ศัพท์บัญญัติ (ตอน 2 )

หลักการใช้ตำทับศัพท์ ศัพท์บัญญัติ

   จุดประสงค์ เพื่อให้นักเรียน ม.6  ได้สืบค้นข้อมูลทาง Internet

คำเฉพาะกลุ่มและคำเฉพาะวงการ               

คำเฉพาะกลุ่ม  หมายถึง   คำที่ใช้ในกลุ่มต่าง ๆ  เช่น  กลุ่มวัยรุ่น  กลุ่มผู้สูงอายุ  หรือภาษาถิ่นต่างๆ  เช่น  ภาษาไทยถิ่นใต้  ภาษาส่วย  ภาษาไทพวน  ภาษายะกูร ฯลฯ  ส่วนคำในวงการ  หมายถึง  คำที่ใช้พูดหรือสื่อสารเป็นที่เข้าใจเฉพาะวงการนั้น ๆ หรือในกลุ่มคนที่ประกอบอาชีพเดียวกัน  คำเหล่านี้อาจจะเป็นคำที่ยืมมาจากภาษาต่างประเทศ  คำที่สร้างขึ้นใหม่หรืออาจจะสร้างสำนวนใหม่ ๆ ขึ้นใช้ก็ได้  ในกรณีที่มีการกำหนดศัพท์ใช้ในวงการนั้นอย่างเป็นทางการ  เรียกว่า  ศัพท์เทคนิค                  

หลักการใช้คำเฉพาะกลุ่ม                

 ๑.  ควรทำความเข้าใจความหมายของคำนั้น ๆ  ให้ชัดเจน  เพราะคำ ๆ หนึ่งอาจมีความหมายแตกต่างไป  เมื่อปรากฏใช้ในต่างกลุ่มชน  เช่น  คำว่า  รักษา  ในภาษาไทยมาตรฐานหมายถึง  เยียวยารักษา  ดูแลอาการไข้  หรือเจ็บป่วยให้หายเป็นปกติ  แต่ในภาษาไทยถิ่นใต้  หมายถึง เลี้ยง  เช่น  รักษาเป็ด  รักษาไก่  รักษาหมู  หมายถึง  เลี้ยงเป็ด  เลี้ยงไก่  เลี้ยงหมู  เป็นต้น  การศึกษาความหมายให้ถ่องแท้  จะทำให้การสื่อสารนั้นไม่ผิดพลาด  สับสน  ประสบผลสัมฤทธิ์ในที่สุด                

   ภาษาเฉพาะกลุ่มที่เรียกว่าคำคะนอง  หรือสแลง  เป็นคำที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา  ไม่นานก็เสื่อมความนิยมและเลิกใช้ไปในที่สุด  การใช้คำกลุ่มนี้ต้องเข้าใจว่าใช้เพื่อทำให้เกิดความหมายเชิงอารมณ์  ทำให้ภาษามีสีสัน  มากกว่าเพื่อสื่อความหมายที่ชัดเจน  เนื่องจากคำคะนองนั้น  บางครั้งก็ไม่สามารถบอกความหมายที่แท้จริงได้  เพราะใช้ตามกันมาในสถานการณ์ที่กลุ่มกำหนดขึ้น  จนกลายเป็นภาษาของกลุ่มตน  เช่น                 โก๊ะกัง  เป็นคำคุณศัพท์  หมายถึง  ไม่ดี  ต่ำ  น่าตลก  ขบขัน  ขยายได้ทั้งคำนาม  และคำกริยาได้ทุกคำ  ไม่เฉพาะเจาะจง  เช่น  หล่อนอย่าทำตัวโก๊ะกังได้ไหม  เป็นต้น                 กิ๊ก  เป็นคำนาม  หมายถึง  ความสัมพันธ์ระหว่างชายหญิงที่มากกว่าเพื่อนแต่ไม่ถึงขั้นการเป็นคู่รัก                 เด็กแนว  เป็นคำนาม  หมายถึง  เด็กรุ่นใหม่หัวก้าวหน้า  

หลักการใช้คำเฉพาะวงการ                

๑.  คำเฉพาะวงการเป็นศัพท์พิเศษที่คนนอกวงการอาจจะไม่เข้าใจ  ในกรณีที่จำเป็นต้องเกี่ยวข้องกับวงการต่าง ๆ จึงจำเป็นต้องศึกษาวงคำศัพท์ในวงการต่าง ๆ ให้ถ่องแท้  เพื่อที่การสื่อสารนั้นจะมีประสิทธิภาพมากที่สุด  เช่น                                แขวนนวม  เป็นศัพท์ที่พบในวงการกีฬา  ใช้กับนักมวยที่เลิกอาชีพ                      ต่อยมวย   แขวนไมค์  เป็นศัพท์ที่พบในวงการบันเทิง  หมายถึง  นักร้องที่เลิกร้องเพลง             

   ๒.  ศัพท์เฉพาะวงการคำบางคำมีความหมายโดยนัย  การรู้ความหมายตรงอย่างเดียว  อาจไม่เพียงพอ  จึงจำต้องทราบว่าคำ ๆ นั้นมีความหมายไปในเชิงบวก  หรือเชิงลบ  เพื่อจะได้เลือกใช้ให้ถูกต้องเหมาะสม  เช่น แรงซื้อ  เป็นศัพท์ในวงการหุ้น  หมายถึง  มีปริมาณการซื้อขายมาก  เช่นเดียวกับคำว่า ติดเพดาน  ทั้งสองคำนี้มีความหมายในเชิงบวก  แต่เราจะไม่ใช้คำว่า ปั่นหุ้น  อย่างเด็ดขาด  แม้ว่าจะหมายถึง  มีปริมาณการซื้อขายมากเช่นเดียวกัน  เนื่องจากมีความหมายในเชิงลบ  เพราะการปั่นหุ้น  คือ  การทำให้หุ้นตัวใดตัวหนึ่งมีปริมาณการซื้อขายมากขึ้น  หรือลดลงผิดปกติเพื่อหวังเก็งผลกำไรในภายหลัง       

อ้างอิง  สำนักพิมพ์พัฒนากสื่อารเรียนการสอน  จ.ชัยภูมิ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สารพันเรื่องน่ารู้ความเห็น (10)

lucky
IP: xxx.156.39.156
เขียนเมื่อ 
อยากได้ความหมายของคำที่ยืมมาจากภาษาต่างประเทศ , สาเหตุที่ยืมมาใช้ , มีประเทศอะไรบ้าง , และประเภทของคำที่ยืมมาใช้ค่ะ  จะขอบคุณอย่างมากค่ะถ้าจะกรุณราตอบ
นุ้ย
IP: xxx.168.202.67
เขียนเมื่อ 
มีข้อมูลที่ละเอียดและมากกว่าหรือป่าวคะ ต้องการนำไปทำโครงงานอ่ะค่ะมานต้องใช้เยอะ และยังต้องใช้ตัวอย่างด้วย ช่วยหน่อยนะคะ
โอ้ตแมนคับ
IP: xxx.121.74.195
เขียนเมื่อ 

น่าจะมีเนื้อหาสาระมากฟ่านี้อะจาเอาไปทามรายงานเซ้งเกวเยย

นีน่า
IP: xxx.113.41.36
เขียนเมื่อ 
เนื้อหาสาระน้อยมาก  i hope after that it so good 
ก้อย
IP: xxx.151.232.70
เขียนเมื่อ 

อยากไดข้อลูลเยอะๆๆ นี่มันน้อยเกิน

กิ๊ก อาชีว......
IP: xxx.151.232.70
เขียนเมื่อ 

ขอข้อมูลเยอะๆๆๆๆๆน่าค่ะ

ก้น...ฮัดชิ้ว
IP: xxx.173.19.243
เขียนเมื่อ 

ขอข้อมูลเยอะกว่านี้หน่อยนะ

สุ
IP: xxx.175.78.68
เขียนเมื่อ 

อยากให้ข้อมูลเยอะๆๆ

หนูดี
IP: xxx.142.241.19
เขียนเมื่อ 

จะทำมาทำไมถ้าได้แค่นี้คนอื่นเขาเข้ามาแล้วไม่ได้อะไรแย่มากเลย

OpaL
IP: xxx.47.223.11
เขียนเมื่อ 

DNA : ดีเอ็นเอ (กรดดีออกซิไรโบนิวคลิอิก)

chemical physics : ฟิสิกส์เชิงเคมี

enzyme เอนไซม์

fluorescence :ฟลูออเรสเซนซ์, การวาวแสง, การเรืองแสง

kinetics :จลนพลศาสตร์ [อ่านว่า จะละนะพนละสาด]

metabolism :เมแทบอลิซึม, กระบวนการสร้างและสลาย

molecular biology :ชีววิทยาระดับโมเลกุล

physical biochemistry:ชีวเคมีเชิงฟิสิกส์

physical chemistry:เคมีเชิงฟิสิกส์

spectroscopy:สเปกโทรสโกปี

thermodynamics:อุณหพลศาสตร์

analog:แอนะล็อก

digital:ดิจิทัล

e-learning :อีเลิร์นนิง (การเรียนอิเล็กทรอนิกส์)

electronic mail :ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (อีเมล)

file:แฟ้ม แฟ้มข้อมูล

graphic:กราฟิก

graphics:ภาพกราฟิกส์

hard disk:จานบันทึกแบบแข็ง

Internet:อินเทอร์เน็ต

video:วีดิทัศน์

web page:เว็บเพจ

web site:เว็บไซต์, ที่อยู่เว็บ

Pattern :กระสวน

standpoint:จุดยืน

Electric:ไฟฟ้า

red cross:กาชาด

Television:โทรทัศน์

Microscope:จุลทรรศน์

ross-stitch:ครอสสติตซ์

Night club:ไนต์คลับ

โอปอช่วยเพื่อนๆที่ยังไม่ได้ส่งรายงาน(เข้าใจความรู้สึกT^T)สู้ๆนะคะเพื่อนๆ