ประวัติทีมวิจัยเครือข่ายฯลำปาง (1)

ประวัติทีมวิจัย เครือข่ายองค์กรออมทรัพย์ชุมชนจังหวัดลำปาง ชื่อ-สกุล นายบัณฑิต สวรรค์บรรพต สถานที่ติดต่อ 321 หมู่ที่ 1 ต.แม่พริก อ.แม่พริก จ.ลำปาง 52180 โทรศัพท์ 054-345131 มือถือ 05-7272194 ประสบการณ์การทำงาน ในการทำงานที่เคยผ่านมาและทำทุกวันนี้ และก่อนที่จะเข้ามาอยู่ในกลุ่มสัจจะวันละ 1 บาท เคยทำงานด้านการค้าขาย เพราะ ที่บ้านค้าขายมาก่อน และทุกวันนี้ก็มาทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า รับจ้างติดตั้งไฟฟ้าภายในอาคารและสำนักงานทั่วไป จนได้เข้ามาร่วมกลุ่มสัจจะวันละ 1 บาท ก็ได้รับรู้ในการทำงานเพื่อสังคมและประชาชน บทบาท/หน้าที่ในโครงการ/กลุ่ม/เครือข่าย เป็นรองประธานกลุ่ม อยู่ฝ่ายการเงิน การบัญชี ความรู้/ทักษะในการทำงานตามบทบาท/หน้าที่ ในการที่ได้รับตำแหน่งรองประธานฝ่ายการเงินและการบัญชีก้พอจะเข้าใจบ้าง เพราะ เคยประกอบอาชีพการค้าขายมาก่อน แต่ก็ต้องพยายามศึกษาและทำความเข้าใจด้วย ความรู้/ทักษะอื่นๆ รับติดตั้งไฟฟ้าภายในอาคารและสำนักงานทั่วไป วัตถุประสงค์ของการเข้าร่วมสัมมนา เพื่อจะได้นำความรู้จากที่ได้เข้าร่วมสัมมนามาเผยแพร่ต่อกลุ่มเพื่อขยายผลต่อไป และได้แลกเปลี่ยนความรู้จากกลุ่มต่างๆ เพื่อนำไปแก้ไขหรือปรับปรุงให้ดีขึ้น และพัฒนาองค์กรให้เข้มแข็งต่อไป

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน lampang_network

คำสำคัญ (Tags)#ประวัติทีมวิจัย

หมายเลขบันทึก: 35295, เขียน: 23 Jun 2006 @ 19:07 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 15:12 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)