ณ วันที่

อายุ 89 ปี

วันนั้น คุณจะกำลังทำอะไรอยู่นะ...

vvv

vv

v

ณ วันนี้

นายแพทย์ สมหมาย ทองประเสริฐ

อายุ 89 ปี

อุทิศตัวเอง

เพื่อรักษาโรคมะเร็งให้กับผู้ป่วยทั่วประเทศ

มานานกว่า 30 ปี

...

เภสัชศาสตร์ จุฬาฯ

ทำงานร้านขายยา

เพื่อส่งตัวเองเรียนต่อ

แพทย์ ศิริราช

...

เริ่มทำงานที่

โรงพยาบาลศิริราช

ย้ายมาสร้างความเจริญที่

โรงพยาบาลตำรวจ

แล้วลาออกมาที่

โรงพยาบาลสิงห์บุรี(บ้านเกิด)

"ที่นี่ผมได้ทำงานที่ตั้งใจ พร้อมได้อยู่ดูแลคุณแม่ไปพร้อมๆ กัน"

...

"สนใจเรื่องการรักษามะเร็งมากกว่าโรคอื่น

เพราะการรักษามะเร็งไม่ว่าจะผ่าตัดหรือฉายแสง มันยาก

ด้วยความที่เป็นนักเรียนเภสัชมาก่อน

เลยคิดว่าน่าจะค้นคว้าหาสมุนไพรมาช่วยในการรักษามะเร็งได้

ผมมีจิตสำนึกอยู่เสมอว่า

ในโลกนี้ธรรมชาติทำให้เกิดโรค

ธรรมชาติก็ต้องมีตัวยาแก้โรคให้ด้วย"

...

รักษาด้วยค้นคว้าตัวยาสมุนไพรมารักษาควบคู่ไปกับการแพทย์แผนปัจจุบัน

...

"ผมดีใจที่อีกหน่อยสูตรยาของผม

องค์การเภสัชจะนำไปผลิตและจำหน่ายให้คนไทย

 เพราะผมยกสูตรยานี้ให้องค์การเภสัชไปแล้ว

แทนที่สูตรยาจะตายไปกับผม

แต่ไม่แล้ว สมุนไพรนี้จะยังอยู่

จะมีคนรับไปต่อยอดจากผมอีกที"
...

"ใครนั่งรถเบนซ์มา ก็แพงหน่อย ใครไม่มีตังค์มา ก็ให้ฟรี"

...

"หมอเทวดา"

(สมญานามจากผู้ป่วย)

v

"อย่าเรียกผมว่าหมอเทวดาเลย จริงๆ แล้ว ผมก็เป็นแค่หมอธรรมดา"

vvv

vv

v

หากคำว่า "เทวดา" หมายถึง 

ขยัน

(จบเภสัชต่อด้วยแพทย์)

กตัญญู

(ลาออกจาก ร.พ.เมืองกรุง เพื่อมาดูแลแม่)

เสียสละ

(คิดสูตรยาแล้วมอบให้องค์การเภสัช)

จิตใจงดงาม

(ใครไม่มีตังค์ รักษาฟรี)

และ

หากคำว่า "เทวดา" จะใช้เรียกใครสักคนบนโลกใบนี้

คุณหมอ เหมาะสมที่สุดแล้วค่ะ

"คุณหมอเทวดา"

"หมอเทวดา ผู้รักษามะเร็งรอด"

ชีวประวัติเบื้องต้นและการรักษาโรคมะเร็งในคนไข้ของ นพ. สมหมาย ทองประเสริฐ

หมอชราผู้นี้เขียนเพื่อ

ให้คนไทยมีความหวังในการรักษา

ขอเพียงพยายามดูแลตัวเอง หมั่นตรวจสุขภาพเป็นประจำ

และมีกำลังใจที่จะต่อสู้เมื่อพบว่ากำลังป่วยเป็นโรคร้ายนี้ก็เท่านั้น

...