การมีไว้ในครอบครองซึ่งแสตมป์สรรพสามิต

ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
แสตมป์สรรพสามิต
ผู้ใดมีไว้ในครอบครองซึ่งแสตมป์สรรพสามิตปลอมหรือแสตมป์สรรพสามิตที่ใช้แล้วเพื่อขายหรือจำหน่าย หรือนำออกใช้โดยรู้ว่าเป็นแสตมป์สรรพสามิตปลอมหรือแสตมป์สรรพสามิตที่ใช้แล้วต้องระวางโทษ จำคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน excisechumphonความเห็น (0)