คำแนะนำการเลือกซื้อเครื่องปรับอากาศ

ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ชนิดติดตั้งในอาคาร

คำแนะนำการเลือกซื้อเครื่องปรับอากาศ (ชนิดติดตั้งในอาคาร)

1. ควรเลือกซื้อเครื่องปรับอากาศที่มีคุณสมบัติเป็นที่เชื่อถือจากโรงงาน ผู้ผลิต ตัวแทน หรือร้านจำหน่ายมีที่อยู่ชัดเจน ไม่ควรซื้อจากผู้ประกอบติดตั้ง หรือผู้จำหน่ายโดยไม่มีที่อยู่เป็นหลักแหล่งที่แน่นอน

2. มีแสตมป์สรรพสามิตสำหรับเครื่องปรับอากาศปิดที่เครื่องปรับอากาศ (ยกเว้น เครื่องปรับอากาศที่มีขนาดความเย็นเกิน 72,000 บีทียู/ชั่วโมง)

3. ซื้อเครื่องปรับอากาศทุกครั้งควรขอใบกำกับภาษี

4. หากมีข้อสงสัยประการใดเกี่ยวกับเครื่องปรับอากาศ หรือพบเห็นมีการจำหน่ายเครื่องปรับอากาศที่มิได้ปิดแสตมป์สรรพสามิตสำหรับเครื่องปรับอากาศ หรือทราบเบาะแส การหลบหนีหรือหลีกเลี่ยงภาษีสรรพสามิตสำหรับเครื่องปรับอากาศโปรดแจ้งกรมสรรพสามิตทราบที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 2241 4779, 0 2243 8915, 0 2243 0522 หรือสายด่วน 1713 หรือสำนักงานสรรพสามิตภาค สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่จังหวัด และพื้นที่สาขา/ทุกแห่งทั่วประเทศ หรือแจ้งที่ http://www.excise.go.th

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน excisechumphonความเห็น (1)

noi
IP: xxx.183.115.94
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณสำหรับคำแนะนำในการเลือกซื้อแอร์ครับ มีประโยชน์มาก