รายงานการประชุม PCTMED ครั้งที่5

ความกระตือรือล้นในการร่วมนำเสนอผลงาน

การประชุมของ PCTMED ครั้งนี้ดูน่าตื่นเต้นและติดตาม มีผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมในกิจกรรมครั้งนี้หลากหลาย ทำให้การประชุมมีสีสันมากขึ้น สังเกตจากผู้เข้าร่วมประชุม และยังมีบางส่วนที่สนใจไม่ได้รับข้อมูลการประชุมล่วงหน้า ทำให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในการจัดประชุมจะประชาสัมพันธ์ให้มากขึ้น และจะแจ้งแผนการประชุมครั้งต่อไปให้ครอบคลุมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้มากขึ้นในการประชุมครั้งต่อไป

ในการประชุมครั้งนี้มีการนำเสอนผลงาน เนื้อหา วิชาการ ทั้งหมด 4 เรื่อง ซึ่งได้สรุปมาให้ตามเอกสารแนบนี้

1. รายงานการประชุมครั้งที่ 5

2. เอกสารแนบการนำเสนอผลงานวิชาการ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน PCTอายุรกรรม บำราศฯความเห็น (1)

อัจฉรา
IP: xxx.157.42.10
เขียนเมื่อ 

ยินดีและจะติดตามความรู้ใหม่ๆค่ะ