ขอแจ้งให้นักศึกษาสร้างบลอกประจำตนโดยเร็ว <p>และเริ่มบันทึกกิจกรรมตั้งแต่สัปดาห์แรกเป็นต้นไป</p><p>บัดนี้วันที่ 27 กรกฎาคม แล้ว </p><p>ยังไม่มีนักศึกษาผู้ใดสร้างและบันทึกบลอกเลย</p><p></p><p>จะเห็นแต่ชั้นเรียนที่ว่างเปล่า</p><hr>