สัมมนา28-29ก.ย.(3)

หากแต่ละทีมทำการบ้านมาก่อนก็จะช่วยได้มาก

 

 เวทีนี้อยากให้เป็นเวทีของคุณวิจัยและคุณอำนวย ดังนั้นแต่ละพื้นที่ต้องเตรียมทีม"คุณวิจัยและคุณอำนวย"มาเสนอ เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และสร้างชุดความรู้ใหม่ร่วมกัน ซึ่งเป็นชุดความรู้ของคุณวิจัยและคุณอำนวย โดยใช้ร่างตารางอิสรภาพที่พัฒนากันมาในเวทีก่อน ๆเป็นแนวทาง
เป้าหมาย พัฒนาเป็นคุณวิจัยและคุณอำนวยที่มีความสามารถ(รู้และทำได้)   
รู้และทำได้ในเรื่องอะไร?
เรื่องการพัฒนาเครือข่ายองค์กรการเงินชุมชนในพื้นที่ให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้
เรา(คุณวิจัยและคุณอำนวย)จะนำประสบการณ์มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน
เราลงไปทำอะไร อย่างไร? เกิดผลสำเร็จอะไรบ้าง?เป็นเนื้อหาหลักของเวทีสัมมนาวันที่28-29   ก.ย.(โดยเฉพาะวันที่ 29)
ถ้าหากมีคุณกิจเข้าร่วมด้วย ก็ต้องจัดวงเรียนรู้ของคุณกิจในลักษณะเดียวกันซึ่งก็น่าสนใจเหมือนกัน แต่เนื่องจากเราต้องการความเข้มข้นจึงไม่อยากให้วงใหญ่เกินไป หากแต่ละทีมทำการบ้านมาก่อนก็จะช่วยได้มาก

พวกเรามีความเห็นอย่างไรบ้าง เรื่องวงเรียนรู้ของคุณกิจ คือถ้าอยากให้มีก็อาจให้เพิ่มพื้นที่ละ 2 คนจากตัวแทนคุณกิจครับ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สถาบันจัดการความรู้เพื่อชุมชนความเห็น (0)