกรรมให้ทำเสมอๆเพื่อเป็นการกระตุ้นการเรียนรู้ของนักเรียน

2.พยายามเน้นการโชว์และการแสดงให้เห็นเกี่ยวกับคำที่เราพูดมาบ่อยๆเพื่อให้นักเรียนคุ้นเคยและเข้าใจกับคำนั้น

3.พยายามแสดงท่าทางอย่างเป็น story เกี่ยวกับคำที่นักเรียนไม่เข้าใจหรือคำที่เข้าใจยาก

4.วิเคราะห์หรืออธิบายเกี่ยวกับ keyword  (นิยามคำสำคัญของ Keyword)

5.พยายามโชว์โดยการใช้การ acting ไปด้วยเพื่อให้นักเรียนคาดเดากับ acting ที่ทำท่าประกอบ ว่าคำนี้มันแปลว่าอะไร

6.พยายามพูดช้าๆในช่วงแรกของการสอนและเน้นย้ำคำศัพย์ที่ยากๆและพูดให้บ่อยๆเพื่อให้นักเรียนคาดเดากับคำศัพย์นั้นว่ามันหมายความว่าอย่างไร

    จากที่ตนเองไม่ชอบเรียนภาษาอังกฤษเลย ก็ต้องมา"ตกหลุมรัก"การสอนของอาจารย์ซูซู เข้าให้ อยากให้อาจารย์ที่เป็นคนไทยมีหลักการสอนอย่างนี้บ้าง พิไลเชื่อว่าบรรยากาศในห้องเรียนคงเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะและแววตาของนักเรียนที่อยากจะเรียนรู้อยู่ตลอดเวลา เมื่อคนเราไม่เครียดกับการเรียนการสอนแล้วสมองก็คงจะเปิดรับและเก็บเอาเนื้อหาสาระที่เรียนรู้ไปบันทึกไว้ได้อย่างไม่มีวันลืม

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ระบบการปลูกพืชบนคันนาความเห็น (0)