แบบฝึกเสริมทักษะภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  มีทั้งหมด 15 เล่ม ประกอบด้วย

 • เล่มที่ 1    รู้รักษ์พยัญชนะไทย
 • เล่มที่ 2    ภูมิใจแม่ ก กา
 • เล่มที่ 3    สนุกหรรษากับแม่กก
 • เล่มที่ 4    ขอหยิบยกคำแม่กด
 • เล่มที่ 5    มากำหนดคำแม่กบ
 • เล่มที่ 6    แล้วค้นพบคำแม่กง
 • เล่มที่ 7    หายงุนงงคำแม่กน
 • เล่มที่ 8    เร่งฝึกฝนคำแม่กม
 • เล่มที่ 9    ชื่นชมคำแม่เกย
 • เล่มที่ 10   อย่าละเลยแม่เกอวสนุก 
 • เล่มที่ 11   มีความสุขกับคำควบกล้ำ
 • เล่มที่ 12   อักษรนำสุขสันต์
 • เล่มที่ 13   ตัวการันต์น่าเรียนรู้
 • เล่มที่ 14   เชิดชูคำ รร (ร หัน)
 • เล่มที่ 15   มาทายกันคำตรงข้าม

แต่ละแบบฝึกประกอบด้วย

 • แบบทดสอบก่อนเรียน
 • แบบฝึกที่ 1    เรียนรู้ด้วยคำกลอน
 • แบบฝึกที่ 2    สั่งสอนจากบทเพลง
 • แบบฝึกที่ 3    หนูคนเก่งหาคำตอบ
 • แบบฝึกที่ 4    ภาพที่ชอบเขียนเป็นคำ
 • แบบฝึกที่ 5    เสร็จแล้วนำมาทายกัน
 • แบบฝึกที่ 6    แจกลูกผันกระจายคำ
 • แบบฝึกที่ 7    ทบทวนย้ำคำเหมาะสม
 • แบบฝึกที่ 8    ยอดนิยมแต่งประโยค
 • แบบฝึกที่ 9    เข้าสู่โลกแห่งนิทาน
 • แบบฝึกที่ 10   สนุกสนานการเล่นเกม
 • แบบทดสอบหลังเรียน

 

Download แบบฝึกได้ที่นี่
 
 

 

 

ตัวอย่างแบบฝึก